Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Kontakty  Cookies  Ceník inzerce  RSS 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 9.11.2018 , svátek má
Treking > Vesmír > Planety v systému TRAPPIST-1 pravděpodobně nesou značné množství vody

Planety v systému TRAPPIST-1 pravděpodobně nesou značné množství vody

První náznaky složení exoplanet o velikosti Země

8.2.2018 | ESO 1805

Nová studie sedmi planet obíhajících kolem mimořádně chladného červeného trpaslíka TRAPPIST-1 ukázala, že tělesa jsou většinou tvořena horninami a mohou nést dokonce větší množství vody než planeta Země. Hustoty jednotlivých těles v systému, které jsou nyní známy mnohem přesněji než doposud, naznačují, že některé planety mohou obsahovat až 5 % hmotnosti v podobě vody - tedy 250krát více než v oceánech na Zemi.

Vizualizace planetárního systému TRAPPIST-1

Teplejší planety ležící nejblíže své mateřské hvězdy mají pravděpodobně husté atmosféry obsahující značné množství vodní páry, vzdálenější pak mohou být pokryty silným ledovým příkrovem. Čtvrtá planeta systému je, pokud jde o velikost, hustotu a množství záření dopadajícího na povrch, nejpodobnější Zemi. Ze všech sedmi těles obsahuje největší množství hornin a má potenciál udržet na povrchu vodu v kapalném stavu.

Planety obíhající kolem slabého červeného trpaslíka TRAPPIST-1, který se nachází jen 40 světelných let od Slunce, se poprvé podařilo detekovat v roce 2016 pomocí přístroje TRAPPIST-South pracujícího na observatoři ESO/La Silla a v Chile. Pozorování získaná v následujícím roce pomocí dalších pozemních i kosmických přístrojů (včetně dalekohledu ESO/VLT - Very Large Telescope nebo NASA/Spitzer Space Telescope) odhalila, že systém tvoří minimálně sedm planet (eso1706), které jsou všechny svou velikostí podobné Zemi. Planety nesou označení TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g a h, v pořadí se zvyšující se vzdáleností od centrální hvězdy systému [1].

Čtěte také: Voda na planetách v systému TRAPPIST-1?

Nedávno byla získána další pozorování tohoto systému, jednak pomocí nového pozemního zařízení SPECULOOS(ESO/Paranal) a také kosmických teleskopů Spitzer (NASA/Spitzer Space Telescope) a Kepler (NASA/Kepler Space Telescope). Tým vědců pod vedením Simona Grimma (University of Bern, Švýcarsko) aplikoval na všechna dostupná data komplexní metody počítačového modelování a podařilo se mu určit hustoty jednotlivých těles s mnohem vyšší přesností, než bylo možné dosud [2].

Vizualizace planetárního systému TRAPPIST-1

Simon Grimm vysvětluje postup určení hmotnosti: "Planety v systému TRAPPIST-1 jsou tak blízko sebe, že se navzájem gravitačně ovlivňují, proto dochází k časovým posunům v okamžicích přechodů jednotlivých těles přes disk mateřské hvězdy. Tyto odchylky závisí jednak na hmotnosti těles, ale také na vzdálenosti a dalších parametrech dráhy. S pomocí počítačového modelu simulujeme dráhy planet, dokud vypočtené okamžiky přechodů nesouhlasí s napozorovanými daty. Takto je možné zjistit hmotnosti těles."

Člen týmu Eric Agol komentuje význam výsledků: "Jedním z hlavních úkolů studia exoplanet je již nějakou dobu zkoumání složení planet, které jsou podobné Zemi co do velikosti a povrchové teploty. Objev systému TRAPPIST-1 a technické možnosti zařízení ESO v Chile i kosmických teleskopů jako je Spitzer umožnily tento problém řešit - poprvé jsme získali reálnou představu o složení exoplanet o velikosti Země."

Srovnání systému TRAPPIST-1 a Sluneční soustavy

Měření hustoty, v kombinaci s modely složení těles, naznačují, že planety systému TRAPPIST-1 nejsou jen pusté kamenné světy. Zdá se, že tělesa obsahují značné množství těkavých materiálů, pravděpodobně vody [3], která by v některých případech mohla tvořit až 5 % jejich celkové hmotnosti - což je značné množství. Pro srovnání, v případě Země tvoří voda jen asi 0,02 % hmotnosti.

"Hustota, ačkoliv je velmi podstatná pro odvození složení planety, neříká takřka nic o její obyvatelnosti. Naše studie je však důležitým krokem na cestě k poznání, zda některá z těchto planet je schopná skutečně nést život," říká spoluautor práce Brice-Olivier Demory (University of Bern, Švýcarsko).

Vlastnosti sedmi planet systému TRAPPIST-1

Vnitřní planety TRAPPIST-1b a TRAPPIST-1b mají pravděpodobně kamenná jádra a jsou obklopeny atmosférami mnohem hustějšími, než má Země. Třetí planeta TRAPPIST-1d je nejspíš nejlehčím tělesem systému s hmotností pouhých 30 % Země. Vědci si zatím nejsou jisti, zda má rozsáhlou atmosféru nebo je pokryta oceánem, či dokonce ledovým příkrovem.

Vědce překvapilo, že planeta TRAPPIST-1e je jediným tělesem v systému, které má větší hustotu než Země, což naznačuje, že by mohla mít hustější železné jádro a nemusí tedy nutně mít hustou atmosféru, oceán nebo ledový povrch. Zdá se, že v případě TRAPPIST-1e tvoří horniny mnohem větší část tělesa, než je tomu u ostatních planet systému. Pokud však jde o velikost, hustotu a množství záření dopadajícího na povrch, je Zemi nejpodobnější.

TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g a TRAPPIST-1h jsou dost daleko od hvězdy, aby voda zamrzla na celém povrchu. Pokud tato tělesa mají řídké atmosféry, je nepravděpodobné, že by obsahovaly těžké molekuly, jako je třeba oxid uhličitý, které nacházíme na Zemi.

Velikosti, hmotnosti a teploty sedmi planet systému TRAPPIST-1

"Je zajímavé, že vnitřní planety systému nejsou nejhustější, a také, že chladnější planety nemohou mít husté atmosféry," poznamenává spoluautorka práce Caroline Dorn (University of Zurich, Švýcarsko).

Systém TRAPPIST-1 bude v budoucnosti cílem intenzivního výzkumu pomocí řady nových pozemních i kosmických přístrojů - včetně dalekohledu ESO/ELT (Extremely Large Telescope) nebo kosmického Webova teleskopu (NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope).

Astronomové rovněž pečlivě pátrají po dalších tělesech v okolí slabého červeného trpaslíka TRAPPIST-1. Člen týmu Michaël Gillon k tomu dodává: "Tyto výsledky jasně ukazují, jaký je zájem o pátrání po transitujících extrasolárních planetách u nedalekých mimořádně chladných hvězd - jako je třeba TRAPPIST-1. A to je přesně úkol pro SPECULOOS, nový projekt zaměřený na hledání exoplanet, který začíná pracovat na observatoři ESO/Paranal v Chile."

Poznámky

[1] Planety byly objeveny s použitím těchto dalekohledů: TRAPPIST-South na observatoři ESO/La Silla (Chile); TRAPPIST-North (Maroko); kosmického Spitzerova teleskopu (NASA Spitzer Space Telescope); přístroje HAWK-I a dalekohledu ESO/VLT (Very Large Telescope) na observatoři ESO/Paranal (Chile); dalekohledu UKIRT (3.8-metre UKIRT telescope, in Havaj); dalekohledů Liverpool (2-metre Liverpool telescope) a William Herschel (4-metre William Herschel telescope) na ostrově La Palma (Kanárské ostrovy) a dalekohledu SAAO (1-metre SAAO telescope, Jihoafrická republika).

[2] Měření hustot extrasolárních planet není jednoduché. Je potřeba zjistit velikost i hmotnost planety. Planety v systému TRAPPIST-1 byly objeveny pomocí metody transitů - pomocí dalekohledů astronomové pátrají po slabých poklesech jasnosti hvězdy, které způsobuje planeta přecházející přes disk hvězdy a odstiňující část jejího světla. Toto měření poskytuje rozumný odhad velikosti planety. Zjištění hmotnosti je ale obtížnější, protože, pokud nedochází k dalším efektům, mohou se planety o různé hmotnosti pohybovat po stejné dráze a neexistuje přímá metoda, jak hmotnost odvodit. V multiplanetárním systému však možnost existuje - hmotnější planeta působí na dráhy ostatních těles více, než planeta lehká. A tento efekt následně ovlivňuje načasování transitů. Tým pod vedením Simona Grimma použil těchto komplikovaných a slabých efektů k odhadnutí nejpravděpodobnějších hmotností všech sedmi planet, a to na základě rozsáhlého archivu dat o transitech a pomocí velmi sofistikované analýzy i modelování.

Vlastnosti planet Sluneční soustavy, systému TRAPPIST-1 a dalších exoplanet

[3] V modelech byly rovněž uvažovány alternativní látky, jako třeba oxid uhličitý. Preferují však vodu (ať už v podobě páry, kapaliny nebo ledu) jako nejpravděpodobnější dominantní složku povrchového materiálu planet, jelikož je nejbohatším zdrojem těkavých látek v protoplanetárních discích se složením podobným Sluneční soustavě.

[4] Přehlídkové dalekohledy projektu SPECULOOS na observatoři ESO/Paranal jsou před dokončením.

Další informace

Výzkum byl prezentován v článku "The nature of the TRAPPIST-1 exoplanets" autorů S. Grimm a kol., který byl zveřejněn ve vědeckém časopise Astronomy & Astrophysics.

Složení týmu: Simon L. Grimm (University of Bern, Center for Space and Habitability, Bern, Švýcarsko), Brice-Olivier Demory (University of Bern, Center for Space and Habitability, Bern, Švýcarsko), Michaël Gillon (Space Sciences, Technologies and Astrophysics Research Institute, Université de Liege, Liege, Belgie), Caroline Dorn (University of Bern, Center for Space and Habitability, Bern, Švýcarsko; University of Zurich, Institute of Computational Sciences, Zurich, Švýcarsko), Eric Agol (University of Washington, Seattle, Washington, USA; NASA Astrobiology Institute's Virtual Planetary Laboratory, Seattle, Washington, USA; Institut d'Astrophysique de Paris, Paris, Francie), Artem Burdanov (Space Sciences, Technologies and Astrophysics Research Institute, Université de Liege, Liege, Belgie), Laetitia Delrez (Cavendish Laboratory, Cambridge, UK; Space Sciences, Technologies and Astrophysics Research Institute, Université de Liege, Liege, Belgie), Marko Sestovic (University of Bern, Center for Space and Habitability, Bern, Švýcarsko), Amaury H. M. J. Triaud (Institute of Astronomy, Cambridge, UK; University of Birmingham, Birmingham, UK), Martin Turbet (Laboratoire de Météorologie Dynamique, IPSL, Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06, CNRS, Paris, Francie), Émeline Bolmont (Université Paris Diderot, AIM, Sorbonne Paris Cité, CEA, CNRS, Gif-sur-Yvette, Francie), Anthony Caldas (Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, Univ. Bordeaux, CNRS, Pessac, Francie), Julien de Wit (Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA), Emmanuël Jehin (Space Sciences, Technologies and Astrophysics Research Institute, Université de Liege, Liege, Belgie), Jérémy Leconte (Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, Univ. Bordeaux, CNRS, Pessac, Francie), Sean N. Raymond (Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, Univ. Bordeaux, CNRS, Pessac, Francie), Valérie Van Grootel (Space Sciences, Technologies and…

ESO je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace Evropy, která v současnosti provozuje jedny z nejproduktivnějších pozemních astronomických observatoří světa. ESO podporuje celkem 16 zemí: Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a hostící stát Chile. ESO uskutečňuje ambiciózní program zaměřený na návrh, konstrukci a provoz výkonných pozemních pozorovacích komplexů umožňujících astronomům dosáhnout významných vědeckých objevů. ESO také hraje vedoucí úlohu při podpoře a organizaci celosvětové spolupráce v astronomickém výzkumu. ESO provozuje tři unikátní pozorovací střediska světového významu nacházející se v Chile: La Silla, Paranal a Chajnantor. Na Observatoři Paranal, nejvyspělejší astronomické observatoři světa pro viditelnou oblast, pracuje Velmi velký dalekohled VLT a také dva další přehlídkové teleskopy - VISTA a VST. Dalekohled VISTA pozoruje v infračervené části spektra a je největším přehlídkovým teleskopem na světě, dalekohled VST je největším teleskopem navrženým k prohlídce oblohy ve viditelné oblasti spektra. ESO je významným partnerem revolučního astronomického teleskopu ALMA, největšího astronomického projektu současnosti. Nedaleko Paranalu v oblasti Cero Armazones staví ESO nový dalekohled ELT (Extremely Large Telescope), který se stane "největším okem hledícím do vesmíru".

Odkazy

Kontakty

Viktor Votruba
národní kontakt
Astronomický ústav AV ČR, 251 65 Ondřejov, Česká republika
Email: votruba@physics.muni.cz

Jiří Srba
překlad
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Česká republika
Email: jsrba@astrovm.cz

Simon Grimm
SAINT-EX Research Group, University of Bern, Center for Space and Habitability
Bern, Switzerland
Tel.: +41 31 631 3995
Email: simon.grimm@csh.unibe.ch

Brice-Olivier Demory
SAINT-EX Research Group, University of Bern, Center for Space and Habitability
Bern, Switzerland
Tel.: +41 31 631 5157
Email: brice.demory@csh.unibe.ch

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Tel.: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

Srovnání vlastností sedmi planet systému TRAPPIST-1

Další související články:

+ Exoplanety. Zrození obří planety? Kandidát na exoplanetu pozorován v hvězdném lůně
+ Pořídil dalekohled VLT snímek dosud nejlehčí exoplanety?
+ Populace extrasolárních komet u hvězdy Beta Pictoris, kolem nedaleké hvězdy existují…
+ Voda na Marsu, dnes již máme díky kosmickým sondám nezvratné důkazy
+ Voda na Zemi asi nemá kometární původ, překvapivá zjištění kosmické sondy Rosetta
+ Voda ve vesmíru, stopy vody na vzdálené planetě v souhvězdí Lištičky
+ IC 2177 mlhovina Racek aneb na křídlech racka
+ Směsice exotických hvězd, nový snímek hvězdokupy 47 Tucanae dalekohledem VISTA
+ Barevný vesmír - neuvěřitelné fotografie z vesmíru
+ Obrazy z vesmíru, mlhovina M 42 v Orionu
+ Prachové pásy reflexní mlhoviny M 78 v novém světle
+ Hvězda s chvostem, neočekávaný objev
+ Nejtěžší známá hvězda ve vesmíru
Reklama
Boudy, útulny a chaty, hory
Mapa Mapa Hory ČR a Slovenska Útulna Útulna Boudy, útulny a chaty
Reklama
Na Trekingu dále naleznete
Naše rozhledny Skalní města
Naše vrcholy Vodopády
Ledovcová jezera Sedla a doliny
Jeskyně Památky
České hrady Slovenské hrady
Geomorfologie (ČR) Geomorfologie (SK)
Nejvyšší hory (SK) Nejvyšší hory (ČR)
Nejvyšší vrcholy Orografické členění
Karpaty Alpy
Reklama
Vyhledat ubytování podle pohoří

1. Beskydy, ubytování a horské chaty v Beskydech
2. Javorníky, ubytování a horské chaty v Javorníkách
3. Jeseníky, ubytování a horské chaty v Jeseníkách
4. Jizerské hory, ubytování a chaty v Jizerských horách
5. Krkonoše, ubytování a horské boudy v Krkonoších
6. Orlické hory, ubytování a chaty v Orlických horách
7. Šumava, ubytování a horské chaty na Šumavě
CZ / SK
1. Malá Fatra, ubytování a horské chaty na Malé Fatře
2. Nízké Tatry, ubytování a chaty v Nízkých Tatrách
3. Oravské Beskydy, ubytování a chaty na Oravě
4. Roháče, ubytování a chaty v Západních Tatrách
5. Slovenský ráj, ubytování a chaty ve Slovenském ráji
6. Velká Fatra, horské chaty a útulny na Velké Fatře
7. Vysoké Tatry, ubytování a chaty ve Vysokých Tatrách
Témata našich článků…
Vesnuše Závojový vodopád Vosecká bouda Cvilín Zámek Hluboká Chata Šerlich Chata Jelenka Macocha Ceres Velikonoce Motýli Matterhorn Hukvaldy Soumrak Konopiště Kvarky Cirrus Velhartice Bouřky Černá díra Batohy Praděd
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Reklama
Reklama
Vybíráme z obsahu…
1. Rozhledny Petřínská rozhledna: Rozhlednu na Petříně v Praze zná každý Čech
2. Jeskyně Jeskyně Na Pomezí: Otevírací doba a cena vstupného jeskyně Na Pomezí, Rychlebské hory
3. Naše vrcholy Luční hora: 2. nejvyšší hora Krkonoš a České republiky
4. Památky Kuželov, větrný mlýn - technické a stavební památky v Bílých Karpatec
5. Vesmír Mléčná dráha neboli naše Galaxie - náš mateřský galaktický hvězdný ostrov
6. Horské chaty Chata Svatobor: Ubytování na Svatoboru, Svatoborská vrchovina
7. České hrady Karlštejn. jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších českých hradů
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie E-shop Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist