Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 29.3.2024 , svátek má
Treking > Pohoří > Pohoří Orlické hory, turistika a přírodna

Pohoří Orlické hory, turistika a příroda

Orlické hory, 9. nejvyšší pohoří v České republice

22.3.2007 | Otakar Brandos
Orlické hory

Orlické hory, polsky Góry Orlickie a německy Adlergebirge. Nevysoké a zalesněné hřebeny Orlických hor se jako zalesněný val táhnou v délce téměř 55 kilometrů. Se svými 341 km2 jsou ale Orličky poměrně malým pohořím. V rámci ČR zaujímají až 67. příčku co se rozlohy týče a 9. příčkou pokud jde o výšku. V Polsku na hřeben hor, které leží mezi Broumovskou vrchovinou a Králickým Sněžníkem, navazují Góry Bystrzyckie. V Orličkách si i přes jejich relativně malou výšku můžeme naplánovat množství túr a dokonce i vícedenních treků, které určitě nezklamou.

Orlické hory, vymezení pohoří

Velká Deštná, Orlické hory

Na jihovýchodě a západě jsou Orlické hory ohraničeny Podorlickou pahorkatinou, která je odděluje od Orlické tabule a Svitavské pahorkatiny. Na jihu Orlické hory sousedí se Zábřežskou vrchovinou a na východě jsou Kladskou kotlinou odděleny od Hanušovické vrchoviny a blízkého Králického Sněžníku. Na severu jsou pak ohraničeny Klaskou kotlinou (Kotlina Klodzka).

Základní informace o pohoří

 • rozloha Orlických hor - 341 km2, 67. největší celek ČR
 • nejvyšší hora Orlických hor - Velká Deštná (1 115 m)
 • střední výška pohoří - 713 m
 • rok vyhlášení CHKO Orlické hory - 1969, rozloha 204 km2

Geomorfologické členění pohoří

celek podcelek okrsek
Orlické hory Deštenská hornatina Orlický hřbet
Orlické rozsochy
Orlickozáhorská brázda
Mladkovská vrchovina Bartošovická vrchovina
Pastvinská vrchovina
Bukovohorská hornatina Orličský hřbet
Výprachtická vrchovina

Deštenská hornatina

Deštenská hornatina představuje nejvyšší a také rozlohou největší podcelek Orlických hor. Hřeben této hornatiny tvoří vrcholy Vrchmezí, Šerlich, Malá a Velká Deštná, Jelenka, Koruna, Tetřevec a Anenský vrch s řadou rozsoch s vrcholy jako Sedloňovský vrch, Maruša, Zakletý aj. Hornatina je budována krystalickými břidlicemi i vápenci. V nejnižších částech Deštenské hornatiny se objevují sedimenty druhohorního stáří.

Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe, Chaty pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.

Mladkovská vrchovina

Mladkovská vrchovina je nejnižžím a také nejmenším podcelkem Orlických hor oddělující Deštenskou hornatinu a Bukovohorskou vrchovinu. Nejvyšším vrcholem tohoto podcelku je Adam (765 m) následován vrchem Studený (721 m). Hřbet pohoří tady protínají údolí Divoké Orlice (Zemská brána) a Tiché Orlice.

Panorama od Kašparovy chaty na Adamu

Bukovohorská vrchovina

Bukovohorská vrchovina představuje nejvýchodnější část Orlických hor. Výrazné Červenovodské sedlo (815 m) s informační centrem a státní silnicí rozděluje tento podcelek na dvě relativně odlišné části - severní část se Suchým vrchem (995 m) a jižní část s Bukovou horou (958 m).

Orlické hory, přírodní poměry

Orlické hory jsou vývojově velice starým pohořím. Jeho podloží je tvořeno značně starými horninami tzv. orlicko - kladského krystalinika, přeměněnými usazeninami starohorního moře (krystalické břidlice) z doby před více než 570 milióny let. Objevují se ale i žuly, křemence a vápence. V podhůří se objevují jílovce a arkozovité pískovce a kolem Týniště nad Orlicí dokonce váté písky. Přesto jsou Orlické hory geologicky málo pestré, což dokládá i neexistence významnějších ložisek nerostných surovin.

Říční síť

Orlické hory jsou odvodňovány Divokou Orlicí a Tichou Orlicí vytvářející po soutoku Orlici. Jejich nejvýznamnějšími přítoky jsou Zdobnice, Rokytenka, Bělá aj. Většina jmenovaných divokých horských říček vytváčí hluboká a strmá skalnatá údolí, která dodávají Orlickým horám charakteristický ráz.

Klimatické poměry v Orlických horách

Orlické hory patří do chladné klimatické oblasti s poměrně vysokým množstvím srážek, jejichž roční úhrn dosahuje v hřebenových partiích až 1 200 m až 1 300 mm. Jde tak o srážkově nadprůměrné území. Sněhová pokrývka se obvykle udrží 120 až 140 dní ročně, průměrné lednové teploty v hřebenových partiích se pohybují v rozmezí -3 °C až -7 °C a průměrné roční teploty jen v rozmezí 4 - 6 °C.

CHKO Orlické hory, flóra a fauna

Příroda Orlických hor je poměrně nedotčená, přestože na ni mají negativní vliv škodlivé emise, především ze sousedního Polska. Ty nejcennější přírodní partie Orlických hor jsou chráněny v podobě CHKO Orlické hory o celkové rozloze asi 204 km2 s řadou maloplošných chráněných území. CHKO Orlické hory byla vyhlášena v roce 1969.

Lesy na území CHKO Orlické hory byly v minulosti poškozeny dálkovými emisemi ze sousedního Polska, podobně jako v blízkých Jizerských horách. Dnes se ale příroda trochu vzpamatovala, byť to třeba v okolí Velké Deštné nemusí vypadat. Přestože byly Orlické hory silně pozměněny lidskou činností, můžeme tady ještě i dnes nalézt zbytky zachovalých původních lesních porostů. Ty najdeme v přírodních rezervacích Bukačka, Trčkov, Jelení lázeň, Sedloňovský vrch či Černý důl. Původní lesní porosty se zachovaly obvykle v místech vrcholových rašelinišť, kde byla těžba dřeva obtížná.

Na území CHKO Orlické hory se nacházejí dvě národní přírodní rezervace, 22 přírodních rezervací a 6 přírodních památek. Významné jsou již zmíněná rašeliniště a podmáčené louky s výskytem chráněných rostlin a živočichů.

Národní přírodní rezervace v CHKO Orlické hory

 • NPR Bukačka
 • NPR Trčkov

Přírodní rezervace v CHKO Orlické hory a ve správě CHKO

 • PR Bedřichovka
 • PR Černý důl
 • PR Hořečky
 • PR Hraniční louka
 • PR Jelení lázeň
 • PR Komáří vrch
 • PR Neratovské louky
 • PR Pod Vrchmezím
 • PR Pod Zakletým
 • PR Rašeliniště Kačerov
 • PR Sedloňovský vrch
 • PR Selský les
 • PR V Dole
 • PR Trčkovská louka
 • PR Zemská brána
 • PR Peklo
 • PR Peliny
 • PR Hemže - Mítkov
 • PR Buky
 • PR Zbytka
 • PR Třebovské stěny

Přírodní památky v CHKO Orlické hory a ve správě CHKO

 • PP Rašeliniště pod Pěticestím
 • PP Rašeliniště u Kunštátské kaple
 • PP Rašeliniště pod Předním vrchem
 • PP Sfinga
 • PP Velká louka
 • PP Louky u České Čermné
 • PP Rašelina u Borové
 • PP Selský potok
 • PP Kačenčina zahrádka
 • PP Rampušákův mokřad
 • PP Údolí Záhorského potoka
 • PP Louka u Broumaru
 • PP Letohradská bažantnice
 • PP Orlice
 • PP Lesopark Včelný

Přírodní park Orlice

Na území Orlických hor zasahuje i Přírodní park Orlice, jenž sleduje tok Divoké Orlice a Tiché Orlice. Rozloha přírodního parku, jenž byl vyhlášen v roce 1996, činí asi 11 000 hektarů.

Přírodní park Suchý vrch

Dalším přírodním parkem je Přírodní park Suchý vrch - Buková hora s výměrou 6 427 ha, jenž se rozkládá v jihovýchodní části Orlických hor v podcelku Bukovohorská hornatina. V přírodním parku se střídají lesy se zemědělskou krajinou, v oblasti Suchého vrchu se objevují i rašeliniště s významným výskytem masožravé rosnatky okrouhlolisté.

Prvorepubliková opevnění v Orlických horách

Zvláštní zmínku si zasluhuje souvislý pás prvorepublikového opevnění - tzv. betonová hranice, která měla první Československou republiku uchránit před očekávanou německou agresí. Řada objektů byla muzejně upravena, jmenujme například tvrz Hanička či srub Průsek.

Podorlická pahorkatina

Podorlická pahorkatina má protáhlý tvar ve směru severozápad - jihovýchod. Délkou svého hřebene se může měřit s Krušnými horami. Vždyť dosahuje délky 110 km při maximální šířce pouhých 10 až 15 km. Tento pás vrchů se táhne od města Hronov k Červenému Kostelci.

Podorlická pahorkatina patří do Krkonošsko - jesenické subprovincie a Orlické oblasti. Podorlická pahorkatina ohraničuje Orlické hory od jihu. Hranice mezi těmito celky však není v terénu prakticky vůbec patrná a laik má s ní hodně velké problémy. Na severovýchodě a východě hraničí Podorlická pahorkatina se Zábřežskou vrchovinou a Boskovickou brázdou, na jihu sousedí s Hornosvrateckou vrchovinou a Železnými horami a konečně na západě a severozápadě s Krkonošským podhůřím a Broumovskou vrchovinou.

Polská strana Orlických hor od přechodu Petrovičky Orlické hory

Podorlická pahorkatina se dělí na tři samostatné pocelky. Jsou to Náchodská vrchovina, Žamberecká pahorkatina a Moravskotřebovská pahorkatina. Pohoří je geologicky velice pestré a je budováno granodiority, žulovými porfyry, fylity, vyvřelými gabrodiority, slínovci a řadou dalších.

Podorlická pahorkatina, geomorfologické členění

celek podcelek okrsek
Podorlická pahorkatina Náchodská vrchovina Červenokostelecká pahorkatina
Hronovská kotlina
Sedloňovská vrchovina
Ohnišovská vrchovina
Žamberská pahorkatina Litický hřbet
Dobroučská pahorkatina
Rokytnická pahorkatina
Letohradská brázda
Čermenská pahorkatina
Moravskotřebovská pahorkatina Moravskotřebovská kotlina
Lanškrounská kotlina
Trnávecká vrchovina
Malonínská vrchovina

Tip: Velká nabídka ubytování v Orlických horách .

Orlické hory, ubytování a turistické chaty

KAŠPAROVA CHATA NA ADAMU MASARYKOVA CHATA NA ŠERLICHU
Kašparova chata Petrovičky 54
561 67 Mladkov

Detail ubytování …
Chata na Šerlichu 517 91 Deštné
Orlické hory

Detail ubytování …
BOUDA POD VELKOU DEŠTNOU JIRÁSKOVA CHATA NA DOBROŠOVĚ
Bouda pod Velkou Deštnou Orlické hory
Hlavní hřeben

Detail ubytování …
Jiráskova chata Jiráskova chata
Dobrošov 71, 547 01 Náchod

Detail ubytování …
Praděd Co je to blesk Zverovka Zámek Hluboká Krkonoše, ubytování Soumrak Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Sovinec Hranická propast Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Polární záře Chata Borišov Porubský bludný balvan Jeseníky, ubytování Spacáky Gran Paradiso Pluto Borový vodopád Vosecká bouda Helfštýn Cvilín Chata Šerlich Bouda Jelenka Ceres Babí léto Motýli Matterhorn Konopiště Drahotuš Proton Bouřky Cirrus Turistické batohy
Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Nejvyšší vrcholy Orlických hor

Nejvyšším vrcholem Orlických hor je Velká Deštná (1 115 m). Dalšími významnými vrcholy jsou Koruna (1 094 m), Malá Deštná (1 090 m), Vrchmezí (1 084 m), Sedloňovský vrch (1 050 m), Tetřevec (1 043 m), Komáří vrch (991 m) či Anenský vrch (991 m). Orlické hory se dělí na tři podcelky, viz tabulka:

Orlické hory, turistická mapa

Turistika a turistické trasy v Orlických horách

Orlické hory a Podorlická pahorkatina, Orlická tabule - rozhledny, hrady, příroda

Orlické hory a Podorlická pahorkatina, vrcholy

Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist