Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Kontakty  Cookies  Ceník inzerce  RSS 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 18.9.2019 , svátek má
Reklama
Treking > Cestování > Oceány podle velikosti (rozlohy)

Oceány podle velikosti (rozlohy)

Rozloha a hloubka světových oceánů, nejhlubší místa a zajímavosti

16.1.2017 | Otakar Brandos

Oceány pokrývají 71 % povrchu planety Země. O Zemi tak můžeme bez nadsázky hovořit jako o vodním světě. Z celkového povrchu Země, který činí asi 510,065 miliónů km2, zaujímají vodní plochy (oceány, moře, jezera, řeky) rozlohu 361,3 miliónů km2. Na souš tak zbývá všehovšudy asi 149 miliónů km2.

Světové oceány nejsou nejen nejvýznamnějším biotopem na naší matičce Zemi, ale také nejdůležitějším klimatickým činitelem. Mořský fytoplankton je zdrojem asi poloviny kyslíku, jenž se do atmosféry uvolňuje. A oceány rovněž hrají nezanedbatelnou roli při Moře absorpci oxidu uhličitého, jednoho ze skleníkových plynů významně ovlivňujících klimatické výkyvy či chcete-li - globální oteplování.

Světové oceány absorbují asi 85 % slunečního záření dopadajícího na zemský povrch. Oceány se svou obrovskou tepelnou setrvačností zabraňují velkým výkyvům teplot. Působí tak jako významný regulátor teploty na Zemi, obří tepelný výměník, který na povrchu naší planety podstatnou měrou zajišťuje příznivé podmínky k životu a výrazně snižuje amplitudu globální teploty.

Na Zemi máme 4, resp. 5 oceánů. Ten poslední oceán "vznikl" teprve v roce 2000, byť jen na mapách a z moci úřední. Jeho "vznik" však nebyl přijat všeobecně, takže ve světové geografické literatuře (i té nejnovější) se můžete i nadále setkávat s údaji jak o čtyřech, tak o pěti oceánech. K všeobecně známým Tichému oceánu, Atlantskému oceánu, Indickému oceánu a Severnímu ledovému oceánu ještě přibyl Jižní oceán zvaný také Jižní ledový oceán nebo Antarktický oceán. Rozlohy a hloubky (bez započítání okrajových moří) jednotlivých oceánů ukazuje níže připojená tabulka:

Oceán Rozloha (mil. km2) % podíl na rozloze oceánů Max. změřená hloubka (m) Průměrná hloubka (m)
Tichý oceán 155,6 43,04 10 994 3 780
Atlantský oceán 76,8 21,24 8 648 3 926
Indický oceán 68,6 18,97 7 209 3 890
Jižní oceán 20,3 5,62 8 428 4 500
Severní ledový oceán 14,1 3,90 5 449 1 328

Světový oceán tak vytváří poměrně souvislý vodní obal na povrchu planety Země, největší z terestrických planet naší Sluneční soustavy. Průměrná hloubka světového oceánu, který váže téměř 94 % povrchových vod, činí 3 790 m.

Moře

Typickou vlastností mořské vody je její slanost. Mořská voda je vlastně roztokem řady minerálních a organických látek, mezi nimiž převažují chlorid sodný (sůl), chlorid hořečnatý a síran hořečnatý, které dodávají mořské vodě hořkoslanou chuť. Průměrná salinita (slanost) mořské vody činí 35 ‰, obvykle se pohybuje mezi 33 až 37 ‰. Lokálně však může salinita kolísat i více. V závislosti na teplotě a výparu mořské vody, na mořských proudech, vodních srážkách a dalších faktorech. Maxima tak salinita dosahuje v Rudém moři - 41 ‰ a naopak minima v Baltském moři - 7,2 ‰.

Home Page | Časopis | Průvodce | Ceník inzerce | Soutěže | Seznamka | Kalendář akcí | Outdoor testy | Horské chaty | Fotogalerie | Archiv
Treky, turistika | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Vesmír, astronomie | Turistická mapa online | Spolupracujeme
TOPlist