Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 29.7.2019
Treking > Tipy na výlet > Dovolená ve vlaku, 14denní cestování vlakem po Česku

Dovolená ve vlaku, 14denní cestování vlakem po Česku

Bezděz, Váté písky na Moravské Sahaře, Libavá, Poledník v Jizerských horách aj.

29.7.2019 | Petr Dobeš

Dovolená se dá jistě prožít nejrůznějšími způsoby. Někdo dá přednost válení se na pláži u moře, jiný vyráží na týdenní přechod hor, nebo za poznáváním památek a to buď u nás, nebo v zahraničí. Já jsem část letošní dovolené strávil ve vlaku. Tedy vlak byl především dopravní prostředek, který mě zavezl na různá místa v naší vlasti.

Výhled z Židovského vrchu

Využil jsem k tomu výhodnou Jízdenku na léto Českých drah, které se chlubí titulem národního dopravce. Ty každé prázdniny nabízí za cenu od 990 Kč možnost čtrnáctidenního cestování svými vlaky po celé republice. To pokud jste držiteli slevové In karty, jinak je jízdenka o 200 Kč dražší. Je možnost zakoupit si i týdenní variantu za 690, respektive 790 Kč.

Zchátralé lázně Běloves v Náchodě

První den si kupuji přímo z postele prostřednictvím e-shopu 14denní jízdenku a za chvíli už mířím k svýmu nádraží - železniční stanici Suchdol nad Odrou. Jediný rozumný vlak ČD na Prahu tady zastavuje o půl sedmé ráno, takže si musím trochu přivstat. Vlak je skoro prázdný a v Kolíně jsem coby dup. Tady je chvíli pauza, tak akorát na dojití do nedalekého supermarketu a nakoupení svačiny na cestu. Pak už pokračuji rychlíkem přímo do Bezdězu.

Největším turistickým lákadlem je tady bezesporu hrad. Královský hrad Bezděz byl vystavěn v letech 1265 - 1278 za vlády Přemysla Otakara II. a je hojně navštěvován turisty. Ne že by hrad nestál za zhlédnutí, ale já dám přednost klidnějším lokalitám a proto mé kroky směřují z nádraží na opačnou stranu.

Podél kolejí, pak lesní cestou a už jsem mezi pískovcovými skalami. Jmenuje se to tady Ochranný hřeben. Skupina skal, tvořící jakési skalní defilé, by u nás na severu Skalní defilé v borových lesích u Bezdězu Moravy jistě bylo významnou přírodní památkou, ale tady se jedná o přírodní útvary docela běžné. Cestou míjím několik převisů, u jednoho z nich je malý trampský srub. Též si všímám mikroreliéfu na skalách - typických voštin, škrapů a dutin.

Hlavním cílem je Židovský vrch, skalní oblast využívaná horolezci. Ze strmých svahů tady vystupují četné pískovcové terasy, věže a další tvary, vzniklé selektivním zvětráváním. Některé skály mají i své biblické názvy - Ararat, Sion, Choreb. Mezi skalami jsou různě široké pukliny a možná i menší jeskyňky.

Pak už mířím k nejbližší železniční zastávce v obci s podivným názvem Okna. V mém směru zrovna nic nejede a tak se svezu jednu zastávku do Doks. Hned za nádražím je slavné Máchovo jezero, trochu mě překvapí, že je oplocené, alespoň z téhle strany. Vstupné je sice jen 35 Kč na den, ale já tu mám sotva půl hodiny, takže dovnitř nejdu a spokojím se s omrknutím rybníka přes plot. Možná se dá k vodě přijít jinudy.

Druhý den musím na skok do práce, ale v sobotu mířím do Čech znovu. Tentokrát si chci prohlédnout lázně Běloves v Náchodě. Ani tady se to lidmi nehemží, lázeňští hosté už areál dávno opustili. Kdysi výstavné lázeňské budovy už obývají akorát myši a přes zimu možná nějaký bezdomovec. Budovy jsou značně zchátralé, park zarostený kopřivami. Pramen Ida, kolem kterého později lázně vyrostly, je znám již od roku 1392.

Ještě v 90. letech minulého století byla minerální voda stáčena do lahví a distribuována do obchodů. V roce 2016 však byl veřejnosti zcela uzavřen. Voda obsahuje asi 0,5 mg arsenu na jeden litr a to ji činí spolu s minerálkou v nedalekém Hronově v rámci ČR unikátní. Náchod je dnes jediné české lázeňské město s nefungujícími lázněmi.

Po roce 1989 byly lázně navráceny potomkům původních majitelů, přesto nastaly spory o pozemky. Navíc narůstaly požadavky ze strany hygieniků, hostů jezdilo stále méně a tak byly lázně dány do konkurzu. Od roku 1996 v podstatě chátrají a jak jsem se přesvědčil při procházce okolím podle propadlých střech a narušených zdí, už je těžko někdo obnoví.

Mateřídouška vejčitá v NPP Váté písky

V pondělí se mi daleko nechce a tak vyrážím podívat se na Saharu. Je to od nás necelé dvě hodiny jízdy vlakem. Vystupuji na zastávce Bzenec přívoz, která je přímo součástí Národní přírodní památka Váté písky. Protáhlé území o délce zhruba 11 km a široké do sta metrů se rozkládá na obě strany od železniční trati mezi Moravským Pískem a Rohatcem.

Unikátní biotop byl vytvořen přírodními procesy, probíhajícími od třetihor. V době poledové docházelo k vyvátí písků z mořských sedimentů a k vytvoření až 60 metrů vysokých písečných dun. Oblast postupně zarůstala lesem, ale středověká kolonizace vedla k odlesnění krajiny a opětovnému převívání písečných přesypů vlivem silných větrů.

Počátkem 19. století však nadlesní Bechtel písčitý kraj zalesnil borovicí a břízou. Tím však došlo k ohrožení pískomilné vegetace a fauny. Zbytky populací se zachovaly pouze na několika málo odlesněných místech, např. tady kolem trati, kde byl vykácen protipožární pás.

Mezi rostliny, které přivykly životu v písku a které se vyskytují často pouze tady, patří např. kavyl písečný, paličkovec šedavý, kolenec pětimužný, smil písečný nebo divizna brunátná. Z bezobratlých živočichů zde žije kriticky ohrožený štítonoš s latinským jménem Cassida seladonia, nebo nosatec Cionus gebleri. Tyto druhy se vyskytují rovněž pouze na Bzenecku. Unikátní je společenstvo psamofilních pavouků.

Přírodní památka Vojenské cvičiště Bzenec

K udržení tohoto specifického biotopu přispěla i vojenská činnost. Přírodní památka Vojenské cvičiště Bzenec leží kousek odtud. Do 90. let tady měli vojáci takticko průpravné cvičiště pro kolová i pásová vozidla. Pojezdy techniky byl odstraňován vegetační kryt, čímž se vytvořila narušovaná stanoviště s pionýrskou vegetací písčin.

Po odchodu vojenské posádky z Bzence je nutno provádět ochranářský management podobným způsobem. Někomu může přijít zvláštní, když tady narazí na prohánějící se buldozery, traktory s radlicemi nebo těžká auta. Ale bez občasného projetí stepi těmito vozidly, by krajina brzy začala zarůstat náletovou vegetací a cenná společenstva by vymizela. Ochránci přírody tady používají i motorové pily a dokonce oheň.

Kolem aktivní střelnice dojdu brzy na železniční stanici Bzenec, ta leží na jiné trati a jelikož nemusím řešit kdy a kam pojedu, nasedám do spěšného vlaku Santon, který mě sveze přes Veselí nad Moravou do Starého Města u Uherského Hradiště. Tudy jsem ještě nikdy nejel a tak se koukám z okénka vlaku a vytipovávám si místa, která navštívím třeba příště.

Mraveniště nad Hlubočkami na okraji Vojenského újezdu Libavá

Kdybyste stejně jako já nevěděli, co je Santon, tak vám to prozradím. Je to název kopce u obce Tvarožná, poblíž něhož vlak z Brna projíždí, pojmenovaný tak francouzskými vojáky v době bitvy u Slavkova, kterým prý pahorek připomínal kopec Santon v Egyptě.

V dalších dnech využiji jízdenku pouze k vyřízení nákupů v Ostravě a Přerově. Z Přerova se pak ještě zajedu podívat do lesa u Hluboček. Asi dva kilometry od místní části Mariánské Údolí jsou v okolí bývalého muničního skladu na okraji Vojenského újezdu Libavá desítky mravenišť. Některé kupky tohoto pilného lesního tvorečka dosahují výšky až půldruhého metru. Bohužel jsem jich dnes mnoho nenašel. Les tady v okolí poslední dobou docela chřadne a mravenci to asi vycítili a zmizeli.

Poslední výlet směřuje do Jizerských hor. Cesta do Liberce je zdlouhavá, jen z Pardubic ještě skoro tři hodiny. Ačkoliv rychlík skoro stále valí devadesátikilometrovou rychlostí a zastavuje jen minimálně. Trať se tady ale všelijak kroutí. Po poledni konečně vystupuji na malé zastávce Oldřichov v Hájích.

Mířím hned do lesa, přímo terénem ke skále nazvané Koňská hlava. Je to značný stoupák a já jsem z vlaku dnes nějak rozlámaný. Skály jsou opravdu krásné a rozlehlé, ty na vrcholku kopce opravdu připomínají hlavu jakéhosi zvířete, snad toho koně. Není tady ani noha, mezi skalami je ale vyjetá kolej a z dálky sem doléhá rachot terénní motorky. Nějaká parta si tady snad zřídila terénní dráhu.

Napojuji se na zelenou turistickou značku a po ní vystoupám na Poledník. Tady potkám dva turisty. Všude okolo je vzrostlý, převážně bukový les, na některých starých odumřelých stromech rostou choroše. Chci se podívat ke skále, zvané Kozí jehla. Leží v NPR Jizerskohorské bučiny, kam by se správně asi vstupovat nemělo. Snad proto mě vzápětí stihl trest.

Z mapy to tak nevypadá, ve skutečnosti je celé severní úbočí Poledníku tvořené soustavou skal a skalek, s úzkými průrvami a mechem porostlými balvany, takže si tady připadám jako na opičí dráze. Snad čtvrt hodiny se probíjím těžkým terénem, prodírám se skalami a seskakuji z balvanu na balvan. Ten spodní je obvykle tak o metr a půl níže.

Skalisko Koňská hlava v Jizerských horách

Při jednom seskoku se jen zázrakem nenabodnu na smrkovou větev. Škrábla mě trochu na boku a pak propíchla popruh mého batohu. Kozí jehlu vidím jenom mezi stromy, už se mi po tom kaskadérském výkonu ani nechce prodírat k ní blíže. Skály totiž ještě nekončí, naštěstí už nejsou na sebe tak nahuštěné. Ale ani ze strmého srázu se nejde nikterak lépe. Půda je tu mělká a pokrytá loňským listím, takže to pod nohama slušně klouže. Dvakrát s sebou málem seknu.

Pohled na hodinky není veselý, poslední rozumný spoj odjíždí za necelou hodinu a já mám před sebou více než tři kilometry. Ještěže mám ten hrozný terén už za sebou, teď už se jde lépe, kde se dá, přecházím do běhu. Míjím Kámen republiky, vztyčený roku 1928 k desátému výročí vzniku ČSR. Mě ale zajímá hlavně nedaleký skalní útvar zvaný Kukaň. Kdysi se asi ze skal zřítil veliký balvan se skalní mísou na povrchu a zůstal ležet na svém boku pod skalami. Odtokový žlábek mísy směřuje vzhůru k nebi.

Pár set metrů odtud, nad Farskou loukou nacházím viklan. Balvan, spočívající na skalním podkladu tak, že to vypadá, že se skutálí dolů, kdybych do něho jen trochu šťouchl. Původně jsem měl v plánu ještě prozkoumat Vápenný vrch, kde mají být dvě pseudokrasové jeskyně - Hliněná a Mramorová. Ale opuštěný lom je značně zarostený kopřivami a ostružiním, takže si jeho návštěvu odpustím. Stejně za 15 minut odjíždí z Raspenavy vlak.

Skalní mísa Kukaň

Celkově jsem najezdil vlakem 2 620 km, pěšky přitom nachodil přes 40 km a hlavně se podíval na místa, která bych asi jinak sotva navštívil. Těžko bych jel třeba do Jizerek, kam by mě stála jízdenka skoro 600 Kč na jediný den. Síťová jízdenka měla navíc výhodu v tom, že jsem mohl část trasy ponechat náhodě, sednout do libovolného vlaku ČD a jet kam se mi zrovna chtělo.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor    zobrazit celou diskusi

Další tipy na výlet, může vás zajímat

Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar


Z posledních článků vybíráme

28.6.2019 / Otakar Brandos
Trek · Králický Sněžník z Hynčic pod Sušinou: Dvoudenní túra východními boky Králického Sněžníku s dorostem / Fotogalerie k článku

Na Králický Sněžník vedou turistické trasy ze všech světových stran. Při červnové návštěvě si vybíráme tu, která k vrcholu míří z Hynčic pod Sušinou pod východními boky tohoto rozlohou sice malého, přesto ale poměrně …

28.6.2019 / Ubytování
Bouda Bouda u rozcestí Strakovy školky, tip na bivak v pohoří Králický Sněžník

25.6.2019 / Otakar Brandos
Rozhledny · Rozhledna Na Štvanici: Nová rozhledna u Hynčic pod Sušinou v pohoří Králický Sněžník

Rozhledna Na Štvanici je novou z rodiny rozhleden Olomouckého kraje. Rozhledna Na Štvanici vyrostla na temeni vrchu Štvanice (866 m) na severním okraji ski areálu Kraličák v Hynčicích pod Sušinou nedaleko Starého …

20.6.2019 / Otakar Brandos
Rozhledny · Trchovnica, rozhledna Slaná Voda: Nová rozhledna na Oravě u Oravské Polhory pod Babí horou

Rozhledna Trchovnica (rozhľadňa Trchovnica) je dalším přírůstkem do stále početnější rodiny slovenských rozhleden. Rozhledna Trchovnica (zvaná také Slaná Voda nebo Oravská Polhora) vyrostla na plochém návrší v nadmořské …

18.6.2019 / Otakar Brandos
Trek · Lúčanská Fatra trochu jinak. Dvoudenní pohodový trek z Valče do Strečna s bivakem v "Grandhotelu" Partyzán na vrchu Horná lúka / Fotogalerie k článku

Pohoří Malá Fatra je hlubokým průlomovým údolím řeky Váh rozděleno na dvě poloviny. Na dvě poloviny rozdělili Malou Fatru i geomorfologové, kdy pohoří člení na geomorfologické podcelky Krivánska Fatra a …

16.6.2019 / Otakar Brandos
Příroda · Majka fialová (Meloe violaceus), jeden z nejjedovatějších druhů brouků v ČR

Majka fialová (Meloe violaceus) patří mezi poměrně vzácné brouky naší přírody. Početní stavy majky fialové jsou totiž hodně nízké a výskyt spíše ostrůvkovitý. K tomuto neblahému stavu přispívá především …

10.6.2019 / Václav Vágenknecht
Trek · Malé Karpaty a Myjavská pahorkatina turisticky, přechod z Myjavy do Bratislavy

Pohoří Malé Karpaty se táhne v délce zhruba sto kilometrů od Nového Mesta nad Váhom k Bratislavě a dělí se na podcelky Čachtické Karpaty, Brezovské Karpaty, Pezinské Karpaty a Devínské Karpaty. Podloží tvoří druhohor …

7.6.2019 / Anton Opial
Turistika · Hriňovské lazy a Podpoľanie, turistika na Slovensku

Jedným z charakteristických prvkov osídlenia na Slovensku je kopaničiarske osídlenie. Jedná sa o roztrúsenú zástavbu, vznikajúcu už v priebehu 16. storočia na dovtedy nevyužívanej a neskultivovanej pôde v členitých horských …

30.5.2019 / Adriana Plotzerová
Turistika · Tongariro Crossing - túra krajinou Pána prstenů

Tongariro Crossing je název pro přechod pohoří v oblasti stejnojmenného národního parku. Tato túra bývá řazena mezi nejhezčí trasy světa. Zmíněná 8hodinová túra patří i mezi největší lákadla severního ostrova Nového …

29.5.2019 / Milan Velich
Turistika · S cyklovozíkem přes Rýchory a Pomezní hřeben na Pomezní boudy, dvoudenka s dětmi v Krkonoších

V pondělí sedíme v kanceláři u internetů a uvažujeme nad tím, že by se mělo "něco" podniknout. Mělo by se jednat o dvoudenní výlet, rozumně dostupný veřejnými dopravními prostředky z Pardubic. Už také …

28.5.2019 / Otakar Brandos
Rozhledny · Rozhledna Sosnová, 25metrová vyhlídková stavba na Anenském vrchu v Nízkém Jeseníku

Rozhledna Sosnová se na podzim roku 2018 zařadila po bok dlouhé řady rozhleden Moravskoslezského kraje. Rozhledna Sosnová vyrostla nad stejnojmennou obcí v severozápadní části Nízkého Jeseníku v …

Malý Roudný Úplňky Chata Horalka Strečno Jeseníky, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Ararat Afélium Zverovka Chalupská slať Krkonoše, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Nimbostratus Pohorky
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist