Treking.cz
Poslední aktualizace: 12.12.2017 , , svátek má
Treking > Pohoří > Vihorlat
Hledej chatu

Vihorlat (Vihorlatské vrchy)

Vihorlat - turistika a turistické trasy, hory a skály, fauna a flóra, dřevěné kostely, turistické chaty a levné ubytování na Vihorlatě

16.9.2008 | Otakar Brandos

Vihorlat. Kdo by neslyšel o tomto čarovném kraji na samotném východě Slovenska. Kdo by nezatoužil navštívit Sninský kameň, Morské oko či nejvyšší vrchol celého pohoří - Vihorlat (1 076 m). A kdo neslyšel o známé rekreační oblasti Zemplínska Šírava. Tato oblast Karpat je oblastí superlativů. Zachovalá příroda, husté listnaté lesy, jejichž krása vynikne zejména na podzim, množství zvěře a vzácných rostlin.

Vihorlat (Vihorlatské vrchy), vymezení pohoří

Sninský kameň (1 006 m)

Vihorlatské vrchy na jihu a západě sousedí s Východoslovenskou pahorkatinou, na severu s hřebenem Nastaz (Beskydské predhorie) a na východě přecházejí masívem Popričného na Ukrajinu v pásmu zvaném Východní Vihorlat.

Hřeben Vihorlatských vrchů se táhne v délce asi 53 kilometrů, přičemž maximální šířka hřebene činí pouhých 11 kilometrů. Vihorlatské vrchy jsou tak jedním z nejdelších, nikoliv však nejrozlehlejších horských celků Východních Karpat. Z nich však na území Slovenska leží jen část, neboť východní část pohoří již leží na území Ukrajiny v Zakarpatské oblasti. Tuto část obvykle nazýváme Východní Vihorlat.

Vihorlat (Vihorlatské vrchy), geomorfologické členění

Nejkompaktnější částí pohoří je právě střední část - Vihorlat. Její severní svahy jsou narušeny krátkými, ale velice strmými dolinami. Jižní svahy jsou členěny dolinami podstatně delšími. Vihorlatské vrchy se dělí z geologického hlediska na tři samostatné podcelky: Humenské vrchy na západě, masív stratovulkánu Vihorlat v centrální části a další stratovulkán Popriečny u hranice s Ukrajinou. Dále již pokračuje hřeben na území Ukrajiny.

celek podcelek okrsek
Vihorlatské vrchy Humenské vrchy Krivoštianka
Sokol
Vihorlat Kyjovská planina
Vihorlatská hornatina
Jasenovská hornatina
Popriečny -

Vihorlatské vrchy, patřící do subprovincie Vnitřní Východní Karpaty, jsou sopečného původu. O tom nás přesvědčí jejich geologické podloží (tufy a andezity), které pěkně vystupují k povrchu například na Sninském kameni (1 006 m). Vždyť Vihorlatské vrchy jsou nejmladším vulkanickým pohořím Slovenska.

Čtěte také: Vihorlat - levné ubytování, turistické chaty a útulny

V oblasti Humenských vrchů sice k povrchu vystupují horniny mezozoika z období před 245 - 65 mil. let a mezozoika bradlového pásma (150 - 65 mil. let), avšak většinu povrchu Vihorlatských vrchů představují mladé vulkanické horniny.

Vihorlat, mapa s body zájmů

Vihorlatské vrchy, vulkanická aktivita

Vihorlatské vrchy začaly vznikat v mladších třetihorách ve čtyřech vývojových etapách. Vulkanická činnost ustala před asi 8 miliony lety. A byla natolik specifická, že dala vzniknout dvěma zvláštním minerálům pojmenovaným vihorlatit (Bi24Se17Te4) a terluronevskit (Bi3TeSe2). Oba minerály, které vznikly hydrotermální činností byly poprvé popsány právě na Vihorlatě a jejich naleziště zůstanou typovými nalezišti v análech mineralogie.

Vulkanická aktivita Vihorlatských vrchů byla sice nastartována již v období spodního bádenu, avšak nejvyšší aktivity dosáhl ve vrchním sarmatu až spodním panónu v období před 12,5 - 9,5 mil. let.

Toto bouřlivé období je charakteristické vznikem andezitových vulkánů a stratovulkánů. Tyto zprvu explozívní vulkány postupně přecházely do efuzivní fáze, která byla typická výlevy mohutných lávovývh proudů. Konečné období vulkanické aktivity Vihorlatských vrchů bylo charakterizovány průniky vulkanických (intruzivních) těles.

Mořské oko

V průběhu explozivně - efuzivní sopečné aktivity se vytvořily dva základní pásy andezitových stratovulkánů. Východní pásmo je tvořeno izolovanými stratovulkány Popriečny, Diel a Morské oko. Západní pásmo (řetěz) tvoří navzájem se překrývající tělesa stratovulkánů Kyjov, Sokolský potok a Vihorlat. V oblasti Mořského oka se tato dvě pásma stratovulkánů spojují. Mimo tyto řetězy vystupuje explozivní vulkán Kamienka, jenž byl však zcela zakryt lávovými proudy stratovulkánů Kyjov, Sokolský potok a Mořské oko.

Vihorlat, klimatické podmínky

Podnebí oblasti je mírné, pouze v nejvyšších polohách chladné. Vihorlatské vrchy patří do mírně teplé klimatické oblasti, jen polohy nad asi 800 metrů nad mořem patří do chladné klimatické oblasti. Roční úhrn srážek činí 650 až 850 mm, v nejvyšších polohách až 1 100 mm. Maximum připadá na měsíc červenec.

Vihorlatské vrchy

Sněhová pokrývka se tady udrží obvykle po dobu 80 až 100 dní. Průměrná lednová teplota se pohybuje v rozmezí -1 °C až -4 °C, v nejvyšších partiích pak teploty klesají v průměru na -5 °C až -7 °C. V červenci teploty naopak vystupují na průměrných 18,8 °C až 20,5 °C, v nejvyšších polohách na 12 °C až 16 °C.

Pro mimořádný přírodní potenciál Vihorlatu byla tato oblast 28.12.1973 vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Vihorlat o rozloze 4 500 ha. V roce 1999 byly hranice CHKO upraveny na dnešních 17 485 ha. I tak je Vihorlat nejmenší chráněnou krajinnou oblastí na Slovensku. Nejmenší rozlohou avšak nikoliv svým významem. Území CHKO Vihorlat je pokryto z 92% lesy. Ty jsou převážně listnaté s převažujícím bukem.

Vihorlat (Vihorlatské vrchy), fauna a flóra

Vihorlatské vrchy mají neobyčejně bohatou faunu a flóru. To je dáno prolínáním teplomilných (panonských) i horských druhů na rozhraní Východních a Západních Karpat, kdy jsou na Vihorlatě zastoupeny druhy typické pro obě provincie.

Perleťovec Babočka paví oko

Specifickými oblastmi Vihorlatských vrchů jsou rašeliniště, na nichž vznikla pestrá paleta živočišných a rostlinných společenstev. O unikátnosti přírody Vihorlatských vrchů svědčí skutečnost, že tady byla poprvé popsána řada druhů. Například motýl druhu Apamea talosi slovensky zvaný sivkavec (český ekvivalent jsem bohužel nezjistil), brouci jako drabčík Atheta britaniae či Atheta paracrasicornis, pestřenka Eristalis stackelbergi či Brachyopa ferruginea aj.

Zvířecí mimikry… Vihorlat, panoráma Mořské oko Vihorlatský prales

Z brouků jsou poměrně hojně zastoupení tesaříci, jejichž larvy potřebují k vývoji padlé kmeny stromů. V letním období tak můžete na Vihorlatě potkat tesaříka velkého (Cerambyx cerdo), ale i tesaříka alpského (Rosalia alpina). Zastoupena je i řada druhů obojživelníků, plazů, ptáků i savců. A to včetně těch největších šelem. Nahodile se tak můžete setkat s medvědem hnědým (Ursus arctos), vlkem (Canis lupus), rysem ostrovidem (Lynx lynx) či skrytě žijící kočkou divokou (Felis silvestris).

Použitá literatura:

  • Vihorlatské vrchy, geologicko - naučné mapy Slovenska, MŽP SR a ŠGÚ Dionýza Štúra, Bratislava 2001
Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Vihorlat, turistika

Vihorlat, turistické cíle a příroda

Aktuální počasí
Reklama
Témata našich článků…
Ďumbier Sluneční vítr Krkonoše, ubytování Radegast Pravčická brána Frýdštejn Barborka Říp Jeseníky, ubytování Praděd Polární záře Maroko Lysá hora Měsíc Hrad Čachtice Slunce Rozhledny Litice Černá díra Hukvaldy Fáze Měsíce Štrbské pleso Gerlachovský štít
Reklama
Reklama
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Beskydy Bílé Karpaty Javorníky
Jeseníky Jizerské hory Krkonoše
Kysuce Krušné hory Malá Fatra
Malé Karpaty Nízké Tatry Roháče
Šumava Velká Fatra Vysoké Tatry
Hledej podle pohoří
Reklama

Poslední diskusní příspěvky

Růst hladiny moří neustále zrychluje
 20.02.2018 3 příspěvky
Jak vybrat dalekohled, turistické dalekohledy
 20.02.2018 14 příspěvků
Holubyho chata na Velké Javořině
 18.02.2018 28 příspěvků
3denní přechod Krkonoš, hřebenovka
 18.02.2018 1 příspěvek
Sarstein, výstup od Halštatského jezera
 15.02.2018 1 příspěvek
Marmolada, via ferraty v Dolomitech
 15.02.2018 3 příspěvky
Malá Fatra, přechod hřebene
 10.02.2018 18 příspěvků
Chata Na Vyhlídce, ubytování Nová Ves
 09.02.2018 1 příspěvek
Zimní hřebeny Slezských Beskyd
 09.02.2018 3 příspěvky
Přechod Strážovských vrchů a části Malé Fatry
 01.02.2018 3 příspěvky
Túra do nitra Novohradských hor, turistika
 29.01.2018 5 příspěvků
Výstup na Dürrenstein, Ybbstalské Alpy
 29.01.2018 1 příspěvek
Chata Lajoška na Prednej holici
 27.01.2018 26 příspěvků
Rysy, túra ve Vysokých Tatrách
 26.01.2018 21 příspěvků
Změna teploty vzduchu v závislosti na nadmořské vý
 24.01.2018 1 příspěvek
Běžky v Jeseníkách, přidá se někdo pohodový a vese
 18.01.2018 1 příspěvek
Hochkönig, výstup v Berchtesgadenských Alpách
 17.01.2018 1 příspěvek
Kriváň, Vysoké Tatry
 15.01.2018 57 příspěvků
Velká Fatra v babím létě
 15.01.2018 6 příspěvků
Chata Sabinka, Ovčárna
 09.01.2018 2 příspěvky
Oblasti: Beskydy | Bílé Karpaty | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Súlovské skály | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Záhorie | Zemplínské vrchy
Home Page | Časopis | Průvodce | Ceník inzerce | Soutěže | Seznamka | Kalendář akcí | Outdoor testy | Horské chaty | Fotogalerie | Archiv
Treky, turistika | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Vesmír, astronomie | Turistická mapa online | Spolupracujeme
TOPlist