Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 8.4.2024
Treking > Cestování > Moldávie podruhé - město Soroca a rokle přítoků Dněstru

Moldávie podruhé - město Soroca a rokle přítoků Dněstru

Osnica s literárním muzeem a geodetický bod, Bechirova rokle a Ion Druce

12.10.2023 | Hynek Skořepa
Soroca

Když se mne při vjezdu do Moldávie celník ptal na cíl cesty v jejich zemi, uvedl jsem město Sorocu (Soroku). Kroutil nad tím hlavou, tak jsem doplnil, že mám velmi rád knihy spisovatele Iona Druceho, tak chci navštívit jeho rodný kraj. Zjevně jej to potěšilo. Cesta do Soroky ale nebyla tak docela snadná. Z hraničního přechodu Lipcani do Biceni (Bričany) po hlavní silnici směrem na Balti (Belcy) to ještě šlo. Pak jsme se ale dostali na okresku s povrchem vhodným tak pro staré sovětské žigulíky a postup se nutně zpomalil. Ještě že mám teréňáčka (Suzuky Jimny).

Za vesnicí Trebisauti (Trebisoucy) silnice prochází po hrázi mezi dvěma menšími vodními nádržemi. Když jsme je měli za sebou, narazili jsme na kříž a vydatný pramen vody. Nápis u něj hlásal, že se jedná o léčivý (patrně minerální) pramen č. 482 a že je voda pitná (apa potabila). Bylo by to vhodné místo k noclehu, ovšem do večera ještě daleko. Pokračovali jsme tedy dál k východu do města Ocnita (Osnica). To má zvláštní charakter.

Autobusová zastávka

Původně šlo zřejmě o vesnici na křižovatce silnic a tato část si dodnes uchovala typicky venkovský charakter. O kus dál u železniční křižovatky vznikl později zárodek města, které se po sovětské anexi Besarábie roku 1940 stalo centrem okresu. V okolí města mne fascinovaly krásně okpravené autobusové zastávky, vyzdobené folklorními motivy.

Osnica s literárním muzeem a geodetický bod

Zůstaňme ale u vesnické části Osnicy. V ní ze nachází muzeum Constantina Stamatiho, pobočka Národního muzea literatury v Kišiněvě. V Osnicy je Casa-muzeum, tedy dům, ve kterém literát žil. Stamati je označován jako rumunský spisovatel z Besarábie. Seznámil se s A. S. Puškinem, který se kvůli své nespoutané povaze a kontaktům s revolucionáři několikrát ocitl ve vyhnanství na periferii Ruské říše (v letech 1820 až 1823 pobýval v Kišiněvě) a stal se významným překladatelem jeho děl do rumunštiny. Kromě toho psal Stamati vlastní povídky s folklorními a fantastickými motivy. V domě v Osnicy K. Stamati žil v závěru života až do své smrti roku 1869.

Přestože se blížil večer a muzeum bylo zavřené, místní obratem sehnali průvodkyni a tak jsme se mohli podívat i dovnitř. Výklad proběhl v ruštině, naštěstí velmi jednoduché a srozumitelné, protože rodným jazykem paní průvodkyně byla zjevně rumunština. Za dob sovětské Moldávie byl uměle vytvářen jazyk zvaný moldavština, který se ovšem od rumunštiny lišil jen minimálně. Dnes už je státní jazyk země oficiálně označován jako rumunština, což má zdůrazňovat přibližování Moldavska k Evropské unii. Dosud se ale objevují dvě psané formy - latinkou i azbukou.

Soroca, socha Štěpána Velikého

Kousíček od Osnicy se nachází vesnička Clocusna (Klokušna), rodiště nejznámějšího moldavského režiséra Emila Loteanu (1926-2003). Ten se proslavil zejména filmem Cikáni jdou do nebe z roku 1975, který se samozřejmě promítal i v tehdejším Československu. Máte-li trpělivost, vyhledejte si jej pomocí ukrajinského vyhledávače a podívejte se na mistrnou práci filmařů s barvami. Není k tomu nutné ani ovládat ruštinu, děj filmu na motivy povídky Makar Čudra od Maxima Gorkého je srozumitelný i beze slov. Dokonale přitom nasajete atmosféru moldavské krajiny.

Z Osnicy jsme pokračovali přes Otaci neboli Otač (na druhém přehu Dněstru už leží ukrajinský Mogiliv Podilskyj) k obci Rudi, kde se nachází jediná památka UNESCO v Moldávii, jeden z bodů tzv. Struveho geodetického oblouku. Tento bod je zařazen na Seznamu památek UNESCO od roku 2005. Friedrich Struve (1793-1864) byl ruský astronom německého původu, zakladatel Pulkovské hvězdárny u Petrohradu. Byl také iniciátorem umístění 265 triangulačních (trigonometrických) bodů přibližně na 25. poledníku východní délky. Nejsevernější z nich najdeme na severu Norska a nejjižnější leží v deltě Dunaje u Černého moře.

Zajímavostí je, že v době svého vzniku se všechny body Struveho oblouku nacházely na území pouze dvou zemí - Švédsko-norské unie a Ruského impéria, dnes však leží hned v deseti státech. V roce 1858 byla pomocí těchto bodů určena vzdálenost od poledníku do středu Země (6 378 km, možná si vybavíte školní mnemotechnickou pomůcku "šetři se osle"). Body Struveho oblouku jsou obvykle stabilizovány kamennými krychlemi. Onen konkrétní v Rudi jsem ovšem nakonec neviděl. V jeho nejbližším okolí se nacházel jakýsi podivný "tábor", snad romský, střežený smečkou polodivokých psů. A já měl s sebou svou psí spolucestovatelku, to by nemuselo dopadnout dobře. Za geodetickým bodem se táhly rozsáhlé jabloňové sady, které jsme využili k nouzovému přespání.

Údolí Dněstru a město Soroca

Jakmile jsme se přiblížili k Dněstru, začaly se objevovat výchozy charakteristických křídových usazenin, odkrytých erozí řeky. Nějakou dobu jsme projížděli podél dněsterského údolí, které ovšem nebylo vidět a my jsme k němu kvůli pohraniční zóně nemohli. Úsek řeky Dněstr mezi obcemi Unguri a Holosnita (Hološnica) byl roku 2005 zapsán na seznam mezinárodně významných mokřadů (tzv. Ramsarské lokality).

Hlavní cíl naší cesty, město Soroca (Soroka) leží přímo na břehu této významné východoevropské řeky, která zde tvoří hranici mezi Moldávií a Ukrajinou. Město, které má dnes asi 35 000 obyvatel, se vyznačuje bohatou historií. V 9. století se v této oblasti mísili slovanští Tiverci (poprvé zmiňovaní v Nestorově letopisu) s románskými Valachy.

Po rozpadu Kyjevské Rusi se Soroca dostala ve 13. století pod vládu Haličsko-volyňského knížectví, mocného východoslovanského státu, který byl ovšem vazalem tatarské Zlaté hordy (mongolsko-tatarského chanátu). V roce 1349 knížectví ovládl polský král Kazimír III. Veliký (současník Karla IV.) a připojil je k Polsku. Roku 1499 získal Sorocu moldavský vojvoda Štěpán Veliký (Stefan cel Mare), který zde vybudoval pevnost. Od té doby byla Soroca moldavská až do roku 1812, kdy celou oblast Besarábie (dnešní Moldávie) anektovalo Rusko.

Dněstr z vyhlídky u Svíce vděčnosti

Proti osmanské armádě bránily Sorocu také vojska polského krále Jana Sobieského (1629-1696), vítěze nad Turky u Vídně (1683). Pomník před pevností připomíná polské vojáky, kteří na tomto místě padli. Dovnitř do pevnosti jsme nenahlédli, momentálně se opravuje. Ale až bude rekonstrukce hotova, půjde o pěkný příklad opevnění z doby protitureckých bojů. Podobný charakter mají pevnosti v asi 150 km severovýchodním směrem ležícím Kamenci Podolském a sousedním Chotynu. Dnes jsou obě na ukrajinském území, původně byl však Chotyn moldavskou pohraniční pevností a Kamenec Podolský zase opěrným bodem polsko-litevského státu.

Vraťme se ale k Soroce. Ta je typickým ospalým pohraničním městem. Kromě pevnosti se v něm v podstatě nenacházejí historické památky, pokud za ně nebudeme považovat několik nepříliš starých pravoslavných kostelů. V zástavbě se snoubí nízké domky z 19. až 20. století s obytnými a veřejnými budovami ze sovětské éry. Na severním okraji leží Nová Soroca (Soroca Noua) s panelovými sídlišti. Zajímavé by mohlo být historicko-etnografické muzeum (Muzeul de Istorie si Etnografie din Soroca), které jsme ovšem nenavštívili, jelikož jsme o něm nevěděli. A hlavně jsme směřovali podél Dněstru na jih k monastýru Sacharna, o kterém jsem psal v předchozím dílu.

Bechirova rokle a Ion Druce

Rapa lui Bechir (čti Ripa lui Bechir), slovansky Bechirov lar se nachází na samém okraji města Soroca a tvoří jakési jeho "vycházkové" zázemí. Když nevyjedete ze Soroky po hlavní silnici, nýbrž se vydáte od sorokské pevnosti podél Dněstru po ulici Nezávislosti (Strada Independentei) směrem na jih, v zákrutu silnice narazíte na malé parkoviště. Odtud lze buď vystoupat po schodech na vyhlídku nad Dněstrem s památníkem Svíce vděčnosti, nebo vyrazit pěšinou proti proudu bezejmenného přítoku Dněstru do Bechirovy (Bekirovy) rokle.

Pěšinou a posléze korytem potoka je možné proniknout přibližně kilometr do nitra rokle, dál už je terén neschůdný (příliš strmý, případně zarostlý hustou vegetací). Bělavá stěna křídových usazenin na levém břehu potůčku je fascinující. V rokli se nachází také několik menších vodopádů a skalní hřib. Celková délka rokle se sice blíží 10 km, ale převážná část leží v zemědělské krajině mezi obcemi a turisticky není zajímavá. Za pozornost stojí pouze dolní část v přírodní rezervaci. Maximální hloubka zde dosahuje přibližně 100 metrů. V rokli by se měla nacházet také Bechirova jeskyně. Tu jsme však nenašli, navíc výstražné tabule do ní zakazují vstup (nebezpečí ohrožení života).

Památník Svíce vděčnosti

Lokalita Bechirov lar je chráněna už od dob sovětské Moldávie (1962). Pro vědu ji objevili již v 19. století Karl Eichwald (1795-1876) a jeho mladší kolega Pavel Svinin (1787-1839), spisovatel, novinář, historik a geograf. Eichwald, Baltský Němec (rodák z dnešního Lotyšska) byl významným přírodovědcem, především zoologem a geologem, profesorem na několika univerzitách tehdejší Ruské říše.

Souvrství odkryté v Bechirově laru erozní činností potoka zahrnuje vápnité písky a vrstvy vápenců (některé s fosiliemi, jiné s křemennými hlízami) z období křídy (závěr druhohor). Výše leží opět písky (tentokrát již z mladších třetihor) a to vše zakrývají spraše z doby ledové. Rokle je také archeologickou lokalitou s nálezy významné cucuteni-tripilské kultury (neolit), vyznačující se charakteristickou malovanou keramikou vyráběnou bez použití hrnčířského kruhu. Mimochodem, jedním objevitelů této kultury byl archeolog českého původu Čeněk Chvojka, působící na přelomu 19. a 20. století v Kyjevě (tehdy v Ruském impériu).

V jazycích východních Slovanů lar nebo jar znamená rokli či zářez do terénu (odtud též české járek či slovenské jarok pro menší vodoteč zahloubenou do terénu). Známý je třeba Babí Jar u Kyjeva, několikakilometrová rokle, ve které fašisté za 2. světové války zmasakrovali kyjevské Židy. Jazykově zajímavá je i rumunská verze slova rokle - ripa. Ta se s valašskou kolonizací dostala v mírně pozměněné formě přes celé Karpaty až do Moravskoslezských Beskyd. Podobným roklinám či rozbrázděným stráním se v Karpatech říká grapy. Výraz je častý zejména na Slovensku, ale používá ho třeba i můj kamarád, žijící od dětství v Mostech u Jablunkova.

Bechirov jar, skalní hřib

Vraťme se ale do Moldávie k Bichirově rokli. Na vyhlídce nad roklí (přístupné též shora od vesnice Zastinca) se nachází památník zvaný Svíce vděčnosti (Lumanarea Recunostintei). Necelých 30 m vysoká stavba byla dokončena v březnu 2004. Výstavba byla iniciována Ionem Drucem (1928-1023). Slavný spisovatel a místní patriot se narodil v nedaleké vesničce Horodište (asi 35 km severozápadně od Soroky; etymologicky patrně hradiště, v Moldávii je víc vesnic tohoto jména). Poté, co vystudoval zemědělskou školu, navštěvoval moskevský Literární institut Maxima Gorkého.

V Moskvě spisovatel strávil kus života a v září letošního roku tam také zemřel. Těžko říci, do jaké míry mohl ve vysokém věku vnímat konflikt na Ukrajině. Pokud si ale zachoval duševní svěžest, určitě jej trápil. V rodné Moldávii Druce dlouho narážel na nepochopení a dokonce byl šikanován zdejšími sovětskými úřady kvůli údajnému nacionalismu. Po rozpadu SSSR v samostatné Moldavské republice mu mnozí naopak vyčítali, že se staví proti sbližování s Rumunskem a zastává proruské postoje. Minimálně ve svém rodném kraji však zůstává dodnes nezpochybnitelnou autoritou.

Ve vesničce Ocolina (Okolina) hned vedle Soroky se odehrává Druceho román Bílý kostel (česky vyšel pod názvem Dvě Kateřiny), baladicky a lyricky laděný historický příběh z doby rusko-tureckých válek na konci 18. století. Prostá venkovská žena Kateřina, zvaná Malá, která dokázala v těžkých časech udržet při životě svoji rodinu a ještě dodávat ostatním vesničanům víru, je v něm porovnávána s ruskou carevnou Kateřinou Velikou. Ta sice svůj stát nepochybně pomalu modernizovala, ale její imperiální ambice měly za následek mnoho lidského utrpení. Kdesi do "Sorokské stepi", lesostepního kraje v širším okolí Soroky, je zasazeno také Druceho nejvýznamnější dílo Břímě naší dobroty (česky 1980). Zachycuje pohnuté osudy Besarábie (Moldávie) a jejích obyvatel v první polovině 20. století.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar


Z posledních článků vybíráme

3.10.2023 / Boro Tomis
Povídka · Pätnásť splnov a štyri dni. Svet sa zbláznil a spáchal sebevraždu

Hory

Ewa zomrela pätnásť splnov a štyri dni po tom, čo sa svet zbláznil a spáchal sebevraždu. Že to svet urobil, sme zistili až dva dni po tej hroznej tragédii, ktorá nás uväznila na našej chate a ktorá sa tak stala záchrancom našich životov …

2.10.2023 / David Horyna
Treking · Šestidenní "Tauernhöhenweg" v Korutanech aneb Haute Route Východních Alp

Alpy

Letos v létě jsme s manželkou a našimi česko-rakouskými přáteli Danem a Janou absolvovali velice populární trek ve Východních Alpách v oblasti Hohe Tauern. V této oblasti se nalézá řada impozantních vrcholů s nadmořskou …

23.9.2023 / Václav Vágenknecht
Cestopis · Finsko - cesta do země lesů a desetitisíců jezer (2): Kärimäki, NP Kolovesi, NP Koli, NP Hiidenportii, NP Oulanka a Rovaniemi

NP Oulanka

Krátká odpolední zastávka náleží obci Kärimäki, již založili v roce 1642 a od roku 2013 tvoří součást Savonliny (je vzdálena dvacet kilometrů). Ani tentokrát nezastavujeme bezdůvodně, v osadě stojí nej …

17.9.2023 / Otakar Brandos
Chaty · Chata Javorina (1 409 m), Martinky - Martinské hole. Nová horská chata na hřebeni Malé Fatry

Javorina

Na Malé Fatře, na Martinských holích, se objevila nová horská chata - Javorina. Chatu Javorina najdeme prakticky na hřebeni, malý kousek pod TV vysílačem na Krížave na SV úbočí Velké lúky (1 476 m), nejvyššího …

13.9.2023 / David Horyna
Cestopis · RV car (obytňákem) po národních parcích západní Kanady - aneb jak si prožít svůj kanadský sen (1)

Kanada

Když jsem byl poprvé v Americe ještě jako student v roce 1991 podařilo se mi s pomocí autobusů Greyhound a autostopu projet podstatnou část národních parků na západě USA. Krátce jsem na své cestě zavítal také …

11.9.2023 / Otakar Brandos
Treking · Slovenské Chočské vrchy křížem krážem: Louky na Svoradi, Kvačianska dolina a Prosiecka dolina (3) | Fotogalerie k článku

Choč

Ráno je jako malované. Blankytně modrá obloha s bezstarostně plujícími bílými obláčky dokreslují nádherná panoramata Velkého Choče a Malé Fatry, které se rýsují západním směrem. Na východě se naopak zvedají roze …

10.9.2023 / Dajana Krestová
Cestování · Kaňon Mrtvica a NP Durmitor v Černé Hoře. Túra na Bobotov Kuk - nejvyšší horu Durmitoru

Durmitor

Přemýšlela jsem, kam vezmu dcery na dovolenou. Jedna chtěla k moři, druhá do Dolomit. Já jsem po výletu ve Velké Fatře měla dlouho v hlavě horu Čierny kameň, a tak mi z toho nakonec vyšla Černá Hora. Čím více …

5.9.2023 / Pavel Gejdoš
Aktualita · Tvář 45 000leté ženy z Koněpruských jeskyní. Ženě, která žila před 45 tisíci lety na Zlatém koni u Koněprus, dali vědci tvář

Žena z Koněprus

Lebka nalezená v Koněpruských jeskyních v kopci Zlatý kůň, jejíž genom před dvěma lety datoval mezinárodní vědecký tým na základě přítomnosti neandertálských genů do období před více než 45 tisíci roky, už má i svou …

29.8.2023 / Otakar Brandos
Treking · Slovenské Chočské vrchy křížem krážem. Túra z Lúčok na Velký Choč a bivak v Hotelu Choč, Stredná poľana (1) | Fotogalerie k článku

Chočské vrchy

Jedna z pranostik sice říká, že co červenec neuvaří, srpen nedopeče, avšak letošní srpen se této pranostice dosti vymknul a dopekl mnoho z toho, co studený červenec neuvařil. Pořádně peklo i během našeho přechodu …

Steblová skala Úplněk Chata Arnika Strečno Jeseníky, ubytování Východ Slunce Bouda Jelenka Nízké Tatry, ubytování Bezděz Házmburk Venušiny misky Šomoška Elbrus Apogeum Téryho chata Mohelenská step Orlické hory, ubytování Spacáky Mont Blanc Mléčná dráha Štefánička Šútovský vodopád Zubštejn Karlštejn Kamenná chata Ďurková Uran Jarní prázdniny Ledňáček Wildspitze Hrad Lichnice Veveří Pozitron Batohy Cumulonimbus Trekové boty
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist