Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Cookies  Ceník inzerce 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 21.12.2020 , svátek má
Treking > Hrady v ČR > Hrad Brumov, stráž Vlárského průsmyku

Hrad Brumov, stráž Vlárského průsmyku

Hrad na stráži Vlárského průsmyku, dějiny a stavební vývoj

5.11.2010 | Kamil Balaj, foto Otakar Brandos

Brumov, pevný hrad, byl vystavěn na jihovýchodním výběžku vrcholového hřbetu s místním názvem Židáky v místě, pod nímž několik údolí postupně ústí do strategicky důležitého Vlárského průsmyku. Hrad Brumov plnil od počátku svého vzniku významnou strážní, obrannou a sídelní funkci při vstupu do Vlárského průsmyku, který je přirozenou spojnicí mezi Považím a Pomoravím.

Stručná historie hradu Brumov

Hrad Brumov

Minulost Brumovského hradu se zjišťují obtížně z důvodu ztráty vlastního archivu v 18. a 19. století a vycházejí z poznatků archivů jiných a z archeologického průzkumu. Předpokládá se, že předchůdcem hradu byla dřevěná ostrožna z 12. století.

Samotné založení hradu se datuje podle dostupných poznatků někde do let 1210 - 1220 markrabětem Vladislavem Jindřichem za vlády Přemysla Otakara I. v pozdně románském slohu. Brumov se stal správním, vojenským a soudním centrem jedné z nově vznikajících oblastí, tzv. provincií.

První písemná zmínka pochází z opavské listiny datované rokem 1224, kde je jmenován Svěslav, purkrabí na Brumově. V roce 1255 je v královské listině pro klášter tišnovský jmenován mezi svědky Smil, purkrabí na Brumově, který patřil k rodu pánů z Kunštátu.

V roce 1273 čteme jeho jméno naposled. Další zmínka je až z roku 1294, kdy král Václav II. předává hrad do správy Oldřicha z Hradce, jihočeského velmože z rodu Vítkovců. Tento získává pravomoce správní, soudní i vojenské široce přesahující brumovské panství. Naposledy je na Brumově jmenován roku 1303 (umírá v roce 1312).

Na počátku 14. století je hrad atakován vojenskými vpády Matúše Čáka Trenčianského na jihovýchodní Moravu. Konec řádění uherského šlechtice učinil v bitvě u Holíče mladý král Jan Lucemburský.

19. dubna 1342 nechává zhotovit na Brumově listiny o koupi Zahlinic osobně markrabě Karel, hrad nazývá královský. V říjnu 1421 datuje listiny na hradě Zikmund Lucemburský, který obsazuje hrady východní Moravy uherskými správci. Roku 1424 hrad získává Boček ml. z Kunštátu, přívrženec husitů.

Roku 1425 je už ale hrad opět v Zikmundově moci a roku 1426 jej předává své manželce Barboře Celské. Ta v listině z roku 1432 odměňuje Pankráce ze Svatého Mikuláše za kastelánství na Brumově a účast v boji proti husitům. Ten působí na hradě pravděpodobně do roku 1440.

Výhled z hradeb

V letech 1441 - 1445 působí na hradě Jan Balšan z Cimburka. V letech 1445 - 1461 jej získává syn Jana Balšana - Bernard z Cimburka, který využívá dobře opevněné a vyzbrojené sídlo k výpadům do Uher a okolních panství. Od roku 1461 do roku 1463 působí na hradě Bernartův strýc Miroslav z Cimburka. Roku 1464 získává hrad do držby prasynovec Miroslava, Jan Jičínský z Cimburka. Ten hrad ztrácí, na počátku uherského vpádu Matyáše Korvína na Moravu kolem roku 1468.

Od roku 1474 do roku 1488 získává hrad do užívání Ladislav Podmanický z Podmanína od Matyáše Korvína za služby v česko - uherské válce. Roku 1490 přebírá správu Brumova vdova po Ladislavu Elena Podmanická.

Od roku 1498 vystupují jako držitelé hradu bratři Michal a Štěpán Podmaničtí. 7. května 1502 vyplatili hrad od Jana z Lomnice, což potvrdil král Vladislav II. zápisem do zemských desek 7. prosince 1503. Hrad přechází zhruba po 300 letech z královských do šlechtických rukou. Od roku 1511 do roku 1515 jsou spoluvlastníky hradu Štěpán Podmanický a Jiřík Tarczy z Torysy.

Od roku 1519 do roku 1533 vlastní hrad a panství zámožný starší šlechtic Jan z Lomnice. Má náhrobek v kostele sv. Václava v Brumově a taktéž předčasně zemřelá vnoučata Maruša a Jan. V letech 1533 - 1557 přestavuje Janův syn Adam z Lomnice hrad na dobře opevněné a honosné rodové sídlo.

Roku 1565 dosáhl plnoletosti Adamův syn Jan z Lomnice a přebírá správu majetku. Po dosažení plnoletosti i druhého Adamova syna Jaroslava jsou rovnými spoluvlastníky v letech 1568 - 1572 Jan a Jaroslav z Lomnice. Po smrti Jaroslava přebírá roku 1572 správu sestra zemřelých, Magdaléna z Lomnice.

Roku 1574 kupuje hrad a panství pan Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan mající rodové kořeny v jižních Čechách a spojení s Rožmberky. Po Zdeňkově zavraždění u Zádveřic přebírá panství od roku 1582 do roku 1597 vdova po zemřelém, paní Johanka Trčková z Lípy. Po nárokování si Brumova Magdalenou z Lomnice a Emerichem Forgáčem získává hrad v letech 1599 - 1619 Jan Kavka.

Roku 1604 vyplatil spolumajitele a stává se pánem Brumova. Roku 1619 zůstal na straně císaře proti moravským stavům a dočasně o hrad přichází, spravuje jej tzv. moravská direktiva do roku 1620. Roku 1621 už je pánem na hradě opět Jan Kavka. Vzápětí však hrad opanoval uherský vzbouřenec Kašpar Iléšházy a 23. září 1622 Jan Kavka hrad a panství prodává.

Upravené hradní nádvoří

V 16. století a počátkem 17. století je východní Morava je vystavována mnoha válečným konfliktům, řádění vzbouřenců a vpádům asijských nájezdníků. Držba brumovského panství byla proto zvláště obtížná a nebezpečná. V letech 1605 - 1606 vpadli na Moravu vzbouření uherští Bočkajovci.

V průběhu pustošící třicetileté války dochází v roce 1644 ke krvavému zlomení valašské rebelie, krajem protáhnou švédská vojska. V roce 1663 dochází ke vpádu Tatarů a Turků, Brumov je zpustošen a vypálen , udržel se jen hrad. V letech 1680 - 1683 povstalecké vojsko Thökolyho plení Brumov. Dochází ke vzpourám Valachů. A nakonec v letech 1703 - 1710 plení a drancují panství Rákoczyho uherští vzbouřenci - Kurucové. Hrad je ubráněn ale obyvatelstvo se 7 let schovává v okolních lesích. Po zavládnutí míru v roce 1710 byly všechny osady brumovského panství zcela zničeny.

Roku 1710, po ukončení kuruckých vpádů, ztrácí hrad vojenský a pevnostní význam. V této době je panství rozděleno takto: Orsini-Rosenbergové 41%, Selbové 25%, Waldorfové 18%, Illészházyiové 16%. Roku 1727 kupuje většinovou držbu od Orsini-Rosenbergů Josef Illészházyi, mající velké statky v Uhrách, na východní Moravě a v podunají. Roku 1731 je panství rozděleno na tři části.

V letech 1766 - 1799 vlastní panství Jan Illészházyi, obydluje domy v podhradí, hrad jako sídlo opouští a zůstávají tam jen panští úředníci. Roku 1760 hrad zachvátil první velký požár, po němž je jen nouzově opraven. V roce 1799 se stává majitelem Štěpán Illészházyi.

V roce 1820 zachvacuje Brumovský hrad druhý ničivý požár a v roce 1827 se z něj stává ruina. Štěpán nechává hrad rozebírat na stavební kámen a v roce 1835 panství již jen s torzem hradu prodává. Sám dožívá bezdětný na majetcích v Uhrách. Tímto dočasně končí historie starého zeměpanského hradu.

Roku 1835 kupuje panství bankéř baron Jiří Šimon Sina. Roku 1856 dědí panství Sinův syn Šimon Jiří Sina. V letech 1870 - 1873 jsou zbytky hradního kamene využívány k výstavbě nových pivovarských sklepů. Po smrti Šimona Siny, roku 1876 získává panství Ifigenie de Castries, od níž v roce 1894 kupuje majetek schvechatský pivovarník Antonín Dreher.

V roce 1921 je panství přepsáno na vnuka Oskara Antonína Drehera, který však ještě nezletilý umírá a tak vše roku 1926 přechází na snachu Antonína Drehera, Edeltrudu Dreherovou, podruhé provdánu jako hraběnku Kulmerovou a potřetí jako hraběnku Rainer-Harbachovou. Ta spravuje panství až do roku 1945, kdy je její majetek zkonfiskován a předán obci Brumov, později městu Brumov-Bylnice.

Hrad Brumov, turistická mapa

Dnešní podoba hradu Brumov

Slavností otevření hradu a jeho zpřístupnění široké veřejnosti proběhlo 6. května 2000 a toto otevírání se stalo tradičním v každém dalším roce. Zakonzervovaný horní hrad nabízí v bývalých sklepních i nadzemních prostorách expozici o historii hradu a místa. Fotografie starší i z archeologického průzkumu, prapory s erby majitelů, model hradu, repliky části zbrojí, odlitek tympanonu z hradní kaple, popisné tabule s náčrty vývoje a popisem historie hradu, vitríny s keramickými, skleněnými a železnými nálezy z archeologického průzkumu a jiné zajímavosti.

Součástí expozic jsou také tematické prezentace městských památek, CHKO Bílé Karpaty a Valašského království. Pravidelně se uskutečňují umělecké výstavy v hradní galerii. Prostor spodního hradu je přebudován v malý amfiteátr s podiem a využíván k pořádání různých kulturních a zábavných akcí, divadel, koncertů.

Otevírací doba Brumovského hradu

Duben až říjen úterý až neděle 9 - 12 h, 13 - 17 h, pondělí zavřeno (mimo státní svátky). Poslední prohlídky nejpozději v 16:15 hod. Prohlídka je bez průvodce. Celý areál hradu je mimo návštěvní dobu nepřístupný.

Vstupné na hrad Brumov

  • Plné vstupné 30 Kč / 1,20 Eur
  • Důchodci 25 Kč / 1,00 Eur
  • Děti 6 - 15 let, studenti, zdravotně postižení 15 Kč / 0,60 Eur
  • Rodinné vstupné 75 Kč / 3,00 Eur
  • Poplatky (platí pouze pro hrad): kamera 10 Kč / 0,40 Eur, foto 5 Kč / 0,20 Eur

Kontakt a info

Kastelán tel: +420 736 768 350 (v sezóně mimo pondělí, mimo sezónu po-pá), +420 577 330 138 městské infocentrum, e - mail: hradbrumov@seznam.cz, hrad.brumov-bylnice.cz.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Další související články:

+ Bílé Karpaty - turistika a cykloturistika, přírodní zajímavosti, levné ubytování v Bílých Karpatech
+ Hrad Vršatec, strážce cesty z Moravy na Považí
+ Hrad Lednica využíval strmých vápencových bradel
+ Hrad Sovinec, nejrozsáhlejší zřícenina Nízkého Jeseníku
+ Koberštejn, dobře utajený hrad v Jeseníkách
+ Hraniční hrad Pajrek
+ Unikátní tvrz v Kašovicích
+ Hrad Rabštejn, tip na výlet v okolí sedla Skřítek
+ Šumava, ubytování a turistické chaty na Šumavě, nouzová nocoviště
+ Hrad Velhartice, tip na výlet na Šumavě
+ Zámek jako z pohádky - Hluboká
+ Vítkův hrádek, nejvýše položený hrad České republiky
+ Zřícenina hradu Břecštejn a slavný Hrádeček pana Havla
+ Štramberská Trúba neboli Štramberský hrad
+ Hrad Kašperk, klenot hradní architektury
+ Hrad Bezděz - strážce Českého středohoří, tip na výlet
+ Hazmburk, jedna z dominant Českého středohoří
+ Helfenburk, České středohoří
+ Vikštejn, strážce údolí Moravice
+ Hrad Hukvaldy, tip na výlet
+ Hrad Cimburk
+ Hrad Gutstein
+ Trosky, Český ráj
+ Hrad Rychleby
+ Nový Hrádek - kamenný pán pěti údolí; NP Podyjí
+ Hrad Veveří - kamenný vladař "Prýglu" na novém vzestupu; I. část
+ Hrad Blansek, Moravský kras
+ Zřícenina hradu Oheb
+ Hrad Veveří - kamenný vladař "Prýglu" na novém vzestupu; II. část
+ Zřícenina hradu Roupov
+ Na tajuplnou Prácheň
+ Helfštýn byl založen loupeživým rytířem
Reklama
Výběr článků
Hory Hřebenem Belianských Tater
Hory Na roháčský Volovec s dětmi
Hory Tofana di Mezzo - via ferrata Giuseppe Olivieri
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Témata našich článků…
Černá díra Babočka admirál Poniklec, Remata Na Pomezí Smraďoch U Slona Baronova bouda Trosky Bosony Kaltenštejn Venušina sopka Apuseni Hrad Sloup Hadrony Vánoční prázdniny Permitivita Loket Pluto Ježek Kvarky Batohy Praděd
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Beskydy Bílé Karpaty Javorníky
Jeseníky Jizerské hory Krkonoše
Kysuce Krušné hory Malá Fatra
Malé Karpaty Nízké Tatry Roháče
Šumava Velká Fatra Vysoké Tatry
Hledej podle pohoří
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie E-shop Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist