Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 15.1.2024 , svátek má
Treking > Vesmír > Hvězdy a zimní souhvězdí, jak vypadá naše hvězdná obloha v zimě

Hvězdy a zimní souhvězdí, jak vypadá naše hvězdná obloha v zimě

Zimní souhvězdí, hvězdná obloha v zimě

9.12.2009 | Otakar Brandos, mapa generována z programu astronetu, foto M 42/NASA

Léto dávno pominulo a podzim má rovněž na kahánku. Na dveře klepe zima, nejchladnější období roku, které sice turistice tolik nepřeje, zato nám nabízí nejtmavší oblohu a jasná souhvězdí, které svým letním či podzimním sourozencům ostudu rozhodně neudělají. Právě naopak. V žádném jiném ročním období neuvidíme na severní obloze tolik jasných hvězd najednou.

Orion a Býk, zimní souhvězdí

Souhvězdí zimní oblohy patří k těm nejjasnějším souhvězdím severní hvězdné oblohy, navíc jejich obrazce patří k velice výrazným a poměrně snadno identifikovatelným. Okem lze spatřit i řadu dalších zajímavých objektů. Například mlhovinu M 42 v Oriónu, otevřenou hvězdokupu M 45 zvanou Kuřátka v souhvězdí Býka a řadu dalších.

Jedním z nejnápadnějších a nejrozsáhlejších souhvězdí zimní oblohy je souhvězdí Býka (Taurus). Toto zvířetníkové souhvězdí leží mezi Blíženci a Beranem. Vedle nejjasnější rudé hvězdy souhvězdí Aldebarana s jasností 1,06m nacházejícího se ve vzdálenosti 68 světelných let zaujme otevřená hvězdokupa M 45 zvaná Kuřátka. Tato druhá nejjasnější otevřená hvězdokupa naší oblohy připomínající zmenšeninu Malého vozu určitě neunikne pozornosti žádného pozorovatele. Její nejjasnější hvězdy z celkového počtu asi 250 mají značně poetické názvy - Alcyone, Celaeno, Electra, Taygeta, Maia, Merope, Atlas či Pleione.

Jasné hvězdy tohoto souhvězdí zobrazují hlavu zlatého býka, převtěleného Dia, jenž unesl krásnou dceru sidonského krále Agénora - Europu, se kterou přeplaval z Egypta na Krétu. Vedle Plejád nalezneme v souhvězdí Býka i další otevřenou hvězdokupu Hyády, která se však koncentrací hvězd a výrazností nemůže měřit se známějšími Plejádami. Z mezihvězdných objektů stojí za zmínku teleskopická planetární Krabí mlhovina (M 1), která je pozůstatkem po supernově z roku 1054 pozorované čínskými astronomy.

Dalším významným a nepřehlédnutelným souhvězdím zimní hvězdné oblohy je Orion, jenž patří k nejkrásnějším a nejnápadnějším souhvězdím oblohy. Toto výrazné rovníkové souhvězdí, kterým prochází Mléčná dráha představuje velice staré souhvězdí, které bylo známo již ve staré Mezopotámii.

Podle řeckých legend je Orion, syn Poseidona a Euryaly, jedním z největších antických hrdinů, jenž se proslavil mimo jiné jako zdatný hvězdář a lovec, kterého na nebeské pouti provázejí jeho věrní psi - Velký pes a Malý pes. Podle legendy Orion zemřel po uštknutí obrovského štíra, kterého na něj seslala žárlivá bohyně lovu Artemis.

Mapa zimní hvězdné oblohy

Nejjasnější hvězdou souhvězdí Orion je rudý nadobr Betelgeuze, jehož svítivý výkon se vyrovná svítivosti asi 24 000 našich Sluncí!!! Tento hvězdný nadobr spektrální třídy B2Ia má povrchovou teplotu asi 3 000 K a leží ve vzdálenosti 652 světelných let. Druhou nejjasnější hvězdou je Rigel, osmá nejjasnější hvězda severní oblohy.

Rigel se nachází ve vzdálenosti asi 1 304 světelných let od Země. Z dalších jasných hvězd souhvězdí Orion jmenujme Bellatrix, Mintaka, Alnilam a Alnitak. Z mezihvězdných objektů si zvláštní zmínku zasluhuje Velká mlhovina v Orionu M 42, nejhmotnější plynoprachová mlhovina naší Galaxie, ve které se dodnes rodí nové hvězdy. Mlhovinu lze za jasných nocí spatřit i pouhým okem u prostřední hvězdy v meči Orionu.

Společnost souhvězdím Býk a Orion dělají nevýrazná souhvězdí Eridanus, Rydlo a Holubice. Ze souhvězdí Eridanus jsou u nás vidět pouze jeho severní části. Nejjasnější hvězdou tohoto souhvězdí je Achernar s jasností 0,47m. Rydlo (Caelum) je malým souhvězdím, které dokáží rozpoznat pouze skuteční znalci hvězdné oblohy.

Nejjasnější hvězda tohoto souhvězdí Caeli má jasnost pouhých 4,52m a její světlo k nám putuje ze vzdálenosti asi 72 světelných let. O moc lépe na tom není ani Holubice (Columba). Nejjasnější hvězda Phakt má jen 2,74m a nachází se ve vzdálenosti 148 světelných let od Země.

Mapa zimní hvězdné oblohy

Společníky Oriona jsou Malý pes a Velký pes. Velký pes (Canis Maior) vystupuje nad obzor jen do nevysokých výšek, přesto jeho nejjasnější hvězda - Sirius určitě neunikne pozornosti žádného obdivovatele hvězdné oblohy. Vždyť se jedná o nejjasnější hvězdu naší oblohy. Její relativní jasnost dosahuje -1,47m. Nejen díky její velké svítivosti a hmotnosti (2,35 krát hmotnější než naše Slunce), ale i díky její relativní blízkosti. Sirius se totiž nachází ve vzdálenosti pouhých 8,69 světelného roku.

Díky své jasnosti si Sirius vysloužil výstižné latinské jméno Canicula - zářivá. Další z hvězd souhvězdí Velkého psa již dosahují mnohem menších jasností. Druhá nejjasnější hvězda Adara má jasnost 1,63 m, Mirzam má jasnost pouhé 2m. Podobně jsou na tom hvězdy Muliphen, Wezen, Furud, Isis či Aludra.

Menším společníkem Velkého psa a Orionu je Malý pes (Canis Minor). Jde o malé a nevýrazné souhvězdí. Nejjasnější hvězdou je Prokyon, podobr spektrální třídy F5IV s jasností 0,37m a žlutobílou barvou. Společnost Prokyonu dělá gravitačně vázaný bílý trpaslík s jasností asi 10,8m.

Pod obrazcem Orionu nalezneme poměrně velké, přesto nepříliš výrazné a jasné souhvězdí Zajíc (Lepus). Zajíc kulminuje v polovině prosince pouhých 20° nad jižní obzorem. Souhvězdí Zajíc souvisí s řeckou mytologií pouze nepřímo a váže se k souhvězdí Orion, jenž rád lovil zajíce… Nejjasnější hvězdou souhvězdí Zajíc je Arneb s jasností 2,69m. Arneb je nadobr spektrální třídy F0Ib nacházející se asi 1 630 světelných let od Země. Dalšími jasnějšími hvězdami tohoto souhvězdí jsou Nihal a Leporis.

Pokročíme ale v naší pouti po zimní obloze dále. Nad Orionem a rohy Býka nalezneme velké a vcelku nápadné částečně nezapadající souhvězdí Vozka (Auriga). Toto souhvězdí leží mezi známými souhvězdími Perseus a Blíženci. Název souhvězdí je značně starého data, po svých předchůdcích je zdědili již staří Řekové. Podle antických bájí představuje Povozník krále Erichtona, sany boha ohně Héfaista a bohyně země Gaie, jehož vychovala bohyně moudrosti a umění Athéna.

Král Erichtonius se proslavil dvěma skutky. Jako první zapřáhl do povozu koně a jako první zoral pluhem. Erichtonius si získal přízeň nejen lidí, ale i bohů, kteří jej po jeho smrti umístili na oblohu a učinili z něj nesmrtelný symbol. Nejjasnější hvězdou souhvězdí Povozník je Capella (Amalthea), což v překladu znamená kozička. Capella je žlutý obr spektrální třídy G8III se svítivostí 150× převyšující svítivost našeho Slunce. Capella je spektroskopickou dvojhvězdou, která se nachází ve vzdálenosti asi 45 světelných let od Země.

M 44, Jesličky

Další ze souhvězdí - Blíženci (Gemini) je určitě známo všem. Toto zvířetníkové souhvězdí leží na obloze mezi souhvězdími Raka a Vozky, společnost mu dělají nenápadný Rys a naopak výrazný Malý pes. K souhvězdí Blíženců nás nejlépe navede spojnice protažená levou horní hvězdou (Megrez) a pravou dolní hvězdou (Merak) obrazce Velkého vozu.

Blíženci byli podle řeckých pověstí nevlastními bratry. Kastor, syn spartského krále Tyndarea a Lédy a Polydeukes, syn Dia a Lédy. Tito slavní antičtí hrdinové vynikali silou a odvahou. Když na jedné ze svých výprav, kradení býků, Kastora zabili, zvolil si nesmrtelný Polydeukes možnost žít jeden den na Olympu mezi bohy a druhý den v temné Hádově říši se svým bratrem. Nejjasnějšími hvězdami Blíženců jsou Kastor a Pollux. Dalšími nápadnými hvězdami obrazce souhvězdí jsou Alhena, Wasat, Mebsuta, Mekbuda, Tejat Prior, Propus a Tejat Posterior.

Další dvě souhvězdí - Jednorožec (Monoceros) a Rys (Lynx) jsou poměrně nevýraznými a málo známými souhvězdími. Jednorožec a Rys nemají narozdíl od sousedních souhvězdí antický původ, ale byla pojmenována a do map oblohy zanesena až v roce 1690 polským astronomem a gdaňským starostou Janem Heveliem. Proto se přesuneme k poslednímu ze zimních souhvězdí naší oblohy. Tím je jedno ze zvířetníkových souhvězdí - Rak.

Velká mlhovina v Orionu, M 42

Rak (Cancer) je málo jasné a nevýrazné souhvězdí nacházející se mezi obrazci Blíženců a Lva. Přesto toto souhvězdí nalezneme poměrně snadno, leží uprostřed trojúhelníku tvořeného hvězdami Prokyon, Pollux a Regulus. Souhvězdí Raka, stejně jako všechna ostatní zvířetníková souhvězdí mají antický původ. Jedna z legend říká, že Raka na oblohu umístila Héra, která vždy stála na straně nepřátel antického hrdiny Hérakla, jenž se proslavil nejen velkou silou, ale i dobrými skutky.

Souhvězdí Raka již ale znali staří Chaldejci, kteří věřili, že se v tomto místě oblohy nachází Brána lidí, kterou sestupovaly lidské duše na Zem. Snad pro obláček jasných hvězd patřících otevřené hvězdokupě M 44 zvané Jesličky. Kdo ví? Nejjasnější hvězdou souhvězdí Raka je Al Tarf s jasností 3,76m. Dalšími jasnějšími hvězdami obrazce Raka jsou Acubens, Asellus Borealis a Asellus Australis.

Treking.cz - diskuze
Reklama
Výběr článků
Hory Praděd (1 492 m), pátý nejvyšší vrchol ČR a nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku
Hory Lomnický štít (2 634 m), Vysoké Tatry
Hory Nejen hřebenovkou Oravské Magury - Paráč, Kubínská hoľa, Budín
Reklama
Populární treky
1. Slovenské hory Přechod hřebene Malé Fatry na sněžnicích
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Západních Tater - Roháčů, nejnáročnější hřebenovka Slovenska
3. České hory Dvoudenní přechod hřebene Krkonoš, hřebenovka nejvyšších českých hor
4. Divoký Balkán Což takhle hřebenovka přes Korab a Deshat?
5. Bulharské hory Divokou stopou Rodop (3), ke skalním mostům rodopského krasu
Reklama
Témata našich článků…
Mars Borový vodopád Vosecká bouda Cvilín Zámek Hluboká Chata Horalka Chata Jelenka Macocha Merkur Sluneční soustava Motýli Matterhorn Hukvaldy Soumrak Konopiště Venuše Altocumulus Velhartice Bouřky Černá díra Nesmeky Čertův mlýn
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist