Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 29.3.2024 , svátek má
Treking > Tipy na výlet > Příroda: NPR Praděd - jesenický ostrov horské divočiny

Příroda: NPR Praděd - jesenický ostrov horské divočiny

Rozsáhlý a unikátní komplex přirozených ekosystémů

8.2.2022 | Otakar Brandos
NPR Praděd

Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd představuje rozsáhlý komplex zachovalých, ať již přírodních a nebo přírodě blízkých, ekosystémů. Učiněný ostrov horské divočiny. NPR Praděd představuje největší národní přírodní rezervaci nejen na území CHKO Jeseníky, ale v celé České republice. Výměra rezervace činí 2 029,63 ha (na informačních tabulích v oblasti je ale uvedeno 2 035,39 ha).

Výškové rozpětí rezervace je značné. Nejnižší partie sahají do 820 metrů nad mořem a nejvyšší do 1 492 m (vrchol Pradědu). NPR Praděd byla vyhlášena v roce 1990, první ochrany se některým částem dnešní rezervace dostalo již roku 1946 (Velká kotlina). Postupně byla na dnešním území NPR Praděd vyhlašována další maloplošná chráněná území. V roce 1955 přibyla SPR (Státní přírodní rezervace) Vrchol Pradědu, SPR Velký kotel a SPR Malý kotel, SPR Divoký důl a SPR Petrovy kameny. V roce 1963 pak SPR Bílá Opava.

Krajina i reliéf NPR Praděd jsou velice rozmanité. Od divokých a strmých říčních údolí s bohatými horskými smrkovými a nebo smíšenými lesy až po horské bezlesí na holích, kde má krajina ráz severské tundry s ledovcovými kary, svahovými sutěmi NPR Praděd a kamennými moři a nebo mrazovými sruby montánního, subalpínského a alpínského stupně. Pro řadu unikátních rostlinných druhů, z nichž mnohé patří mezi endemitní, jsou důležité např. časté disturbance způsobované lavinami. Na takovýchto svazích existuje přirozené bezlesí, neroste zde zapojený les.

Na podobě dnešního reliéfu se silně podepsalo zalednění a drsné klimatické poměry v poslední době ledové. Působením svahového ledovce vznikly karoid Malé kotliny a kar Velké kotliny, na jejímž dně jsou stále dobře patrné zbytky ledovcové morény. Tehdy také vznikly mrazové sruby, kryoplanační terasy, svahové proudy a nebo thufury, které vznikaly v dlouhodobě zamrzajících půdách. Thufury můžeme u nás ještě spatřit např. na Keprníku.

NPR Praděd

I dnes patří Jeseníky obecně (a NPR Praděd zvláště) mezi klimaticky nepříliš přívětivé oblasti. Např. na Pradědu činí průměrná roční teplota pouhých +0,9 °C. Pod bod mrazu zde teplota klesá i v letních měsících. Léto je krátké a hodně deštivé, zima naopak dlouhá s bohatou sněhovou nadílkou. Ta obvykle kulminuje v březnu, kdy její mocnost dosahuje 160 cm. Souvislá sněhová nadílka pokrývá vrchol Pradědu od konce listopadu do druhé poloviny dubna. V hlubokých dolinách může sníh ležet až do července. Časté jsou mlhy (přes 290 dní v roce) i silné větry. Na Pradědu bezvětří panuje jen 5 až 6 dní v roce.

Geologické podloží NPR Praděd budují především velice staré krystalické horniny jako jsou ruly, svory, kvarcity, migmatity a nebo fylity, ve Velké kotlině se ale objevují i vápnité břidlice, na které jsou navázány četné unikátní rostlinné druhy. Nejrozšířenějšími půdami jsou podzoly (modální podzol).

NPR Praděd prochází rozhraní mezi povodími Odry a Moravy. Část vody odsud odtéká do Baltského moře a část do moře Černého. Nejvýznamnějšími prameny jsou tady prameny Moravice, Bílé Opavy a Divoké Desné. Pramení tady ale i menší horské bystřiny jako Česnekový potok, Malý a Velké Dědův potok, Volárka a nebo Sviní potok. A další.

NPR Praděd

Přestože převážná část území NPR Praděd je přírodní a nebo přírodě blízká, nevyhnulo se (a ani nevyhýbá) toto území hospodářskému využití. Z důvodů těžby dřeva byly od 17. století upravovány některé vodní toky pro plavení dříví, měnila se skladba lesa, hospodařilo se na holích. Původní dřeviny byly mnohdy nahrazovány nevhodnými druhy. V hřebenových partiích byla vysazována nepůvodní kosodřevina, která měla zabránit erozi půdy a sněhovým lavinám.

Objevují se i hospodářská a později turistická stavení, na vrcholu Pradědu vyrůstá rozhledna (1914). Na konci 19. století upadá hospodářské využití holí, zaniká pastva. Ta se dnes ale opět obnovuje (Švýcárna, Ovčárna). To proto, aby se zabránilo dalšímu rozšiřování náletových dřevin a aby se uchovala co největší druhová rozmanitost, biodiverzita. Jako rostlin, tak živočichů, kteří jsou dost často závislí na jednom a nebo několika málo druzích. Týká se to především monofágních a nebo oligofágních bezobratlých.

Přestože porosty zdejší subalpínské tundry ve vrcholových partiích jsou druhově poměrně chudé, nalezneme tady překvapivě mnoho velice cenných endemitů Hrubého Jeseníku. Jsou to především lipnice jesenická (Poa riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida), hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum sudeticus), jestřábník zlatoblizný (Hieracium chrysostyloides), zvonek okrouhlolistý sudetský (Campanula rotundifolia sudetica), škarda sibiřská (Crepis sibirica), hořec tečkovaný (Gentiana punctata), jestřábník moravský (Hieracium moravicum) a jestřábník slezský (Hieracium silesiacum), jestřábník huňatý (Hieracium villosum), huseník sudetský (Arabis sudetica), mateřídouška ozdobná sudetská (Thymus pulcherrimus sudeticus). Z dalších ohrožených druhů si zmínku zaslouží např. rozchodnice růžová (Rhodiola rosea), hvozdík pyšný alpinský (Dianthus superbus alpestris), zvonek vousatý (Campanula barbata), rožec prameništní (Cerastium fontanum), kokrhel sličný (Rhinanthus riphaeus), šabřina tatarská (Conioselinum tataricum), sasanka narcisokvětá (Anemonastrum narcissiflorum) aj. Naopak nejhojněji se zde vyskytují metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a smilka tuhá (Nardus stricta).

NPR Praděd

Rovněž fauna je v NPR Praděd zastoupena řadou významných i ohrožených druhů. Asi na prvním místě si zmínku zaslouží endemický poddruh motýla okáč menší sudetský (Erebia sudetica sudetica), kterého jsem vám na stránkách Trekingu představil v minulém roce, okáč horský slezský (Erebia epiphron silesiana). Z brouků jsou to tesařík čtyřpásý (Cornumutila quadrivittata), hnojník Neagolius bilimeckii, vážka lesklice horská (Somatochlora alpestris), plachetnatka horská (Hilaira tatrica), saranče horská (Miramella alpina) aj. Zmínku si ale zasluhují i běžnější druhy jako střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), majka fialová (Meloe violaceus) a další.

V krátkosti si ještě jmenujme nejvýznamnější zástupce obratlovců. Ať již z řad plazů, obojživelníků, ptáků a nebo savců. V NPR Praděd můžeme potkat takové druhy jako jsou ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus), skokan hnědý (Rana temporaria), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), kulík hnědý (Charadrius morinellus), slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), linduška horská (Anthus spinoletta), kos horský (Turdus torquatus), křivka obecná (Loxia curvirostra), rejsek horský (Sorex alpinus), plšík lískový (Muscardinus avallanarius), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), kamzík horský (Rupicapra rupicapra) a nebo dokonce rys ostrovid (Lynx lynx). NPR Praděd má návštěvníkovi Jeseníků vskutku co nabídnout.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Z posledních článků vybíráme

1.2.2022 / Otakar Brandos
Příroda · Lišejníky (Lichenes) - symbiotické rostliny. Odolné organismy kolonizující i extrémní prostředí

Lišejníky (Lichenes) jsou mimořádně odolné organismy, které osídlují i ty nejvíce nehostinné polohy na souši. S lišejníky se tak můžeme setkat nejen na mrazivých pláních Arktidy či Antarktidy, nalezneme je i vyso …

31.1.2022 / Otakar Brandos
Aktualita · Známá a oblíbená Chata na Tesáku lehla popelem, Hostýnské vrchy přišly o svou turistickou ikonu

Turistická chata na Tesáku (690 m) na dohled Kelčského Javorníku, nejvyšší hory Hostýnských vrchů, v sobotu 29. ledna 2022 lehla popelem. Oblíbená turistická chata, jakási turistická ikona Hostýnek a oblíbený …

31.1.2022 / Martin Zapletal
Treky · Velkej vandr Polskem: trek mezi Javornickým výběžkem na východě a Frýdlandským na západě (1)

Psal se druhý rok kovidu a vyrazit na naše oblíbené ukrajinské Karpaty bylo stále komplikované. Takže jsme si jako náhražku opět zvolili Polsko. Hornatá část Polského Slezska mezi Javornickým výběžkem na vý …

30.1.2022 / Otakar Brandos
Příroda · Mechy (Bryophyta) - vyšší necévnaté rostliny. S hlevíky a játrovkami byly dříve řazeny mezi mechorosty

Mechy (Bryophyta), resp. pravé mechy (Bryopsida) patří mezi vyšší necévnaté zelené rostliny, u kterých nejsou plně vyvinuta tzv. vodivá pletiva. Jejich schopnost rozvádět v těle rostliny vodu a živiny je tak výrazně …

25.1.2022 / Otakar Brandos
Trek · Listopadový lemra trek s Dejvem údolím Seziny: 2denní čundr ala Bangladéš po břidlicových lomech severovýchodního okraje Nízkého Jeseníku | Fotogalerie k článku

Počátkem listopadu se mi ozval kamarád David, specialista na lemra čundry, zda-li bychom něco nepodnikli. Něco lehkého, s přespáním, ale abychom druhý den byli v poledne doma… Máme na to nějakých 26 …

23.1.2022 / Otakar Brandos
Vesmír · Kosmický teleskop Jamese Webba je u svého cíle. Nový teleskop bude pracovat v infračerveném oboru spektra

Dne 25. prosince 2021 se kosmický teleskop Jamese Webba (James Webb Space Telescope) konečně dočkal svého vypuštění. Po řadě odkladů se dosud nejsložitější vědecký systém vydal na špičce rakety Ariane 5 …

20.1.2022 / Otakar Brandos
Příroda · Rychlý růst hladiny moří od konce doby ledové. Během tzv. pulsu tající vody MWP-1A rostla hladina oceánu asi 20× rychleji než dnes! Uhlíkově neutrální prvobytně pospolná společnost není nutná!

Dnešní růst hladiny o 2 až 3 mm za rok je v médiích hlavního proudu vydáván za zcela bezprecedentní. Za katastrofu v důsledku globálního oteplování, globální změny, kterou má mít na svědomí člověk svou průmyslo …

20.1.2022 / PR
PR · Premiéra nového modelu hodinek Suunto 5 Peak. Lehčí, elegantnější, s delší výdrží baterie - představujeme nové sportovní hodinky s GPS

Nové, lehké hodinky Suunto 5 Peak zajišťují dokonce až 113 hodin provozu baterie, ovládání hudby z úrovně zápěstí, rozšířené funkce navigace v terénu, a to vše za příznivou cenu. Zjistěte více a začněte své …

19.1.2022 / Otakar Brandos
Památky · Zámek Jaroměřice nad Rokytnou v Jaroměřicích, barokní skvost Jevišovické pahorkatiny s úžasnou zámeckou zahradou a parkem

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou je opravdovou barokní perlou nejen Jevišovické pahorkatiny, ale celého kraje Vysočina. Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou patří k největším stavbám svého druhu u nás. Pos …

17.1.2022 / Otakar Brandos
Turistika · Výstup na Oslea Mare (1 945 m) v Muntii Vâlcan, jarně zimní túra na nejvyšší horu rumunského pohoří

Túra na Oslea Mare (1 945 m), nejvyšší horu Muntii Vâlcan (čti vulkan) v Rumunsku byla "jen" jakousi náhradou za túru v Retezatu k ledovcovým jezerům a na Peleagu. Na Retezatu i v dalších vyšších pohořích totiž v …

14.1.2022 / Otakar Brandos
Lyžování · Lyžování na Slovensku 2022 pouze pro očkované. Segregace a šikana zdravých lidí pokračuje i v Rakousku a Itálii

Když si pročítám podmínky okolních zemí, které musí lyžování chtivý návštěvník při příjezdu splnit, tak mně jde z toho hlava kolem. Segregace zdravých lidí dosáhla vrcholu (snad), podmínky pro výjezd jsou …

Velký Roudný Úplněk Chata Horalka Strečno Beskydy, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Elbrus Afélium Zverovka Chalupská slať Šumava, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Cumulonimbus Pohorky
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist