Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 24.10.2022 , svátek má
Treking > Geomorfologie > Českomoravská vrchovina, členění pohoří Vysočiny

Českomoravská vrchovina, členění pohoří Vysočiny

Českomoravská vrchovina (geomorfologická oblast) aneb Vysočina, turistika a pohoří

5.12.2017 | Otakar Brandos

Českomoravská vrchovina. Každý z nás ji jistě zná. Oblast Českomoravské vrchoviny je totiž častým námětem televize i rozhlasu. Především díky dopravnímu zpravodajství a nehodám na tolik skloňované dálnici D1. Kdo z nás ale dokáže přesně vymezit Českomoravskou vrchoviny, která je lidově zvaná též Vysočina? Kdo zná jednotlivá pohoří této rozsáhlé geomorfologické oblasti. Možná ani obyvatelé kraje Vysočina ne…

Českomoravská vrchovina

Tak předně. Českomoravská vrchovina není, jak se často mylně uvádí, pohoří. Jedná se o geomorfologickou oblast, jejímiž sousedy jsou další geomorfologické oblasti - Jihočeské pánve, Středočeská pahorkatina a Brněnská vrchovina. S těmito oblastmi patří do nadřazené jednotky, kterou je Česko-moravská subprovincie.

Na severu Českomoravská vrchovina dále sousedí se Středočeskou tabulí, Východočeskou tabulí, Orlickou oblastí a Jesenickou oblastí. Na východě ji vymezují Vněkarpatské sníženiny. No a na jihu je "naše" Českomoravská vrchovina ohraničena sice státní hranicí s Rakouskem, fyzicky však pokračuje k našim jižním sousedům jako Thaya Hochland, tedy vysočina kolem řeky Dyje. Pro laika pojmy a názvy málo uchopitelné a možná i nesrozumitelné. Ale pro vymezení této geomorfologické oblasti nezbytné.

Čtěte také: Geomorfologické členění České republiky, do subprovincií

Z předchozího odstavce jasně plyne, že hovořit o Českomoravské vrchovině jako o pohoří je tak trochu nemístné. Podobně jako je tomu na Slovensku v případě Slovenského rudohoří a nebo Slovenského středohoří, které jsou podrobněji popsány v samostatných článcích.

Vymezení Českomoravské vrchoviny

Vymezme si tedy konečně na Českomoravskou vrchovinu, která se rovnoměrně rozkládá po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy (odsud i název), z pohledu turisty a běžného smrtelníka. Stačí si Českomoravskou vrchovinu rozdělit na podřazené geomorfologické jednotky - celky. Chcete-li - na pohoří. Těch je celkem sedm. Jsou to:

Tyto celky se dále dělí na 21 geomorfologických podcelků, z nichž mezi turistickou veřejností jsou asi nejvíce známy Žďárské vrchy a Jihlavské vrchy. Podcelky se dále dělí na desítky okrsků, jejichž přehledy můžete nalézt na Trekingu v samostatných článcích.

Mapa ČR

Jedná se tedy o oblast vymezenou (velice hrubě) městy Jindřichův Hradec, Tábor, Vlašim, Kolín, Svitavy, Tišnov a Ivančice. Podrobnější geomorfologické členění jednotlivých celků naleznete v samostatných textech věnovaných jednotlivým celkům a členění do podcelků v níže připojené tabulce. A nebo v samostatném přehledném článku o geomorfologickém členění České republiky.

Českomoravská vrchovina Křemešnická vrchovina Humpolecká vrchovina
Jindřichohradecká pahorkatina
Pacovská pahorkatina
Želivská pahorkatina
Hornosázavská pahorkatina Kutnohorská plošina
Světelská pahorkatina
Havlíčkobrodská pahorkatina
Jihlavsko-sázavská brázda
Železné hory Sečská vrchovina
Chvaletická pahorkatina
Hornosvratecká vrchovina Žďárské vrchy
Nedvědická vrchovina
Křižanovská vrchovina Bítešská vrchovina
Brtnická vrchovina
Dačická kotlina
Javořická vrchovina Jihlavské vrchy
Novobystřická vrchovina
Jevišovická pahorkatina Jemnická kotlina
Bítovská pahorkatina
Jaroměřická kotlina
Znojemská pahorkatina

Nejvyšší hora (hory) Českomoravské vrchoviny

Povrch Českomoravské vrchoviny tvoří mírně zvlněné vrchoviny a pahorkatiny. Oblast sice nedosahuje nijak závratných výšek, v průměru max. 600 až 700 m, přesto však skýtá obrovské množství přírodních krás a turistických zajímavostí. Ať již v podobě skalních útvarů rozesetých po horách i dolech, rybníků s mokřady, přírodních rezervací či velkého množství středověkých hradů a nebo novodobých rozhleden.

Pro turisty asi budou nejzajímavějšími nejvyšší vrcholy Českomoravské vrchoviny (Vysočiny). Tím úplně nejvyšším vrcholem celé Českomoravské vrchoviny je Javořice (837 m), nejvyšší hora Javořické vrchoviny nacházející se v sousedství Železných hor v jihozápadním cípu této geomorfologické oblasti o celkové výměře 11 742 km2. To je, bez pár drobných, 15 % rozlohy České republiky.

Českomoravská vrchovina

O pouhý metr za Javořicí "zaostává" vrch Devět skal (836 m) v Žďárských vrších, podcelku Hornosvratecké vrchoviny. Dalšími osmistovkami Žďárských vrchů (Hornosvratecké vrchoviny) jsou vrchy Devět skal (836 m), Buchtův kopec (813 m), Pohledecká skála (812 m), Žákova hora (810 m) a Kamenný vrch (802 m).

Z dalších nejvyšších vrcholů si zmínku zaslouží Harusův kopec (741 m), nejvyšší vrch Křižanovské vrchoviny. A nebo Křemešník (765 m), nejvyšší hora Křemešnické vrchoviny. Hornosázavská pahorkatina se může pochlubit vrchem Roudnice (661 m), Železné hory vrchem Pešava (697 m) a Jevišovická pahorkatina Zadní horou (633 m).

Vodstvo

Českomoravská vrchovina je odvodňována hustou sítí řek a říček. Jakousi pomyslnou říční páteří Českomoravské vrchoviny je řeka Jihlava. Ta spolu se sousední Oslavou a Rokytnou odvodňuje velkou část Českomoravské vrchoviny. Severozápadní část oblasti odvodňuje Sázava a východní část řeka Svratka. Jižní část oblasti pak odvodňuje hraniční řeka Dyje. Českomoravská vrchovina tak patří ke dvěma úmořím: k úmoří Černého moře a Severního moře.

Klima

Klima Českomoravské vrchoviny se příliš neodlišuje od klimatu okolních oblastí. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 5 - 7 °C, roční úhrn srážek činí 650 až 880 mm. V polohách nad 800 metrů se roční úhrn srážek zvyšuje až na 1 100 mm.

Geologie

Masív Českomoravské vrchoviny je budován převážně starými horninami, které vznikaly v prvohorách či ještě starších geologických obdobích. Stáří některých hornin tak dosahuje i více než 600 miliónů let, takže vznikaly zřejmě již v starohorách a nebo prahorách. Jelikož se ale jedná o přeměněné horniny, které byly sekundárně vystaveny vysokým tlakům a teplotám, není možné jejich přesnější radiometrické datování.

Českomoravská vrchovina

Českomoravská vrchovina byla v dávné geologické minulosti součástí tzv. variského pohoří, které se táhlo napříč celým tehdejším kontinentem (jenž pochopitelně vypadal zcela jinak než dnes). Následné horotvorné pohyby, transgrese a regrese moří a eroze snížily výšku původního pohoří z nějakých 5 000 až 8 000 metrů na dnešní zlomek (max. 837 m).

Spolu s Šumavskou hornatinou tak Českomoravská vrchovina patří k nejstarším geologickým útvarům České republiky. Geologové hovoří o tzv. Moldanubiku. Moldanubikum představuje nejstarší vývojovou jednotku Českého masívu, která vedle ČR zasahuje i do Rakouska a vyplňuje prostor mezi toky Dunaje a Vltavy.

Z hornin v Českomoravské vrchovině převažují různé metamorfované horniny. Především pararuly, ortoruly, serpentinity, amfibolity či granulity. V malém zastoupení se objevují i mladší (druhohorní) usazené horniny. V geologicky nejpestřejším pohoří Českomoravské vrchoviny - v Železných horách - se ale objevují i křemence, permské pískovce, diority, opuky. A také sprašové hlíny a aluviální náplavy čtvrtohorního stáří.

Kam na výlet v Českomoravské vrchovině

Přestože je oblast Českomoravské vrchoviny poměrně hustě osídlena, nalezneme tady velká území s minimálními zásahy člověka. Především v oblasti Hornosvratecké vrchoviny a Železných hor. Není tedy divu, že tady byly vyhlášeny hned dvě chráněné krajinné oblasti. Jsou to CHKO Žďárské vrchy, která byla vyhlášena v roce 1970 na rozloze asi 709 km2 a Chráněná krajinná oblast Železné hory, která byla vyhlášena v roce 1991 na území o rozloze 284 km2. A úplně nejvýznamnějším chráněným územím Českomoravské vrchoviny je Národní park Podyjí, který byl vyhlášen v roce 1991 na ploše pouhých 63 km2.

Českomoravská vrchovina Českomoravská vrchovina

Osobně bych z celé Českomoravské vrchoviny vyzvedl oblast Ždárských vrchů s nejvyššího horami celé oblasti a rybník Velké Dářko. A pak naprosto výjimečnou Mohelenskou hadcovou step v Jevišovické pahorkatině s unikátní flórou a faunou na hadci. V oblasti Českomoravské vrchoviny však nalezneme stovky, ne-li tisíce turisticky atraktivních cílů. Jejich jmenování jde však již daleko za rámec tohoto článku.

Treking.cz - diskuze
Reklama
Témata našich článků…
Jupiter Borový vodopád Vosecká bouda Cvilín Zámek Hluboká Chata Horalka Chata Jelenka Macocha Pluto Sluneční soustava Motýli Matterhorn Hukvaldy Soumrak Konopiště Pluto Altocumulus Velhartice Bouřky Černá díra Opruzeniny Čertův mlýn
Reklama
Vyhledat ubytování podle pohoří

1. Beskydy, ubytování a horské chaty v Beskydech
2. Javorníky, ubytování a horské chaty v Javorníkách
3. Jeseníky, ubytování a horské chaty v Jeseníkách
4. Jizerské hory, ubytování a chaty v Jizerských horách
5. Krkonoše, ubytování a horské boudy v Krkonoších
6. Orlické hory, ubytování a chaty v Orlických horách
7. Šumava, ubytování a horské chaty na Šumavě
CZ / SK
1. Malá Fatra, ubytování a horské chaty na Malé Fatře
2. Nízké Tatry, ubytování a chaty v Nízkých Tatrách
3. Oravské Beskydy, ubytování a chaty na Oravě
4. Roháče, ubytování a chaty v Západních Tatrách
5. Slovenský ráj, ubytování a chaty ve Slovenském ráji
6. Velká Fatra, horské chaty a útulny na Velké Fatře
7. Vysoké Tatry, ubytování a chaty ve Vysokých Tatrách
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Vybíráme z obsahu…
1. Hrady Hrad Děvičky, romantická zřícenina na severním okraji Pavlovských vrchů
2. Jeskyně Jeskyně Na Pomezí: Otevírací doba a cena vstupného jeskyně Na Pomezí, Rychlebské hory
3. Naše vrcholy Babia hora: Vrchol úžasných výhledů, nejvyšší hora Oravských Beskyd
4. Památky Dřevěný kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem, tip na výlet v Beskydech
5. Vesmír Mléčná dráha neboli naše Galaxie - náš mateřský galaktický hvězdný ostrov
6. Horské chaty Chata Svatobor: Ubytování na Svatoboru, Svatoborská vrchovina
7. České hrady Karlštejn. jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších českých hradů
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist