Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 29.5.2024
Treking > Příroda > Čtvrtohory (kvartér) aneb nejmladší útvar éry kenozoikum

Čtvrtohory (kvartér) aneb nejmladší útvar éry kenozoikum

Čtvrtohory - nejmladší geologický útvar planety Země

22.12.2019 | Otakar Brandos

Čtvrtohory neboli kvartér jsou nejmladším geologickým útvarem planety Země. Čtvrtohory představují posledních 2,59 miliónů let, což ve srovnání s celkovým stářím naší planety činícím asi 4,6 miliardy let, je opravdu jen nepatrný zlomek. Pouhých asi 0,56 promile celkového stáří planety, která za tu dobu prošla nepředstavitelnými změnami. Ať již povrchu a nebo atmosféry. Podle nové stratigrafie byl čtvrtohorám odňat původní význam, neboť toto období se společně s třetihorami ocitlo v tzv. kenozoiku.

Čtvrtohory se dělí na dvě období (oddělení). Jsou to starší čtvrtohory neboli pleistocén a mladší čtvrtohory neboli holocén. Spodní pleistocén (stupeň gelas) již sousedí s předchozím geologickým útvarem - třetihorami neboli terciérem.

Pro úplnost je však potřeba dodat, že debata o hranicích mezi terciérem a kvartérem se vedla dlouho a neutichá ani dnes. V roce 1983 byla hranice čtvrtohor stanovena na 1,8 miliónu let. Badatelé však namítali, že před 1,8 milióny lety nedošlo (z geologického hlediska) k žádné podstatné změně. V roce 2009 proto Mezinárodní komise pro stratigrafii posunula hranici čtvrtohor až do období před 2,588 milióny let. Původně třetihorní geologický stupeň zvaný gelas byl přeřazen do čtvrtohor.

Pozn.: Podle nového stratigrafického členění je kvartér pouze jednou z period kenozoika, nejmladší geologické éry. Společně s neogénem a paleogénem, které byly do roku 2005 součástí třetihor - éry předcházející čtvrtohorám. Třetihory však od roku 2005 nejsou samostatnou jednotkou, ale pouze "pomocnou" jednotkou. Více naleznete v článku o třetihorách.

Proč ke změně hranice mezi třetihorami a čtvrtohorami došlo? Pro období gelas - podle nového tedy pro pleistocén (dříve nazývaný diluvium) - jsou typické drastické klimatické změny. Dochází k prudkému ochlazení a nastupuje tzv. doba ledová. Došlo sice k celosvětovému ochlazení, ale doba ledová, tedy plošné zalednění, zasahuje jen severní zeměpisné šířky a horské oblasti. Celkově tak čtvrtohory vypadají oproti předchozím teplým obdobím jako jedna velká doba ledová. Toť výrazná změna i nápadné rozhraní.

Sněžná čára v horských oblastech našich geografických šířek v době ledové klesá někde k 1 200 metrům nad mořem. I v našich horách jako jsou Krkonoše, Šumava či Jeseníky se objevují svahové ledovce. A to nemluvím o blízkých Tatrách, kde se objevují ledovce dlouhé i 15 kilometrů. Ty by se tak mohly směle měřit s největšími alpských ledovci dneška!

Během pleistocénu docházelo k dalším prudkým klimatickým výkyvům a ke střídání dob ledových (glaciálů) a dob meziledových (interglaciálů). To v našich zeměpisných šířkách. V tropickém pásmu planetu sice také došlo k ochlazení, nikoliv ale k dobám ledovým. Tam se střídala výrazně deštivá období, tzv. pluviály, se suššími obdobími, která se nazývají interpluviály. Během pluviálů pravděpodobně dramaticky klesala rozloha deštných lesů a snižovala se i jejich biodiverzita. Naopak v interpluviálech jejich rozloha roste a zvyšuje se i druhová rozmanitost.

Na konci pleistocénu dochází k dalšímu klimatickému výkyvu, tentokráte kladným směrem. Končí doba ledová, výrazně se otepluje a nastupuje holocén (dříve nazývaný také aluvium). To před pouhými 11 700 lety! Kontinentální i alpské ledovce tají, zvedá se hladina světového oceánu (až o 120 metrů) a krajina prochází nepředstavitelnou proměnou.

I v holocénu se střídají teplejší období s obdobími chladnějšími. Nejedná se však o doby ledové (byť poslední chladná perioda je nazvána malou dobou ledovou), ale o tzv. stadiály. Ty jsou pak přerušovány teplejšími obdobími neboli interstadiály.

Stratigrafická tabulka čtvrtohor

Útvar Oddělení Stupeň Stáří (miliony let)
Čtvrtohory Holocén 0,011 7
Pleistocén Svrchní Tarant 0,126
Střední Ion 0,781
Spodní Calabr 1,806
Gelas 2,588

Z historických období zasahuje do starších čtvrtohor (pleistocénu) starší doba kamenná označována v odborné literatuře také jako paleolit. Na přechodu těchto dvou epoch je střední doba kamenná (mezolit). A konečně do mladších čtvrtohor pak patří mladší doba kamenná (neolit), doby bronzová, železná a období následující až do dnešních dní.

Megafauna v pleistocénu

Ve vrcholící době ledové se česká krajina nepodobala ničemu, co známe dnes. Úzký pás tundry byl sevřen mezi dvěma čely ledovců - mezi čelem kontinentálního ledovce ze severu a mezi čelem alpského zalednění zasahující k nám od jihu. Pod ledem byly téměř celé Britské ostrovy, sever Německa, téměř celé dnešní Polsko, Bělorusko. A to nemluvím o Skandinávii. Třeba centrum klimaalarmistických hysterek v dnešním Švédsku bylo pod více než dva kilometry silnou vrstvou ledu!

Jižně od nás (mimo alpskou oblast) se rozkládal pás stepí. Ano, před 12 či 15 000 lety se pás stepí táhl od Francie přes Maďarsko, Ukrajinu dále na východ. Souvislý pás lesa se objevuje až na Pyrenejském poloostrově, na Apeninském poloostrově či na Balkánu. Lesy se objevují i v karpatským předpolích a teplých kotlinách, jedná se ale jen o izolované lesní biotopy.

Úzký nezaledněný pás české krajiny představoval významný migrační koridor mezi západem a východem Evropy. Naší krajinu pokrývala tundra s mechy a lišejníky. Nanejvýše keřovitými porosty. Klimatické podmínky byly opravdu drsné. Objevují se u nás zástupci velkých savců, kteří jsou souhrnně označováni jako megafauna.

Lidé doby starší doby kamenné tak mohli potkat takové druhy jako mamuti (Mammuthus primigenius), medvědi jeskynní (Ursus spelaeus), šavlozubí tygři (Homotherium moravicum), nosorožec srstnatý (Coelodonta antiquitatis), obří jelen Megaloceros giganteus, prakoně (Equus stenonis a Equus cabalus), pratuři (Bos primigenius taurus), sobi (Rangifer tarandus), ale i polární lišky a další zvířata žijící dnes daleko na severu.

Po konci doby ledové tato megafauna velice rychle vymírá, neboť se nedokázala adaptovat na nové podmínky. Změny po konci doby ledové se ovšem netýkají pouze megafauny střední Evropy. Vymírání velkých živočichů bylo zjištěno i v tak vzdálené Austrálii, kde vymizeli obří vačnatci.

Čtvrtohory v Českých zemích

Český masív i Vnější Karpaty jsou v období čtvrtohor výhradně souší. Jedná se však o období velice krátké, takže do geologické kroniky (vrstev) našeho území se zapsaly jen relativně málo. Čtvrtohorní usazeniny sice pokrývají asi 90 % rozlohy našeho území, avšak mocnost těchto sedimentů dosahuje jen decimetrů až metrů. Jen v místech zasažených glaciálními procesy může mocnost těchto vrstev dosahovat až 100 metrů.

V holocénu se prudce nemění jen flóra a fauna, vznikají i půdy a dramaticky se mění charakter říční sítě. Zatímco v dobách ledových byly řeky spíše mělké s širokým korytem, v poledovém období dochází k prohlubování koryt a vzniku četných meandrů. Při těchto přechodech dochází ke vzniku tzv. říčních teras, kdy se říční niva (v období interglaciálu) hluboce zařezává pod úroveň okolní krajiny.

Změny krajiny, klimatu, fauny i vegetačního krytu jsou velice rychlé. V řádech pouhých desetiletí se krajina měnila k nepoznání. Hranice lesa postupuje o stovky metrů až kilometry za rok, objevují se první města, městské státy i státní útvary. Nic není neměnné, nic není věčné. Povrch planety, krajina i klima dosud podléhaly změnám. I neobyčejně rychlým změnám. Proto by bylo pošetilé se domnívat, že od nynějška tomu již tak nebude.

Život a podmínky ve čtvrtohorách, mohlo by vás zajímat

Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar


Z posledních článků vybíráme

14.12.2019 / Otakar Brandos
Blog · Velká evropská uhlíková katastrofa: Poslední doba ledová byla "poslední" a odteď už jen sluníčko…

Velká filmová katastrofa. Ech, velká uhlíková katastrofa. Tímto se mistru "Bínovi" velice omlouvám. EU si dohlasovala, co se dalo očekávat, že si odhlasuje. Uhlíkovou neutralitu. Nejnovějším i starším vědeckým poznatkům …

12.12.2019 / Jakub Ženka
Tipy na výlet · 500 000 000 let staré dno moře, Národní geopark Železné hory

Projít se v Čechách po mořském dně, to není jen tak. Díky Národnímu geoparku Železné hory to ale možné je. Kousek od vesničky Deblov jižně od Chrudimi se totiž nachází zkamenělé prvohorní dno, které je provrtané …

10.12.2019 / Ondřej Havelka
Cestování · Africké Benátky - voodoo, život na vodě a opice na řetězu: Na návštěvě jezerní vesnice Ganvié v západoafrickém Beninu

Západoafrický Benin není jen kolébkou prastarého voodoo (jinak také západoafrického vodunu), je také zemí, která ukrývá unikátní klenot: jezerní vesnici Ganvié vystavěnou na dřevěných pilířích uprostřed jezera Nokoué …

8.12.2019 / Otakar Brandos
Testy · Nůž Mora Eldris pro outdoor, recenze užitečného pomocníka pro outdoorové aktivity

Nůž Mora Eldris je nožem z produkce švédské firmy Mora. Jedná se o univerzální výrobek, který může pomoci při nejrůznějších aktivitách v přírodě, na horách i v divočině. Nože Mora Eldris zaujmou svou praktičností, precizním …

3.12.2019 / Roman Waldhauser
Naše vrcholy · Tlustec v Ralské pahorkatině: Dominantní čedičový vrch, který měl zmizet ze zemského povrchu

Tlustec (591 m n. m.) se nachází v severní části Ralské pahorkatiny nedaleko Jablonného v Podještědí mezi obcemi Brniště a Postřelná. Tlustec má tvar pravidelné kupy a okolní mírně zvlněnou krajinu převyšuje místy až o …

29.11.2019 / Roman Waldhauser
Naše vrcholy · Skalní vyhlídky pod Zeleným vrchem a Kunratické Švýcarsko. Výlet do okolí Cvikova za obnovenými skalními vyhlídkami a do zapomenutých pískovcových skal

Naše pohodové putování atraktivní krajinou na úpatí Lužických hor začínáme v městečku Cvikov u centrálního rozcestí značených cest na náměstí. Po zelené značce směřující k Dutému kameni projdeme několik ulic městečka a za …

28.11.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Prosiecka dolina a Kvačianska dolina v Chočských vrších. Krásná túra kaňony za nejvyšším vodopádem pohoří, malebnými loukami i vodními mlýny / Fotogalerie k článku

Prosiecka dolina s Kvačianskou dolinou patří k takové turistické klasice. Alespoň na Liptově. Délka trasy okolo 12 km s převýšením jen něco přes 400 metrů dělají z Prosecké doliny i Kvačanské doliny ideální cíl třeba pro rodiny …

21.11.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Túra přes hrad Quinburk na Suchý vrch - tak trochu zmrzlá turistika po neznámých stezkách v Hrubém Jeseníku / Fotogalerie k článku

Na okružní túru Hrubým Jeseníkem vyrážíme od hájovny Drakov (620 m) nedaleko Mnichova (asi 3 km) a Vrbna pod Pradědem (asi 7 km). Při sjezdu do hlubokého údolí Černé Opavy nás na prosluněných pasekách mezi …

21.11.2019 / Daniel Vlach
VHT · Lomnický štít Jordánovou cestou a Orlí stezka: Krásná vysokohorská cesta a nejhezčí zajištěná stezka ve Vysokých Tatrách

Kvůli nově napadanému sněhu v Alpách, který mohl zakrýt trhliny v ledovci nakonec kluci změnili plán na podzimní výlet. Opět padla volba, jako vloni, na Vysoké Tatry, kde bylo stabilnější počasí. Chtěli jsme vystoupit na …

15.11.2019 / Otakar Brandos
Trek · Podzimní Vlčí hory aneb divoké Bieszczady (2): Večer s Krylem a Nohavicou, přechod z Wetliny přes Jawornik, Rabiu skalu a Ďurkovec do Runiny / Fotogalerie k článku

Pod Kudłatym Aniołem to mělo sice náboj, i regionální piva byla docela dobrá, je však nejvyšší čas přesunout se do Habkowců. Dny jsou již ukrutně krátké, takže venku je tma jako v pytli. Po krátkém přejezdu nás u hostitelů …

Malý Roudný Úplňky Chata Horalka Strečno Jeseníky, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Ararat Afélium Zverovka Chalupská slať Krkonoše, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Nimbostratus Pohorky
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist