Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 15.12.2019
Treking > Blog > Velká evropská uhlíková katastrofa

Velká evropská uhlíková katastrofa

Poslední doba ledová byla "poslední" a odteď už jen sluníčko…

14.12.2019 | Otakar Brandos
Klima v holocénu

Velká filmová katastrofa. Ech, velká uhlíková katastrofa. Tímto se mistru "Bínovi" velice omlouvám. EU si dohlasovala, co se dalo očekávat, že si odhlasuje. Uhlíkovou neutralitu. Nejnovějším i starším vědeckým poznatkům navzdory. Pánové z IPCC, kteří odmítají vzít na vědomí, že klima holocénu nebylo stabilní, si mohou mnout ruce z "dobře" odvedené práce. Klimatický panel OSN se tak postavil definitivně na úroveň dalších panelů a komisí OSN. Třeba té pro lidská práva, které momentálně předsedá Saúdská Arábie, "kolébka" opravdové demokracie…

Holocén je druhou, mladší epochou čtvrtohor (kvartéru) a představuje nejmladší geologické období. Holocén se datuje od skončení poslední doby ledové před asi 11 700 lety po současnost. A ani na takto krátké časové ose (z geologického hlediska) nebylo klima stabilní. Střídala se teplejší období s obdobími chladnějšími. Nikoliv ale tak chladnými, jako byla ta v době ledové (glaciálu).

Převzato, reprodukce

Některými klimatology je holocén označován jako doba poledová (postglaciál). Podle klimaalarmistů se má oteplovat stále a jestliže nic nepodnikneme, do 10 let zahyneme. Uvaříme se. Co na tom, že ani při nynějším rychlém nárůstu teplot během 10 let teplota nemůže dosáhnout úrovně teplot římského klimatického optima (300 - 200 př. n. l.), kdy teploty byly o 1 až 3 °C vyšší než dnes. Poslední doba ledová byla přece "poslední" a odteď už jen sluníčko…

Co na tom, že jiní klimatologové a paleoklimatalogové tvrdí, že holocén je jen nejnovější dobou meziledovou (interglaciál). Že jakmile skončí nynější krátký interval oteplování, může holocén pokračovat v dosavadním teplotním sešupu spěchajíc k počátku nové doby ledové, která může nastat již za 1 500 a možná 2 000 let. Příští panika z "globálního oteplování" pak bude moci nanovo propuknout již za nějakých 50, 70 000 let. Po skončení příští doby ledové…

Klima v holocénu

Na základě změn klimatu v Evropě a v Severní Americe se holocén dělí na pět období:

  • Preboreál (10 - 9 000 let)
  • Boreál (9 - 8 000 let)
  • Atlantik (8 - 5 000 let)
  • Subboreál (5 - 2 500 let)
  • Subatlantik (2 500 - současnost)

Holocenní klima je charakteristické prudkým oteplováním v prvních dvou tisících letech po skončení doby ledové. Toto prudké oteplení je spojováno s velkým vymíráním pleistocénní megafauny - mamutů, šavlozubých tygrů, jeskynních medvědů či srstnatých nosorožců.

Jednotlivé glaciály pojmenovali již první badatelé. Zajímavé je, že si k tomu vybrali jména řek, které stékají z Alp a vytváří přítoky řeky Dunaj. První rozlišenou dobou ledovou byla ledová doba dunajská (D, Donau). Druhou ledovou dobou byla doba günzská (G, Günz), třetí byla mindelská ledová doba (M, Mindel), čtvrtou risská (R, Riss) a poslední pátou byla würmská ledová doba (W, Würm) …více

Následovala čtyři tisíciletí s vyššími teplotami a většími srážkami, tzv. holocénní klimatické optimum (HCO). Monzun zasahoval např. do oblasti Středozemí a taková Sahara byla v tu dobu zelenou savanou s ohromnými stády migrující zvěře jako zebry, žirafy, lvi či sloni. Což věrohodně dokládají mnohé skalní kresby ze saharské oblasti. Například ty z NP Tassili v dnešním Alžírsku.

Pro posledních šest tisíc let holocénu jsou charakteristické pokles teplot a úbytek srážek. A nárůst kontinentálních i horských ledovců. S výjimkou posledních 150, 200 let. Avšak i v tomto období, v subatlantiku a subboreálu se objevily tři významné periody teplejšího klimatu s teplotami vyššími než dnes. Jsou to minojská perioda (2 700 - 1 500 př. n. l.), římské klimatické optimum (300 - 200 př. n. l.) a středověká teplá perioda (9. - 14. stol.), kdy vyrůstají například vikingské osady na území Grónska. Následuje chladné období, které je označováno jako malá doba ledová (asi 1 300 - 1 850 n. l.).

Převzato, reprodukce

Všechny tři uvedené teplé periody, klimatická optima, mají společné dvě věci. Jsou spojena s nebývalým rozkvětem starověkých (středověkých) kultur, civilizací (chladná období jsou naopak spojena s kolapsy těchto kultur a s válečnými konflikty) a při žádné z nich nevystoupila Převzato, reprodukce koncentrace CO2 nad 280 ppm. Více o CO2 a jeho měření v minulosti s pomocí ledovcových jader se můžete dočíst v jiném článku. Skleníkový efekt a CO2 tak nemohou být zodpovědné za tyto krátkodobé teplotní oscilace. To pánové z IPCC ani vůdci Eurosojuzu vůbec neberou na zřetel.

Současným oteplením se teploty vracejí na holocenní průměr a vyrovnává se pokles teplot z tzv. malé doby ledové. Nyní je pouze otázkou, zda-li teploty dosáhnou hodnot typických pro holocenní klimatické optima a nebo zda-li jde jen o pouhou teplotní oscilaci před nástupem nové doby ledové.

Jo, a "ešče" ten hokejkový graf…

Klimaalarmisté mají v ruce přece jen jeden bič. Hokejkový graf! Problém je ale v tom, že hokejkové grafy vznikají nejčastěji tehdy, když se fixluje s daty. A nebo se na konci nepříznivě se vyvíjejícího utkání zásadně změní pravidla hry.

Klima bylo v nitru kontinentu velice suché, neboť naprostá většina vodních srážek spadla ve formě sněhových vloček. Roční úhrn slunečního svitu byl vyšší než dnes, obloha byla po většinu roku téměř vymetená. Naše území bylo pod vlivem glaciálního fénu, trvalého ostrého a mrazivého větru, který živila stabilní tlaková výše nad kontinentálním ledovcem. Přechod mezi létem a zimou byl dramatický, prakticky neexistovalo jaro. A ani podzim …více

Tak tedy. V "hokejkové" části hokejkového grafu byla použita instrumentální data. Někdy od roku 1 800, 1 850. Protože ale teploměry a další měřící přístroje nelze poslat do minulosti, aby nám zprostředkovaly informace o jednotlivých meteorologických prvcích klimatu, využívají klimatalogové k jejich určování tzv. proxydata. Tato proxydata umožňují prodloužit teplotní (meteorologické) záznamy daleko před instrumentální (a industriální) období.

Co to vůbec ony proxy znamenají? Proxy představují přibližné metody. Jejich pojmenování je odvozeno z latinského proximus - nejbližší. Podstatné ovšem je, že tyto proxy postupy jsou založeny na měřitelných či analyzovatelných údajích, které jsou fyzikálně (biologicky) závislé na teplotách.

Je nárůst koncentrace CO2 v atmosféře planety Země opravdu tak život ohrožující? Nikoliv, podle řady studií renomovaných vědců právě naopak. Biologové prokázali, že jakmile klesne koncentrace CO2 v atmosféře pod 500 ppm, začínají rostliny trpět. Pokud by koncentrace CO2 klesla pod 170 až 150 ppm, došlo by naopak k masivnímu vymírání rostlin z důvodu nemožnosti fotosyntézy …více

Proxy poskytují tedy jen nepřímé údaje o klimatických podmínkách. Jsou získávána např. z pylových sedimentů, radioizotopovou analýzou, z ledových jader aj. Časová rozlišení jednotlivých proxy dat se však mohou lišit. Proto je nutná jejich kalibrace, která umožňuje porozumět reakcím jednotlivých proxy na změny klimatu. A právě takováto kalibrace se z konečné části hokejkového grafu "nevědomky" vytratila. Ono by to po kalibraci nevypadalo s klimatem tak dramaticky a nebyl by ani žádný hokejkový graf…

Převzato, reprodukce

A ta to vypadá, že jediným, jak bylo vidět na prosincovém setkání klimaalarmistů v Madridu, kdo pochopil situaci, jsou Senegalci. Že s klimatem bojovat nemá cenu, že je potřeba se připravit na změny podnebí. Ve světle řady nových (i starších) objevů se tak ukazuje, že skleníková teorie o globálním oteplování je pouhou nepodloženou hypotézou. Že se jen na současném oteplování pouze spolupodílí (a to ještě jen z malé části) a že Eurosojuzem čerstvě schválená uhlíková neutralita je jednou velkou evropskou uhlíkovou katastrofou…

Použité zdroje

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor
17.12.2019, 07:30 -OB- | Je to něco jako ekodžihád.


Další články k tématu, může vás zajímat

Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar


Z posledních článků vybíráme

8.12.2019 / Otakar Brandos
Testy · Nůž Mora Eldris pro outdoor, recenze užitečného pomocníka pro outdoorové aktivity

Nůž Mora Eldris je nožem z produkce švédské firmy Mora. Jedná se o univerzální výrobek, který může pomoci při nejrůznějších aktivitách v přírodě, na horách i v divočině. Nože Mora Eldris zaujmou svou praktičností, precizním …

3.12.2019 / Roman Waldhauser
Naše vrcholy · Tlustec v Ralské pahorkatině: Dominantní čedičový vrch, který měl zmizet ze zemského povrchu

Tlustec (591 m n. m.) se nachází v severní části Ralské pahorkatiny nedaleko Jablonného v Podještědí mezi obcemi Brniště a Postřelná. Tlustec má tvar pravidelné kupy a okolní mírně zvlněnou krajinu převyšuje místy až o …

29.11.2019 / Roman Waldhauser
Naše vrcholy · Skalní vyhlídky pod Zeleným vrchem a Kunratické Švýcarsko. Výlet do okolí Cvikova za obnovenými skalními vyhlídkami a do zapomenutých pískovcových skal

Naše pohodové putování atraktivní krajinou na úpatí Lužických hor začínáme v městečku Cvikov u centrálního rozcestí značených cest na náměstí. Po zelené značce směřující k Dutému kameni projdeme několik ulic městečka a za …

28.11.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Prosiecka dolina a Kvačianska dolina v Chočských vrších. Krásná túra kaňony za nejvyšším vodopádem pohoří, malebnými loukami i vodními mlýny / Fotogalerie k článku

Prosiecka dolina s Kvačianskou dolinou patří k takové turistické klasice. Alespoň na Liptově. Délka trasy okolo 12 km s převýšením jen něco přes 400 metrů dělají z Prosecké doliny i Kvačanské doliny ideální cíl třeba pro rodiny …

21.11.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Túra přes hrad Quinburk na Suchý vrch - tak trochu zmrzlá turistika po neznámých stezkách v Hrubém Jeseníku / Fotogalerie k článku

Na okružní túru Hrubým Jeseníkem vyrážíme od hájovny Drakov (620 m) nedaleko Mnichova (asi 3 km) a Vrbna pod Pradědem (asi 7 km). Při sjezdu do hlubokého údolí Černé Opavy nás na prosluněných pasekách mezi …

21.11.2019 / Daniel Vlach
VHT · Lomnický štít Jordánovou cestou a Orlí stezka: Krásná vysokohorská cesta a nejhezčí zajištěná stezka ve Vysokých Tatrách

Kvůli nově napadanému sněhu v Alpách, který mohl zakrýt trhliny v ledovci nakonec kluci změnili plán na podzimní výlet. Opět padla volba, jako vloni, na Vysoké Tatry, kde bylo stabilnější počasí. Chtěli jsme vystoupit na …

15.11.2019 / Otakar Brandos
Trek · Podzimní Vlčí hory aneb divoké Bieszczady (2): Večer s Krylem a Nohavicou, přechod z Wetliny přes Jawornik, Rabiu skalu a Ďurkovec do Runiny / Fotogalerie k článku

Pod Kudłatym Aniołem to mělo sice náboj, i regionální piva byla docela dobrá, je však nejvyšší čas přesunout se do Habkowců. Dny jsou již ukrutně krátké, takže venku je tma jako v pytli. Po krátkém přejezdu nás u hostitelů …

12.11.2019 / Dorek Čermák
Skály · Skály na řece Doubravě v Železných horách: Skály, skalky a kameny Českomoravské vrchoviny (10)

Než se dostaneme do skal, tak si řekněme pár vět k řece Doubravě. Určitě si naší pozornost zaslouží. Jeden z jejích pramenů se nachází západně od Velkého Dářka v okolí obce Radostín v nadmořské výšce 623 m. Na své …

8.11.2019 / Otakar Brandos
Trek · Podzimní Vlčí hory aneb divoké Bieszczady (1): Túra z Osadného na Balnicu, setkání s Wojtkem a přechod do Cisny / Fotogalerie k článku

Rozkaz zněl jasně. Nikoliv že nesmí projít muž s koženou brašnou, ale naopak že my projít musíme. A s hezky naditými batohy. Kde? Přes slovensko-polskou hranici. A nejen tam, nýbrž i zpět. A hezky pěšky. Kdy? Na konci října …

6.11.2019 / Štěpán Švácha
Trek · Trek od Hrčavy k Soutoku: Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty a Podluží (2) / Fotogalerie k článku

Ráno se cítím svěží, po včerejší krizi ani památky. Chůzi jen trochu znepříjemňuje puchýř. Sestupuji do Sidonie ve Vlárském průsmyku. Pro tuto osadu jsou charakteristické dlouhé řady starých, původně sklářských …

Malý Roudný Úplňky Chata Horalka Strečno Jeseníky, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Ararat Afélium Zverovka Chalupská slať Krkonoše, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Nimbostratus Pohorky
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist