Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 15.12.2022 , svátek má
Treking > Aktuality > Táboření a bivakování v ČR - podmínky a omezení

Táboření a bivakování v ČR - podmínky a omezení

Je táboření a bivakování v přírodě a na horách legální?

13.6.2011 | Otakar Brandos

Táboření či bivakování je v českých, slovenských, ale třeba i rumunských či skandinávských horách běžná praxe. Ne vždy je však tato praxe tolerována, ne všude má "oporu" v zákoně. V posledních dvou desetiletích se po přechodném uvolnění proti tomuto fenoménu, jenž má dávné historické kořeny, v našich končinách opět poměrně brojilo, snahou bylo takovéto bivakující turisty vytlačovat nazpět do hotelových zařízení a kempů.

Útulna Kriváň

Teprve v posledních několika málo letech jdou u nás alespoň náznaky snah o změnu. První vlaštovkou byl Národní park Šumava, ve kterém se v roce 2008 objevila první oficiální tábořiště (mimo lidských sídel) nazvaná nouzová nocoviště. Tato nocoviště umožňují jednorázové přespání při přechodu Šumavy.

Ovšem to je pouze první vlaštovka, která zatím v jiných pohořích následování nemá. Snad vyjma (částečně) Rychlebských hor, kde byl postaven srub Nýznerov.

Snahám "zatnout tipec" bivakování v chráněných oblastech (což se týká prakticky všech významných horstev v ČR, která za trekování stojí) udělal konec (alespoň prozatím) výrok soudu jenž rozhodl, že pro bivakování na území CHKO není zapotřebí výjimky, tedy nemusíte žádat o povolení jednotlivé správy CHKO. To se týká bivakování, spaní pod širákem, nikoliv táboření. Za zrušení výjimek se zasloužil aktivista Martin Hyťha, jenž se od roku 2008 soudil se státem o možnost legálního bivakování v chráněných územích, po té, co mu žádost o výjimku vláda v roce 2007 zamítla.

i Táboření v ČR
V České republice lze tábořit i ve volné přírodě, avšak pouze na k tomu vyhrazených místech. Bivakování není zakázáno ani v chráněných územích.

Spor o možnost bivakování ve volné přírodě (v chráněných územích) byl možná zbytečný, neboť přesný výklad pojmu "táboření", podal již v roce 2005 "Soubor stanovisek k zákonu o ochraně přírody a krajiny". Ten vypracovalo Ministerstvo životního prostředí. Podle tohoto stanoviska je táboření, cituji: "souhrn různých činností umožňujících vícedenní pobyt v přírodě spojených s možností přespání, a to obvykle ve stanech nebo jiných přístřešcích (stavění stanů, přípravu stravy, hygiena, likvidace odpadků apod.)." Odsud jasně plyne, že spaní pod širákem není tábořením.

V České republice tak můžeme pozorovat určité uvolnění a větší toleranci k bivakování, které je takovým nechtěným a spíše trpěným dítětem meziválečného trampingu, jenž měl v naší zemi silné kořeny.

Bivakováním rozumíme nouzové přespání (v noci), nikoliv rozvalování se po spacácích v pravé poledne. To byste určitě ani s rozumným strážcem CHKO či lesní stráží neuhádali. Při bivakování nesmíte rozdělávat otevřený oheň, rozhazovat odpadky, ničit přírodu. Samozřejmostí je, že místo bivaku opustíte ve stejném (neporušeném) stavu, v jakém bylo při vašem příchodu. Avšak i v lesích mimo chráněná území není rozdělávání ohně a táboření povoleno mimo vyhrazených míst (zákon č. 289/1995). Na lesních pozemcích je tak třeba respektovat vedle zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny i výše zmíněný "lesní zákon". V katastrech obcí by podle zákona 128/2000 Sb. o obcích mohlo táboření i bivakování zakázat obec, což se ale v praxi nedělá.

Na Slovensku, kam čeští trekaři jezdí ve velkém počtu, je situace spíše opačná. Tolerance vůči bivakování se obecně spíše snížila, běžnou praxí je pořádání "honů" na turisty, kteří načerno bivakují (či táboří v případě použití stanu). To v případě Tater. Tak jak to kdysi prováděli soudruzi v Brdech na trampy.

i Táboření na Slovensku
Na Slovensku lze tábořit a bivakovat i ve volné přírodě, avšak pouze na k tomu vyhrazených místech.

Naopak například v Nízkých Tatrách se situace mírně zlepšila, byly opraveny a přebudovány útulny Andrejcová a Ramža, postavena byla nová útulna v Hiadelském sedle a na hřebeni existuje řada míst, která jsou vyhrazena k jednorázovému a legálnímu přespání při přechodu hlavního hřebene Nízkých Tater. Jejich přehled naleznete v našem článku o přechodu nízkotatranské hřebenovky.

Podobně rozumně k bivakování přistupuje správa Národního parku Velká Fatra. Přehled povolených tábořišť naleznete v samostatném článku. Rovněž lze pochválit správu Národního parku Muránska planina. K útulně Nižná Kľaková přibyla další nová útulna Burda (se správcem), se kterou vás na našich stránkách seznámíme v nejbližší době.

Večer se blíží

Vyhrazená tábořiště nalezneme i v dalších slovenských národních parcích a CHKO. Ať již jde Slovenský kras, kde můžete legálně zatábořit na louce u Zádielské chaty, na Plešivecké planině při chatě Dulová či v Národním parku Poloniny v Bukovských vrších, kde můžete tábořit v sedle pod Čierťažou a nebo v Ruském sedle. Na Malá Fatře a v dalších pohořích si však můžete o legálním bivaku nechat jen zdát, do praxe běžné například v Norsku či Švédsku máme značně daleko.

i Chaty a boudy
Přehled útulen, bud a horských chat neustále doplňujeme a aktualizujeme i na našich webových stránkách. Andrejcová

Pokud chcete bivakovat bez problémů na hřebenech hor, musíte vyrazit do ukrajinských Karpat a nebo rumunských Karpat, kde vás nikdo se stanem nahánět nebude. Snad vyjma pohoří Retezat…

Vraťme se ale ke Slovensku. V Tatrách, na Velké Fatře aj. existuje menší či větší síť turistických útulen či tábořišť, avšak ty jsou mnohdy na ne zcela vyhovujících místech. Zejména v Západních Tatrách je rozmístění a poloha útulen v Jamnícke dolině a pod Klinom naprosto nevyhovující. Diskutovat by se dalo i o Velké Fatře, ve které existuje řada salaší a bud, které ale legálně využít nemůžete, neboť nepatří mezi ta povolená.

To je tak trochu škoda (tím ovšem neříkám, že tyto boudy nejsou využívány). Navíc dochází k jejich zamykání poté, co byli správci objektů (obvykle zemědělská družstva) pokutována za nepořádek, jenž tady dělali návštěvníci. Nakolik šlo či nešlo sjednat pořádek přímo na místě ví asi jen jednotliví strážci parku. Možná by intervence na místě byla vhodnější, účinnější a nezvyšovala by zbytečné tenze mezi turistickou veřejností a zájmy ochrany přírody, než takovéto pokoutní sankcionování.

Bouda, Nízké Tatry

Problémy na Slovensku se však netýkají pouze národních parků a chráněných krajinných oblastí. Ve slovenském zákoně 542/2002 o ochraně přírody a krajiny je bivakování a rozdělávání ohně zakázáno v oblastech se III. a vyšším stupněm ochrany. Avšak v nelogickém rozporu s tím je Zákon o lesích č. 326/2005 jenž zakazuje rozdělávání ohně a táboření mimo k tomu vyhrazených míst. Těch je ovšem ve slovenských lesích jako šafránů. Když v paměti rychle prolétnu taková pohoří jako jsou Považský Inovec, Pohronský Inovec, Volovské vrchy či Stolické vrchy, pak jsem napočítal tolik vyhrazených míst, že mi k tomu stačí prsty na jedné ruce…

Podobné sítě turistických útulen jako ve Skandinávii se v našich zemích asi nikdy nedočkáme. Jednak turistický ruch má trochu jinou podobu než ne severu, jednak chybí politická vůle a také chybí i určitá snaha ze strany samotných turistů tlačit nadřízené složky do takovýchto mezí. Což je možná dáno i určitou nedisciplinovaností samotných turistů a ničením již dnes stojících objektů. S podobným poškozováním zařízení útulen, které jsem viděl například na Andrejcové aj., jsem se ve Skandinávii nikdy nesetkal…

Hřeben Lúčanské Malé Fatry Horský hotel Radegast, Beskydy

Pozn. autora po uzávěrce: Osobně v horách velice často přespávám pod širákem. Například jen v Tatrách jsem takto spal asi 100×. Přespávám na vrcholech a nebo odlehlých místech, vyhýbám se "notoricky" známým "tábořištím". Uléhám po západu Slunce a vstávám brzy po východu Slunce (kamarádi říkají, že v mém případě je brzké vstávání nezvyklý jev). Jde o to nebýt na ráně, naopak chce být nenápadný, neprovokovat, neničit a je po problémech.

Osobně jsem nikdy žádný neměl a to jsem se dvakráte setkal s ochranáři. Jednou na Baranci a jednou na Plačlivém. Ti podle mé fotovýbavy připravené na noční focení pochopili, že na místě zůstanu i přes noc, přesto se setkání obešlo bez jakýchkoliv problémů. Naopak jsme si příjemně popovídali, přátelsky se rozloučili a šli si po svých. Pokud vás již někdo při bivaku vyhmátne chce se zachovat slušně a nenasadit hned arogantní tón (dnes bohužel tolik obvyklý) a neohánět se právy či známostmi. Pokud neděláte vyslovený bordel a nenarazíte na vysloveného "pitomce", obvykle se dá rozumně domluvit…

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor
28.12.2016, 22:52 Martin | bivakování x stanování
28.12.2016, 23:35 -OB- | Na dotaz, jaký
29.12.2016, 03:14 Martin | ...
18.07.2018, 09:22 Jiří Moc. | bivak
01.08.2011, 18:16 Lea | Finsko
18.03.2019, 11:38 Ursus | re: FI
30.06.2023, 13:49 Jindra | Správný odkaz
01.08.2011, 13:44 Standa | A co táboření mimo les?
14.09.2011, 20:13 flashmike | Táboření mimo les
24.06.2011, 15:07 Jerry | ad
14.06.2011, 20:12 Michal | Spaní venku
14.06.2011, 21:29 -OB- | Na jednu stranu máą
15.06.2011, 11:33 pitrs | re
14.06.2011, 15:42 Pitrs | reakce
14.06.2011, 11:09 PabLoss | Není problém
07.09.2011, 02:25 Petr | Plne souhlasim
13.06.2011, 19:49 JanoP | koliba pod Klinom
13.06.2011, 19:56 -OB- | Jano, tentokráte se pleteą.
13.06.2011, 13:59 Krío | Posledne riadky
23.06.2011, 15:22 -OB- | Do diskuse vloľit
24.06.2011, 11:54 Jerry | Norsko
24.06.2011, 11:58 -OB- | Články
23.12.2018, 15:25 donlabuznik | spacak


Další související články:

+ Nové turistické útulny na hřebenech slovenských hor již asi nikdy nebudou
+ Bivakování a stanování v Rakousku - mohu bivakovat nebo stanovat v rakouských Alpách?
+ Bivakování v horách: Jak si ustelete, tak si také lehnete
+ Bivakování je naprosto přirozenou součástí turistiky: Bivakovalo se, bivakuje se a…
+ Bivakovací pytel neboli žďárák, nouzový vak pro přespání v přírodě
+ Těžaři si za podpory Stráského opět brousí zuby na šumavské dřevo
+ Proč nejezdím TEŽ aneb dobrou chuť přeje Štrbské Pleso
+ Quo vadis slovenská přírodo?
+ Taková normální "špecifiká"
+ "Turista" na lavičce
+ Teror na Luční boudě; z redakční pošty, aneb co nešlo nezveřejnit
+ Kasprowy Wierch versus Lomnický štít
Reklama
Výběr článků
Hory Dvoudenní trek aneb to nejkrásnější z východních Krkonoš
Hory Dvoudenní toulání po západních Krkonoších
Hory Túra na nejjižnější bod České republiky
Reklama
Témata našich článků…
Černé jezero Téryho chata Vysoké Tatry, ubytování Soláň Branč Chřiby Chata na Šerlichu Štefánička Roháče, ubytování Sněžka Pulčínské skály Maroko Praděd Slunce Hričov Strážov Vihorlat Morské oko Chalupská slať Mohelenská step Horská nemoc Panská skála
Populární treky
1. Slovenské hory Přechod hřebene Malé Fatry na sněžnicích
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Západních Tater - Roháčů, nejnáročnější hřebenovka Slovenska
3. České hory Dvoudenní přechod hřebene Krkonoš, hřebenovka nejvyšších českých hor
4. Divoký Balkán Což takhle hřebenovka přes Korab a Deshat?
5. Bulharské hory Divokou stopou Rodop (3), ke skalním mostům rodopského krasu
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Reklama
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist