Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 12.6.2024
Treking > Skalní města > Bludné balvany v ČR, seznam bludných balvanů v Česku

Bludné balvany v ČR, seznam bludných balvanů v Česku

Víte kolik je u nás bludných balvanů (eratických kamenů)?

30.11.2014 | Otakar Brandos

Bludné balvany jsou němými svědky ohromných sil přírody. Sil, se kterými se člověk měřit ani se svými nejmodernějšími technologiemi nemůže. Bludné balvany jsou velké bloky horniny, které ze svého původního místa byly transportovány na velkou vzdálenost (až 1 500 km) kontinentálním ledovcem v pleistocénu (starších čtvrtohorách).

Bludný balvan nebo také eratický balvan je na současných nalezištích obvykle cizorodým prvkem, často z velice odlišné horniny než okolí. Odlišnost bývá patrná již na první pohled. Takovýto bludný balvan (eratický balvan z latinského erare - bloudit) pochází z geologicky odlišného prostředí a dnes je nacházíme tam, kam je stihl dopravit kontinentální ledovec před tím, než roztál.

Odkud bludné balvany pocházejí?

Liptaňský bludný balvan

Většina bludných balvanů pochází ze skandinávských zemí, ze Švédska či Finska či z ostrovů Baltského moře, tedy z Fenoskandie (baltského štítu). Baltský štít je budován velice starými (prekambrickými) metamorfovanými horninami jako jsou žuly, ortoruly, migmatity aj.), výjimečně sedimenty prvohorního stáří. Proto i horniny bludných balvanů jsou obvykle velice vysokého stáří.

Největšího zastoupení mají bludné balvany tvořené žulou, velice často původem z jižního Švédska. O poznání méně je bludných balvanů tvořených migmatity, pegmatity apod. horninami a za vzácné lze považovat bludné balvany tvořené sedimentárními horninami.

Čtěte také: Doba ledová aneb glaciál. Víte kolik bylo dob ledových v českých horách…

Výjimečně se mezi bludnými balvany objevují čediče. Tyto bludné balvany však neabsolvovaly s ledovcem pouť dlouhou i tisíce kilometrů jako jejich žuloví či pegmatitoví bráškové, ale jen několik kilometrů či desítek kilometrů. Jedná se tak o bludné balvany z místních hornin.

Kde se lze s bludnými balvany setkat?

S bludnými balvany se, zjednodušeně řečeno, můžeme setkat všude tam, kam během poslední doby ledové dosáhl kontinentální Porubský bludný balvan ledovec. Mnoho bludných balvanů nalezneme v severněji ležících zemích jako je Estonsko, Litva, Polsko, Německo, Nizozemí či Dánsko.

S bludnými balvany se ale můžeme setkat i u nás v České republice. Tedy všude tam, kam zasahoval kontinentální ledovec. Do Itálie, Řecka či Bulharska byste za bludnými balvany jeli marně, tam ledovec v poslední době ledové již nedosáhl.

Bludné balvany v ČR

Na území České republiky se bludnými balvany můžeme setkat na severní Moravě a ve Slezsku od města Javorník v Rychlebských horách po Ostravsko a Těšínsko i v Moravské bráně a v severních Čechách ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku. Ponejvíce tedy v Žulovské pahorkatině, Zlatohorské vrchovině a v Ostravské pánvi.

Do tohoto předpolí ČR zasahoval kontinentální ledovec. Zbývající území chráněné pásmem poměrně vysokých pohraničních hor bylo i pro kontinentální ledovec nad jeho síly. Hradbu hor překonat již nedokázal, zarazil se na jejich úpatí.

Nálezy bludných balvanů na Moravě a ve Slezsku se však od těch v severních Čechách liší. Zatímco ve východněji ležících oblastech se nacházejí bludné balvany o velikosti i přes dva metry, v severních Čechách není znám jediný případ bludného balvanu s rozměry převyšujícími jeden metr.

Toto nápadné rozdělení velikostí bludných balvanů je dáno nadmořskou výškou. Přenosná schopnost kontinentálního ledovce klesá nejen se vzdáleností od centra ledovce, ale také s rostoucí nadmořskou výškou. A právě Ostravsko mělo pro distribuci ledovcového materiálu výhodnou polohu - malou nadmořskou výšku. Podobně tak v okolí Vidnavy. U nás kontinentální ledovec zasahoval do výšek maximálně okolo 500 m n. m.

Největší bludné balvany v ČR

Největší bludné balvany České republiky nalezneme na Ostravsku. Ten úplně největší s rozměry 3,20 × 2,50 × 1,55 m nalezneme v Ostravě-Kunčicích. Má objem asi 7 m3 a hmotnost 18 tun. Tento bludný balvan byl vykopán v roce 1954 při stavbě Nové huti z hloubky asi sedmi metrů.

Porubský bludný balvan v plné kráse

O tento primát se však pasuje s druhým velkým bludným balvanem - Porubským. Porubský bludný balvan dosahuje rozměrů 3,70 × 1,70 × 1,20 m a hmotnost zhruba 10,8 tuny. Jednou ze svých os tak předčí bludný balvan v Kunčicích. Hmotností ani objemem na něj však již nedosáhne. Každopádně se jedná o bludný balvan s nejdelší osou v ČR! Největším sedimentárním bludným balvanem ČR je bludný balvan v Ostravě-Pustkovci s rozměry 2,45 × 2,35 × 0,7 m a s objemem asi 2,5 m3.

Nejvýznamnější bludné balvany dnes požívají zákonné ochrany

Dalšími významnými bludnými balvany v České republice jsou Liptaňský bludný balvan s rozměry 2,2 × 1,3 × 1,2 m a s objemem asi 3,43 m3. Další velký bludný balvan byl vybagrován v roce 1958 v pískovně na Opavsku a dnes je umístěn v Křížkovského sadech. Na výstavišti Černá louka v Ostravě jsou umístěny Rovninské bludné balvany, či Porubské bludné balvany. Ty však nalezneme v Brně, kam byly z místa nálezu převezeny již v roce 1882.

Kolik bludných balvanů v ČR máme?

Kolik? Řeknu vám - to bych také rád věděl Smajl . Přesné číslo nezná asi nikdo, nenarazil jsem na žádnou ucelenou evidenci. Odhaduji, že v ČR mohou být řádově stovky bludných balvanů s rozměry okolo jednoho metru a vyššími. Těch menších, decimetrových mohou být (mohly být) tisíce či ještě řádově více. Mnoho bludných balvanů ale může dosud zůstávat v zemi pod nánosy spraší a naplavenin. Podobně jako tomu bylo v případě našeho (zatím?) největšího bludného balvanu.

Mnoho kamenů bylo také v minulosti zničeno či rozbito a využito jako stavební surovina. Mnoho z nich bylo přemístěno, naštěstí často bez poškození. Z řady bludných balvanů byly vybudovány pomníky, zejména po I. světové válce a II. světové válce (např. v obci Úvalno). Dnes naštěstí bludné balvany (alespoň ty nejvýznamnější) požívají zákonné ochrany.

Bludný balvan na Rejvízu

Nakonec některé kameny byly dovezeny do ČR. Týká se to např. velkého bludného balvanu z červené švédské žuly na Rejvízu na pomezí Zlatohorské vrchoviny a Hrubého Jeseníku. Přivezen měl být odněkud od Waršavy, kde byl vykopán při stavebních pracích.

Ve světě byl přístup k bludným balvanům ještě více macešský. Například zcela kamenicky zpracován byl Velký markraběcí kámen ve Fürstenwalde nad Sprévou. Tento osud potkával bludné balvany již v paleolitu, kdy mnoho z nich bylo použito ke stavbě megalitických památek a později i řady dalších staveb.

Expozice bludných balvanů ve Velké Kraši

Expozice bludných balvanů ve Velké Kraši na Vidnavsku je opravdu unikátní sbírkou. Shromážděno je tady 72 bludných balvanů o velikostech 50 - 170 cm. Největší bludný balvan ve Velké Kraši má rozměr 125 × 120 × 110 cm a má hmotnost asi dvě tuny. Všechny zde instalované bludné balvany byly sesbírány z okolí Velké Kraše a Vidnavy, které patří k nejbohatším nalezištím eratických balvanů v ČR.

Další info o expozici na webu www.velkakras.cz/expozice.

Největší bludný balvan na světě

Největší bludné balvany světa je však nutno hledat mnohem severněji. Ten vůbec největší se má nacházet v severním Švédsku u obce Botsmark. Jde o 15 m vysoký a 35 m v průměru bludný balvan o hmotnosti 25 000 tun. Tuto informaci však uvádí pouze česká Wikipedie. Na žádných jiných webech jsem tuto informaci ověřit nedokázal, stejně tak ne v literatuře. Proto zdroj z Wikipedie beru jako nedůvěryhodný.

Odborná literatura a zdroje na webu uvádějí jako největší známý bludný balvan pegmatitový "šutr" Ehalkivi v Estonsku, jenž v jedné ose měří 15 metrů a dosahuje odhadovaného objemu 930 m3.

Čtěte také: Viklany a pseudoviklany, kamenné hříčky přírody. Kolik viklanů u nás máme?

Největším bludným balvanem jižně od Baltského moře je pravděpodobně Triglavův kámen v severním Polsku. Jeho rozměry jsou 17 × 13,5 × ? m. Neznámá jeho část leží totiž pod zemí, takže uváděná hmotnost 2 000 tun a objem 750 m3 mohou být jen hrubým odhadem.

Další podobně velké balvany se nacházejí na Rujaně na ostrovech Dánska atd. Směrem k jihu rozměry i hmotnosti bludných balvanů pochopitelně klesají (viz vysvětlení výše v textu), přesto lze v severním Německu a Polsku nalézt desítky bludných balvanů s hmotnostmi nad 100 tun. To jen podtrhuje obrovskou sílu kontinentálního ledovce.

Treking.cz - diskuze
Reklama
Výběr článků
Hory 100 (a více) jarních kilometrů po východních Čechách. Treking s Tilakem 2014
Hory Bôr a Siná. Kouzelná hřebenovka v Nízkých Tatrách - toulky po zapomenutých horských chodnících
Hory Kriváň, túra na symbol Vysokých Tater na vrcholu babího léta
Reklama
Témata našich článků…
Kanihůra Beskydy, ubytování Štefánička Černé jezero Bezděz Žiarska chata Útulna Limba Kvarky Dolní Morava Praděd Hukvaldy Sahara Panská skála Merkur Čachtický hrad Ortler Rozhledny Cumulus Martinské hole Protuberance Nesmeky Chopok
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Vybíráme z obsahu…
1. Turistika Železné hory křížem krážem. Lichnice, Vildštejn, Kočičí hrádek…
2. Turistická poradna Jídlo a pití na treku. Horský jídelníček a speciality z vaší kuchyně (2)
3. Rumunské Karpaty Apuseni je vhodné pre každého, Rumunsko a turistika
4. Naše vrcholy Komorní hůrka, jedna z nejmladších sopek v České republice
5. Chaty Bezručova chata. Chata KČT na Lysé hoře v Beskydech
6. Vesmír Hnědý trpaslík, záhadný objekt na pomezí planet a hvězd
7. Rozhledny Kurzova věž, rozhledna na Čerchově v Českém lese
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist