Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 21.10.2022
Treking > Příroda > Počet medvědů hnědých na Slovensku a v Evropě, statistika

Počet medvědů hnědých na Slovensku a v Evropě, statistika

Medvěd? Na Slovensku 1 200, v Evropě až 50 000 kusů! Rozšíření medvěda hnědého (Ursus arctos) ve volné přírodě v jednotlivých evropských zemích

18.2.2019 | Otakar Brandos

Medvěd hnědý (Ursus arctos) je vděčné téma. Po Valašsku se na podzim minulého roku toulal jeden medvěd, kterého po dlouhé týdny pronásledovaly a stresovaly štáby snad všech českých televizí i deníků hlavního proudu připravujících reportáže o něm. Chudákovi (zřejmě) nezbylo, než se vrátit na méně "horkou" půdu klidnějšího Slovenska. Pokud se o něj nepostaral některý z pytláků… A teď si představte, že by byla stejná pozornost věnována každému z evropských medvědů, kterých je ve volné přírodě cirka 50 000…

Medvědi se zdržují především v pásmu horského lesa

Ano, čtete dobře. Po lesích, horách a odlehlých oblastech našeho starého dobrého kontinentu se toulá zhruba 50 000 (některé zdroje uvádějí až 60 000) medvědů hnědých. Z toho ovšem převážná část v evropské části Ruska, takže panika opravdu Medvěd není na místě. Při rozloze Evropského kontinentu 10 380 000 km2 tak jeden medvěd připadá na cirka 2 000 km2… Však kdo z vás, co na Slovensko jezdíváte pravidelně, viděli medvěda ve volné přírodě? Že málokdo? Většinou lze v přírodě narazit na pobytové stopy (když víme na co koukat a jsme dostaečně všímaví), ale živého medvěda?…

Je ovšem skutečností, že medvědi jsou v Evropě koncentrování jen do několika oblastí v 10 (11) izolovaných a nebo částečně se překrývajících populací a nebo navzájem se ovlivňujících populací. To je především patrné u karelské populace, kde se počty medvěda hnědého za posledních 50 let zvýšily více než 10násobně. Nejvíce ale za posledních čtvrtstoletí po odstranění zátarasů na rusko-finské hranici, které v migraci bránily. Avšak na pětinásobek vzrostla za posledních 50 let i skandinávská populace, na více než pětinásobek karpatská populace a asi na trojnásobek dinársko-pindoská populace medvěda hnědého.

Na naší planetě žije podle odhadů asi 200 000 medvědů hnědý. Nejsilnější populace je v Rusku (asi 110 000), pak v Severní Americe (asi 45 000) a v Evropě (mimo Ruska, Běloruska a Ukrajiny asi 14 až 17 000 jedinců). V Mongolsku a v Číně je početnost medvědí populace odhadována na asi 9 000 až 10 000 jedinců. Vě většině evropských zemí je medvěd chráněn, pouze v některých (Slovensko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Estonsko, Švédsko a Finsko) je povolen limitovaný lov.

Velikost medvědích populací v Evropě (vyjma Ruska)

Populace početnost populace
Karpatská 7 500
Skandinávská 3 400
Dinársko-pindoská 3 070
Karelská 1 700
Baltská 710
Východní Balkán 600
Kantábrijská 195 - 210
Střední Apeniny 37 - 52
Alpská 45 - 50
Pyrenejská 22 - 27

Slovensko, Polsko a Česká republika

Našeho turistu jistě bude nejvíce zajímat, jak je to se stavy medvědů na Slovensku. Počty medvědů se měnily v čase. Ještě nedávno se odhady slovenské populace medvědů uváděly v poměrně širokém rozpětí, od 450 až 600 po 1 100 až 2 000 jedinců. Sčítání medvědů hnědých se provádělo pomocí nepříliš spolehlivých metod. Avšak před pár lety se započalo s monitoringem medvědů na základě genetické analýzy nalezených stop v rámci projektu "Výskum a monitoring veľkých šeliem a mačky divej na Slovenku", podle kterého žije na Slovensku asi 1 250 jedinců (1 023 - 1 489).

Stopy po medvědí hostině

Starší historické údaje o počtech medvědů na dnešním Slovensku chybějí. První hmatatelný údaj pochází z roku 1932, kdy na Slovensku žilo jen asi 40 jedinců. V 50. letech 20. století se počty medvědů pohybovaly mezi 50 až 80 jedinci, v roce 1953 jeho početnost na činila asi 200 jedinců. Po roce 2000 žilo již ve lovenských lesích okolo 800 jedinců, přičemž je populace medvěda koncentrována především do vhodných biotopů středního Slovenska. V některých oblastech činí hustota medvědí populace až 11 jedinců na 100 km2 (Tatry, Malá Fatra a Velká Fatra, Poľana).

Nejvíce medvědů žije na středním Slovensku, kde je dostatek vhodných biotopů. Nejčastěji se tak s medvědem lze setkat v Tatrách, Nízkých Tatrách, na Malé a Velké Fatře, na Polaně a ve Slovenském rudohoří, v Kremnických vrších, Štiavnických vrších, Oravské Maguře a v Oravských Beskydech. A také v Kysuckých Beskydech. Okrajově se medvěd hnědý vyskytuje rovněž v Levočských vrších a na Poloninách východního Slovenska, na Vtáčniku a ve Strážovských vrších západního Slovenska s tendencí rozšiřovat se i do oblastí Javorníků a Bílých Karpat, Braniska a Čergova, Vihorlatských vrchů a na jihu pak do prostoru Slovenského krasu.

V Polsku žije okolo 50 až 100 jedinců medvěda hnědého. A to je ještě velká část populace je představována ze Slovenska migrujícími jednotlivci v jižních příhraničních oblastech.

Pobytové znaky medvědů

V České republice se medvěd dnes (téměř) nevyskytuje. Pokud se v některém z okrajových pohoří (Beskydy, Javorníky, Hostýnské či Vizovické vrchy) medvěd objeví, jedná se zpravdial o zatoulaného medvěda, který sem přišel ze sousedního Slovenska. Vždyť poslední medvěd byl v Čechách zastřelen již v roce 1856 (na Šumavě)… Jen v Moravskoslezských Beskydech se občas medvěd usazuje na stálo (poslední údaj o pozorování pochází z počátku února 2019 z oblasti Ostravice) a nebo se zatoulá až na Ostravsko, do Hrubého Jeseníku či Nízkého Jeseníku. A nebo dokonce na Českomoravskou vrchovinu.

Ukrajina, ukrajinské Karpaty

Počet medvědů v ukrajinských Karpatech je obvykle uváděn ve výši 300 kusů. Existují však i nižší odhady (100 kusů) a nebo naopak vyšší (1 000 kusů). V oblasti však neprobíhá žádný řádný monitoring a ani se nedá očekávat, že by se v této oblasti či v ochraně medvěda hnědého v dohledné době něco začalo dít. Ukrajina se stává dysfunkčním státem, kde otázky ochrany přírody či nějakého monitoringu medvěda určitě neptří k prioritám. A to ani na územích národních parků, kde se nelegálně kácí ve velkém…

Medvědí populace je ale v této oblasti zřejmě stabilní, osobně jsem se zde s medvědem setkal několikrát a pravidelně zde nacházím pobytové znaky. Dokonce jsem byl jedním z medvědů napaden, jak jsem napsal již v jiném z článků na tomto webu. Byla to ale má chyba a neopatrnost při jednom z podzimních fotografování nedbaje jeho varování zmýlivše si jej s varováním jelena…

Rumunsko

Nejsilnější medvědí populace se nachází v rumunských Karpatech. V současnosti je počet medvědů v Rumunsku odhadován na 6 000 kusů (0,9 jedince na 10 km2). To činí (vyjma Ruska a Běloruska) až 40 % evropské populace a asi 80 % karpatské populace, která je odhadována na 7 500 jedinců. Vrcholu dosahovala rumunská medvědí populace v 80. letech minulého století, kdy zde žilo podle odhadů až 7 800 medvědů. To byl více než dvojnásobek optimálního populačního stavu, který je podle odborníků asi 4 000 kusů.

Pobytové znaky medvědů

Medvěd hnědý je i v Rumunsku chráněný, zároveň je ale řazen k lovným druhům. Limitovaný lov je mimo plánovaný lov (asi 600 kusů) povolován pouze ve výjimečných případech. Roční nárůst medvědí populace v rumunských Karpatech dosahuje 10 až 15 %. I přesto je panika při návštěvě rumunských hor zbytečná. Pravděpodobnost spatřit medvěda je poměrně nízká. A pravděpodobnost útoku medvěda na člověka ještě nižší. Poslední útok, který jsem zaregistroval v tisku, se odehrál v pohoří Bucegi, kde synantropizovaný medvěd zaútočil na neopatrnou (podle popisu události bych řekl že "střelenou") zahraniční turistku.

Slovinsko

Na území Slovinska zasahují dvě populace medvěda - alpská (5 až 10 medvědů) a dinársko-pindoská (asi 400 až 480 medvědů). V místech s největší koncentrací medvědů ve Slovinsku dosahuje hustota populace neuvěřitelných 40 jedinců na 100 km2. To je jedna z nejvyšších denzit medvěda hnědého ve světě (Jerina et al. 2013).

Chorvatsko

Dokonce i v Chorvatsku žije silná populace medvědů. V zemi, kam naprostá většina návštěvníků zavítá z důvodů dovolené k moři, by to očekával asi málokdo. Přiznávám, že i mne údaj, že v Chorvatsku žije asi 1 000 (!) medvědů, velice překvapil. Údaj byl získán na základě genetické analýzy před asi 10 lety a dnešní skutečný počet medvědů může být ještě vyšší. Od roku 2013 totiž medvěd hnědý nepatří mezi lovné druhy.

Bosna a Hercegovina, Albánie, Srbsko, Makedonie a Černá Hora

I na území těchto balkánských zemí žije poměrně početná populace medvěda hnědého, která patří do dinársko-pindoské. V Bosně a Hercegovině má podle odhadů žít na 550 jedinců, v Albánii 200 jedinců a v Srbsku asi 60 jedinců. V Makedonii odborníci uvádějí až 20 medvědů a v Černé Hoře okolo 270 medvědů.

Pobytové znaky medvědů

Bulharsko, Řecko

Poměrně velká populace medvěda hnědého žije i v bulharských horách. Odhady jejich počtu se pohybují v rozmezí 530 až 590 jedinců. Nejsilnější populace bulharských medvědů žije v Rodopech (430 - 460 medvědů), menší populace pak v prostoru pohoří Stara Planina (100 - 130 medvědů). Uváděné počty medvědů se však neopírají o systematický monitoring. A především v případě Stare Planiny se jedná o odhad expertů. Obě populace bulharských medvědů jsou částečně propojené. V sousedním Řecku jsou počty medvědů nízké, stav populace se odhaduje na 50 jedinců.

Alpské země, Alpy

V Alpách se medvědi téměř nevyskytují. Již v dávné minulosti zde byli člověkem vyhubeni. Dnes se medvěd v Alpách opět objevuje, jedná se ale o reintrodukované populace. To se týká Pobytové znaky medvědů italských Alp, kde dnes žije okolo 30 až 40 jedinců. V rakouských Alpách žije asi jen pět medvědů a to ještě jen v malých oblastech při hranicích se Slovinskem a Itálií.

Apeniny, Itálie

V Itálii žijí medvědi ve dvou oddělených pouplacích - v Alpách a v Apeninách v NP Abruzzo. Apeninská populace medvěda hnědého je odhadována na 37 až 52 jedinců. Přestože je medvěd v Itálii přísně chráněn zákonem, je i v národním parku Abruzzo tato malá poulace silně ohrožována nelegálním lovem.

Pyreneje - Španělsko, Francie, Andora

Pyrenejská populace medvědů je velice malá a je na pokraji vyhynutí. Však také musela být v období let 1996 - 2006 posílena přesunem osmi jedinců ze Slovinska, jinak by již dnes mohl být medvěd v Pyrenejích minulostí. A plánuje se přesun 13 dalších. Avšak i dnešní populace medvěda v Pyrenejích je velice slabá a čítá jen asi 22 až 27 jedinců.

Španělsko, Kantábrijské hory

Relativně stabilní populace medvěda hnědého ve Španělsku žije v Kantábrijských horách. Početnost této populace činí asi 220 jedinců. Výsledky o počtech medvědů v této oblasti byly získány na základě genetické analýzy odebraných vzorků, která však také není 100% přesná, neboť i z jejich výsledků je ryzptyl početnosti poměrně vysoký. Výsledné číslo se pohybuje v rozmezí 183 - 279 jedinců.

Další zajímavosti o šelmách, mohlo by vás zajímat

Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar


Z posledních článků vybíráme

5.2.2019 / Otakar Brandos
Vesmír · Nejvyšší hory ve Sluneční soustavě? Výška až 25 kilometrů a k tomu štítové sopky

Na Zemi je nejvyšší horou všem dobře známý Mount Everest. Avšak ten se svými 8 848 metry nadmořské výšky by nejvyšší hoře Sluneční soustavy nesahal ani po pás. A to doslova. Ve srovnání s nejvyšší horou ve …

29.1.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Túra na Venušiny misky - nahlédnutí pod pokličku ledovcové dílny v Žulovské pahorkatině

Venušiny misky patří k turisticky nejatraktivnějším cílům Žulovské pahorkatiny. Pohoří sice malého rozlohou, ale velkého přírodními zajímavostmi. Bodejť by ne, když zdejší krajinu formoval kontinentální ledovec …

27.1.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Prielom Hornádu, túra ve Slovenském ráji z Čingova přes Tomášovský výhled a Letanovský mlýn na Podlesok / Fotogalerie k článku

Řeka Hornád pramení v Nízkých Tatrách na východním úbočí hřebene mezi vrchy Krahulec (1 075 m) a Jedlinská (1 091 m), aby se po 286 kilometrech v Maďarsku její vody rozpustily ve vodách řeky Slaná. Při svém ústí dosahuje …

26.1.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Túra na horu Jizera: Okruh z Josefova Dolu přes Čihadlo, Smědavu a Mariánskohorské boudy

Okružní túra na Jizeru, druhou nejvyšší horu Jizerských hor, čítá z Josefova Dolu nějakých 20 kilometrů. Túra na horu Jizera se dá naplánovat ve více variantách. My si poslední říjnový víkend vybrali nejdelší trasu vedoucí …

25.1.2019 / NA
Alpinismus · Aconcagua, výstup na vrchol: Na najvyšší vrchol Južnej Ameriky

Výškový mozgový edém (HACE) sa vyvinie vždy z miernej, stále sa sťažujúcej výškovej choroby a jeho symptómy sa začínajú prejavovať už po 12 až 24 hodinách. Túto chorobu spôsobuje nadmerné množstvo …

22.1.2019 / Václav Vágenknecht
Turistika · Krušné hory, turistika v okolí Perninku

V naší republice nalezneme bezpočet pohoří. Některá má člověk prochozená podrobně a jiná téměř nezná, Krušné hory se v mém případě řadí do druhé kategorie. Zavítal jsem do nich jen jednou. I proto jsem s potěšením přivítal …

18.1.2019 / Mirka Beňovská
Trek · Trek v Himálaji - Sagarmatha NP (2), itinerář dvoutýdenního treku

Po polévce se vracíme dolů do Dughly. Nejdříve kamenitým terénem nahoru, pak zase dolů. Přece jen postupně klesáme, tak se nám jde lépe než předchozí den. Rychle se ochlazuje. Fouká vítr a poprchá. Nasazujeme kapuce …

14.1.2019 / Dorek Čermák
Trek · První zimní přechod pohoří Rila: Tenkrát na Balkáně

Je druhý Vánoční svátek 26.12.1974 já s krosnou na zádech, která má 32 kg před nádražím v Brně a prší. Mám se připojit ke skupině dalších deseti lidí a dnes se přemístit do Prahy. To jsou veškeré mé informace …

13.1.2019 / Mirka Beňovská
Trek · Trek v Himálaji - Sagarmatha NP (1), itinerář dvoutýdenního treku

Nejdelší a nejdůležitější částí naší podzimní cesty po Nepálu byl dvoutýdenní trek v Himálaji. Vydali jsme se nejen na frekventovanou cestu do Everest Base Camp, ale také do východního údolí až k hoře Island …

9.1.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Kremnické vrchy na podzim, přechod přes Kremnický štít a Zlatou studni do Brestové / Fotogalerie k článku

Kremnické vrchy jsou rájem turistů, cyklistů i lyžařů. Na hřebeni v okolí Skalky ve střední části pohoří je rušno celoročně. Přesto jsou zde místa, kde o turistu téměř nezavadíte. Především v okolí nejvyššího vrchu Flochová …

2.1.2019 / Otakar Brandos
Tipy na výlet · Lovecké chaty v Jeseníkách; tipy na výlet po zastrčených koutech Hrubého Jeseníku

Po Hrubém Jeseníku jsou rozesety desítky loveckých chat. Některé internetové zdroje dokonce hovoří o nižších stovkách loveckých chat. Většina loveckých chat v Jeseníkách stojí mimo turistických cest. Některé se choulí v …

Malý Roudný Úplňky Chata Horalka Strečno Jeseníky, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Ararat Afélium Zverovka Chalupská slať Krkonoše, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Nimbostratus Pohorky

Estonsko, Lotyšsko

Dosti početná populace medvěda hnědého se nachází i v pobaltském Estonsku. Statistiky zde uvádějí okolo 700 jedinců, což je podstatná část z tzv. baltské populace. V sousedním Lotyšsku žije jen okolo 10 až 15 medvědů.

Finsko

I ve Finsku žije poměrně početná populace medvěda hnědého čítající na 1 600 až 1 800 jedinců. Jejich stavy jsou citelně obohacovány migrací medvědů z Ruska, což spolehlivě prokázala genetická analýza. Ve Finsku je medvěd zařazen mezi lovnou zvěř a každoročně se stanovují kvóty na jeho lov ve výši 8 % jeho početních stavů.

Medvědi upřednostňují tichá místa vzdálená od civilizace

Švédsko, Norsko

Švédská populace medvěda hnědého čítající asi 3 300 jedinců. Je tak jádrem stabilní skandinávské medvědí populace. To má zřejmě pozitivní vliv i na početnost medvědí populace v Norsku, kde má žít minimálně 140 medvědů ve dvou populacích - skandinávské a karelské.

Použité zdroje

  • Lešová A. & Antal V. (eds.) 2015: Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica.
  • Graban J., Kisková J., Pepich P. & Rigg R. (2013): Genetic analysis for geographic isolation comparison of brown bears living in the periphery of the Western Carpathians Mountains with bears living in other areas. Open Journal of Genetics.
  • Lehocký M., Helg P., Farkaš J. (2002): Analýza súčasného stavu vybraných vzácnych a ohrozených druhov zveri a návrh optimalizácie a ich poľovníckeho manažmentu.
  • Medvědi na Slovensku: Turista opravdu není na medvědím jídelníčku…
  • Medvěd hnědý, rozšíření ve světě a v ČR
Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor    zobrazit celou diskusi
Ale žijú (Jozef, 07.05.2024, 17:35 )
Už žijú aj v Levočských Vrchoch.Na turistickom chodníku na trase Javorina-Ihla je medvedí trus pravidelne.


Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist