Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 25.3.2024 , svátek má
Treking > Pohoří > Pohoří Hrubý Jeseník, CHKO Jeseníky a turistika

Pohoří Hrubý Jeseník, CHKO Jeseníky a turistika

Hrubý Jeseník / CHKO Jeseníky - treky a turistika, příroda Jeseníků

21.3.2007 | Otakar Brandos
Jeseníky

Jeseníky / Hrubý Jeseník jsou po Krkonoších druhým nejvyšším pohořím ČR. S nejvyšší horou Praděd (1 492 m) představují mohutný zalesněný a lučnatý horský val ležící v severozápadní části Moravy a ve Slezsku. Hřeben Jeseníků protínají dvě silniční horská sedla - Červenohorské sedlo a Videlský kříž. Celková rozloha tohoto úchvatného pohoří činí 530 km2, což Hrubý Jeseník řadí na 56. příčku rozloh geomorfologických celků v ČR. V tomto malém velkém turistickém ráji lze naplánovat ohromné množství túr i vícedenních treků. Řadu tipů na nejkrásnější túry a přechody naleznete právě na této stránce věnované výhradně Jeseníkům.

Jeseníky, základní informace o pohoří

 • rozloha pohoří Hrubý Jeseník - 530 km2, 56. největší celek
 • nejvyšší hora Jeseníků - Praděd (1 492 m, také 1 491 m)
 • střední výška Jeseníků - 887,6 m
 • délka hřebene Hrubého Jeseníku - asi 40 km
 • rok vyhlášení CHKO Jeseníky - 1969, rozloha 740 km2
 • 10 nej Hrubého Jeseníku (Jeseníků)

Jeseníky, vymezení pohoří

Jeseníky (Hrubý Jeseník) jsou rozsáhlým pohořím, které na východě sousedí s nižším Nízkým Jeseníkem, na jihu a západě Jeseníky sousedí s Hanušovickou vrchovinou a konečně na severozápadě a severu s Rychlebskými horami a Zlatohorskou vrchovinou.

Jeseníky náleží do provincie Sudety, která sousedí s vněkarpatskými sníženinami na východě. Od těchto celků jsou Jeseníky (Hrubý Jeseník) odděleny značně hlubokými zlomovými údolími řek Bělá, Branná, Černá Opava, Desná a Moravice.

Hrubý Jeseník má celkovou rozlohu 530 km2 a střední výšku 887,6 m. Pozor, nezaměňovat s rozlohou CHKO Jeseníky, která činí 740 km2, a která zasahuje i do sousedních geomorfologických celků.

Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe, Chaty pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.

Geomorfologické členění Hrubého Jeseníku

celek podcelek okrsek
Hrubý Jeseník Keprnická hornatina Šerácká hornatina
Přemyslovská vrchovina
Medvědská hornatina Vrbenská vrchovina
Pradědská hornatina Kamzičnická hornatina
Karlovská vrchovina
Vysokoholský hřbet
Pradědský hřbet
Desenská hornatina

Pohoří Hrubý Jeseník se dělí na tři samostatné podcelky. Jsou to Pradědská hornatina - nejvyšší část Jeseníků rozkládající se mezi sedlem Skřítek a Červenohorským sedlem, Keprnická hornatina - část mezi Červenohorským sedlem a Ramzovským sedlem a konečně Medvědská hornatina, což je severovýchodní část Hrubého Jeseníku.

Rozcestník na Skřítku

Keprnická hornatina - členitá hornatina s rozlohou 120 km2. Keprnická hornatina je charakteristická širokými hřbety se zbytky zarovnaných povrchů a četnými izolovanými skálami, mrazovými sruby, kryoplanačními terasami a thufury. Tento geomorfologický podcelek Hrubého Jeseníku má střední výšku 895,8 m a střední sklon svahů 15° 37´. Nejvyšší horou podcelku je Keprník (1 422 m) v okrsku Šerácká hornatina.

Medvědská hornatina - členitá hornatina ve východní části pohoří Hrubý Jeseník. Podklad této složité zlomové kry tvoří ortoruly, amfibolity, fylity, migmatity i kvarcity. Medvědská hornatina je silně rozčleněna hlubokými údolími, patrné jsou zbytky zarovnaných povrchů na širokých plochých hřbetech, Množství izolovaných skal, mrazových srubů a kryoplanačních teras. Rozloha Medvědské hornatiny činí 201 km2, střední výška 814,8 m a střední sklon svahů 11° 28´. Nejvyšší horou podcelku je Medvědí vrch (1 216 m) v okrsku Hornoopavská hornatina.

Pradědská hornatina - nejjižnější z podcelků Hrubého Jeseníku. Typické jsou pro ni široké hřbety se zbytky zarovnaných povrchů a hluboce zařezané doliny založené na zlomových liniích. Vyzdvižená a silně rozčleněná zlomová kra Pradědské hornatiny je budována krystalickými horninami desenské klenby (ruly, břidlice a amfibolity, svory, fylity aj.). Pro Pradědskou hornatinu jsou typická četná izolovaná skaliska. Nechybí ani kryoplanační terasy, kamenná moře, polygonální půdy a thufury. Rozloha tohoto geomorfologického podcelku činí 209 km2, střední výška 953,0 m a střední sklon svahů 15° 06´. Nejvyšším bodem podcelku je Praděd v geomorfologickém okrsku Pradědský hřbet.

Nejvyšší hory v Jeseníkách

Nejvyšším vrcholem je Praděd (1 492 m) dalšími významnými vrcholy jsou Šerák (1 351 m) Keprník (1 423 m), Mravenečník (1 343 m), Vysoká hole (1 464 m), Břidličná hora (1 358 m), Velký Máj (1 384 m) a další. Celkem překračuje hranici 1 000 metrů 56 jesenických vrcholů.

30 nejvyšších hor v Hrubém Jeseníku

Pořadí Vrchol Výška Pořadí Vrchol Výška
1. Praděd (1 492 m) 16. Temná (1 263 m)
2. Vysoká hole (1 465 m) 17. Medvědí hřbet (1 261 m)
3. Keprník (1 423 m) 18. Velká Jezerná (1 248 m)
4. Velký Máj (1 386 m) 19. Černá stráň (1 237 m)
5. Vozka (1 377 m) 20. Ostrý vrch (1 228 m)
6. Malý Děd (1 368 m) 21. Medvědí vrch (1 216 m)
7. Jelení hřbet (1 367 m) 22. Homole (1 209 m)
8. Břidličná (1 358 m) 23. Jelení loučky (1 205 m)
9. Dlouhé stráně (1 353 m) 24. Orlík (1 204 m)
10. Šerák (1 351 m) 25. Černý vrch (1 201 m)
11. Mravenečník (1 343 m) 26. Sokol (1 187 m)
12. Vřesník (1 342 m) 27. Ostružná (1 184 m)
13. Červená hora (1 333 m) 28. Malý Máj (1 182 m)
14. Pecný (1 329 m) 29. Velký Klín (1 178 m)
15. Spálený vrch (1 313 m) 30. Výrovka (1 167 m)

Říční síť Hrubého Jeseníku

Jeseníky jsou odvodňovány říčními toky Branná, Desná, Moravice, Černá Opava aj. Na některých z nich se vytvořily menší vodopády. Jeseníky jsou poměrně vysokého stáří, na jejich utváření se účastnilo především hercynské vrásnění, pozdější alpínské se na podobě horstva příliš neprojevilo. Menší stopy tady zanechala poslední doba ledová, kdy se ve Velké kotlině nacházel malý ledovec.

Geologická stavba pohoří

Jádro pohoří je tvořeno velice starými horninami z období starohor a prvohor. Naopak nejmladší horniny, jejichž vrstvy dosahují mocnosti až 50 metrů, pocházejí z období posledních glaciálů.

Jeseníky jsou budovány především krystalickými břidlicemi prvohorního stáří a slepenci, které byly zarovnány do parovin a třetihorními kernými pohyby rozlámány do jednotlivých ker zarovnaných podél jednotlivých zlomů. Tyto kry jsou od okolních těles odděleny příkrými zlomovými svahy.

Ledovce v Jeseníkách

i Horská služba Jeseníky
V případě nehody či úrazu v horských partiích Jeseníků lze volat horskou službu. Pohotovostní telefonní číslo je +420 602 666 603. Na okrsek Červenohorské sedlo je telefonní číslo +420 583 295 111.

V poslední době ledové se pevninský ledovec zastavil na severním úpatí Hrubého Jeseníku. Velice chladné klima umožnilo vzniknout řadě periglaciálních jevů jako jsou například polygonální půdy, skalní stupně i kamenná moře. Na závětrných svazích se ukládalo množství sněhu a postupně tady vznikaly svahové ledovce či firnoviště. Ty se zasloužily o vznik dnešního karu Malé kotliny, Velké kotliny, Jeleního žlebu či Sněžné kotliny.

Jeseníky jsou budovány především žulami, ortorulami a mladšími migmatity, objevují se ale i ruly, amfibolity a další horniny. V oblasti Červenohorského hlubinného zlomu (například na Pradědu) vystupují na povrch přeměněné krystalické břidlice. Geologické podloží Hrubého Jeseníku je tak velice pestré.

Tyto geologické podmínky spolu s poměrně chladným počasím a vysokými srážkami daly vzniknout velké řadě rašelinišť (vrchovišť), která se nacházejí i v hřebenových partiích tohoto pohoří. Určitě nejznámějším rašeliništěm je Velké mechové jezírko. Nejchladnějším místem pohoří je Praděd, na němž dosahuje průměrná roční teplota je +0,9 °C a úhrn srážek 1 440 mm. Roční úhrn srážek v Jeseníkách činí 1 200 mm - 1 300 mm v hřebenových partiích a 800 mm - 1 000 mm v podhorských oblastech.

Klimatické poměry a předpověď počasí

Jeseníky se nacházejí na rozhraní dvou klimatických oblastí - vlivy atlantického proudění tady narážejí na západní hranici kontinentálního klimatu. Horské polohy Hrubého Jeseníku patří do chladné klimatické oblasti, podhorské polohy pak do mírně teplé klimatické oblasti.

Jesenické klima se vyznačuje vysokou relativní vlhkostí s množstvím atmosférických srážek a s převládajícím západním prouděním. V některých izlovaných lokalitách se projevují vlivy mikro a mezoklimatu. Velké teplotní rozdíly mezi hřebenovými a podhorskými partiemi snad nejlépe dokladuje skutečnost, že na Pradědu se i v letních měsících mohou vyskytnout teploty pod 0 °C.

Mocnost sněhové pokrývky dosahuje až 3 metrů, v roce 2005 byly na vrcholu zaznamenány téměř 4 metry (398 cm). Sněhové podmínky umožnily vzniku lyžařských středisek, to s nejvhodnějšími podmínkami - Ovčárna - je v těsném sousedství Pradědu. Sníh se tady mnohdy udrží až do pozdních jarních měsíců.

Výška sněhové pokrývky kulminuje v březnu a souvislá vrstva sněhu se na Pradědu udrží v průměru od konce listopadu do konce druhé dubnové dekády. Ve Velké kotlině se sněhová pole mohou udržet až do července.

Osídlování oblasti

První známá zmínka o tomto pohoří pochází již z 3. století n.l. z doby Ptolemaia. Slovanské osídlení oblasti se datuje od 6. století n.l. V době vlády Přemyslovců vznikaly v této oblasti pohraniční hrady, jejichž ruiny se zachovaly až do dnešních časů.

Jeseníky, krajina

V době po 30-leté válce dochází k přesídlování velkého množství německých osadníků, takže původně převážně český prvek je v tomto regionu stále více nahrazován prvkem německým. V pozdějším období "proslulo" Jesenicko (Velké Losiny, Břidličná) čarodějnickými procesy, při kterých bylo fanatickými a především chamtivými církevními inkvizitory umučeno a upáleno několik desítek lidí.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Jeseníky jsou chráněnou krajinnou oblastí, která byla vyhlášena v roce 1969. Její rozloha činí 740 km2 a zasahuje krom Hrubého Jeseníku i do sousedních cekjů - Hanušovické vrchoviny a Zlatohorské vrchoviny. V CHKO Jeseníky se nacházejí 4 národní přírodní rezervace (Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek), jedna národní přírodní památka (Javorový vrch), 18 přírodních rezervací a 6 přírodních památek.

V působnosti Správy CHKO Jeseníky se dále nacházejí národní přírodní rezervace Králický Sněžník a národní přírodní památky Na Špičáku, Ptačí hora, Rešovské vodopády, Velký Roudný, Venušiny misky, Jeskyně Na Pomezí a Borový.

Fauna a flóra v CHKO Jeseníky

Příroda CHKO Jeseníky je i přes četné zásahy člověka velice bohatá. Jeseníky jsou významným útočištěm řady živočišných a rostlinných druhů, z nichž mnohé patří k endemickým. Objevuje se tady i řada glaciálních reliktů. Z nich jmenujme například ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes), sýce rousného (Aegolius funereus), myšivku horskou (Sicista betulina) aj.

Rejvíz, rašeliniště

Z endemických druhů si pozornost zaslouží okáč menší (Erebia sudetica subsp. sudetica) či žluťásek borůvkový (Colias palaeno), čolek karpatský (Triturus montandoni) aj. V klidných zónách CHKO se objevuje tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a sporadicky se do Jeseníků zatoulá z Karpat medvěd hnědý (Ursus arctos). U vodních toků lze spatřit chřástala polního (Crex crex). Pokusy o reintrodukci rysa ostrovida (Lynx lynx) jsou narušovány nelegálním lovem.

Maloplošná chráněná území v CHKO

Národní přírodní rezervace
 • NPR Praděd
 • NPR Rašeliniště Skřítek
 • NPR Rejvíz
 • NPR Šerák - Keprník
Přírodní rezervace
 • PR Borek u Domašova
 • PR Břidličná
 • PR Bučina pod Františkovou myslivnou
 • PR Filipovické louky
 • PR Františkov
 • PR Franz Franz
 • PR Jelení bučina
 • PR Morgenland
 • PR Niva Branné
 • PR Pasák
 • PR Pod Jelení studánkou
 • PR Pod Slunečnou strání
 • PR Pstruží potok
 • PR Rabštejn
 • PR Růžová
 • PR Skalní potok
 • PR Sněžná kotlina
 • PR Suchý vrch
 • PR Šumárník
 • PR Vysoký vodopád
Národní přírodní památky
 • NPP Javorový vrch
Přírodní památky
 • PP Chebzí
 • PP Louka na Miroslavi
 • PP Smrčina
 • PP U Slatinného potoka
 • PP Zadní Hutinsko
Turistika v Jeseníkách Tipy na výlet v Jeseníkách

Hrubý Jeseník, krátké video

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor
23.05.2014, 08:22 Oskar | Zlatohorská vrchovina
23.05.2014, 15:01 -OB- | Uf, díky
17.11.2011, 23:34 MIrek | Ubytování Jeseníky
03.10.2011, 03:51 Emil | Ubytování Jeseníky


Ubytování a horské chaty v Jeseníkách

BARBORKA, horská chata JELENÍ STUDÁNKA, turistická útulna
Chata Barborka Malá Morávka
793 24 Karlova Studánka

Detail ubytování …
Jelení studánka Jelení studánka
hřeben Jeseníků

Detail ubytování …
SPORT-GRILL, TURISTICKÁ UBYTOVNA VŘESOVÁ STUDÁNKA
Sport Grill Petříkov
Rychlebské hory

Detail ubytování …
Vřesovka Vřesová studánka
Hrubý Jeseník

Detail ubytování …
Praděd Co je to blesk Zverovka Zámek Hluboká Krkonoše, ubytování Soumrak Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Sovinec Hranická propast Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Polární záře Chata Borišov Porubský bludný balvan Jeseníky, ubytování Spacáky Gran Paradiso Pluto Borový vodopád Vosecká bouda Helfštýn Cvilín Chata Šerlich Bouda Jelenka Ceres Babí léto Motýli Matterhorn Konopiště Drahotuš Proton Bouřky Cirrus Turistické batohy
Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Jeseníky, turistická mapa pohoří

Jeseníky: túry, treky a vícedenní přechody

Jeseníky - tipy na výlet, přírodní zajímavosti a památky

Vrcholy Hrubého Jeseníku

Jeseníky - informace pro turisty, aktuality

Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist