Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 28.3.2024 , svátek má
Treking > Hrady > Nejvýše položené hrady v ČR, přehled hradů v Česku

Nejvýše položené hrady v ČR, přehled hradů v Česku

Nejvýše položený hrad v Čechách, ve Slezsku a na Moravě

2.3.2020 | Otakar Brandos
Rabštejn

Nejvýše položené hrady ČR. Které to jsou? V odborných publikacích, které jsou věnovány hradům, jsem žádný žebříček nenašel. Překvapivě takové žebříčky nejsou ani na webu. Pouze na jedněch hezkých stránkách věnovaných hradům České republiky je přehled nejvýše položených hradů v ČR. Tady by se však v některých případech dalo polemizovat o pořadí a skutečných nadmořských výškách. Znáte to: nadmořské výšky jsou uváděny různě. Nejen v případě hor, kopců a návrší, ale i v případě hradů.

Původním záměrem tohoto článku bylo zveřejnit tabulku 20 nejvýše položených hradů ČR. Protože jsem se ale v některých případech "zasekl" právě u nadmořských výšek, bylo by sestavení takovéto tabulky věcí ošemetnou. Z minimálně 80 % by tabulka sice byla správně, ale v 10 až 20 % případů by údaje byly diskutabilní. Tak třeba někdy v budoucnu. Po přeměření.

Rabštejn

Z původního záměru postupně vzešel záměr nový. Nejvýše položené hrady v ČR podle jednotlivých historických zemí. Vždy tři nejvýše položené hrady. U těch totiž nejasnosti nepanují. I u těchto hradů jsou sice v literatuře a mapách uváděny výšky v rozmezí několika metrů, to však s jejich pořadím nijak nezamíchá. Takže který z českých hradů je vůbec nejvýše položený? A který z hradů je nejvýše položený v případě Moravy a Slezska?

Vůbec nejvýše položeným hradem v České republice je Vítkův hrádek zvaný také Vítkův kámen. Nalezneme jej na Šumavě v nadmořské výšce 1 035 m. Dokonce i za Československa si Vítkův hrádek držel primát, byť ležel v nepřístupném hraničním pásmu. O celých 21 metrů nadmořské výšky převyšoval nejvýše položený hrad na Slovensku, kterým je Liptovský hrad v Chočských vrších, jehož nadmořská výška je "pouhých" 1 014 m.

Vítkův hrádek

Liptovský hrad byl za společného Československého státu ale až na třetím místě. Druhou příčku v Československu, stejně jak dnes v ČR, totiž zaujímal (zaujímá) hrad Kunžvart s 1 032 metry nadmořské výšky. I hrad Kunžvart nalezneme na Šumavě. Stejně jako 3. nejvýše položený hrad v Čechách, byť hrad již dávno zaniklý. A tím je hrad Stožecká skála s nadmořskou výškou 974 metrů.

V pořadí historických zemí (co se nadmořských výšek hradů týče) se na druhé pozici umístilo Slezsko. Všechny tři nejvýše položené hrady ve Slezsku leží na území pohoří Hrubý Jeseník, druhého nejvyššího pohoří ČR. Trojice nejvýše položených hradů ve Slezsku (v části na území ČR) je následující - Quinburk (957 m), Koberštejn (912 m) a Fürstewalde (854 m).

No a na třetí příčce skončily moravské hrady. Jsou to hrady Rabštejn (803 m), Skalný (709 m) a Obřany (704 m). Za těmi musíme zavítat do Hanušovické vrchoviny a do Hostýnských vrchů, geomorfologického podcelku pohoří Hostýnsko-vsetínská hornatina.

Výhledy z Rabštejna

Z uvedeného vidíme, že jen dva hrady na území ČR převyšují svou nadmořskou výškou 1 000 metrů. A že žádný z trojice nejvyšších hradů v jednotlivých historických zemích neleží pod hranicí 700 metrů nad mořem. Přehledná tabulka nejvýše položených hradů ČR je níže. A pod tabulkou pak naleznete i základní informace o jednotlivých nejvýše položených hradech v Čechách, ve Slezsku a na Moravě.

Z některých hradů se do dnešních dnů nedochovalo téměř nic. Na jednom z hradů se naopak zachovala podstatná část budov i opevnění a vybírá se tady vstupné. Některé z hradů jsou naopak zcela opuštěné a míjejí je i značené turistické stezky. Na Rabštejně jsou krásné skály, které jsou vyhledávané lezci. A všechny z uvedených hradů stojí za návštěvu, neboť se z nich, a nebo z přístupových cest k nim, otevírají krásné výhledy. Měli to někdejší hradní páni velkolepá orlí hnízda s úžasnými výhledy.

Hrad Nadmořská výška Pohoří
Čechy
Vítkův hrádek (1 035 m) Šumava
Kunžvart (1 032 m) Šumava
Stožecká skála (974 m) Šumava
Slezsko
Quinburk (957 m) Jeseníky
Koberštejn (912 m) Jeseníky
Fürstenwalde (854 m) Jeseníky
Morava
Rabštejn (830 m) Hanušovická vrchovina
Skalný (709 m) Hostýnské vrchy
Obřany (704 m) Hostýnské vrchy

Vítkův hrádek

Vznik Vítkova hrádku (1 035 m) je pokládán někde do poloviny 13. století. Zakladatelem hradu byl pravděpodobně Vítek z Krumlova. Vítkův hrádek vznikl jako správní středisko nově kolonizované oblasti šumavských hvozdů.

Vítkův hrádek

Svým rozsahem Vítkův hrádek rozhodně nepatří k velkým pevnostem. Základ hradu představuje původní hranolová věž o půdorysu 14 × 17,5 m, která byla posílena o jednoduché vnější opevnění. Ve 14. století dochází k přestavbě a dalšími rozšířeni jádra hradu, který tak získává zhruba dnešní podobu.

V 16. století byl Vítkův hrádek rozšířen o obranný systém a nový pás pevných kamenných hradeb, které byly navíc zesíleny pěti nárožními dělovými baštami. Hrad postupně upadal. V roce 1725 sice ještě probíhaly poslední stavební úpravy a opravy střech, v té době však Vítkův kámen definitivně ztrácí svůj význam.

Kunžvart

Hrad Kunžvart (1 032 m) je druhým nejvýše položeným hradem ČR. Jedná se o docela působivou zříceninu, jejíž hlavní částí je donjon, obytná věž se zaobleným nárožím. Hrad je poprvé zmiňován v roce 1359 jako Königswarte v souvislosti s Karlem IV. Svému účelu, ostraze kupecné cesty do Pasova, hrad sloužil až do poloviny 16. století. Jako pustý je hrad Kunžvart uváděn již v roce 1547, po požáru v roce 1578 již pouze chátral a jeho zdivo bylo dále rozebíráno.

Stožecká skála

Jestliže z Kunžvartu a především z Vítkova kamene toho do dnešních dnů zůstalo docela mnoho, ze Stožecké skály můžeme pozorovat jen nepříliš zřetelné reliéfní zbytky. Stožecká skála (974 m) je třetím nejvýše položeným hradem v Čechách a v České republice, historické písemné zdroje však o něm svorně mlčí. Nálezy archeologů dokládají existenci hradu již na konci 13. století. Hrad zanikl poměrně záhy, již někdy počátkem 15. století. Většina návštěvníků Stožecké kaple nemá o existenci tohoto horského hrádku ani potuchy.

Quinburk

Nejvýše položeným hradem ve Slezsku je (byl) hrad Quinburk (957 m). K hradu, který se nachází v odlehlé poloze nad Sokolími skálami, nevede značená stezka. Hrad Quinburk patří k hradům zaniklým, ze kterého se do dnešních dnů nedochovalo téměř nic.

Ani Quinburk nezmiňují žádné známé písemné prameny. Pravděpodobně se jednalo o strážní hrad, který byl vystavěn někdy ve 13. století k ochraně hranic vratislavského biskupství. Hrad byl rozlohou nevelký, asi jen 45 metrů a maximálně 15 metrů široký. Jeho nepravidelný půdorys byl umně přizpůsoben zdejšímu skalnímu a těžko přístupnému terénu. Svému účelu přestal sloužit poměrně záhy, pravděpodobně zanikl již někdy ve 14. století.

Koberštejn

Hrad Koberštejn (912 m) se nachází na poměrně těžko dostupném místě pod vrcholem Zámeckého vrchu (934 m), který střeží hluboké údolí Černé Opavy. Koberštejn byl vystavěn na strmém skalisku, které je dobře patrné zejména od Horního Údolí i z Rejvízu.

Koberštejn

Z kdysi hrdého hradu, jenž střežil důležitou obchodní stezku, toho však dodnes mnoho nezůstalo. Torzo válcové věže strmě jako osten čnící k obloze je nejzachovalejším pozůstatkem hradu. Pojmenování hradu je odvozováno od slova Kupferstein. To pravděpodobně souviselo s těžbou mědi a drahých kovů v nedalekých Zlatých Horách.

Samotný hrad byl obklopen hlubokým a do skály vyhloubeným příkopem o šířce 15 až 30 m, který Koberštejn obklopoval ze tří stran jako podkova. Příkop je jasně patrný dodnes. Z poslední strany byl přístup k hradu chráněn strmým skaliskem.

Fürstenwalde

Hrad Fürstenwalde (854 m) byl založen pravděpodobně počátkem 14. století. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1348. Zřejmě šlo o významný hrad, neboť je opět připomínán v roce 1377 spolu s dalšími zemskými hrady. Přibližné rozměry hradu činily 50 × 25 m, byť dodnes se dochovalo jen nepatrné torzo v podobě zbytků obvodových zdí a paláce.

Zánik hradu Fürstenwalde kladou historici do roku 1474, kdy byl pravděpodobně zničen během tažení Matyáše Korvína do Slezska, během kterého zanikla i řada dalších hradů v širším okolí. Např. hrad Koberštejn nedaleko Rejvízu, byť někteří autoři soudí, že zanikl již během husitských válek.

Rabštejn

Založení původně gotického hradu je datováno do 13. století do období, kdy zdejší majetky a Úsovské panství zpravoval Hraběšic ze Švábenic (1254 - 1296). První známá písemná zmínka o hradě Rabštejn ale pochází až z roku 1318. Díky své nadmořské výšce 830 m se jedná o nejvýše položený hrad na Moravě.

Skály na Rabštejně

Další zprávy o hradě Rabštejn pocházejí až z roku 1398, kdy Rabštejnské panství získává Proček z Kunštátu a Bouzova od markraběte Jošta. Rabštejnské panství se tak dále rozšiřuje na Rýmařovsko a město Rýmařov se stává nejvýznamnějším sídlem panství. Od 15. století střídá Rabštejn řadu majitelů a v době husitských válek tvořil jakousi pomyslnou protiváhu husitského hradu Sovinec.

Skály na Rabštejně

Klidu se Rabštejn nedočká ani za česko - uherských válek, kdy byl hrad pravděpodobně značně poškozen. V roce 1535 se totiž uvádí jako pustý. V 17. století je ale na Rabštejně opět živo. Hrad je dále rozšiřován a opevňován v souvislosti s tureckým nebezpečím. Poslední velká přestavba probíhala na hradě v době 30leté války. V době švédského vpádu mezi lety 1642 - 1643 byly na hradě ukryty cennosti a písemné listiny rýmařovských měšťanů. V roce 1645 byl Rabštejn dobyt švédskými vojsky.

Skalný

Skalný (709 m). Hrad Skalný vznikl pravděpodobně kolem poloviny 14. století a zanikl někdy ve století 15. Žádné písemné prameny o hradě Skalný neexistují. Není tak znám ani účel vzniku hradu, který neměl žádné hospodářské zázemí.

Dřevěný hrádek s půdorysem asi 35 × 23 metrů stával na výrazném pískovcovém skalisku. Obehnán byl ze dvou stran až 10 metrů širokým příkopem a valy. Svou polohou převyšoval hrad Skalný blízké Obřany o 5 metrů.

Obřany

Hrad Obřany (704 m), který vznikl někdy před rokem 1365, nebyl pravděpodobně nikdy plně dostavěn. A zanikl poměrně záhy - v době husitských válek a nebo nejpozději před začátkem válek česko - uherských mezi Matyášem Korvínem a jeho tchánem Jiříkem z Poděbrad. Obřany tak svému účelu složily ani ne jedno století, neboť jako pobořený se uvádí již v roce 1457…

Půdorys hradu Obřany, který velice pečlivě využíval profilu strmého a velice úzkého horského hřebene. Hrad měl tvar úzkého lichodélníku s délkou na severní straně asi 50 m a na jižní 75 m. Maximální šířka pevnosti činila pouhých 14 metrů. Na západní straně se nacházela útočištní věž (bergfrit) s vnitřním průměrem pouhých 2,5 m.

Hrad Obřany byl Bočkem z Kunštátu pravděpodobně vystavěn nelegálně, bez svolení moravského markraběte Jana Jindřicha. Ten se obrátil na císaře Karla IV., svého bratra, aby nařídil zbourání této černé stavby. Jeho snahy však pravděpodobně vedly pouze k zastavení stavebních prací. O definitivní opuštění hradu se postaraly až husitské války.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Další hrady v okolí, může vás zajímat

Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Z posledních článků vybíráme

18.2.2020 / Dorek Čermák
Cestování · Cestovatelská a fotografická výprava na Island: hory, fjordy, vodopády a sopky (2) / Fotogalerie k článku

Po půlhodině jízdy jsme v parku Vatnajokull: Jokulsárglúfur jedna z největších atrakcí Islandu je vodopád Dettifoss, ke kterému jdeme po stezce přes lávové pole černých skal, až strašidelnou krajinou. Tak tady je pohyb …

14.2.2020 / Otakar Brandos
Klima · Ještě o dva stupně tepleji a shoříme. Prý… Pak je ale podivné to, proč třeba takové Toskánsko již dávno není spálenou zemí

Pro někoho, kdo má rád exaktní vědy, je sledování rozhovorů s klimaalarmisty v TV a nebo na internetu utrpením. Spousta prázdných frází, naopak vědecké důkazy žádné. Nedávný rozhovor na jednom z online deníků …

5.2.2020 / Ondřej Havelka
Cestování · Saharští Tuaregové: muslimové s křesťanskou minulostí a berberskými kořeny

Tuaregové jsou hrdí a svobodní saharští kočovníci obvykle odění do volných modrých (méně často žlutých, bílých či zelených) dželábií s černým či bílým turbanem. Jejich nejdůležitějším poznávacím znamením je na …

5.2.2020 / ESO2002
Vesmír · ALMA zkoumá působivé následky hvězdného souboje: Podivný oblak plynu, který vznik v důsledku interakce dvojice hvězd HD101584

Astronomové využívající radioteleskop ALMA, jehož evropským partnerem je ESO, zkoumali podivný oblak plynu, který vznik v důsledku interakce dvojice hvězd. Jedna z nich zvětšila svůj objem takovým způsobem, že obklopila …

25.1.2020 / Anton Opial
Turistika · Moravské Toskánsko: Kyjovská pahorkatina a jarná turistika

Kyjovskú pahorkatinu - geomorfologický celok o rozlohe 482 km2 ohraničuje z jednej strany Dolnomoravský úval a z druhej pohoria Ždánický les a Chřiby. Reliéf pahorkatiny je mierne zvlnený s plochými chrbtami rozvod …

16.1.2020 / Otakar Brandos
Turistika · Babky - houbařské žně během podzimní túry na vyhlídkovou horu Západních Tater / Fotogalerie k článku

Bobrovecká Vápenica (750 m) si pro nás po ránu nachystala sychravé a mlžné přijetí. Zažeňte chmury, Babky se přece koupou ve slunečních paprscích. Část naší výpravy míří z Žiarské doliny na Baníkov (2 178 m) a do …

15.1.2020 / ESO2001
Vesmír · Astronomové zkoumali mezihvězdný původ jednoho ze stavebních kamenů života. ALMA a Rosetta sledují příběh fosforu

Chemický prvek fosfor je součástí naší DNA i buněčných membrán a je tedy významnou složkou života, jak ho známe. Jakým způsobem se ale dostal na ranou Zemi, je tak trochu záhada. Astronomům se však nyní - díky …

12.1.2020 / Ondřej Havelka
Cestování · Jihovýchodní Asie z vodní hladiny: lodí, loďkou i člunem napříč Kambodžou a Vietnamem

Kambodža a Vietnam jsou fascinující země, které cestovateli nabídnou pohostinnou kulturu, zajímavou historii i pestrý náboženský život. Silný kulturní šok nabízí známý kambodžský komplex Angkor Vat, který …

  • 12.1.2020 / Ubytování
    Balnica Przystanek Balnica. Ubytování v Bieszczadech (Bukovských vrších), které má náboj

9.1.2020 / Martin Zapletal
Trek · Přechod poloniny Svidovec a Krásna: Nezapomenutelná hřebenovka na Podkarpatské Rusi / Fotogalerie k článku

Vyprávění zachycuje přechod jedné z největších polonin na Podkarpatské Rusi - Svidovce. Je monumentální, krásná a příjemně schůdná. Oproti jiným poloninám má poměrně rovný hřbet bez velkých výkyvů a …

7.1.2020 / Václav Vágenknecht
Trek · Králický Sněžník z české i polské strany; 3. nejvyšší pohoří ČR křížem krážem

Třetí nejvyšší pohoří v České republice se nazývá Králický Sněžník, přičemž nejvyšší vrchol nese stejné jméno. Masiv leží v Jesenické oblasti na pomezí Čech, Moravy a Kladska, část území spadá do Polska. Při …

Velký Roudný Úplňky Chata Horalka Strečno Beskydy, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Elbrus Afélium Zverovka Chalupská slať Šumava, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Cumulonimbus Pohorky
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist