Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 1.4.2024
Treking > Skalní města a skály > Známé viklany a pseudoviklany, viklany v České republice

Známé viklany a pseudoviklany, viklany v České republice

Viklany a pseudoviklany, kamenné hříčky přírody. Kolik viklanů u nás máme?

6.4.2014 | Otakar Brandos, foto Vladimír Ekrt, Bohumír Bouška a autor
Chlumec

Asi jen málokterá hříčka přírody budí u lidí tolik pozornosti jako viklany, velké kamenné bloky spočívající malou plochou na podloží. Některé viklany díky tomu lze (a nebo bylo možno) silou rozkývat, přestože jejich hmotnost dosahuje mnoha tun. Viklany zcela právem užívají zákonné ochrany a obvykle se řadí mezi přírodní památky (PP). Velký dík patří Vladimíru Ekrtovi za poskytnutí řady fotografií a doplnění seznamu, který si ani pře sebelepší vůli nemůže činit nárok na úplnost. Jistě během doby dozná dalších úprav.

V minulosti se název viklan používal výhradně pro kamenné bloky, které bylo možno rozkývat. Dnes je však mezi viklany zařazeno i mnoho útvarů, které jsou s podložím spojeny pevně. Byť jen relativně malou plochou. A nebo hned několika takovýmito plochami. V takovýchto případech hovoříme o tzv. pseudoviklanech.

KolumbovoVejce

Viklany vznikají selektivním zvětráváním a odnosem horniny. Jedná se o dlouhodobý proces, při kterém jsou okolní vrstvy materiálu horniny narušovány a odnášeny rychleji, než jádro z odolnějších hornin. Významný faktor ovlivňující vznik viklanů je kulovitá a nebo kvádrová odlučnost horniny. Za viklany se tak považují pouze útvary, které vznikly na daném místě, nikoliv balvany se přemístěné, přestože se viklající (např. bludné balvany z dob ledových).

Kolik viklanů máme v České republice?

Opravdu těžká otázka. Žádný ucelený seznam se mi nepodařilo nalézt ani v odborných publikacích a ani na internetu. Proto níže uvedený výčet berte jako možná ne zcela úplný přehled viklanů v České republice. Pokud byste věděli o viklanu, který v seznamu zaručeně chybí budu rád, když mi napíšete buď dole do diskuse a nebo na redakční email redakce@treking.cz.

Viklan u Jesenice na Rakovnicku

Velkých a pravých viklanů je v České republice jen pár. Těmi nejznámějšími jsou Kadovský viklan, Husova kazatelna, Plešivec, Trkal či Viklan u Javorné zvaný také Dominik. Existuje řada malých viklanů či nepravých viklanů, z nichž řada má názvy vážící se k pověstem. Například Ďáblova kolébka, Čertova kazatelna či Čertův kámen. Řada viklanů se nachází v pískovcových skalních městech mimo značené trasy, tudíž patří k "neobjeveným".

Seznam viklanů (neúplný) v České republice

 • Bedřichovský viklan
 • Čertův viklan u Babylonu
 • Viklan na Homolce (49.0326203N, 14.9884328E)
 • Husova kazatelna
 • Viklan v lese Chlumec (48.9651644N, 14.9665644E)
 • Jelení stráň
 • Kadovský viklan
 • Kachňátko
 • Kolumbovo vejce u Petrohradu (50.1188014N, 13.4497075E)
 • Kosatínský viklan
 • Viklan na Maršovině (48.9341486N, 14.9634103E)
 • Palička
 • Petrohradský viklan (50.1188014N, 13.4497075E)
 • Plešivec neboli Čertova kazatelna
 • Viklan u Pytláckých kamenů I (50.8429608N, 15.3336403E)
 • Viklan u Pytláckých kamenů II (50.8429608N, 15.3336403E)
 • Trkal
 • Tvarožník
 • Viklan, také viklan Dominik
 • Viklan na Husníkově vyhlídce
 • Viklan u Jesenice
 • Viklan na Kamenném vrchu
 • Viklan na Perníkovém vrchu
 • Viklan na Zelené hoře (50.278943 N, 17.115169 E)
 • Viklan u Žihle
 • Vindiš, viklan u Krásné Hory
 • Vrškámen neboli Čertův kámen

Asi nejznámější a v literatuře nejčastěji popisovaný viklan je Kadovský viklan. Kadovskému viklanu jsme na našich stránkách již věnovali samostatný článek, jehož autorem je jeden z našich nejaktivnějších dopisovatelů Bohumír Bouška.

Dalším zajímavým viklanem je viklan nazývaný Dominik. Je ze zrnité žuly a nachází se u obce Rybničné v údolí Javorná. Jedná se o přírodní památku (rok vyhlášení 1979). Rozměry tohoto "šutru" jsou docela impozantní - 3,5 × 1,5 × 2 m. Šestitunovému viklanu u Jesenice na Rakovnicku jsme již rovněž věnovali samostatný článek.

Maršovina

Další zajímavý viklan se nachází na Příbramsku u Žemličkovy Lhoty. Jedná se o viklan Husova kazatelna. Rozměry Husovy kazatelny činí 3 × 1,8 × 2 m. Na jeho vrcholu se navíc nachází vyhloubená mísa o rozměrech 50 × 60 cm, která snad v minulosti mohla sloužit ke kultovním účelům.

Za následujícím viklanem se musíme přemístit k Bedřichovu na svah pod Bouřným, kde se nachází nedokonale vyvinutý Bedřichovský viklan. Dalším nedokonalým viklanem je Vrškámen zvaný také Čertův kámen u Petrovic na Sedlčansku. Čertův viklan nalezneme i na Domažlicku u Babylonu. A nejde o žádného prcka, jeho hmotnost činí asi 40 tun.

Nesmím zapomenout ani na zajímavý vrstevnatý viklan Trkal na vrchu Kníže u Kunžaku. Ten se dnes již sice nekýve, neboť byl poškozen v roce 1910, přesto se jedná o jeden z největších viklanů v České republice.

Další zajímavý viklan nalezneme na hřebeni Krkonoš. Jedná se o skalisko Tvarožník (pol. Twarożnik) nedaleko Vosecké boudy s viklanem na vrcholu skály. Za své neobvyklé jméno vděčí viklan Tvarožník výrobě krkonošských sýrů. V oblasti ještě ale chvíli zůstaneme.

Kadovský viklan

V sousedních Jizerských horách můžeme na Černé studnici navštívit viklan Kachňátko, jenž patří u nás k málo známým viklanům. Stejně jako poměrně malý viklan tvořený hrubě až středně zrnitým biotickým granitem na Jelení stráni, jenž se nachází na Středním Jizerském hřebeni. V Jizerkách se nachází další, avšak malý a jen nedokonale vyvinutý viklan Palička, který v časopise Vesmír uvádí Jan Vítek.

Za následujícím z českých viklanů musíme cestovat až do Brd, které se snad brzy plně otevřou turistům. Na úbočí Plešivce u Jinců se nachází viklan Plešivec. Toto středně velké skalisko se dnes již rovněž nehýbe. Přece jen viklany jsou viklany (díky nikdy neutuchajícím silám přírody) jen po relativně krátkou část své existence.

Další zajímavý a především velký viklan se nachází na Písecku u obce boudy. Jedná se o Kosatínský viklan s rozměry 1,1 × 2,6 × 2,1 m. Zajímavý Viklan se nachází rovněž u Žihle, v jehož sousedství je řada dalších zajímavých skalních útvarů. Například balvany Dědek a Bába, které vznikly bochníkovitým zvětráváním a patří k velice častým cílům turistů.

Petrohrad

Je otázkou, zdali viklan Kolumbovo vejce lze ještě považovat za viklan. Tento šikmý věžovitý a asi 5 metrů vysoký útvar je opravdu netypický. Zdá se, že pískovcová skála v rokli Maštale nedaleko Skutče se chce každou chvíli zřítit.

Řada viklanů má malé rozměry a nebo se nacházejí mimo turistické stezky, tudíž patří mezi turistickou veřejností mezi viklany neznámé. Jeden takový příklad viklanu nalezneme v Rychlebských horách na Zelené hoře (654 m). Dalším takovým případem je Viklan na Perníkovém vrchu na Medvědí stezce na Šumavě. V jeho okolí se lze setkat s řadou dalších zajímavých útvarů jako je Medvědí kámen aj.

Podobným případem je viklan na Kamenném vrchu u Nedamova na Kokořínsku, který dosahuje poměrně velkých rozměrů - 1,8 × 1,7 × 1,5 m a nachází se na skalním hřbetu tvořeném křemennými pískovci. Velký, ale opomíjený viklan nalezneme i na Husníkově vyhlídce v Besedických skalách. Na našem internetu o něm není překvapivě prakticky žádná zmínka. Většina návštěvníků totiž tento viklan mine bez povšimnutí netušíc, že procházejí kolem mimořádné přírodní zajímavosti.

Pytlácké kameny I Pytlácké kameny II

Dalším z hezkých viklanů v Česku je Vindiš, který nalezneme nedaleko Krásné Hory nad Vltavou nad údolím říčky Pivoňka. Viklan Vindiš se dotýká podkladu jen velice malou plochou, jedná se o přímo ukázkový přírodní výtvor svého druhu.

Další viklany se mají nacházet u Nových Losin v podhůří Hrubého Jeseníku, v Dubských stěnách, Tiských stěnách u Hřenska a dalších oblastech. K těmto viklanům jsem však nezjistil v dostupné literatuře ani na internetu žádné informace, proto tento článek rozhodně nepovažuji za uzavřený…

Homolka Treking.cz - diskuze
Reklama
Výběr článků
Hory Jak vybírat stan? 10 rad pro výběr stanu. A rozhodně nespěchejte
Hory Nezapomenutelný dvoudenní trek za humny Ostravy? Vandr údolími Setiny a řeky Moravice
Hory Treking s Tilakem 2014; vyhlašujeme jubilejní X. ročník autorské soutěže
Reklama
Témata našich článků…
Kadovský viklan u Kadova Nízké Tatry, ubytování Chata Smědava Bouzov Gutštejn Chata Borišov Krížna Vihorlat, ubytování Jeskyně Melechov Drahotuš Mauricius Praděd Sluneční erupce Levoča Olperer Čergov Lyskamm Kvarky Jeskyně Šipka Mačky Spišský hrad
Doporučujeme ke čtení

Solární nabíječky pro turistiku a treking - luxus nebo nezbytnost?

Hory

Solární nabíječky se v outdooru objevily poměrně nedávno. Se stále častějším používáním GPS, digitálních fotoaparátů…

Je táboření a bivakování v přírodě a na horách legální?

Táboření či bivakování je v českých, slovenských, ale třeba i rumunských či skandinávských horách běžná praxe. Ne vždy je však tato praxe tolerována, ne všude má "oporu" v zákoně. V posledních dvou…

Reklama
Populární treky
1. Slovenské hory Baraniarky a Kraviarske, podzimní balada modré hřebenovky
2. České hory Ledopády v Pulčínských skalách; návštěva Pulčínských skal a ledopádů aneb úskalí turistiky na Valašsku
3. Rumunské Karpaty Maramureš, Suhard, Rodna a Sapinta, Sighet (1) - trek po hřebenech rumunských Karpat
4. České hory Králický Sněžník, procházka nad mraky - z Dolní Moravy k vrcholu Králického Sněžníku
5. Slovenské hory Roklinou Suchá Belá, Slovenský ráj a turistické trasy
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist