Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 10.12.2018
Treking > Památky > Čiernovážska lesná železnica

Čiernovážska lesná železnica

Spomienky na mašinku spod Kráľovej hole

27.12.2011 | Karol Mizla, foto Martin Červenka

Spomienky z detstva bývajú hlboké a pekné. Takými, trochu nezvyčajnými, sú aj moje spomienky na ozajstné vláčiky. Ako malého chlapca ma viezli hlbokými dolinami cez voňavé ihličnaté lesy popri zurčiacej riečke. Očarenie z tejto jazdy mám dodnes v živej pamäti.

Autovláčik

Tie vláčiky už zväčša nechodia, zachovalo sa z nich len torzo. Lesné železnice však boli v minulosti veľmi rozšírené v celých Karpatoch. Boli unikátne z celosvetového hľadiska. Hlboké karpatské doliny a husté lesy boli ideálne pre úzke koľajničky, po ktorých premávali vláčiky - zmenšeniny bežných veľkých železníc.

Trate mali rozchod zväčša 760 mm - niečo viac ako polovicu normálneho rozchodu 1 435 mm. V čase ich najväčšej slávy v prvej polovici 20. storočia tvorila sieť lesných karpatských železníc úctyhodnú dĺžku vyše 10 tisíc kilometrov, z toho najviac v Rumunsku.

Čiernovážska lesná železnica

Aj na území súčasného Slovenska bolo lesných železničiek hodne. Ich počet nie je presne zistený, mne sa ich podarilo narátať 82. V čase ich "zlatej éry" mali dĺžku 1 200 kilometrov. Používali sa hlavne na odvoz bieleho zlata - dreva, ale slúžili i osobnej preprave. Prekonávali aj strmé stúpanie - 70 promile, výnimočne až 100 promile. Poháňali ich parné a neskôr aj motorové rušne.

Čtěte také: Oravská lesní železnice - Tanečník, tip na výlet s dětmi

Vagóny boli zakryté i odkryté, nákladné i osobné, niektoré vyslovene originálne. Okrem vagónov a drezín existovali špeciálne konštrukcie s využitím karosérií áut. Medzi slovenskými železničkami boli i technické unikáty: Ľubochnianska - prvá elektrifikovaná v strednej Európe a úvraťová vo Vychylovke na Kysuciach. Najdlhšie z nich boli Čiernohronská a Čiernovážska lesná železnica.

V údolí Čierneho Váhu

A práve na čiernovážsku železnicu mám nádherné spomienky. I keď som sa touto železničkou neviezol tak často ako "rodnou" Korytničkou (premávala ako úzkokoľajka na trati Ružomberok - Korytnica), vďaka jej výnimočnému charakteru a čaru mám na ňu o niečo hlbšie spomienky.

Celková dĺžka Čiernovážskej lesnej železnice, ktorú ľudia nazývali jednoducho mašinka, bola 107 km. Oficiálne bola označovaná skratkou ČVLŽ (teraz sa zvykne označovať ako PLŽ - Považská lesná železnica, avšak tento názov nie je pôvodný ani príznačný). Hlavná trať (Liptovský Hrádok 637 m - Liptovská Teplička 919 m - Veľký Brunov 1 065 m) viedla až pod Kráľovu hoľu a s dĺžkou 42 km bola najdlhšou úzkorozchodnou železnicou na Slovensku.

Spolu mala ČVLŽ sedem vetiev. Okrem brunovskej viedla trať do hlbokých nízkotatranských dolín s koncovými stanicami: Staníkovo (najvyšší bod železnice vo výške 1 100 metrov pod Ždiarskym sedlom), Kremeniny, Dikula, Snežná (pod Veľkým Bokom, osobná doprava išla len po horáreň Ráztoky pod sedlom Priehyba), Chmielenec a Malužiná.

Hore kopcom ťahali mašinku parné rušne. Volali ich "maďarky" pretože boli vyrobené v Budapešti (firmou Mawag). Neskôr pribudli aj dieselelektrické rušne. Dolu kopcom to išlo takmer samo, bolo treba najmä brzdiť. Jazda v otvorenom vozni bola fascinujúca a pre mňa znamenala ponorenie sa do rozprávky v reálnom svete. Avšak myslím, že aj dospelí sa razom prehupli do úplne iného čarovného sveta.

Staré fotografie

Nedávno sa mi dostali do rúk staré fotografie Čierneho Váhu, ktoré oživili spomienky na mašinku. Autorom týchto unikátnych fotografií z obdobia okolo roku 1928 je Martin Červenka, brat mojej starej mamy - vynikajúci botanik a vášnivý fotograf. Fotografie boli urobené na platni 6×9 fotoaparátom zn. Zeiss Ikon Compur, ktorý sa zachoval funkčný dodnes.

Čierny Váh, ktorý je na dobových fotografiách zachytený, bol významnou zástavkou s výhybkou do doliny Ipoltice, ktorá sa ďalej vetvila na dve časti: východnú dolinu Dikula a západnú Ráztoka. Na Čiernom Váhu a v okolitých horárňach (na Ráztokach, Dikuli a nakoniec na Kolesárkach) pôsobili od roku 1860 takmer 80 rokov moji predkovia. Viem si predstaviť ich vzrušenie, obavy i nádeje, keď mašinka ako nejaký lesný drak prvýkrát prifrčala pred horáreň Kolesárky a zastala. Tam si odfúkla a odpočinula, možno aj nabrala vody z Čierneho Váhu. A frčala ďalej do 4 km vzdialenej Liptovskej Tepličky.

Čierny Váh - odbočka do Ipoltice

Na súčasné pomery šla mašinka veľmi pomaly, cesta z Liptovského Hrádku do Liptovskej Tepličky v dĺžke 33 km trvala dve a štvrť hodiny. Avšak vtedy to bola slušná rýchlosť a mašinka značne uľahčovala život tunajším ľuďom. Čiernovážska železnica fungovala od roku 1916, posledný brunovský úsek bol postavený v roku 1940.

Zrušená bola v roku 1972. Napriek tomu, že mala mnohých zástancov a bojovníkov za jej záchranu a Národné technické múzeum ju označilo po Solivare za najvýznamnejšiu technickú pamiatku na Slovensku. Tvrdé srdce vtedajšej hluchej a slepej štátostrany to neobmäkčilo. Zachovali sa len zbytky z tejto železnice, ktoré sú teraz umiestnené v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Veľkú zásluhu na tom majú nadšenci vrátane jej posledného správcu Ľudovíta Gereka.

Parný rušeň maďarka na Čiernom Váhu

A tak nech tieto unikátne fotografie Čiernovážskej železnice - mašinky spod Kráľovej hole ostanú aspoň nostalgickou spomienkou na krásny čas lesných železníc. A možno sa tu nejaká mašinka znovu objaví - veď osudy hôr i ľudí sú často nevyspytateľné.

Čierny Váh, turistická mapa

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor    zobrazit celou diskusi
Historické turistické atrakcie (JanoP, 06.01.2012, 09:43 )
P. S. - * - 1. V článku sú veµmi zaujímavé, vąeobecne neznáme alebo uľ zabudnuté informácie a rovnako aj cenné fotografie. - * - 2. Pri V©EOBECNEJ A STÁLE VY©©EJ A VY©©EJ RÝCHLOSTI, ktorú si vąade "vyľaduje doba", nie je moľné naozaj vníma» prostredie. Dneąný svet je popravde ąialený, lebo nedovoµuje zastavi» sa. Kto sa zastaví, riskuje, ľe vypadne z tempa. Dovoµuje len povrchné vnímanie. - * - 3. Komplexný pohµad na turistické atrakcie podobného typu by mohol (mal) by» aj takýto: Aby sa mohla rodina (napríklad s malými deµmi) previez» niekoµko (zaiste nezabudnuteµných) kilometrov lesnou ľelezničkou, musí najazdi» celkovo napríklad 100 aľ 200 alebo i viac kilometrov svojím autom. Je to ekonomické? Je to ekologické?
Cyklotrasa Čierny Váh - Benkovo (janoP, 06.01.2012, 09:15 )
Čiastočne je moľné sa vráti» do historickej atmosféry ľelezničky na úseku cyklocesty novovybudovanej vlani na jej zvrąku v úseku Čierny Váh - Benkovo (4,4 km). Cyklotrasa obchádza úsek cesty s dos» nepríjemným stúpaním a umoľňuje na krátky čas sa "strias»" áut (lesohospodárskych, nákladných). Výhodou bicykla je moľnos» zastavi» kdekoµvek, kde to je niečím zaujímavé. (Trasa síce vedie národným parkom, ale snáď sa nestane nič hrozné, ak odbočíte 20 - 30 metrov na dve - tri miesta, odkiaµ je pomedzi stromy výhµad do Prielomu Čierneho Váhu.) Nevýhodou bicykla je, ľe začiatok tejto JEDINEJ ČISTO CYKLISTICKEJ TRASY NA LIPTOVE (!) je vzdialený od východného konca Mikuláąa nekonečných 26 kilometrov, väčąinou po veµmi frekventovaných cestách...
Krásy Slovenska 1971 (KarolM, 03.01.2012, 21:13 )
Pri listovaní starąích čísel časopisu Krásy Slovenska som v čísle 4 z roku 1971 naąiel tento zaujímavý príspevok čitateµa A.H. z Prahy, týkajúci sa ČVL®: "Jako dlouholetý čtenář Vaąeho časopisu bych Vám chtěl napsat svuj názor na věci, které se mi nelíbí. V jednom z posledních čísel jsem se dočetl, ľe má být zruąena úzkokolejná ľeleznička do doliny Čierneho Váhu. Jistě vyjádřují názor vąech českých turistu, kdyľ se přimlouvám za její zachování! Myslím, ľe v socialismu bychom neměli otázku akumulace či rentability stavět nade vąe! Proč ruąit něco, co by mohlo jeątě léta slouľit jako kuriozita a turistická atrakce? Takovýchto věcí si v cizině dovedou mnohem více váľit, neľ u nás. Stačilo by, moľná, dostatečně a vhodně tuto doptravu propagovat, a nepochybuji, ľe zájem by byl jistě značný. Udělejte, prosím Vás, pro záchranu této technické památky vąechno, co je ve Vaąich silách!"
Pamatuji si (Boris, 30.12.2011, 17:58 )
jeątě jak leľely kolejničky podél hlavní trati z Liptovského Hrádku do Kráµovej Lehoty počátkem 90.let.Vľdy,kdyľ jsem tudy projíľděl,díval jsem se na ně z okna rychlíku a doufal v lepąí časy této ľelezničky.Bohuľel,marně.Kdyľ se dnes podívám na ľelezničku v Čiernom Balogu,nebo nedávno obnovenou na Oravě,jaké jsou to dnes vyhledávané atrakce,vtírá se mi neustále myąlenka jaké by to bylo i zde obnovit aspoň část-třeba z Kráµovej Lehoty směrem k přehradě...
cyklotrasa po násype (karol sopko, 30.12.2011, 16:48 )
Pekný článok a nádherné dobové fotografie. Pre milovníkov horských bicyklov- na časti bývalej ľelezničky CIerny Váh v lete tohoto roku vybudovali cyklotrasu, vedie priamo po násype bývalej trate v dĺľke asi 5km spod Lipt. Tepličky. Vrelo doporučujem-trasa poskytuje pekné pohµady do údolia rieky a ľelezničný násyp ani po rokoch nestratil nič zo svojej kvality- bicyklovanie s pôľitkom
Dobrý článok... (Ladislav Mihalyik, 29.12.2011, 08:17 )
...so zaujímavými fotografiami.
Krásny článok s cennými fotografiami! (Duko, 18.08.2012, 12:30 )
Navštevujem túto krásnu dolinu už niekoľko desaťročí a zakaždým ma zovrie taký silný pocit bezmocnosti nad tým, čo sa tu vlastne všetko zničilo... Chcel by som poprosiť autora, či by mi nevedel poslať na seba kontakt Ďakujem
Čierny Váh (KarolM, 20.08.2012, 22:23 )
Aj ja pri prechádzaní súčasnou Čiernovážskou dolinou pociťujem smútok. Keby železnička prežila, predstavovala by ozaj veľký a krásny unikát! karolmizla@gmail.com


Další související články:

+ Oravská lesní železnice - Tanečník, tip na výlet s dětmi
+ Skanzen Pribylina (Múzeum liptovské dediny)
+ Nízké Tatry, trekařská klasika - turistika, VHT, příroda, ubytování, horské chaty a útulny v Nízkých Tatrách
+ Hrad Liptovský Hrádok
+ Západní Tatry - Roháče, turistika, turistické trasy a výstupy, ubytování v Roháčích, horské chaty
Reklama
Výběr článků
Kolo Putování podél Dunaje, aneb "hajda nýčko vyrazíme do Banátu" (4)
Hory Trek hřebenem Nízkých Tater, Starohorských vrchů a Velké Fatry (2)
Hory Jídlo a pití na vícedenním treku, jídelníček a doporučení pro vyváženou stravu (1)
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Počasí online, mapy
Počasí Satelitní snímky počasí
Počasí Webkamery online
Počasí Sněhové podmínky
Počasí Počasí v Evropě
Počasí Mapa Slovenska
Počasí Hřebenové přechody

Turistická mapa Počasí Turistická mapa ČR
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist