Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 8.6.2024
Treking > Jeskyně > Velká Fatra, horský kras a jeskyně pohoří

Velká Fatra, horský kras a jeskyně pohoří

Přehled krasových oblastí a největších jeskyní Velké Fatry

9.3.2020 | Otakar Brandos

Velká Fatra není tak typickou krasovou oblastí jako například Slovenský kras. A nebo blízké pohoří Nízké Tatry s ohromným množstvím jeskyní a stovky metrů hlubokých propastí. Přesto i Velká Fatra má v oblasti krasu co nabídnout. Vždyť tady bylo doposud objeveno přes 400 jeskyní. A dvě z jeskyní dosahují délky přes jeden kilometr!

Harmanecká jeskyně

Se svými čtyřmi stovkami jeskyní je Velká Fatra po Slovenském krasu, Nízkých Tatrách a Spišsko-gemerském krasu čtvrtým nejvíce zkrasovatělým územím Slovenska. Nakonec 400 jeskyní představuje necelých 6 % z asi 7 100 známých jeskyní Slovenska.

Největší jeskyní Velké Fatry je Harmanecká jeskyně, která dosahuje (dosud známé) délky 3 123 m. Tato jeskyně, která se nachází v nejjižnějším cípu pohoří, je zpřístupněna i veřejnosti. Za druhou nejdelší jeskyní, resp. Harmanecká jeskyně jeskynním systémem, se musíme vydat do oblasti Suchého (1 112 m) na dohled Borišova v Belianském krasu. Nachází se tady téměř tři kilometry dlouhý komplex jeskyní navzájem fyzicky propojených, avšak bez známých fyzických průchodů. Jedná se o Suché jeskyně, Perlovou jeskyni, Javorinu a Medvědí jeskyni, kde stále probíhá speleologický průzkum.

Další jeskyně Velké Fatry již tak impozantních délek nedosahují. Jen několik z jeskyní přesahuje svou délkou 100 metrů. Mezi nimi i velice známá Mažarná jeskyně, která je zároveň významnou paleontologickou lokalitou a kterou prvně písemně zmiňuje již Matěj Bell ve svém díle Notitie vycházejícím v letech 1735 - 1742. Zbývající jeskyně v pohoří Velká Fatra mají jen pár desítek metrů či jen pár metrů.

Co příroda ubrala krasu Velké Fatry na rozloze, to mu přidala na pestrosti. Krasové útvary vznikaly (a vznikají) v příkrovech, na krystalické jádro pohoří nasunutých mladších usazených hornin. Ve vápencích a dolomitech, které jsou pro vodu průchodné a ve vodě rozpustné. Tyto horniny fatranských příkrovů dovolují vzniknout skalním věžím a skalním stěnám. A pochopitelně bohatému podzemí - jeskyním a propastem.

Harmanecká jeskyně

Úplně nejideálnější horninou ke krasovatění jsou v prostoru Velké Fatry gutensteinské vápence triasového stáří. Naopak nejméně propustnými jsou slinité vápence z období jury a křídy. Pestrý mix vápenců Velké Fatry zároveň vytváří vhodné podmínky pro vznik pestrých půd různých vlastností i podmínky pro vznik různě utvářeného reliéfu. A každý z typů půd si oblíbily jiné druhy rostlin a na nich navázaných živočichů. Především z řádu bezobratlých.

Kras Velké Fatry je rozdělen do pěti samostatných a navzájem oddělených oblastí. Jsou to Harmanecký kras s největší jeskyní pohoří, Blatnický kras, Beliansky kras, Sklabinský kras a nejsevernější kras Kraľoviansky, který se rozkládá na území geomorfologického podcelku Šípska Fatra.

Harmanecký kras

Harmanecký kras se rozkládá v jižní (jihovýchodní) části Velké Fatry. Nejvýznamnější jeskyní této krasové oblasti je již zmiňovaná Harmanecká jeskyně se 3 123 metry délky. A speleologové předpokládají, že tato jeskyně má své pokračování. Harmanecká jeskyně se nachází na severním svahu vrchu Kotelnica při samé hranici se sousedním pohořím vulkanického původu - Kremnickými vrchy. Povícero drobných jeskyní se nachází i v masívu hory Zvolen a v údolí říčky Revúca.

Harmanecká jeskyně

Další významným jeskyněmi jsou Túfne jeskyně na severním svahu Harmanecké doliny. Horná Túfna se stalaktity dlouhými až jeden metr dosahuje délky 85 m a Dolná Túfna, která dosahuje délky 68 m. Kolem Túfných jeskyní procházíme po turistických chodnících směřujících k horskému hotelu Kráľova studňa.

Túfne jeskyně jsou zároveň významnými paleontologickými lokalitami. Podobně jako Mažarná jeskyně a nebo Textorisová jeskyně v Blatnickém krasu. V roce 1838 tady během vykopávek nalezl Andrej Zipser na 270 kostí jeskynních medvědů.

Blatnický kras

Blatnický kras, nacházející se v geomorfologickém podcelku Bradlová Fatra, je největší krasovou oblastí Velké Fatry. Tento kras o rozloze bezmála 120 km2 zahrnuje rozsáhlá území Gaderské doliny a Blatnické doliny, podle které dostal i své pojmenování. Dominantami této oblasti jsou hory Tlstá a Ostrá a nebo Drieňok.

Mažarná jaskyňa

Pro Blatnický kras jsou typické převisové jeskyně. V této oblasti se nacházejí desítky jeskyní a propastí. Nejvíce na svazích Vápenné doliny. Včetně nejznámější z nich - Mažarné jeskyně. A také největší z jeskyní této dolinky, kterou je Jaskyňa Izabely Textorisovej, význačné slovenské botaničky, která v této oblasti botanizovala na přelomu 19. a 20. století. Tato jeskyně, která je významnou paleontologickou lokalitou, dosahuje délky téměř 200 metrů (187 m) a hloubky 24 m (jedná se o korozně-kryogenní jeskyni). Nejvýznamnějšími nálezy jsou kosti jeskynních medvědů a dalších zvířat ze sklonku poslední doby ledové.

Z dalších jeskyní Blatnického krasu si zmínku zaslouží Stlpové (Sloupové) jeskyně s netypickou krasovou výzdobou, jeskyně Morňa (délka 250 m, hloubka 67 m a vchod v nadmořské výšce 1 362 m), Biela skala (délka 150 m, hloubka 31 m a vchod v nadmořské výšce 1 347 m) a Štrochy. A nebo na 53 metrů hlubokou propast - Priepasť na Ostrej (-53 m).

Převisová jeskyně na svahu Tlsté

Nesmím zapomenout ani na Jelení jeskyni (Jelenia jaskyňa), která ke svému jménu přišla díky zvyku zvěře se zde ukrývat před deštěm a nebo na jeskyni Naděje s délkou 151 m. No a asi nejfotogeničtějším povrchovým útvarem je Tunelová jeskyně na Tlsté, která je pozůstatkem starého a již zříceného jeskynního systému.

Tlstá je vůbec na jeskyně mimořádně bohatá. Vedle již zmíněných jeskyní se tady nachází např. korozně-kryogenní jeskyně Naděje, která má délku 151 m a vchod ve výšce 1 130 m n. m. a nebo jeskyně Na Vyhni s délkou 40 m, ve které bylo objeveno množství předmětů z období eneolitu a období římského.

Beliansky kras

S Blatnickým krasem sousedí kras Beliansky. Jedná se o krasovou oblast v okolí Belianské doliny na dohled hory Borišov (1 510 m). Nejvýznamnějšími jeskyněmi v této krasové oblasti jsou Žiarne jeskyně s bohatou krasovou výzdobou, jezírky a hlubokými propastmi. Čtveřice těchto jeskyní se nachází na území Žiarne dolinky. I v masívu Lysce existuje řada jeskyní. Například Havrania jaskyňa s délkou 69 m a hloubkou asi 8 m. Její vchod se nachází v nadmořské výšce 910 m.

Krasová výzdoba

Vůbec největší jeskyní a druhým největším jeskynním systém celého pohoří Velká Fatra je koplex jeskyní, který se nachází v nitru nenápadného Suchého (1 112 m). Komplex Suché jeskyně, Perlové, Javoriny a Medvědí jeskyně dosahuje délky téměř tří kilometrů. Vznikl ve velice tenkém souvrství gutensteinských vápenců krížňanského příkrovu z období triasu, které místy dosahuje tloušťky pouhých několika metrů.

Tyto jeskyně, s výzdobou z měkkého sintru, mají společný vodní režim, avšak fyzické spojení mezi nimi neexistuje a nebo není známo. Perlová jeskyně dosahuje poměrně úctyhodné délky - asi 470 m. Jedná se o fluviokrasovou řítivou jeskyni s bohatou krasovou výplní a s vchodem v nadmořské výšce 910 m. Sousední Suchá jeskyně dosahuje délky dokonce přes kilometr. Přesněji 1 541 m. I Suchá jeskyně má bohatou krápníkovou výzdobu s mohutnými pagodovitými stalagmity, stalaktity i brčky. Ale také vzácné heliktity a jeskynní perly.

Sklabinský kras

Nejmenší a nejchudší z krasových oblastí na Velké Fatře je Sklabinský kras. Jedná se o krasovou oblast v okolí známé hory Kľak (1 394 m) a Katové skály (927 m). Většina jeskyní této krasové oblasti má puklinový charakter a žádná z jeskyní svou délkou nepřesahuje 100 metrů. Jednou z nejznámějších jeskyní tohoto krasu je Jánošíkova jaskyňa, která dosahuje délky 51 metrů. Vchod této fluviokrasovo-korozní jeskyně se nachází ve výšce 843 m n. m.

Kraľoviansky kras

Kraľoviansky kras zaujímá nejsevernější část pohoří. I tady se nacházejí desítky jeskyní. Nejvíce z nich se koncentruje v masívu hory Kopa (1 187 m), kterou obtéká řeka Váh. Největší jeskyní této krasové oblasti je Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole, kde se jeskyňářům podařilo v roce 2014 objevit dalších čtvrt kilometrů chodeb s velice bohatou krasovou výzdobou. Tato jeskyně ve starém lomu V Sokole (512 m n. m.) s impozantním vstupním portálem 6 × 1,4 m dosahuje délky 437 m a denivelace 37 m.

Jeskynní obr

Zmínku si zasluhuje nejen jeskyně Baraskulina, ale také to, že další významné objevy speleologové předpokládají v masívu hory Ostré (1 066 m), která vykazuje silné znaky zkrasovatění.

Na Velké Fatře bylo dosud, jak jsem již výše uvedl, objeveno asi 400 jeskyní. Zcela jistě se však nejedná o konečné číslo, neboť náročný speleologický průzkum nadále pokračuje. A třeba i na stránkách Trekingu budeme moci v budoucnu informovat o dalších významných jeskyňářských objevech v tomto úžasném pohoří na středním Slovensku.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Zajímavosti z Velké Fatry, mohlo by vás zajímat

Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar


Z posledních článků vybíráme

8.3.2020 / Otakar Brandos
Zajímavosti · 10 nej Velké Fatry: nejvyšší hora, největší jeskyně, nejvyšší vodopád, nejvýše položená horská chata

Velká Fatra je úžasným pohořím. A pohořím mimořádně malebným a pestrým. Osobně mám Velkou Fatru (spolu se Západními Tatrami) mezi slovenskými pohořími nejraději. Byl jsem tam tolikrát. Prošel kde co. Ať již v …

6.3.2020 / Martin Zapletal
Treking · Přechod Bukovské poloniny a dále k Siněvirskému jezeru: 9denní putování podél bývalé československé hranice / Fotogalerie k článku

Vyprávím o naší první cestě do Ukrajinských Karpat z konce srpna 2016. Tehdy jsme se poprvé vydali do této země sami. Předtím jsem tam byl jen jednou s kamarádem Pafem. Celá naše cesta vedla po bývalé československé …

3.3.2020 / Dorek Čermák
Horolezectví · Tenkrát na Kavkaze: Rusko, cestování a lezení v roce 1982

Píše se rok 1982. A Kavkaz? Ten byl někde hodně daleko na východě a pro většinu smrtelníků nedostupný. Přesto se do těchto hor jezdilo. Na pozvání, které bylo ověřené velkým kulatým razítkem s azbukou. Našli se i …

2.3.2020 / Otakar Brandos
Hrady · Nejvýše položené hrady ČR: nejvýše položený hrad v Čechách, ve Slezsku a na Moravě

Nejvýše položené hrady ČR. Které to jsou? V odborných publikacích, které jsou věnovány hradům, jsem žádný žebříček nenašel. Překvapivě takové žebříčky nejsou ani na webu. Pouze na jedněch hezkých stránkách …

2.3.2020 / Ondřej Havelka
Cestování · Vlídnější tvář Sýrie - fotoreportáž

Mediální obraz Sýrie je ve světle posledních let opravdu velmi negativní a v důsledku hrůz, které se tam odehrály, se není čemu divit. Sýrie je ovšem překrásná země s fascinující historií kořenící na samém počátku kultur …

18.2.2020 / Dorek Čermák
Cestování · Cestovatelská a fotografická výprava na Island: hory, fjordy, vodopády a sopky (2) / Fotogalerie k článku

Po půlhodině jízdy jsme v parku Vatnajokull: Jokulsárglúfur jedna z největších atrakcí Islandu je vodopád Dettifoss, ke kterému jdeme po stezce přes lávové pole černých skal, až strašidelnou krajinou. Tak tady je pohyb …

14.2.2020 / Otakar Brandos
Klima · Ještě o dva stupně tepleji a shoříme. Prý… Pak je ale podivné to, proč třeba takové Toskánsko již dávno není spálenou zemí

Pro někoho, kdo má rád exaktní vědy, je sledování rozhovorů s klimaalarmisty v TV a nebo na internetu utrpením. Spousta prázdných frází, naopak vědecké důkazy žádné. Nedávný rozhovor na jednom z online deníků …

5.2.2020 / Ondřej Havelka
Cestování · Saharští Tuaregové: muslimové s křesťanskou minulostí a berberskými kořeny

Tuaregové jsou hrdí a svobodní saharští kočovníci obvykle odění do volných modrých (méně často žlutých, bílých či zelených) dželábií s černým či bílým turbanem. Jejich nejdůležitějším poznávacím znamením je na …

5.2.2020 / ESO2002
Vesmír · ALMA zkoumá působivé následky hvězdného souboje: Podivný oblak plynu, který vznik v důsledku interakce dvojice hvězd HD101584

Astronomové využívající radioteleskop ALMA, jehož evropským partnerem je ESO, zkoumali podivný oblak plynu, který vznik v důsledku interakce dvojice hvězd. Jedna z nich zvětšila svůj objem takovým způsobem, že obklopila …

25.1.2020 / Anton Opial
Turistika · Moravské Toskánsko: Kyjovská pahorkatina a jarná turistika

Kyjovskú pahorkatinu - geomorfologický celok o rozlohe 482 km2 ohraničuje z jednej strany Dolnomoravský úval a z druhej pohoria Ždánický les a Chřiby. Reliéf pahorkatiny je mierne zvlnený s plochými chrbtami rozvod …

16.1.2020 / Otakar Brandos
Turistika · Babky - houbařské žně během podzimní túry na vyhlídkovou horu Západních Tater / Fotogalerie k článku

Bobrovecká Vápenica (750 m) si pro nás po ránu nachystala sychravé a mlžné přijetí. Zažeňte chmury, Babky se přece koupou ve slunečních paprscích. Část naší výpravy míří z Žiarské doliny na Baníkov (2 178 m) a do …

Velký Roudný Úplňky Chata Horalka Strečno Beskydy, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Elbrus Afélium Zverovka Chalupská slať Šumava, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Cumulonimbus Pohorky
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist