Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 16.6.2024
Treking > Pohoří > Králický Sněžník, třetí nejvyšší pohoří v Česku

Králický Sněžník, třetí nejvyšší pohoří v Česku

Králický Sněžník - turistika a treky, příroda a přírodní poměry

21.3.2007 | Otakar Brandos

Králický Sněžník je sice rozlohou malé pohoří, přesto je třetím nejvyšším pohořím České republiky. Nejvyšším vrcholem pohoří je stejnojmenná hora Králický Sněžník (1 424 m), na kterou lze vystoupit z řady směrů. Ke svému dnešnímu jménu přišel tento Sněžník díky blízkosti města Králíky a sněhové pokrývce, která se na vrcholu drží až 8 měsíců v roce. Starší název byl Kladský Sněžník, kterýžto korespondoval s polským pojmenováním Śnieżnik Klodzki. Turistické možnosti tohoto pohoří jsou ohromné, v oblasti Sněžníku lze podniknout i vícedenní treky.

Králický Sněžník

Dalšími významnými vrcholy pohoří Králický Sněžník jsou Malý Sněžník (1 338 m), Sušina (1 321 m), Podbělka (1 307 m), Černá kupa (1 295 m), Uhlisko (1 241 m), Klepý (1 143 m) aj.

Pohoří Králický Sněžník zahrnuje celkem 15 vrcholů, jejichž nadmořská výška překračuje hranici 1 000 metrů. S polskou částí Králického Sněžníku je to dokonce 22 vrcholů. Avšak jen Symbol Králického Sněžníku - slon tři z těchto 22 vrcholů jsou nápadnějšími masívy, jejichž temena se zvedají alespoň 100 metrů nad přiléhající hřebeny. Jsou to, bráno od severu, Králický Sněžník, Malý Sněžník a Sušina. Zbývající vrcholy "vyčuhují" jen o metry či desítky metrů nad okolní hřebeny a sedla.

 • 1 424 m n. m. - Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki)
 • 1 338 m n. m. - Malý Sněžník (Mały Śnieżnik)
 • 1 321 m n. m. - Sušina
 • 1 320 m n. m. - Hraniční skály (Goworek)
 • 1 307 m n. m. - Podbělka
 • 1 295 m n. m. - Černá kupa (Mokrý hřbet)
 • 1 250 m n. m. - Stříbrnická
 • 1 241 m n. m. - Uhlisko
 • 1 231 m n. m. - Slamník
 • 1 230 m n. m. - Sadzonki
 • 1 210 m n. m. - Średniak
 • 1 205 m n. m. - Czarna Góra
 • 1 190 m n. m. - Hleďsebe (Puchacz)
 • 1 185 m n. m. - Wysoczka
 • 1 166 m n. m. - Stroma
 • 1 143 m n. m. - Klepý, také Klepáč (Trójmorski Wierch)
 • 1 138 m n. m. - Jaworowa Kopa
 • 1 123 m n. m. - Smrekowiec
 • 1 119 m n. m. - Chlum
 • 1 087 m n. m. - Czarny Grzbiet
 • 1 074 m n. m. - Srázná (Sviní hora)
 • 1 053 m n. m. - Żmijowiec

Králický Sněžník, základní informace o pohoří

 • rozloha pohoří Králický Sněžník - 76 km2, 88. největší geomorfologický celek České republiky
 • nejvyšší hora pohoří - Králický Sněžník (1 424 m)
 • střední výška Králického Sněžníku - 930,9 m, pohoří s největší střední výškou v České republice

Vymezení pohoří

Wilhelmswarte, repro z archívu Jiřího Lněničky

Králický Sněžník je tvořen poměrně plochým temenem s pěti rozsochami, které vznikly erozí podloží toky řek Morava, Kladská Nisa a jejich přítoků. Pohoří Králický Sněžník sousedí s dalšími zajímavými pohořími jako jsou Jeseníky na východě, Hanušovická vrchovina na jihu, Orlické hory na západě a Rychlebské hory na severovýchodě.

Masív Králického Sněžníku (Śnieźnik Klodzki) tvoří rozmezí mezi Čechami, Moravou a Kladskem. Velká část pohoří leží v Polsku, kde byla vyhlášena rezervace Śnieźnicki Par Krajoobrazowy.

Geomorfologické členění pohoří

celek podcelek okrsek
Králický Sněžník - Hornomoravská hornatina
Malosněžnický hřbet
Podbělský hřbet
Tetřeví rozsochy
Hraniční hřbet

Stavba, kras Králického Sněžníku

Králický Sněžník je budován starými krystalickými horninami prvohorního stáří, ale také rulami, ortorulami, svory, břidlicemi, amfibolickými břidlicemi, amfibolity, ale i krystalickými vápenci a dolomity. Díky tomu vznikl v údolí horního toku řeky Morava zajímavý kras s nepřístupnými jeskyněmi a častými vyvěračkami či ponory, jako např. Tvarožné díry, Patzeltova jeskyně či Mléčný kámen.

Další významný kras nalezneme na polské straně pohoří, kde vznikla turisticky přístupná Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedza) se soustavou krásných jeskynních jezírek. Tato jeskyně je největší turisticky přístupnou jeskyní nejen v geomorfologickém celku Králický Sněžník, nýbrž v celém Polsku.

Králický Sněžník byl vyzvednut v mladších třetihorách během horotvorných pohybů. Jeho současnou podobu mu však daly ledovce v posledních dobách ledových, které tady po sobě zanechaly typický ledovcový amfiteátr pramenné oblasti řeky Morava a mají na svědomí dnešní četná kemanná moře, mrazové sruby a další periglaciální jevy.

Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe, Chaty pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte preferovanou oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.

Vodstvo Králické Sněžníku

Hřebenem Králického Sněžníku probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Černým mořem a Baltským mořem, vrch Klepý (Trojmorski Wierch) je dokonce rozvodím tří moří, kde k Baltskému a Černému moři ještě přibývá moře Severní.

Výše zmíněná řeka Morava pramení v ledovcovém kotli ve výšce 1 380 metrů a její prameny jsou jedním z častých turistických cílů. V minulosti tady stávala Lichtensteinova turistická chata a na vrcholu Králického Sněžníku krásná rozhledna zvaná Vilhelmova rozhledna (Wilhelmswarte).

Klima

Klimaticky patří Králický Sněžník do chladné klimatické oblasti se studeným a vlhkým počasím. Vždyť roční úhrn srážek tady činí až 1 230 mm, ve vrcholových partiích i více.

Za zmínku stojí i pás prvorepublikového opevnění, která tady byla budována od roku 1938 a obsahovala jak těžká opevnění, tak lehká opevnění (ŘOPíky). Tato linie probíhala od vrcholu Sušiny přes Podbělku k městu Králíky a dále na Mladkov.

Asi nejvýznamnějším turistickým centrem této oblasti je Staré Město pod Králickým Sněžníkem na východě, které nabízí dostatek možností ubytování a Králíky na jihozápadě.

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

Nejcennější partie geomorfologického celku Králicky Sněžník jsou chráněny formou přírodní rezervace. Národní přírodní rezervace Králický Sněžník dosahuje rozlohy 1 694,67 ha a ochranného pásma 1 371,24 ha, což ji řadí k největším přírodním rezervacím v ČR. Vertikální rozpětí přírodní rezervace Králický Sněžník činí 604 m (820 - 1 424 m). Rezervace byla vyhlášena v roce 1990.

Předmětem ochrany jsou na Králickém Sněžníku alpínské hole s významnými rostlinnými i živočišnými druhy, vrchoviště, původní lesní společenstva i významné periglaciální a krasové jevy. Na území Králického Sněžníku se vyskytuje také neobyčejně velké množství chráněných rostlin a živočichů.

Fauna a flóra Králického Sněžníku

Z nejvýznačnějších živočišných druhů Králického Sněžníku jmenujme rysa ostrovida, jenž se tady po předchozím vyhubení rozšířil z Karpat. Dále je to jezevec lesní a liška obecná. Z větších druhů tady potkáme jelena, srnce a ze sousedních Jeseníků tady doputoval nepůvodní kamzík horský. Z malých savců tady potkáme myšivku horskou, podzemní prostory pak osídlila řada druhů netopýrů. V posledních letech se ochránci snaží o reintrodukci v minulosti vyhubeného tetřeva hlušce. Ze sov se objevuje výr velký, sýc rousný a puštík obecný.

Králický Sněžník

Z rostlin si zvláštní zmínku zasluhuje jestřábník sněžnický (Hieracium nivimontis), jenž je endemitem Králického Sněžníku. V subalpínském pásmu dominuje smilka tuhá (Nardus stricta) a kostřava nízká (Festuca supina). Na kamenných sutích se objevuje hojný vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea) a řada dalších druhů.

Mezi vzácné druhy naopak patří kokrhel sličný (Rhinathus pulcher) a prasetník jednoúborný (Hypochaeris uniflora). Velký úbytek je dnes pozorován u zvonku vousatého (Campanula barbata), jenž na území České republiky roste pouze ve dou oblastech - na Králickém Sněžníku a v Hrubém Jeseníku. Výčet vzácných rostlinných druhů by byl samozřejmě delší, ne všechny druhy tady mohu jmenovat.

Králický Sněžník jako významná ptačí oblast

Králický Sněžník byl rovněž zařazen do sítě programu Natura 2000 jako významná ptačí oblast (v roce 2004). Tato evropsky významná lokalita byla vyhlášena k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise (92/43/EHS) ze dne 21.5.1992.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor
04.12.2014, 10:50 Roman Březina | Doporučení


Horské chaty a boudy na Králickém Sněžníku

NÁVRŠÍ, HORSKÁ CHATA SCHRONISKO NA ŚNIEŹNIKU
Chata Návrší Horská chata Návrší
Králický Sněžník

Detail ubytování …
Schronisko 57-514 Miedzygórze
Polsko

Detail ubytování …
CHATA KLADSKÉ SEDLO POD KLEPÁČEM, TURISTICKÝ PŘÍSTŘEŠEK
Kladské sedlo Kladské sedlo
Staré Město

Detail ubytování …
Pod Klepáčem Pod Klepáčem
Králický Sněžník

Detail ubytování …
Praděd Mléčná dráha Zverovka Zámek Hluboká Beskydy, ubytování Soumrak Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Sovinec Hranická propast Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Polární záře Chata Borišov Porubský bludný balvan Jeseníky, ubytování Spacáky Gran Paradiso Pluto Borový vodopád Vosecká bouda Helfštýn Cvilín Chata Šerlich Bouda Jelenka Ceres Babí léto Motýli Matterhorn Konopiště Drahotuš Proton Čelovky Cirrus Turistické batohy
Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar


Králický Sněžník, turistická mapa

Turistické trasy a cyklotrasy na Králickém Sněžníku

Vrcholy Králického Sněžníku

Tipy na výlet a příroda Králického Sněžníku

Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist