Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 11.8.2023
Treking > Treky, turistika > Národní parky Sarek a Stora Sjöfallet

Národní parky Sarek a Stora Sjöfallet

Výstupy na 3 vrcholky v divočině švédského Laponska

11.8.2023 | Jan Pokorný
Sarek a Stora Sjöfallet

Národní parky Sarek a Stora Sjöfallet s celkovou rozlohou 3 248 km2 tvoří ucelené území rozdělené jen v severní části jezerem Akkajaure. Je tvořené hornatým terénem rozbrázděným četnými údolími s divokými ledovcovými řekami, morénami a značně bažinatým terénem v širších údolích. Vrcholky jsou i v létě kryty sněhovým příkrovem a ledovci.

Podnebí je chladné, větrné a v létě i v zimě bohaté na srážky. Vegetační úrovně jsou typicky odstupňované, byť lesní pásmo prakticky chybí, jen v údolích rostou nízké břízky,vrbičky a u jezera i jedlové lesy. V letním období jsou louky pokryté porosty horských bylin, z nichž mnohé jsou léčivé a byly tradičně využívané Sámy - původními obyvateli Laponska. Stáda sobů se prohání napříč územím a při velkém štěstí je možné zahlédnout medvěda, vlka nebo rysa.

Místní krajina nabízí nefalšovanou a člověkem málo dotčenou severskou přírodu s možností putování oblastí bez cest a mobilního signálu. Pár kilometrů severně od polárního kruhu v horách s nejvyššími vrcholky jen o málo vyššími než 2 000 metrů lze strávit mnoho dní bez doteku civilizace. Cesty procházejí jen hlavními údolími, přímo v horách a v bočních údolích je člověk odkázán na práci s mapou a občas i GPS. Divoké a rychlé řeky z kopců a ledovců nutí k častému brodění, oblast proslulá deštivým a větrným počasím klade nároky i na výstroj a vybavení.

Sarek a Stora Sjöfallet Sarek a Stora Sjöfallet

Po přechodech pohoří v minulých letech jsme se tentokrát rozhodli pro výstupy na vrcholky v severní části Sareku a ve Stora Sjöfallet.

Lodí přejíždíme z Ritsemu přes jezero Akkajaure a v pozdním odpoledni vyrážíme po stezce směrem k jihu . Po 3 hodinách stavíme stany na plácku u cesty a večer trávíme vařením a odháněním komárů. Brzy ráno pokračujeme a velkým obloukem obcházíme horu Akka a postupujeme do údolí po Ruohtesvágge. Počasí se zřetelně začíná horšit, obloha se zatahuje, zvedá se vítr a začíná pršet. Po dlouhém dni a 37 km od jezera stavíme stany v údolí u Ruohtesvágge.

Plán na dobytí jednoho z plánovaných vrcholů bere za své hned ráno. Vzhledem k hustému dešti a vichru zůstáváme ve stanech, posloucháme bubnování deště a kníkání kulíků, ujídáme zásoby a k večeru se vydáváme na průzkum směrem k prvnímu vrcholu. Nejprve obcházíme nízký vrcholek a směrem k jihu postupujeme k ledovci.

Sarek a Stora Sjöfallet Sarek a Stora Sjöfallet

Brodíme menší říčky a hledáme sušší cestu v podmáčeném plochém údolí. Když se terén začne zvedat, podél šedé divoké řeky po moréně stoupáme k ledovci. Mrholení a vítr nás provázejí celou cestu a po chvíli staneme u splazu ledovce. Krátkou procházkou po ledovci a observací terénu za ním ukončujeme průzkum a vracíme se zpět.

Další den ráno se počasí trochu zlepšuje, a tak vyrážíme na celodenní výstup na Ruohtes, masiv v srdci Sareku s vrcholkem slibujícím výhledy do všech koutů hor. Chceme se vyhnout bažinatému terénu, takže z údolí odbočujeme až v místě soutoku a brodíme značně ledovou kalnou řeku a její menší přítoky. Po břehu stoupáme k ledovci a po a od něj nahoru k jezeru. Ze suťového svahu shlížíme dolů na šedomodrý povrch ledovce a noříme se do mlhy.

Začíná opět drobně pršet a my odpočíváme za větrem na břehu jezera Boájsájávrásj ve výšce 1 262 m. Na obou stranách jezera se zvedají prudké svahy, vpravo s menším ledovcem a značným množstvím sněhu. Obcházíme jezero zleva, brodíme říčku a po moréně a sněhu podél ledovce stoupáme na hřeben. Měkký sníh se lehce boří pod nohama, mačky zůstávají v klidu v batohu. Terén tvoří suť z velkých kamenů porostlých tenkou vrstvou lišejníků, která z nich dělá kluzké a slizké stupně. Vzhledem k houstnoucí mlze se orientujeme podle modrého ledovce a pod hřebínkem už jen dle GPS.

Sarek a Stora Sjöfallet

Viditelnost je sotva na 10 metrů, ale v tuto chvíli už jsme tak blízko vrcholu, že návrat bez jeho dobytí je nemyslitelný. Posledních pár výškových metrů po hřebeni už prudký vítr a déšť málo vnímáme. Dojem konce světa je dokonalý. GPS a konec stoupání nás ujišťují o tom, že jsme na vrcholu Ruohtes (1 804 m n. m.).

Po rychlém vrcholovém focení sestupujeme zpět k jezeru. Volíme údolí s říčkou ve východním směru, cestou potkáváme několik skupinek sobů a fotíme horské květiny v podmáčených loukách. Za trvajícího drobného deště občas mezi mraky vykoukne slunce a vykouzlí nádhernou duhu. K Ruohtesvágge přicházíme poněkud východněji, a tak nás ještě čeká 7km pochodu a jedno brodění. Večer odpočíváme a plánujeme další den.

Ráno a celý zbytek dne vytrvale prší, takže další vrcholek je nutné odložit. Navíc zjišťujeme, že Lukášův starší stan dosáhl svého limitu a jeho obyvatel bude nucen další noc strávit v blízké polorozbořené záchytné boudě. Večer ještě přichází indicko-italská dvojice a trávíme jej v družném rozhovoru. Další den po polední přestává pršet, a tak nazouváme promáčené boty a vyrážíme směr Kantberget. Vzhledem k polárnímu dni a světlu po celou noc není nutné spěchat a řešit včasný návrat.

Sarek a Stora Sjöfallet Sarek a Stora Sjöfallet

Hřeben se zvedá kousek asi 2 km západně od našich stanů, po přebrodění řeky stoupáme po hřebínku východním směrem. Asi po dvou hodinách shlížíme na naše stany a po vzdušnější skalnaté hraně postupujeme k vrcholku. Na jih a na sever se nám částečně otevírají výhledy na masiv Ruohtes, Niják a severním směrem přes ledovec až k jezeru Akkajaure. Pozorujeme, že mraky a mlha sedí vrcholcích Sareku, zatímco u jezera si ve vesnici zřejmě užívají slunce a modré oblohy.

Po skalní hraně a krátkém hřbetu nakonec přicházíme k vrcholu. Modrý ledovec pod námi, vrchol Gavelberget, skály, masivní sněhová pole a vrcholová převěj tvoří dokonalé horské prostředí. Pocit po dosažení vrcholku je známý a mockrát prožitý, ale tady v málo dotčené divoké přírodě a nevyzpytatelných podmínkách ještě jiný, třebaže jsme ve výšce "jen" 1 857 m.

Po vstřebání atmosféry sestupujeme prudkým a nepříjemným suťovým svahem, když při každém krkou se snažíme nespustit lavinu kamení pod nohama. Po sněhovém poli se vracíme zpět do údolí a v pozdních hodinách uléháme ke spánku. Večerní přechodné vyjasnění a paprsky slunce nám přijdou jako zázrak a příslib do dalších dnů.

Sarek a Stora Sjöfallet

Vstáváme za deště, ve společnosti malého sobího stáda balíme stany a vracíme se zpět k jezeru Akkajaure. Dlouhý den trávíme pochodem a večer staneme asi 1,5 km od jezera. Po sestupu k jezeru se počasí značně vylepšilo a večer se kocháme výhledem na jezero a burácející řeku Vuojatädno. Ráno docházíme k jezeru a přejíždíme lodí do Ritsemu. Promáčenou výzbroj sušíme v turistické chatě a nocujeme v lijáku ve stanu před chatou. I přes večerní výběr místa pro stan na mírném vršku je ráno je všude po kotníky vody, spěšně balíme věci a přesunujeme se do Vietas.

Na levém břehu jezera se od silnice zvedají svahy Nieras, masivu táhnoucího se jihovýchodním směrem. V něm jsme si vyhlédli poslední vrchol. Od jezera se vydáváme v krásném slunečném počasí na sever po úzké stezce, prodíráme se nízkými břízami a vrbičkami, překračujeme potoky a pásmo lesa opouštíme ve výšce kolem 600 m. Zároveň se ztrácí i stezka a po skalnatém a travnatém terénu pokračujeme k vodopádu na východním svahu. Trochu obtížněji podél skalní stěny a po hraně sněhového pole se dostáváme nad vodopád.

Před námi se odkrývají dva bezejmenné vrcholy, vybíráme si ten vyšší z nich a míříme k němu. V širokém žlabu po hřebenem vstupujeme na sněhová pole a postupujeme vzhůru. Měkký sluncem povolený sníh křupe pod nohama, vpravo se díváme na jezero Teusajávrre a před námi se tyčí skalnatý vrchol. Stáčíme se k západu a po několika stech metrech už není kam stoupat a my stojíme na skalní hraně. Odměnou za výškové metry je úžasný výhled na celou oblast jezera Akkajaurre a severního Sareku.

Všechno se před námi otevírá jako variace na nejrůznější odstíny modré a zelené barvy, nad sněhovými čepicemi hor sedí mraky jako deka, ve které jsme strávili posledních pár dnů. Vrcholek ve výšce 1 460 m je dokonalé místo a v kontextu zážitků z výstupů v Sareku nám kombinace výhledu a slunečného počasí přijde jako odměna za předchozí úsilí. Po sněhu kloužeme dolů a po slezení skály u vodopádu sestupujeme na stezku a vracíme se k jezeru.

Sarek a Stora Sjöfallet Sarek a Stora Sjöfallet

Nieras je naším posledním vrcholkem a ukončuje osmidenní putování po horách.

Jakkoliv se hory v Sareku a Stora Sj. svou nadmořskou výškou nemůžou srovnávat s Alpami nebo jinými evropskými velehorami, právě jejich poloha daleko na severu umožňuje pobývat ve vysokohorském terénu i pod 2 000 m. Odlehlost krajiny a její minimání ovlivnění člověkem poskytuje zážitky, které v mnohém pobyt ve známých a vysokých pohořích převyšují. Tak jak třeba i na himálajských trecích potkáte desítky lidí za den, zde nemusíte celý týden narazit na jediného člověka.

Nutnost zcela se spolehnout na sebe a na svoje schopnosti, kondici, zkušenosti a vybavení je jedinečnou příležitostí prověřit sama sebe. I když počasí je zde nevyzpytatelné a často komplikuje pohyb v horách, dá se tu s dobrým vybavením a chutí do pohybu v přírodě zažít dobrodružství v těsné blízkosti divočiny. I my se sem vracíme a pokaždé se setkáváme s něčím novým a nečekaným. Taková je příroda a ta zdejší severská obzvlášť.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Reklama
Steblová skala Úplněk Chata Arnika Strečno Jeseníky, ubytování Východ Slunce Bouda Jelenka Nízké Tatry, ubytování Bezděz Házmburk Venušiny misky Šomoška Elbrus Apogeum Téryho chata Mohelenská step Orlické hory, ubytování Spacáky Mont Blanc Mléčná dráha Štefánička Šútovský vodopád Zubštejn Karlštejn Kamenná chata Ďurková Uran Jarní prázdniny Ledňáček Wildspitze Hrad Lichnice Veveří Pozitron Batohy Cumulonimbus Trekové boty
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist