Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | Produkty | Více…
Ceník inzerce 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 27.9.2021 , svátek má
Treking > Tipy na výlet > Jesenicko a Horní Střela, turistika a tipy na výlet

Jesenicko a Horní Střela, turistika a tipy na výlet

Jesenicko a Horní Střela - kraj netušených přírodních krás a turistických možností

13.4.2012 | Otakar Brandos

Západní Čechy jsem při svých toulkách po vlastech českých dosud poměrně opomíjel. A jak jsem při své poslední návštěvě zjistil, o hodně jsem přicházel. Promítání na srazu vysokohorských turistů v Jesenici jsem spojil s poznáváním krás okolí a rozhodně jsem nebyl zklamán. Ba právě naopak.

V lese

Za jeden prodloužený víkend se dá navštívit jen malá část turistických cílů, které stojí v tomto koutě republiky za návštěvu. Proto bych se chtěl s vámi podělit o pár postřehů a fotografií, které jsem během svého putování zdejší malebnou krajinou pořídil. Možná i vás zlákají k návštěvě tohoto turisticky mimořádně atraktivního regionu.

Čtěte také: Dva hrady v Rabštejně nad Střelou

Jakýmsi přirozeným turistickým a rekreačním centrem Jesenicka je městečko Jesenice u Rakovníka. Tento kraj hlubokých lesů, zatopených lomů, četných rybníků, smírčích křížů, tvrzišť a skalních uskupení se rozkládá v Rakovnické pahorkatině, která dosahuje průměrné výšky 459 metrů. Nejvyššími vrcholy jsou Lhotský vrch (605 m) a Plavečský vrch (603 m) zvedající se jižně od Jesenice.

Díky své harmonicky vyvážené krajině, ve které se střídají lesy s loukami, mokřady a četnými rybníky bylo Jesenicko v roce 1994 vyhlášeno přírodním parkem. Již před tím, v roce 1987, bylo vyhlášeno oblastí klidu. Jesenicko je rovněž krajem, kde se mísila česká a německá minulost, krajem půvabných vesnic a usedlostí. Z nich určitě vyniká obec Krty s okrouhlou návsí a starými stavbami, která byla navržena na vyhlášení venkovské památkové zóny.

Na břehu Velkého rybníka

Své pojmenování dostal tento kraj prý díky velkému množství jasanů, které rostly v okolních lesích. Na západě sousedí tento park s přírodním parkem Horní Střela, jehož pomyslným centrem je Rabštejn nad Střelou. Park se rozkládá na území Žihelské brázdy a Rabštejnské pahorkatiny, která je jedním z podcelků Rakovnické pahorkatiny.

Nejvyšším bodem tohoto přírodního parku je Kanešův kopec (632 m). Nejcennější částí tohoto parku je přírodní rezervace Střela, která chrání kaňonovitý meandrující tok řeky Střela mezi Rabštejnem a Kozičkovým mlýnem, kde se zachovaly fragmenty teplomilné květeny.

Cesta mezi lesy

Definitivní podobu krajině vtiskly až horotvorné pohyby na přelomu starších a mladších třetihor, kdy došlo k rozlámání tehdy poměrně jednolité kry a k poklesům jednotlivých částí podél zlomových linií. Následnou erozí došlo k prohlubování a rozšiřování jednotlivých údolí a zlomových linií až do dnešní podoby. Podloží je tvořeno fylitickými břidlicemi, fylity, droby, ale také žulami a čedičem.

Jesenice a Velký rybník

Malé městečko, přirozené centrum turistiky a rekreace této oblasti Rakovnické pahorkatiny. Nejstarší stavbou ve městě je opevněný kostel svatého Petra a Pavla. Možnosti ubytování a stravovaní. Ke koupání zve písčitá pláž ve volně dostupném rekreačním areálu s restaurací, dětskými prolézačkami a volejbalovým hřištěm na břehu Velkého rybníka o rozloze úctyhodných 45 hektarů.

Asi pět kilometrů severovýchodně od města se nachází Tobiášův vrch (507 m), jehož vrcholek se honosí krásnou rozhlednou dosahující výšky 47,6 m. Vyhlídková plošina se ale nachází ve výšce 25,7 m. Rozhledna byla zpřístupněna v roce 1999. Rozhledna je otevřena od května do září otevřeno vždy v sobotu a to květen, červen, září: 11 - 16 h, červenec, srpen: 11 - 17 h.

Naučná stezka Jesenicko

Pokud se chcete seznámit s okolní krajinou, doporučuji navštívit naučnou stezku Jesenicko. Tato 15 kilometrů dlouhá okružní trasa vás provede okolní podmanivou krajinou. Je vhodná jak pro pěší, tak pro cykloturisty.

Viklan Lesy a balvany…

Naučná stezka má celkem 13 zastavení. Na informačních tabulích si přečtete vše podstatné nejen o historii Jesenice, ekosystémech kulturního lesa, ale i o vodstvu Jesenicka rybničních ekosystémech. Asi největším lákadlem je místní viklan, neboť viklan se již neviklá… Přesto jde o mimořádný krajinný prvek, který se o podloží opírá jen malou plochou.

Tento asi šest tun vážící balvan se viklal prý ještě před nějakými 30 lety. Do té doby než vandalové poničili jeho skalní lůžko. Dojem na vás určitě udělá i poslední zastavení na naučné stezce u skupiny 24 mohutných dubů letních, které byly na hrázi Velkého rybníka vysázeny někdy před 250 lety. Dnes dosahují výšky okolo 15 metrů a obvodu kmene 250-300 cm (ve výšce 1,3 m). Podobných skupin, alejí či osamocených solitérů, které poskytují domov četným druhům ptáků, drobných savců či hmyzu je v okolí celkem 23.

Rabštejn nad Střelou

Toto nejmenší městečko střední Evropy s několika desítkami obyvatel se nachází jihozápadně od Jesenice v údolí řeky Střela. Městečkem prochází osm kilometrů dlouhá naučná stezka Rabštejn - Střela se 14 zastaveními, na které opět získáte řadu zajímavých informací o tomto kraji.

Městečko vzniklo jako ves pod hradem Rabštejn, ze kterého se dodnes zachovala jen torza dvou válcových věží a nepatrné zbytky opevnění. Hrad (resp. dva hrady) byl založen někdy v polovině 13. století, první spolehlivá písemná zmínka o hradě pochází z roku 1269 ve spojitosti s Jindřichem z rodu Milhosticů. Později byl hrad rozšířen a dále opevněn Oldřichem Pluhem.

Kamenný most v Rabštejně nad Střelou Rabštejn nad Střelou

O pět let později je ves pod hradem povýšena na město s právem vybírat mýto na obchodní stezce z Prahy do Chebu. Posléze přechází hrad do majetku císaře Karla IV. V 15. století hrad střídá poměrně často majitele, střídají se tady rody Caltů, Gutštejnů, za nichž byl tady vybudován klášter karmelitánů. Ti za odboj proti králi hrad ztrácejí a do zástavy Rabštejn dostávají Šlikové, kteří jej po požáru v roce 1543 přestavěli.

Válcová věž, torzo hradu

V 16. století získává městečko pod hradem další práva (právo trhu) od krále Vladislava II. Poslední stavební úpravy probíhaly na hradě v 16. století, kdy měli Rabštějn v držení Libštejnští z Kolovrat. Po nich se tady usazují Pöttingové, kteří nechali vystavět klášter servitů a následně, když hrad ztrácel na významu nechali Rabštejn přebudovat na pohodlnější sídlo - barokní zámek. Ten byl dokončen v roce 1705. V roce 1748 kupují Rabštejn Lazanští z Bukové, kteří tady vládli až do skončení feudalismu.

Tím však zajímavosti Rabštejna nekončí. Pozornost si určitě zaslouží i kamenný původně gotický most přes řeku Střela, který byl později přestavován. Pro most je typická malá šířka, která odpovídá tehdejším dopravním poměrům. Most je technickou památkou. Samotná řeka Střela pramení v Tepelské vrchovině u obce Prachomety a dosahuje 97 km.

Manětín

Městečko Manětín je prvně písemně připomínáno již v roce 1169. Počáteční historie je spojena s řádem Johanitů, kteří dostali Manětín od českého krále Vladislava I. V roce 1235 byl Manětín povýšen na město a postupně získává řadu privilegií.

Po husitských válkách se ve městě střídá řada šlechtických rodů. O rozkvět města se však zasloužili až Lazanští z Bukové, kteří tady sídlili v rozmezí let 1623-1945. Nechávají přestavět zámek do renesanční podoby, postavit kostel sv. Barbory (1697) a opravit kostel sv. Jana Křtitele (1717) z roku 1182. Rovněž zvou do Manětína řadu významných osobností tehdejší doby.

Rabštejn nad Střelou

Ve městě a v okolí se nachází několik desítek kamenných barokních soch, díky nímž je Manětín nazýván perlou západních Čech. Od roku 1992 je Manětín městskou památkovou zónou a zámek Manětín od roku 2001 národní kulturní památkou. Zámek je možno navštívit, oetřen je v dubnu a v říjnu v so, ne a o svátcích od 9 do 16 h a v květnu a ž září denně mimo pondělí od 9 do 16 h.

Kozelka

Tento poněkud podivně znějící název přidělili naši předci ploché stolové hoře, dnes stejnojmenné přírodní rezervaci o rozloze 33,15 ha, jenž byla vyhlášena v roce 1972. Vlastní stolová hora, lemovaná strmými skalními stěnami má rozměry 1 000×30 až 150 metrů a plochým zalesněným sedlem je rozdělena na dva menší vrcholy - východní zvaný Doubravický (659,4 m) a západní zvaný Kozelka (659,8 m).

Skalní srázy Kozelky Skalní srázy Kozelky Cesta k nejvyššímu bodu stolové hory Kozelka

Vrchol, který nápadně vystupuje nad okolní terén o 150 metrů je pozůstatkem lávového příkrovu mladších třetihor. Pleistocénní (starší čtvrtohory) a periglaciální (mrazové) zvětrávání vytvořily na okrajích plošiny podél skalních puklin mohutné skalní bloky, skalní věže a sloupy, které se staly domovem výra velkého (Bubo bubo), který tady trvale hnízdí. Na chráněných místech se zachovaly fragmenty původní xerotermorfilní vegetace, která byla z velké části vytlačena neuváženým vysázením nepůvodních lesních monokultur.

Kozelka je rovněž velice vyhledávána příznivci skalního lezení.Jedná se o největší lezeckou skalní oblast v tomto regionu s velkou řadou lezeckých cest různé délky a různých stupňů obtížnosti.

Kozelkou výčet zajímavých míst v této oblasti rozhodně nekončí. Navštívit bychom mohli ruiny hradu Krakovec, Šebíkov, Petršpurk aj.. Mariánský Týnec, různá tvrziště, pozůstatky hradišť, krásné skalní útvary Krtské skály, U Báby či U lomu v blízkosti Žihle, Lidčinu skálu, Sklárnu a řadu dalších. Jejich objevovaní však již nechávám na vás, kteří jste se tímto krátkým příspěvkem nechali zlákat k návštěvě tohoto skutečně krásného koutu naší vlasti.

Jesenicko na turistické mapě

Treking.cz - diskuze
Reklama
Výběr článků
Hory Roklinou Piecky na Kláštorisko v zimě, Slovenský ráj
Hory Havrania skala, túra na opomíjený vrchol Slovenského ráje
Hory Přes Fabovou holi na Muránskou planinu, trek přes nejvyšší horu Veporských vrchů
Reklama


Témata našich článků…
Černá díra Roháč obecný Poniklec, Remata Soos Smraďoch Charbulák Baronova bouda Trosky Bosony Kaltenštejn Venušina sopka Watzmann Sloup Hadrony Vánoční prázdniny Permitivita Rotštejn Pluto Ježek Kvarky Batohy Slunečná
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist