Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 1.11.2018 , svátek má
Treking > Treky, turistika > Trek k pramenům řeky Ganga v indickém Himaláji

Trek k pramenům řeky Ganga v indickém Himaláji

a k ledovci Gomukh, indický Himaláj

7.11.2011 | Daniel Jablonski, www.danieljablonski.com

Šlapeme jednou z prochozených himálajských stezek. Před námi i za námi skupinky spolutrekařů, kteří jako drobní mravenci vystupují a sestupují po klikaté, úzké pěšině pěkně za sebou. My na zádech máme těžké batohy s výbavou do hor, na nohách kvalitní pohorky a na krcích zavěšené digitální zrcadlovky. Oni jen plastovou lahev s vodou z pramenů Gangy, na nohách sandále, přes tělo oranžový přehoz a v pytlíku nějakou tu rýži. Někteří i mobil.

Sudarshan Parbat  (6 507 m)

I když máme stejnou cestu, každý máme přece jen mírně odlišný cíl, což je poznat i na naších zevnějšcích. My jsme očarováni nádhernou přírodou, ostrými štíty a zasněženými šestitisícovkami. Je, zdá se, až tak toto úchvatné okolí nezajímá a jejich jediným cílem je pramen té čarovné, neuvěřitelné, všemocné a tedy i pro ně posvátné Gangy.

Ano, právě v těchto místech Velká Matka, jak ji hinduisté nazývají, pramení. Přesněji řečeno, pramení zde její první a oficiální (pravá) zdrojnice Bhagírathí. Druhým pramenem je Alakanandá.

Bhagírathí začíná svou pouť poblíž ledovce Gaumukh (Kravská tlama), jež je právě cílem toho množství věřících všech kast z celé Indie. A nás. Alakanandá pramení poblíž ledovců Satopanth a Bhagirath Kharak a protéká poutním místem Badrináth. Soutok Bhagírathí a Alakanandy je znám jako Devaprayåga a teprve odtud nese řeka název Ganga.

Agama

Ganga - největší řeka Indie, dohromady s Brahmaputrou zaujímá průtokem (14 270 m3/s) třetí místo na světě po Amazonce a Kongu. Je 2 510 km dlouhá a její povodí má spolu s Brahmaputrou rozlohu 2 055 000 km2. Svou pouť končí v Bengálském zálivu, kde se v obrovské deltě vlévá do slaných vod. Začíná ji však vysoko v Himálajích, kde ji v následujících řádcích půjdeme odstopovat.

Pouť začínáme v Rišikéš

Naše cesta k pramenům Gangy začíná v městečku Rišikéš v podhůří Himálají. Již tady se s posvátnou řekou setkáváme v jejím širokém korytě. Ba co více, naše první setkání s Gangou bylo již nedaleko města Bjinor. Nadšení, že vidíme jednu z nejslavnějších řek světa, však vzápětí vystřídalo zatrpklé mlčení při spatření mrtvého muže, jehož Ganga po proudu rychle unášela. Za ním z mostu skákaly zvědavé děti…

V Haridwaru, tam kde Ganga opouští Himálaj, se pak stáváme svědky rituálních koupelí v často velmi divokých vodách této řeky. Abychom se však dostali až tam, kde dle tradic z rozpuštěných vlasů boha Šivy (Pána hadů) vytryskla Ganga, musí naše cesta směřovat dále po proudu do hor, do Národního parku Gangotri, vzdáleného ještě něco kolem 360 kilometrů.

Národní park Gangotri

Toto nádherné místo na ploše 1 553 čtverečních kilometrů nabízí kombinaci majestátných jehličnatých lesů, vznešených ledovců a svěže zelených alpínských luk plných vysokohorské himálajské flóry. Stromové porosty jsou zde převážně tvořeny naprosto úchvatnými a vzrostlými jedinci cedrů Cedrus deodara, který se divoce vyskytuje právě v oblasti západních Himálají ve výškách mezi 1 500 až 3 200 m nad mořem. Jedná se o vždyzelené jehličnaté stromy dorůstající výšky až 60 m s kmeny o průměru až tri metry, které upoutají vaše oči mezi prvními.

Poutníci Cedry

Tento národní park je lokalizován právě podél povodí přítoku Bhagirathi v indickém státě Uttarakhand. Severovýchodní hranice parku se nachází poblíž hranice s Čínou, která je přes místní několika tisícové vrcholy opravdu co by kamenem dohodil. Do nebe sahající štíty, nekonečně hluboké rokle, strmé útesy a úzká údolí tuto oblast dostatečně charakterizují. Je to divočina a divoké je i dostat se do této divočiny.

Překonáváme úzké horské cestičky, bez asfaltu, kde minout se s plně naloženým autobusem je často obrovský a časově náročný problém. A když vidíte, že kola auta jsou jen pár centimetrů od hrany nezpevněné silnice, tak to také není zrovna dvakrát příjemné. Himálajští řidiči jsou však mistry svého řemesla. I když i zde a celkem často dochází k neštěstím. Při krátké zastávce nám místní vyprávějí, že před týdnem v těchto místech spadl autobus s 42 cestujícími do rokliny, kde burácí přítok Gangy - Bhagírathí. I kdyby přežili hrůzostrašný pád, všechny odnesl silný proud a nikoho v nejbližším okolí nenašli.

Osada Gangotri

Úzké cesty střídají poněkud bezpečnější průsmyky mezi skalami a my se prudkým stoupáním dostáváme na velkolepé, odlehlé místo v nadmořské výšce 3 042 m, do osady Gangotrí. Tady je opět jiný svět a je vidět, že o poutníky zde opravdu není nouze o čemž svědčí i množství svérázných suvenýrů a ašrámů, což jsou jakési ubytovny pro místní přitoulance. Chystáme se ke Goumukhu. Jakožto pramen Gangy je Gangotrí jedním z nejposvátnějších míst v Indii, stejně jako Yamunotri, Kedarnathem a Badrináthem.

Začátek treku v Gangotrí

Trek začínáme u stejnojmenného chrámu Gangotrí, který nechal vybudovat velitel Gurkhů Amar Sinh Thapa v 18. století a u kterého pozorujeme odvážné poutníky potápějící se do ledových vod již notně bouřlivých zárodků Gangy. My pokračujeme dále a za posledním, mnichy obývaným místem, cca 2 km od Gangotrí, se nám otevírá 19 km dlouhé údolí s nádhernými zasněženými vrcholy nedaleko známého Shivlingu. Přímo před námi se však naskýtá pohled na magický Sudarshan Parbat (6 507 m). Hurá na cestu.

Scink Štír Agama

Náš mezi-cíl ležel na horské planině známé jako Bhojbasa v nadmořské výšce téměř 3 800 m. Cesta sice nepatří mezi nejnáročnější, ale i tak se příliš nestačíte dívat, co vše je kolem vás. A přitom výhledy jsou v tomto úžasném údolí, které díky burácející Ganze ani na sekundu neztichne, opravdu dech beroucí. A nejen výhledy.

Z celkového přírodovědného hlediska zde můžete s určitou dávkou štěstí spatřit na 15 druhů savců a až 150 druhů ptáků. K nejzajímavějším patří irbisové (Uncia uncia), medvědi ušatí (Selenarctos thibetanus), nahur modrý neboli bharalové, což jsou takoví himálajští mufloni (Pseudois nayaur), pestrobarevní kurovití ptáci čeledi Phasianidae Lophophorus impejanus či do stejné čeledi patřící Tetraogallus himalayensis apod. Pozorovat můžete ale např. známé makaky, kteří se nalézají i v těchto nadmořských výškách.

Agama Sudarshan Parbat  (6 507 m) Brána do národního parku

Přizpůsobivost horským ekosystémům, kterou za množství let evoluce dosáhli, můžeme jen závidět i některým studenokrevným živočichům. Například hojně rozšířeným agamám Laudakia himalayana. Tito nádherní, středně velcí zástupci čeledi Agamidae jsou hypsometricky nejvýše vystupujícími ještěry na světě s nimiž se setkáte až ve výškách bezmála 4 000 m.

Do ještě větší výšky pak zasahuje i zajímavý chřestýšovitý had, ploskolebec Gloydius himalayanus, který byl nejvýše zaznamenám ve výšce 4 877 m. Ten zde obývá zejména kamenité biotopy na horských loukách. Nalézt jej je však vcelku vzácné. Z plazů jsem zde však prvně pozoroval zajímavé scinky rodu Asymblepharus, kteří v okolí horských cestiček obývali malé komůrky a sem tam se vylezli vyhřát na silné himálajské slunce. Kolem poletovali také místní jasoni rodu Parnassius a pod kameny se ukrývali různí štíři.

Pramen Gangy pod ledovcem Gomukh

Horskou loukou se pomalu dostáváme i k cíli cesty jímž je pramen Gangy pod ledovcem Goumukh, situovaného do centra národního parku. Cesta to však až zde není jednoduchá, protože se vám díky značné erozi může stát, že se třeba utrhne. Navíc pokud budete spěchat a bez pravidelného odpočinku překračovat jeden výškový metr za druhým, rychle si uženete výškovou nemoc. Jako prevence slouží právě tábor v Bhojbase.

Svatý muž Přechod přes ledovcovou říčku Nebetyčné stěny

Z Bhojbasy, kde se dá přespat i skromně najíst, se na ledovec dostane za cca 3 hodiny, což zde odpovídá asi 4 km. Teprve pak se před vámi zjeví okraj, pomalu ale neustále odstupujícího ledovce, který je zdrojem Gangy s množstvím krychlových kilometrů ledu. Je dlouhý na 30 kilometrů a široký 2 až 4 kilometry.

Okolo ledovce jsou známé vrcholy tzv. "Gangotri Group" do níž patří již zmiňovaný Shivling, Thalay, Sagar, Meru a Bhagirathi III. Planina na které je Goumukh pod bází Shivlingu situován se pak nazývá Tapovan. Stejně jako další ledovce v Himálajích i tento se postupně zmenšuje a podle některých údajů ustupuje až 25 až 34 m za rok.


Zobrazit místo Národní park Gangotri, prameny Gangy na větší mapě

Kdysi Ganga pramenila u Gangotrí, kde končil ledovec a kde se pak rozrostla i tato vesnička. Od té doby ustoupil o neuvěřitelných 18 km, které si dnes všichni, jež se chtějí dostat do míst zrodu řeky, musí prošlapat. Tehdy ležel na něco přes 3 000 výškových metrech a od té doby se musel přehoupnout o dalších 1 200 m.

Jeho ústup do vyšších partií Himálají je údajně desetinásobný oproti situaci před pěti desítkami let. I když je většina těchto dějů naprosto přirozená související s mnohými, nejen klimatickými faktory i tak je tempo postupu poněkud zarážející. Zatím však tento ledovec stále patří mezi největší ledovce v Himálajích. Ale jak dlouho?

Schovávana mezi mraky Himalájské údolí Stezka k pramenům Gangy

Gaumukh se blíží, máme jej již na dosah ruky. Právě z pukliny v jeho splazu, která mu dala název, Ganga vytéká. Otevřená rána na čele ledovce je počátkem dlouhé poutě této neudržitelné bohyně. Má před sebou úžasných 2 510 km. Kilometrů tak úžasných a pestrých, jako je Indie sama.

Treking.cz - diskuze
Reklama
Výběr článků
Hory Na Skorušinu za výhledy, turistika ve Skorušinských vrších
Hory Přechod přes Skriniarky, vysokohorská turistika v Západních Tatrách
Hory Na mořském dně Broumovské vrchoviny podruhé, II. část
Reklama
Populární treky
1. Apeniny Monti Sibillini, nezapomenutelná apeninská hřebenovka - hory v Itálii
2. Vysoké Tatry Přechod přes Rysy aneb po stopách turistů císaře pána, Vysoké Tatry
3. Alpy Okolo Tre Cime a ferrata na Toblinger Knoten
4. Rumunské hory Přechod pohoří Rodna, rumunské Roháče
5. Kavkaz Kavkaz, reportáž psaná na Kavkaze (1) - Prielbrusí a Bezengi
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Reklama
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist