Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 16.4.2024
Treking > Přehledy > Turistické a přírodní zajímavosti, rekordy a TOP 10 nej

Turistické a přírodní zajímavosti, rekordy a TOP 10 nej

Geografické, turistické a přírodní zajímavosti, rekordy z přírody a vesmíru, největší - nejhlubší - nejvyšší - nejdelší

Beskydy (Moravskoslezské), 10 nej

Beskydy, správě Moravskoslezské Beskydy, jsou nejvíce zalesněným pohořím České republiky. Náleží do geomorfologické oblasti Západní Beskydy a provincie Západní Karpaty, jejich rozloha činí 623 km2. CHKO Beskydy, která je rozlohou největší chráněnou krajinnou …více

Jeseníky (Hrubý Jeseník), 10 nej

Jeseníky, správněji Hrubý Jeseník, které oplývají spoustou přírodních zajímavostí Jeseníky a dalších "nej", jsou druhým nejvyšším pohořím České republiky. Jejich mohutný zalesněný val protíná bývalou zemskou hranici Moravy a Slezska. Jeseníky (Hrubý Jeseník) jsou opravdu malebným pohořím, ve kterém se můžeme setkat s kamzíkem či rysem …více

Krkonoše, 10 nej

Krkonoše jsou nejvyšší české hory. A jsou to také jediné hory, které mají Krkonoše (místy) velehorský charakter. V Krkonoších můžeme spatřit skalní stěny i skalní hřebeny, hluboká údolí i jezera ledovcového původu, vysoké vodopády včetně toho nejvyššího v České republice. Stejně …více

Nízké Tatry, 10 nej

Nízké Tatry není jistě potřeba vysokohorským turistům blíže představovat. Nízké Tatry Mohutná hradba Nízkých Tater, která se táhne zhruba ve směru východ - západ, odděluje Liptov na severu od Horehroní a Gemeru na jihu …více

Šumava, 10 nej

Šumava je sice až čtvrtým nejvyšším pohořím České republiky, přesto si na svém území nashromáždila ohromné množství přírodních zajímavostí a geografických či přírodních nej, z nichž některé jsou rekordní i pro celé území ČR …více

Velká Fatra, 10 nej

Velká Fatra je úžasným pohořím. A pohořím mimořádně malebným a pestrým. Velká Fatra Osobně mám Velkou Fatru (spolu se Západními Tatrami) mezi slovenskými pohořími nejraději. Byl jsem tam tolikrát. Prošel kde co …více

Vysoké Tatry, 10 nej

Turisté Vysoké Tatry považují za pohoří. Geomorfologové Vysoké Tatry považují Vysoké Tatry jen za geomorfo- logický okrsek, jeden ze dvou okrsků v geomorfologickém podcelku Východní Tatry (Východné Tatry) geomorfologického celku (tedy pohoří) …více

16 nejvyšších pohoří České republiky

Na otázku, které pohoří České republiky je nejvyšší odpoví každý turista určitě správně. Velká část turistu jistě vyjmenuje i první tři či prvních pět nejvyšších pohoří ČR. Dokážete ale bez dlouhého přemýšlení vyjmenovat 10 nejvyšších pohoří České republiky? A nebo dokonce …více

Nejdelší evropské řeky

Jednoznačně nejdelší i největší evropskou řekou je Volha s povodím o rozloze přes 1,36 mil. km2. Průměrný průtok Volhy činí přes 8 200 m3/s. Druhý Dunaj má povodí o rozloze 0,81 mil. km2 a průměrný průtok 7 900 m3/s. Volha je tak 16. nejdelší řekou světa …více

20 nejdelších řek světa

Podobně jako u jiných žebříčků je i u žebříčku nejdelších řek světa možno narazit na odlišné údaje. Ty se liší zdroj od zdroje. Ať již chybným přepisem a nebo spojováním vícero vodních toků. Proto výsledná tabulka nejdelších řek světa vychází z podkladů Zeměpisného atlasu světa (Shocart 2003) …více

Největší státy Evropy

Přehled největších států Evropy. Do seznamu jsou zahrnuty i země, jejichž část leží jak v Evropě, tak v Asii. Tedy Rusko a Turecko. Největším státem Evropy je tak Rusko, největším státem ležícím plně na území Evropy je Ukrajina následovaná Francií a Španělskem …více

Největší hvězdy ve vesmíru

Hvězdy jsou tak trochu jako lidé. Některé jsou malé, jiné zase velké. Jen Hvězdy ty rozdíly ve velikostech jsou mnohem propastnější než je tomu možné u lidského rodu. Největší hvězdy jsou obři, jiné dokonce veleobři a nebo hyperobři. Jiné hvězdy jsou naopak trpaslíci a nebo dokonce …více

Největší evropská jezera

Největší evropské jezero nese jméno Ladožské. Tuto obří vodní plochu, která je zároveň 17. největším jezerem světa, nalezneme na dohled Petrohradu na severozápadě Ruska. Ladožské jezero o rozloze asi 17 700 km2 má velice členité pobřeží a vodní plochu pokrytu téměř 700 ostrovy …více

Žebříček 22 největších jezer světa

Ačkoliv nese v názvu moře jedná se o jezero. Největší na světě. Je jím Kaspické moře na pomezí Evropy a Asie na hranicích Ruska, Azerbajdžánu, Íránu, Turkmenistánu a Kazachstánu. Rozloha Kaspického moře činí asi 371 000 km2. Druhé největší jezero světa nese jméno Hořejší jezero a svou rozlohou …více

Seznam 100 nejbližších hvězd

Tento seznam je sestaven podle katalogu Hipparcos a je poměrně odlišný od Mlhovina tabulek, které znáte z publikací starých 20 či jen 10 let. Naše nejbližší hvězdné okolí je dnes probádanější než před třeba 10 lety avšak není probádáno natolik, aby se tabulka v budoucnu dále neměnila …více

Nejkrásnější hora České republiky

Až do samotného závěru hlasování to bylo opravdu napínavé. Ještě ani včera - poslední den kdy bylo možno hlasovat, nebylo jasné, která hora usedne na pomyslný trůn a stane se miss mezi českými, moravskými a slezskými …více

Země hor. Vyberte nejkrásnější horu Slovenska!

Který ze všech slovenských vrcholů a vršků je skutečně ten nejkrásnější? Názor je vždy krajně subjektivní, jednomu se líbí to a druhému zase ono. Nakonec asi zvítězí vždy ten vrchol, kterému, zcela subjektivně, přisoudí svůj subjektivní hlas nejvíce lidí. Občas možná navzdory "objektivnímu" hledisku krásy …více

Panoramata

Panoramata

Největší jeskyně Slovenska

Slovensko je zváno zemí hor. Zcela oprávněně. Slovensko ale můžeme nazvat i zemí jeskyní. Rovněž zcela oprávněně. Vždyť v této malé zemičce uprostřed Evropy je dodnes zdokumentováno okolo 7 000 jeskyní a propastí. Od těch malých …více

Největší jeskyně v ČR

V České republice je zdokumentováno asi 2 200 jeskyní, přesné číslo jsem Jeskyně nenalezl ani v odborných publikacích ani na stránkách České speleologické společnosti. Z toho je asi 1 800 jeskyní krasových a přes 400 pseudokrasových …více

10 nejhlubších jeskyní světa

Tato kavkazská jeskně nacházející se v oblasti Západního Kavkazu na území politicky nestabilní Abcházie je v současnosti nejhlubší jeskyní světa a zároveň jedinou jeskyní, která svou hloubkou překročila magickou hranici 2 000 metrů …více

30 nejvyšších vodopádů ČR

Vodopády jsou přírodním fenoménem, který lákal lidskou pozornost odpradávna. Vodopády se vyskytují v krajině s dostatečně velkou vertikální členitostí a s příhodným reliéfem. Další nezbytnou podmínkou pro existenci vodopádů jsou dostatečné zdroje vody, tedy dostatečně vysoké vodní srážky …více

Oceány, rozloha a hloubka

Oceány pokrývají 71 % povrchu planety Země. O Zemi tak můžeme bez nadsázky Země hovořit jako o vodním světě. Z celkového povrchu Země, který činí asi 510,065 miliónů km2, zaujímají vodní plochy (oceány, moře, jezera, řeky) rozlohu 361,3 miliónů km2. Na souš tak zbývá všehovšudy asi 149 miliónů km2 …více

Světadíly podle velikosti

Pojmenování kontinent vychází z latinského contineo, držet pohromadě. Země V literatuře je nutné odlišovat pojmy kontinent a světadíl, neboť determinují odlišné útvary. A navíc docházíme k rozdílným počtům. Po …více

Celky ČR podle rozlohy

Rozlohy jednotlivých pohoří a dalších geomorfologických celků v ČR jsou asi zajímavým tématem. Úmysl sestavit následující žebříček se v hlavě Květ kaštanu rodil poměrně dlouho a možná bych se k jeho realizaci dostal někdy v příštím roce, kdyby …více

Slovenské celky podle rozlohy

Slovensko si z evropské pevniny uždíblo jen malý kousek, nějakých Mapa 49 036 km2. I takto relativně malé území ale může být mimořádně pestré. Ať již z hlediska výšek, členitosti terénu a nebo geologického utváření. To se bezesporu projevilo i do poměrně složitého geomorfologického členění …více

10 nejkrásnější treků v rakouských Alpách

V rakouských Alpách lze kromě výstupů na vrcholy či via ferrat absolvovat Alpy i řadu krásných vícedenních treků. Dálkových treků v Rakousku je sice nepřeberné množství, ale při plánování tras po vzoru Karpattreků v Karpatech jsem z množství tras vybral, podle mého soudu, ty nejkrásnější …více

Hora s nejkrásnějším výhledem v ČR, anketa

Po anketě o nejkrásnější výhled na Slovensku je na řadě stejná anketa i pro hory v České republice. Navazujeme tak na sledovanou anketu o nejkrásnější horu ČR, kterou jsme vyhlásili již před více než rokem (6.11.2009). Nyní ale nebudeme hodnotit krásu hor při pohledu z dáli, nýbrž krásu výhledu z jednotlivých vrcholů …více

Hora s nejkrásnějším výhledem na Slovensku, anketa

Po sledované a velice úspěšné anketě o nejkrásnější horu Slovenska, kterou jsme vyhlásili již před více než rokem (4.11.2009) se pouštíme do ankety další. I tentokráte zůstaneme u hor. Hodnotit však nebudeme jejich krásu při pohledu z dáli, nýbrž krásu výhledu z jednotlivých vrcholů …více

Druhy oblaků, tvary a odrůdy oblačnosti

Druhů a tvarů oblačnosti je doslova nepřeberné množství. Jejich klasifikace Mraky je uvedena v níže připojené tabulce. Oblaka mají nejen různé tvary, ale také různé barvy a dosahují různých výšek. Podle druhů oblačnosti, které se na obloze …více

Nejvyšší hory světa

V následující tabulce je uveden přehled nejvyšších hor (téměř) všech zemí světa. Tabulka si v případě nejvzdálenějších končin světa nečiní nárok na 100% přesnost, protože u některých zemí třetího světa je problém vypátrat nejvyšší vrcholy i v odborné literatuře. V ní se navíc …více

30 nejvyšších hor ČR

Nejvyšší vrcholy jednotlivých pohoří České republiky naleznete v tabulce Jeseníky na následující stránce. Jak by ale vypadal absolutní žebříček nejvyšších vrcholů bez ohledu na pohoří, kde by jediným kritériem byla výška hory? Kolik pohoří ČR se dostane do první třicítky nejvyšších vrcholů …více

Nejvyšší hory Slovenska

ŘŘazení celků není abcední, ale od nejvyšších pohoří po pohoří nejnižší. Navíc toto "turistické" členění zcela exaktně nekopíruje oficiálně přijaté geomorfologické členění Slovenska, vedle celků jsem vypíchl i některé z turistického hlediska významné …více

Největší motýli v ČR

Některé druhy motýlů jsou běžné, jiné druhy jsou naopak vzácné a některé Babočka druhy dokonce ohrožené a nebo kriticky ohrožené. U nás patří ke kriticky ohroženým a velice vzácným druhům motýlů např. jasoň červenooký (Parnassius apollo), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), pestrokřídlec …více

10 největších brouků ČR

Poohlédněme se ale konečně po největších broucích ČR (i Slovenska). Nedorůstají sice ani délky jihoamerického tesaříka obrovského a nedosahují ani hmotnosti afrického goliáše druhu Goliathus regius či Goliathus goliathus, přesto se o žádné drobky nejedná. Vůbec největším broukem ČR i Slovenska je …více

20 největších měsíců

Ve Sluneční soustavě dnes známe asi 176 měsíců, které obíhají kolem šesti Měsíc z osmi planet a jedné trpasličí planety. Bez satelitů jsou pouze dvě, slunci nejbližší, planety. Merkur a Venuše. Planety Země, Jupiter a Saturn si přivlastnily první šestici největších měsíců s průměry nad …více

10 + 1 nejkrásnějších treků v ČR

Mnoho turistů se domnívá, že se v České republice nedají podnikat žádné Krkonoše pořádné treky a tak zpravidla vyjíždí na sousední Slovensko, do Rumunska, do Alp a nebo ještě vzdálenějších končin světa. Ale, podle mého názoru, se tito turisté mýlí. I u nás se dá absolvovat řada krásných …více

10 + 3 nejkrásnější hřebenovky na Slovensku

Slovensko je země horám doslova zaslíbená. Vždyť hory lemují nejen slovenské Borišov hranice, jako je tomu v případě sousední České republiky, ale i většinu vnitrozemí. Pouze na jihozápadě a jihovýchodě této krásné země se to trochu zvrtlo. Tam mají navrch nížiny. V prvním případě Záhorská nížina a Podunajská …více

Zeměpisné rekordy ČR

Česká republika má neobyčejně krásnou a rozmanitou krajinu. Má příznivé klima, leží mimo seismicky aktivní oblasti. Od doby rozpadu c. a k. mocnářství sice nemáme moře, přesto v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nalezneme prakticky vše, čeho hrdlo turisty žádá …více

Geografické rekordy Slovenska

Slovensko má velice krásnou a rozmanitou krajinu. Od doby rozpadu c. a k. mocnářství po první světové válce sice nemá, podobně jako sousední Česká republika, moře, přesto lze na Slovensku nalézti prakticky vše, čeho se poznání chtivým turistům žádá …více

Seznam souhvězdí, kolik souhvězdí máme na obloze?

Kolik souhvězdí dnes na obloze máme? Kolik souhvězdí čítá úplný seznam severní a jižní oblohy? A co je to souhvězdí? Tyto a další otázky se hrnou na mysl člověku při pohledu na hvězdnou oblohu …více

20 nejjasnějších hvězd na obloze

Nejjasnější hvězdou naší oblohy je Slunce. To však v našem seznamu vynecháme a podíváme se na noční oblohu. Nejjasnější hvězdou naší oblohy se v tomto případě stává dobře známý Sírius, nejjasnější hvězda v souhvězdí Velkého psa (Canis Maior) kralujícího zimní obloze …více

Reklama
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist