Treking.cz
Poslední aktualizace: 22.11.2017 , , svátek má
Treking > Hrady v ČR > Helfštýn

Helfštýn

Hrad, který byl založen loupeživým rytířem

16.3.2010 | Otakar Brandos

Hrad Helfštýn patří k nejrozsáhlejším hradním stavbám České republiky a střední Evropy. Silueta hradu Helfštýn se proti obloze rýsuje na jižním konci hřebene Maleník, poslední výspě Podbeskydské pahorkatiny. Dlužno dodat, že siluetu hradu Helfštýn stále více zakrývají vzrostlé stromy.

Hrad Helfštýn po smrti Přemysla Otakara II.

Hrad Helfštýn byl založen někdy koncem 13. století loupeživým rytířem s poněkud neobvykle znějícím jménem - Fridušem z Linavy ve Slezsku. Ten plenil okolní kraje a jist si před ním nemohl být žádný z jeho sousedů.

Vstupní brána do hradu Helfštýn

Friduš využívá bezvládí po smrti Přemysla Otakara II. na Moravském poli a zmocňuje se části majetků pánů z Drahotuše a na strmém ostrohu nad řekou Bečva buduje na svou dobu poměrně velký hrad.

Jádro hradu Helfštýn je tvořeno pevnou válcovou útočištní věží, u níž postupně vyrůstá hradní palác o dvou podlažích. Hradní budovy jsou pak obehnány silnou parkánovou hradbou o rozměrech 30×50 metrů. Celá hradba je pak ještě posílena hlubokým hradním příkopem.

Přítrž loupeživým výpravám Friduše z Linavy však poměrně záhy udělala vojska Václava II., jenž se snažil upevnit moc a konsolidovat české a moravské země po době jistého bezvládí. V roce 1286 byl Helfštýn oblehnut a dobyt. Za zásluhy na dobytí hradu dostává královskou donací Helfštýn do držení Vok z Kravař. Od něj hrad zdědili synové Jan a Drslav z Kravař a v roce 1372 se stává pánem na hradě Helfštýn Lacek z Kravař, jenž byl zemským hejtmanem.

Následně se Helfštýn dostává do rukou Petr Kravař (r. 1416) a v roce 1421 Přemek z Těšína. V následujících bouřlivých létech husitských válek se na hradě usazuje loupeživý rytíř Jan z Menspeku. Asi aby pokračoval v tradici zakladatele hradu.

Vyhlídkova věž na Helfštýně Jedna z bran hradu Helfštýn

Následovat tuto tradici mu však nebylo dopřáno příliš dlouho - již v roce 1447 získává Helfštýn Vok ze Sovince, po němž hrad zdědili jeho synové. Ti si však otcova majetku asi příliš necenili, neboť hrad již v roce 1467 prodávají pánům z Postupic. Možná se jim ale také nedostávalo peněz na nákladnou údržbu rozsáhlého hradu…

Pod hradbami bývalo poměrně často rušno. To pro skutečně strategickou polohu Helfštýna, jenž kontroloval přístup do Moravské brány. Podobně jako jeho sousedé ležící severněji - hrad Starý Jičín na Starojickém kopci a pevný hrad Hukvaldy.

Akce na hradě Helfštýn v roce 2017

 • 14.4. až 17.4. - Velikonoce na hradě
 • 18.4. - Vstup do hradu zdarma k Mezinárodnímu dni ochrany památek
 • 29.4. - Otevření expozice uměleckého kovářství
 • 18.5. - Vstup zdarma k Mezinárodnímu dni muzeí
 • 20. a 21.5. - 8. ročník festivalu vojenské historie
 • 7.6. - Pohádka o princi Bajajovi a Karel IV. přijíždí
 • 17.6. - Helfštýnská devítka, pohodový večer plný folkových písniček s Devítkou a jejími hosty k 25. výročí založení skupiny
 • 5. a 6.7. - Helfštýnská pouť, celodenní program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm
 • 29.7. - Hradní letní kino, promítání Biografu 16 pod širým nebem na II. hradním nádvoří
 • 19.8. - Slavnostní zahájení 29. kovářského fóra
 • 25. až 27.8. - Hefaiston
 • 16.9. - Hradní kejkle, rozmanitá přehlídka žonglérů, kejklířů a artistů všeho druhu
 • 23.9. - Komentované noční prohlídky hradu Helfštýn

Hrad Helfštýn nájezdníkům odolal

Na jeho pevných zdech si ale většina vojevůdců vylámala zuby. Včetně věrolomného Matyáše Korvína, syna Jana Hunyadyho, jenž byl nejprve věrným spojencem Jiřího z Poděbrad, díky jehož podpoře se stal uherským králem. V roce 1469 však vtrhl na Moravu a do českých zemí snažíc se rozdmýchat rozpory mezi kališnickým králem a katolickou šlechtou. Korvín byl však poražen a donucen podepsat příměří.

Hrad Helfštýn z vyhlídkové věže Hrad Helfštýn z vyhlídkové věže

Toto příměří však nemělo dlouhého trvání a Matyáš Korvín je na Moravě opět. V roce 1478 se nechává v Olomouci korunovat českým králem a dále bojuje s Jiříkem z Poděbrad i Vladislavem Jagellonským. Až v roce 1478 je podepsáno příměří a Matyáš Korvín se stává pánem Moravy, Slezska a Lužice.

V roce 1475 patří hrad Helfštýn Vilémovi z Pernštejna a v roce 1553 Půtovi z Ludanic. Příbuzenskými vazbami se hrad Helfštýn dostává do rukou Petra Voka, ten jej však v roce 1593 prodává Hynkovi z Bruntálu a Vrbna. Po porážce českých stavů na Bílé hoře je Helfštýn konfiskován a jako konfiskát jej získává v roce 1622 kardinál Ditrichštejn, jehož rod na hradě setrval až do samotného konce v roce 1763, kdy byl hrad opuštěn.

Rozměry hradu Helfštýn a původ názvu

Časté změny majitelů a přestavby a rozšiřování hradu měly velký vliv na jeho celkový ráz. Dodnes lze na hradě jasně rozeznat velkou řadu stavebních slohů, které se prolínají.

Helfštýn

Helfštýn dosahuje skutečně úctyhodných rozměrů. Maximální délka hradu činí 187 m a šířka 152 m. Celý hrad je obehnán silnými hradbami s okrouhlými i hranolovými věžemi a několika příkopy. Z interiérů se kromě kleneb nedochovalo prakticky nic. Od roku 1954 probíhají na hradě rekonstrukční práce a archeologickým průzkum.

Jak se měnily stavební slohy, tak se měnily i názvy, resp. způsoby psaní názvu hradu v písemnostech. Od Helfenstayn přes Helfensteyn až po Helfenstein. V 15. století dochází k počeštění názvu na Helfenštajn a Helfenštein. Od toho nebylo daleko ke zlidovělému tvaru Helfštýn. A od čehu je původ názvu hradu Helfštýn odvozen. Odborníci uvádějí, že od jména zakladatele hradu - loupeživého rytíře Friduše. Jedná se o složeninu dvou slov Helfen stein (Helfův kámen), kde Helf značí Friduš (Helfrid, Helferik).

Helfštýn uvítá ročně na 100 000 návštěvníků

Na hradě Helfštýn bývá v hlavní sezóně poměrně živo. Před vstupem do hradu vás uvítá dřevěný katapult, jenž byl postaven před řadou let při rekonstrukci dobývání hradu Matyášem Korvínem. Přes most nad hlubokým hradním příkopem se vstupní bránou chráněnou mohutnou věží dostanete na první nádvoří, z nějž se dá pokračovat k hradnímu paláci.

Poničený palác hradu Na hradě Helfštýn mají pravidelné dostaveníčko kováři

Velká část hradu prošla nákladnou rekonstrukcí a Erb řada objektů byla pokryta krásnou šindelovou střechou. Následuje další nádvoří a hradní palác, v jehož sklepeních se ukrývá výstava uměleckých kovářů, kteří mívají na hradě stálé dostaveníčko - tzv. Héfaiston.

Zájem o Helfštýn neopadl ani v novověku. Ročně projde jeho hradbami neuvěřitelných 100 000 návštěvníků. Rozsáhlá hradní pevnost poskytuje nejen nádherné pohledy do kraje, zejména směrem do Moravské brány a k zalesněným hřebenům Nízkého Jeseníku, ale rovněž pohled do života našich předků.

Na Helfštýn se dostanete z řady směrů. Asi nejblíže je to z Lipníku nad Bečvou (asi 4 km), možný je však příjezd až do těsné blízkosti hradu, u nějž lze na sběrném parkovišti odstavit svého čtyřkolého oře. Pokud má váš oř pouze dvě kola a pedály, pak bych jej raději neodstavoval…

Hrad Helfštýn, turistická mapa

Hrad Helfštýn je otevřen

 • od května do srpna denně mimo pondělí v časech 9.00 - 18.00
 • únor a listopad pouze soboty, neděle a svátky v časech 9.00 - 16.00
 • duben, září a říjen denně mimo pondělí 9.00 - 17.00

Vstupné do hradu Helfštýn

 • Základní vstupné 30 - 60 Kč podle sezóny
 • Snížené vstupné 20 - 40 Kč podle sezóny

Akce na hradě Helfštýn v roce 2016

 • 18.6. - Helfštýnské ateliéry
 • 5. - 6.7. - Helfštýnská pouť
 • 16.7. - Vokohradí
 • 30.7. - Hradní letní kino
 • 2.8. - 6.8. - Soubor zobcových fléten Vivat Flauto zpříjemní návštěvníkům prohlídku Helfštýna svým hudebním vystoupením
 • 20.8. - Slavnostní zahájení XXVIII. ročníku Kovářského fóra
 • 20.8. - 25.8. - Kovářské fórum - XXVIII. ročník
 • 26. - 28.8. - XXXV. mezinárodní setkání uměleckých kovářů HEFAISTON
 • 10.9. - Hradní kejkle - rozmanitá přehlídka žonglérů, kejklířů a artistů všeho druhu
 • 11.9. - Vstup do hradu po celý den zdarma ke Dnům evropského kulturního dědictví
 • 17.9. - Komentované noční prohlídky. Nutná rezervace

Akce na hradě Helfštýn v roce 2015

 • 4. 4. - Otevření historické mincovny a expozice Archeologie na hradě Helfštýn
 • 4. 4. - 6. 4. Velikonoce na hradě
 • 19. 4. Výstava pyrenejských pasteveckých psů
 • 25. 4. Otevření Expozice uměleckého kovářství
 • 2. 5. Author Šela Marathon
 • 23. - 24. 5. Festival vojenské historie
 • 2. - 5. 6. Tvořivé dílničky a loutkování pro nejmenší
 • 10. 6. Den s Karlem IV. v podání společnosti Faber
 • 20. a 21. 6. Helfštýnské ateliéry
 • 27. 6. Zápasníci za hradbami
 • 4. - 6. 7. Helfštýnská pouť
 • 22. 8. Slavnostní zahájení XXVII. ročníku Kovářského fóra
 • 29. a 30. 8. XXXIV. mezinárodní setkání uměleckých kovářů HEFAISTON
 • 12. 9. Hradní kejkle
 • 9. 9. Komentované noční prohlídky

Akce na Helfštýně v roce 2014

19. - 21.4. - Velikonoce na hradě, 26.4. - Otevření Expozice uměleckého kovářství, 26.4. - Vernisáž výstavy: Tepaný život Maria Converia, 26.4. - Noční kování, 27.4. - 31.8. - Výstava Tepaný život Maria Converia, 3.5. - Author Šela Marathon, 24. - 25.5. - Festival vojenské historie, 31.5. - Divadelní den pro děti i dospělé, 3. - 6.6. - Tvořivé dílničky a loutkování pro nejmenší, 7.6. - Rockový Helfštýn, 21. - 22.6. - Helfštýnské ateliéry, 28.6. - Zápasníci za hradbami, 5. - 6.7. - Helfštýnská pouť, 19.7. - XXII. hradní bál, 2.8. - Hradní letní kino, 5. - 8.8. - Vivat Flauto, 23. - 29.8. - Kovářské fórum, XXVI. ročník, 30. - 31.8. - 33. Hefaiston, 6.9. - Hradní kejkle, 13.9. - 31.10. - Kovářství objektivem Pavla Motana, 20.9. - Komentované noční prohlídky

Celkový pohled na Helfštýn Helfštýn s pevnými hradbami Helfštýn s pevnými hradbami Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor
08.04.2014, 15:32 -OB- | Akce


Další související články:

+ Hranická propast, za tajemstvím nejhlubší propasti ČR
+ Zbrašovské aragonitové jeskyně, hydrotermální jeskyně Teplice nad Bečvou
+ Maleník, strážce Moravské brány
+ Hrad Hukvaldy, tip na výlet
+ Starý Jičín, hrad na Starojickém kopci
+ Hrad Bouzov, perla nejen Moravy
+ Hrad Velhartice, tip na výlet na Šumavě
+ Zámek jako z pohádky - Hluboká
+ Vítkův hrádek, nejvýše položený hrad České republiky
+ Zřícenina hradu Břecštejn a slavný Hrádeček pana Havla
+ Štramberská Trúba neboli Štramberský hrad
+ Hrad Kašperk, klenot hradní architektury
+ Hrad Bezděz - strážce Českého středohoří, tip na výlet
+ Hazmburk, jedna z dominant Českého středohoří
+ Helfenburk, České středohoří
+ Vikštejn, strážce údolí Moravice
+ Hrad Cimburk
+ Hrad Gutstein
+ Trosky, Český ráj
+ Hrad Rychleby
+ Nový Hrádek - kamenný pán pěti údolí; NP Podyjí
+ Hrad Veveří - kamenný vladař "Prýglu" na novém vzestupu; I. část
+ Hrad Blansek, Moravský kras
+ Zřícenina hradu Oheb
+ Hrad Veveří - kamenný vladař "Prýglu" na novém vzestupu; II. část
+ Zřícenina hradu Roupov
+ Na tajuplnou Prácheň
+ Hrad Šášov střežil bánskou cestu
+ Hrad Plaveč, strážce řeky Poprad
+ Hrad Vršatec, strážce cesty z Moravy na Považí
+ Krásna Hôrka, krásná strážkyně Slovenského krasu
+ Bílé Karpaty, ubytování v Bílých Karpatech
+ Fiľakovský hrad, na dohled Cerové vrchovině
+ Hrad Hajnáčka, Cerová vrchovina
+ Uhrovec aneb Uhrovský hrad - strážca Nitrických vrchov
+ Spišský hrad, národní kulturní památka
+ Šarišský hrad, mocenské centrum Šariše
+ Šarišská vrchovina a Spišsko - šarišské medzihorie, ráj pro samotáře
+ Liptovský hrad (1 000 m) - nejvýše položený hrad Slovenska
+ Oravský hrad a Oravský Podzámok
+ Slovenské hrady: Bytča
+ Varín, čiže Starý hrad
+ Tajemný hrad v Karpatech aneb jeden z mnoha nad Váhem
+ Hrad Červený kameň, Malé Karpaty
+ Ostrý kameň, nepokojné orlí hnízdo v Malých Karpatech
+ Čachtický hrad a krvavá Báthoryčka
+ Plavecký hrad, atraktivní turistický cíl v Malých Karpatech
+ Korlátka, skrytý hrad Malých Karpat
+ Bratislavský hrad
+ Hrad Branč, kamenný strážce Záhoří
+ Hrad Tematín, Považský Inovec
+ Na hrad Tematín, Považský Inovec
+ Hrad Zborov
+ Slovenské hrady a (ne)slávne obdobie Rákocziovcov
+ Turniansky hrad, Slovenský kras
+ Ľubovniansky hrad, hrdý strážce Zamaguří
+ Hrad Košeca
+ Hrady ukryté v křovinách
+ Šomoška, kráska na hranicích s Maďarskem
+ Hrad Čeklís
+ Jasenov, Vihorlatské vrchy
+ Viniansky hrad, Vihorlat
+ Hrad Strečno, tajemný strážce řeky Váh
+ Topoľčiansky hrad, hrdý strážce horního Ponitří
+ Krupinská planina a hrady ukryté v křovinách
Výběr článků
Hory Závěrečné hlasování, vyberte nejkrásnější vrchol České republiky
Hory Maleník, strážce Moravské brány
Hory Zimní výstup na Granite Mountain
Reklama
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Témata našich článků…
Pozitron Batolec červený Betyna Na Pomezí Smraďoch U Slona Baronova bouda Trosky Elektron Karlštejn Lysá hora Apuseni Hrad Sloup Černá díra Vánoční prázdniny Osmitisícovky Kost Pluto Brouci Kvarky Batohy Praděd
Reklama
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Beskydy Bílé Karpaty Javorníky
Jeseníky Jizerské hory Krkonoše
Kysuce Krušné hory Malá Fatra
Malé Karpaty Nízké Tatry Roháče
Šumava Velká Fatra Vysoké Tatry
Hledej podle pohoří
Reklama

Poslední diskusní příspěvky

Holubyho chata na Velké Javořině
 18.02.2018 28 příspěvků
3denní přechod Krkonoš, hřebenovka
 18.02.2018 1 příspěvek
Sarstein, výstup od Halštatského jezera
 15.02.2018 1 příspěvek
Marmolada, via ferraty v Dolomitech
 15.02.2018 3 příspěvky
Malá Fatra, přechod hřebene
 10.02.2018 18 příspěvků
Chata Na Vyhlídce, ubytování Nová Ves
 09.02.2018 1 příspěvek
Zimní hřebeny Slezských Beskyd
 09.02.2018 3 příspěvky
Přechod Strážovských vrchů a části Malé Fatry
 01.02.2018 3 příspěvky
Túra do nitra Novohradských hor, turistika
 29.01.2018 5 příspěvků
Výstup na Dürrenstein, Ybbstalské Alpy
 29.01.2018 1 příspěvek
Chata Lajoška na Prednej holici
 27.01.2018 26 příspěvků
Rysy, túra ve Vysokých Tatrách
 26.01.2018 21 příspěvků
Změna teploty vzduchu v závislosti na nadmořské vý
 24.01.2018 1 příspěvek
Běžky v Jeseníkách, přidá se někdo pohodový a vese
 18.01.2018 1 příspěvek
Hochkönig, výstup v Berchtesgadenských Alpách
 17.01.2018 1 příspěvek
Kriváň, Vysoké Tatry
 15.01.2018 57 příspěvků
Velká Fatra v babím létě
 15.01.2018 6 příspěvků
Chata Sabinka, Ovčárna
 09.01.2018 2 příspěvky
Štíhlý blonďák, ročník pětašedesát, hledá sportovn
 08.01.2018 1 příspěvek
Prodám dvě letenky do Finska (Praha - Ivalo). Bohu
 07.01.2018 1 příspěvek
Oblasti: Beskydy | Bílé Karpaty | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Súlovské skály | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Záhorie | Zemplínské vrchy
Home Page | Časopis | Průvodce | Ceník inzerce | Soutěže | Seznamka | Kalendář akcí | Outdoor testy | Horské chaty | Fotogalerie | Archiv
Treky, turistika | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Vesmír, astronomie | Turistická mapa online | Spolupracujeme
TOPlist