Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 29.5.2024
Treking > Příroda > Houby (říše Funghi) doslova řídí život na modré planetě Zemi

Houby (říše Funghi) doslova řídí život na modré planetě Zemi

Houby představují velkou skupinu organismů, která stála u zrodu života na souši

21.3.2023 | Otakar Brandos

Houby (Funghi) jsou opravdu unikátní jednobuněčné a nebo mnohobuněčné organismy. Dříve jsem o houbách věděl snad jen to, že jsou jedlé a nebo nejedlé, větší zájem jsem věnoval pouze "chorošům", skupině velkých dřevokazných hub. Dokázal jsem rozpoznat pouhých pár desítek druhů hub. Teprve v poslední době jsem se do studia hub pustil hlouběji. A čím více se o nich dozvídám, tím více mě houby fascinují. Pro mne osobně bylo největším překvapením zjištění, že na fylogenetickém stromu života mají houby mnohem blíže k živočichům než k rostlinám, ke kterým byly ještě nedávno nesprávně řazeny. Před tím, než byly R. Whittakerem vyčleněny do samostatné říše hub (Funghi). Vedle rostlin (Plantae) a živočichů (Animalia).

Houby

Posledním střípkem, který mě přiměl k napsání pár článků o houbách i pro Treking a k překlopení poznatků v rámci "samostudia" do psané podoby, bylo shlédnutí pořadu s Merlinem Sheldrakem o jeho opravdu originální knize "Propletený život", knize, která čtenáře velice čtivým způsobem doslova vtáhne do stále tajemného světa hub. Hub, které stály u vzniku života na souši, hub, které dokáží přežít v kosmu a na kterých více či méně závisí veškerý život na planetě Zemi.

Houby

V knize "Propletený život" se dočtete, že houby již dávno před lidmi "objevily" lesní internet, že ačkoliv nemají mozek, dokáží řešit velice složité úkoly přežití a dokonce ovlivňovat i chování živočichů. Vytvářejí antibiotika a řadu dalších látek prospívajících (nejen) lidskému organismu, houbám (kvasinkám) vděčíme za chléb, sýr i pivo, houby dokáží rozkládat plasty i ropné produkty, s čímž se počítá v nejnovějších technologiích. V knize se můžete dočíst opravdu mnoho a mnoho dalšího a velice překvapivého.

Jak staré houby jsou?

Houby patří ke starodávným organismům. Prokazatelně se na Zemi objevily již před téměř miliardou let, nálezy fosílií dokazují, že houby se na naší planetě vyvíjely již v pozdních starohorách před asi 900 miliony lety. K velkému nárůstu jejich druhové rozmanitosti dochází v karbonu (350 - 270 mil. let), kdy již existovaly všechny skupiny hub tak, jak je známe dnes! V siluru a devonu dorůstaly houby neuvěřitelné výšky 6 metrů a byly tak jedněmi z největších organismů té doby.

Proč houby nejsou rostlinami?

Vyčlenění hub do samostatné říše (Funghi) a jejich vyjmutí z říše rostlin (Plantae) mělo více důvodů. Těmi hlavními bylo, že tyto eukaryotické (eukaryotická buňka je vývojově vyspělejší a složitější než buňka prokaryotická), heterotrofní organismy nemají v cytoplazmě obsaženy chloroplasty, tudíž jsou bez plastidů a bez asimilačních barviv (chlorofylu), které umožňují rostlinám vytvářet z jednoduchých minerálních látek složitější organické látky s pomocí slunečního záření (fotosyntéza). Pokud jsou již barviva v houbě obsažena, neplní asimilační funkci. Houby tak ke svému růstu nepotřebují světlo, jejich růst je zásadním způsobem ovlivněn teplotou, vlhkostí a přísunem potřebných organických látek.

Houby

Houby nejsou schopny vytvářet organické látky a získávají je ze svého okolí již hotové (heterotrofie). Buď od rostlin (mykorhiza), řas a sinic (lichenismus), nebo z odumřelé rostlinné nebo živočišné hmoty (saprofytismus) či berou potřebné látky z živých organismů (parazitismus). Houby tak mají v přírodě zásadní vliv na stabilitu složitých ekosystémů (les existuje díky mykorhíze), saprofytické houby mají zásadní vliv na rozkladu (dekompozici) organické hmoty na anorganickou (na mineralizaci organické hmoty), ale také na humifikaci půdy. Naprosto zásadní význam mají houby v koloběhu uhlíku v přírodě rozkladem celulózy, ligninu aj. Bez přičinění hub by se koloběh látek v přírodě zcela zastavil.

Druhým zásadním důvodem k vyjmutí hub z říše rostlin byla skutečnost, že tyto stélkaté organismy neobsahují celulózu, která u rostlin nahrazuje kostru a brání jejímu zborcení působením gravitace. Buněčné stěny hub jsou chitinózní, jsou tvořeny chitinem. Ano, chitin je ten materiál, který tvoří vnější kostru hmyzu, a ze kterého jsou utvořeny například krovky brouků. A když vezmeme do úvahy, že se houby dokáží i pohybovat je zřejmé, proč jsou tyto jedinečné, tvarem a velikostí velice rozmanité organismy více podobné živočichům než rostlinám.

Základní stavební jednotkou vláknitých (dokonalých) hub jsou houbová vlákna (hyfa), která se rozlišují na mycelium (podhoubí) a plodnice. Plodnice, tedy nám třeba dobře známé pravé hřiby (praváky) jako hřib smrkový, hřib dubový, ryzce, holubinky či muchomůrky, jsou jen částí hub, na které tak často vyrážíme s houbařským košíkem. Jejich sběr se dá přirovnat k trhání jahody na jahodníku, jablka na jabloni či hrušky na hrušni.

Houby

Plodnice tak představují jen část těla houby, orgány, na kterých se vytvářejí výtrusy. Vlastní tělo houby, podhoubí (mycelium) je před našimi zraky ukryto v substrátu. Ať již v půdě, dřevinách apod. Houby se rozmnožují buď nepohlavními a pohlavními výtrusy a nebo vegetativně, tedy rozpadem vlákna mycelia (podhoubí). Tělo (stélka) jednoduchých (primitivních) hub je améboidní.

Kolik druhů hub existuje na Zemi a v Česku?

Do současné doby bylo celosvětově popsáno na 150 000 druhů hub, vědci ale předpokládají, že jich je řádově více, tedy okolo 1,5 miliónů druhů. Některé odhady pak dokonce hovoří o více než šesti miliónech druhů hub. Současná věda tak zná ne více než 10 % existujících druhů hub.

V Česku je popsáno asi 10 000 druhů hub, z toho jen asi 4 000 druhů patří k makroskopickým houbám (makromycety), asi 6 000 k mikroskopickým houbám (mikromycety), jejichž plodnice jsou menší než 1 milimetr. Celosvětově (údaje se v odborné literatuře značně liší) patří k makromycetám (makroskopickým houbám) jen asi přibližně 20 000 druhů.

Houby jako největší a nejstarší organismy na Zemi

Těch nej u hub není stále dost. Houby jsou, patrně, také největšími a nejstaršími organismy na Zemi. Systémy podhoubí mohou dosáhnout ohromných rozměrů. Největší známou houbou je václavka smrková (Armillaria ostoyae), která byla v roce 1998 zkoumána v Oregonu. Její podhoubí zabíralo plochu těžko uvěřitelných 965 hektarů (9,65 km2!). Stáří houby bylo zároveň odhadnuto na 2 400 let. Do té doby držela rekord václavka hlíznatá (Armillaria gallica), která byla zkoumána v roce 1992. Rozloha jejího podhoubí činila "jen" 15 hektarů a stáří bylo odhadováno na 1 500 let.

Houby

Jak dlouho rostou a vytrvají plodnice? Rychlost růstu i délka existence plodnic je velice rozmanitá. Od hodin po léta. Například plodnice hnojníku druhu Coprinus ephemerus vyrostou během pouhé hodiny a za další půlhodinu se rozpadnou. Plodnice většiny masitých hub rostou dny a také řádově dny přetrvají, než začnou hnít a rozpadat se. K nejdéle žijícím plodnicím patří houby z čeledí kornatcovité nebo chorošovité. Jejich plodnice rostou a žijí měsíce, rok a nebo i více let. K takovýmto dlouhověkým druhům patří například troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) aj.

Mykorhiza a lichenismus

Množství hub, jejichž plodnice mnohdy důvěrně známé, žijí v dokonalé symbióze s rostlinami. Tento, pro obě strany výhodný, stav nazýváme mykorhiza z řeckého mykes (houba) a rhiza (kořen). Bez tohoto společenství by nemohl existovat dnešní les. Ano, stromy a houby vytvářejí navzájem propojené a závislé společenství, které je základem existence zdravého a funkčního lesa.

Houby

Houba pomáhá rostlině (kořenovým vlásečnicím) přijímat vodu a v ní rozpuštěné minerální látky a na oplátku dostává od rostliny organické látky, které si není schopna sama vyrobit. Rostliny dodávají houbám především sacharidy, mohou houbě dodávat až 30 % své produkce fotosyntézy. Naopak přísun živin ve směru od houby k rostlině urychluje fotosyntézu, tedy vyšší produkci látek na bázi uhlíku, ale také dodává rostlině fosfor a dusík, což například urychluje růst semenáčků žijících v symbióze s houbou. Vedle toho houby, jejichž síť hyf sahá daleko od kořene, zvyšují odolnost rostlin vůči suchu, zajišťují ochranu před kořenovými parazity a nebo patogeny.

O mykorhize můžeme na Zemi mluvit zhruba od ordoviku nebo siluru, kdy houby opustily vodu a začaly kolonizovat souš. Dnes mykorhizu tvoří na 95 % všech zelených rostlin. Ačkoliv houby nemají mozek, dokáží řešit složité úkoly a předávat si informace po vzájemně propletené síti. Houby tak již dávno před člověkem vytvořily "internet", rostlinný či lesní internet.

Lišejník

Vedle rostlin žijí ve vzájemné symbióze s houbami i řasy a nebo sinice (lichenismus) a vytvářejí tak symbiotické organismy známé jako lišejníky. Tento vztah mezi houbou (mykobiont) a řasou nebo sinicí (fykobiont nebo cyanobiont) umožňuje existenci těch nejodolnějších organismů, které dokáží kolonizovat i ta nejnehostinnější místa na naší planetě. Řasy a sinice dodávají houbě asimiláty, houba naopak chrání řasy a sinice před vyschnutím přísunem vody a minerálních látek.

Systematika hub

Tradiční systém hub doznal v posledních letech zásadních změn, doslova nezůstal kámen na kameni. Molekulární biologie vnesla do objasňování vývojových a příbuzenských vztahů zcela nové a zásadní poznatky. Tato problematika však již sahá za rámec tohoto krátkého článku.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar


Z posledních článků vybíráme

9.3.2023 / Otakar Brandos
Příroda · Česko je bezesporu světová houbařská velmoc - alespoň jednou za rok se na houby vydá až 70 % Čechů

Česko je skutečnou světovou houbařskou velmocí. Alespoň jednou za rok se na houby vydá, podle statistik, na 70 % Čechů (Moravanů a Slezanů). To nemá nikde ve světě obdoby. Láska k houbám je Čechům …

23.2.2023 / Otakar Brandos
Treking · Srpnové Jeseníky (Hrubý Jeseník) turisticky. Trek přes Alfrédku a Jelení studánku na Dlouhé stráně a Mravenečník (1) | Fotogalerie k článku

Jeseníky, správně Hrubý Jeseník, jsou druhým nejvyšším pohořím České republiky. Nejvyšším vrcholem je Praděd (1 492 m), pátá nejvyšší hora Česka. S rozlohou 530 km2 však Jeseníky zaujímají až 56. příčku na pomysl …

22.2.2023 / Otakar Brandos
Památky · Vesnická památková rezervace Krátká - Sněžné. Dům přírody Žďárských vrchů

Ves Krátká, součást obce Sněžné, leží v nitru Žďárských vrchů v nadmořské výšce asi 700 metrů a na dohled turisty oblíbených Devíti skal. Malá ves s rybníkem vznikla v první třetině 18. století, pravděpodobně jako dře …

13.2.2023 / Otakar Brandos
Příroda · Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), neuvěřitelně neposedný a švitořivý ptáček z čeledi mlynaříkovití

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), slovensky mlynárka dlhochvostá, je mimořádně neposedný a švitořivý ptáček z čeledi mlynaříkovití (Aegithalidae). Má drobné, zavalité tělo, nápadně dlouhý a stup …

12.2.2023 / David Horyna
Trek · Přes tři sedla a pod Mt. Everest bez cestovky… 225 km dlouhý trek s převýšením 13 000 metrů (1)

Existuje obrovské množství cestovních kanceláří a agentur, které nabízejí trekking v Nepálu. Jen v ČR jsou jich určitě na 2 desítky a v samotném Nepálu pak určitě stovky. Výhodou cesty přes cestovku či agenturu je …

10.2.2023 / Otakar Brandos
Tipy na výlet · Lukásova zpívající lípa na okraji obce Telecí. Lípa velkolistá pod Luckým vrchem získala titul strom roku 2021

Anketu Strom roku znáte i z našich stránek, pravidelně ji věnuji prostor. Stromem roku 2021 se stala Lukásova zpívající lípa, která se nachází na úpatí Luckého vrchu (se známou turistickou chatu na Luckém vrchu) na …

8.2.2023 / Otakar Brandos
Turistika · Kunovická hůrka (587 m) v Hostýnských vrších. Výšlap na rozhlednu ve stínu rozhledny na Kelčském Javorníku

Nápadné návrší Kunovická hůrka svou výškou 587 metrů asi nikoho neohromí. Neohromí ani délkou výstupu a nebo jeho obtížností. Ohromit ale může každého, kdo se umí kolem sebe dívat s očima otevřenýma …

4.2.2023 / Otakar Brandos
Příroda · Rosnička zelená (Hyla arborea), rosničkovití. Jediný druh stromové žáby v Česku

Rosnička. Kdo z nás by nepoznal tuto drobnou žabku. Vždyť rosnička zelená přeci předpovídá počasí. Prý lépe, než naši rosničkáři, jak lidově říkáme meteorologům. V literatuře, nejen v pohádkách, často nalezneme vyobrazení ros …

3.2.2023 / Roman Waldhauser
Turistika · Guajara (2 718 m) a Paisaje Lunar turisticky - přes nejvyšší vrchol kaldery Las Canadas k zemním pyramidám na ostrově Tenerife | Fotogalerie k článku

Kaldera Las Canadas obklopuje ze tří světových stran známý vulkán Pico del Teide (3 718 m), tedy nejvyšší horu ostrova Tenerife a současně celého Španělského království. Obří kalderu o rozměrech 16 × …

31.1.2023 / Otakar Brandos
Outdoor vybavení · Trekové boty: Jak si vybrat ty správné pohory? Výběr dobrých bot není zas až tak velká věda!

O výběru turistických bot nalezneme na webu nepřeberné množství článků. Také u nás na Trekingu. Autoři některých příspěvků dělají z výběru turistických bot učiněnou alchymii, přitom výběr správné turistické obuvi není …

31.1.2023 / Roman Waldhauser
Turistika · Horská sedla a rašeliniště Triebenských Taur. Letní alpská výprava převážně mimo značené trasy a procházející přes málo navštěvovaná místa | Fotogalerie k článku

Nástupním místem do hor je dnes pro nás závěr údolí Triebental s parkovištěm u horského hostince Bergerhube (1 198 m). Po zaplacení 5 Euro za parkování si z mnoha možných výstupových cest do hor vybírá …

29.1.2023 / Otakar Brandos
Příroda · Vliv koncentrace CO2 na tempo růstu rostlin. S růstem hladiny sodovkového plynu došlo k ozelenění Země

Od kambria, doby někdy před 550 milióny lety, kdy se v sedimentárním "záznamu" geologické historie Země objevily hojné fosilie, byla koncentrace CO2 v zemské atmosféře nikoliv stovky ppm jako je tomu dnes …

Steblová skala Úplněk Chata Arnika Strečno Jeseníky, ubytování Východ Slunce Bouda Jelenka Nízké Tatry, ubytování Bezděz Házmburk Venušiny misky Šomoška Elbrus Apogeum Téryho chata Mohelenská step Orlické hory, ubytování Spacáky Mont Blanc Mléčná dráha Štefánička Šútovský vodopád Zubštejn Karlštejn Kamenná chata Ďurková Uran Jarní prázdniny Ledňáček Wildspitze Hrad Lichnice Veveří Pozitron Batohy Cumulonimbus Trekové boty
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist