Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 20.12.2023 , svátek má
Treking > Naše vrcholy > Hora Veľká Javorina (970 m) v Bílých Karpatech

Hora Veľká Javorina (970 m) v Bílých Karpatech

Veľká Javorina - nejvyšší vrchol Bílých Karpat (2)

18.5.2009 | Theodor Teshim

Ve druhém díle našeho pojednání o královně Bílých Karpat popíšeme objekty, které nese na svém hřbetě a na něž můžeme při své návštěvě Holubyho chata, Velká Javorina natrefit. S Javorinkou se pak rozloučíme přiblížením historie zdejších Slavností česko - slovenské vzájemnosti a výčtem přístupových možností na vrchol.

Vysílač na Javorině (970 m)

Ocelová dominanta krajiny široko daleko je pro mnohé vředem na tváři vrcholové horské louky, pro jiné již neodmyslitelnou součástí nejvyšších partií Velké Javoriny. Tak jako tak retranslační stanice tu stojí, rozhodl jsem se tedy připojit pár slov o její historii pro zájemce v tabulce níže.

Časové zařazení Událost
1957 Do podzimu vyrostl jednoduchý objekt pro zařízení radioreléové linky.
3.11.1957 První retranslační spojeni mezi Ostravou a Bratislavou.
4.11.1957 První retranslační spojeni mezi Prahou a Bratislavou.
1958 Počátkem roku zahájena stavba regionálního televizního vykrývacího vysílače
1960 Dokončena stavba asi 50 m vysoké železobetonové válcové vysílací věže. Antény bylo možné umístit kromě přečnívající ploché střechy i po obvodu věže na dva balkonovitě vyložené ochozy v nejvyšších patrech (vnější průměr věže 7,52 m, průměr střechy 13,52 m, vyložení ochozů 2,55 m; 2,1 m a výšku podlaží 4,56 m). Stavba věže byla prováděna metodou tzv. posuvného bednění.
Od května roku 1972 Po dobu asi 7 let probíhá na Javořině výstavba technologické budovy pro technické zařízení nového vysílače.
Od 1.7.1978 Původní věž zvýšena o novou nadstavbu - příhradový stožár se sklolaminátovým válcem, celková výška byla více než 70 metrů.
1993 až 1994 Stavba dalšího vysílacího stožáru vedle provozní budovy vysílače. Stožár o výšce 134,5 metru má tvar dutého ocelového válce (průměr 2,4 a 2 m), na něj ve výšce přibližně 66 metrů nasedají čtyři "nohy" (průměr 1 m), které směřují k základu ke kotvení. Další anténní systémy nesou plošiny (průměrů 8,5 až 10 m) na úrovních cca 16, 24, 31 a 39 m, ve výšce cca 46 m se nachází odražeč padající námrazy , pod vrcholem je laminátová část. Montážní styky předsatvují sváry a třecí spoje. Na spodní konstrukci se začaly záhy po dokončení objevovat nebezpečné praskliny, proto musel být nejvyšší dílec vysílače nahrazen odlehčenou konstrukcí.
1996 Výměna systému vysílacích antén.

Javorinské pomníky a rozcestníky

Držet se zuby nehty

Najdeme je ve skupince poměrně blízko sebe u silničky protínající vrcholovou louku nedaleko vysílače (asi 100 m západním směrem). Kamenný hranol je pomníček česko - moravsko - slovenské vzájemnosti Otmara Olivy a byl odhalen 7. června 1990 (viz níže).

Plochá deska opodál patrně představuje připomínku téhož, jen nese Hurbanův citát a letopočet 1967, byla tedy odhalena v jiném dobovém kontextu a proto zřejmě stojí tak trochu stranou pozornosti.

Kousek odsud byl roku 1998 vztyčen pomník ekologa, ministra životního prostředí ČSFR, zakladatele javorinského Silvestra na pomezí (viz níže) a velkého propagátora česko-slovenské vzájemnosti Josefa Vavrouška (1945 až 1995), který spolu se svou dcerou tragicky zahynul roku 1995 v Tatrách pod lavinou. Kolem Vavrouškova pomníku roste mohyla z kamenů.

Na samotném vrcholovém temeni Javoriny byla instalována dvojice turistických rozcestí. Jedno stojí poblíže pomníků, jmenuje se "Javorina - hrebeň", druhé s názvem "Javorina - vrchol" je situováno nedaleko vysílače u zastavení Javořinské naučné stezky s informační tabulí.

Lyžařské středisko

Podvečer na Velké Javořině

O Holubyho chatě (948 m) stojící v severovýchodním svahu Javoriny asi 400 m od vrcholu již na stránkách treking.cz vyšel samostatný článek. Můžeme jen zdůraznit, že byla založena roku 1923 (dle některých zdrojů 1924), poté vyhořela. K jejímu obnovení došlo roku 1930. Chata nabízí poměrně široké možnosti stravovacích možností i občerstvení nápoji, platit je možno v českých korunách nebo eurech.

Poblíže parkoviště před chatou se na severovýchodním svahu Javoriny nalézá areál sjezdového lyžování vybavený čtveřicí vleků typu poma. Nejdelší je dlouhý 730 m a končí až u vysílače. Zbylé tři jsou kratší s délkou nepřesahující 300 m. Převýšení nejdelší sjezdovky činí 128 m, je vhodná pro zdatné a pokročilé lyžaře. Na zbylé ploše mohou svůj lyžařský um brousit začátečníci. Více na www.velkajavorina.sk.

Velká Javořina na turistické mapě

Seismologická stanice na Velké Javorině

Skrývá se od roku 1995 ve štole severozápadního svahu Javoriny za tajemným zamřížovaným vchodem vedoucím do podzemí nedaleko altánu v pověstmi opředené trati morbidního jména "U zabitého" (modrá TZ Velká Javorina - Vápenky). Sonda je vědeckým zařízením používaným akademickými pracovníky z Přírodovědecké fakulty v Brně. Její podobu stejně jako aktuální seizmogram pro tento den lze nalézt na adrese: www.ipe.muni.cz/newweb.

Historie československých setkání na Javorině v datech

Následující tabulka je věnována stručnému přehledu historie setkávání českých a slovenských přátel na Javorině, kterážto tradice k nejvyššímu vrcholu Bílých Karpat neodmyslitelně patří. Jejich ideologický smysl prošel nepochybně zvláště v nedávné minulosti výraznou proměnou a mnozí "vlastenci" je nepochybně budou stále znovu a znovu vykládat po svém. Nicméně základní myšlenka J. M. Hurbana zůstává většinou z nás nejen na Javorině a nejen vůči našim slovenským sousedům stále uplatňována jako automatická samozřejmost: "Tu bratia vždy stretať sa budú..."

Časové zařazení Událost
1. polovina 17. století Přes Javorinu a Bílé Karpaty proudily na Slovensko davy českých exulantů prchající před náboženským útlakem.
Srpen 1845 Oslava prvního čísla Slovenských národních novin Slováky z Nitry a jejich přáteli z Moravy na Javorině.
1847 Slovenští a čeští studenti zde vyjádřili nadšení z nové kulturně - politické přílohy novin zvané "Orol Tatránski".
1848 Pod vedením J.M. Hurbana na Javorině skládali přísahu slovenští dobrovolníci účastnící se revolučních bojů.
Srpen 1860 Obnovení slavnostní podoby česko - slovenských kontaktů.
1862 Výlet na Javorinu s masivní účastí pod vedením slovenských vlastenců.
Posléze byla setkání na Javorině zakázaná pod hrozbou trestů. Místo nich počala tradice výletů ve Filipovském údolí (viz samostatný článek), dále na kopanice "U Sabotu" a do "Slovácké búdy" v Luhačovicích.
1922 Výzva k obnově slavnostních výletů na Javorinu nazvaných "Sněm drobných pracovníků" (P. Blaho a F. Úprka)
1923 V rámci javorinského výletu dochází k položení základního kamene Holubyho chaty
1924 Slavnostní otevření Holubyho chaty.
25. červenec 1933 Poslední československé shromáždění před vypuknutím II. světové války zorganizovala Štefánikova společnost.
II. světová válka Přes Javorinu přebíhá na 2500 lidí. Během roku 1943 se v okolí Velké Javoriny zorganizovali partyzánské skupiny složené z antifašistů různých národností, jež se na podzim 1944 sjednotili do 2. Stalinovy partizánské brigády. Oddílu Hurban velel rodák z nedaleké Lubiny Miloš Hurban.
1. září 1945 I. národní sjezd československé vzájemnosti, masivní účast 25 000 lidí z obou stran hranice.
1947 II. sjezd, 30 000 účastníků
Setkání na Javorině částečně zastoupily akce ve Starém Hrozenkově.
7. června 1990 Obnovena tradice setkání lidí z obou stran hranice pod názvem "Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javorině". Instalován Památník česko - moravsko - slovenské vzájemnosti (autorem akademický sochař Otmar Oliva).
Po vzniku samostatných republik zůstávají tzv. "Slavnosti bratrství Čechů a Slováků", tedy každoroční neformální a především nepolitické setkání přátel z obou stran (nejen) Bílých Karpat, živou akcí s hojnou návštěvností konanou zpravidla poslední srpnovou neděli. Osou programu bývá hudební a taneční produkce. Součástí je i běh (tzv. Běh bratrstva) z Miškehu na Javorinu.
1992 Založena tradice Česko- Slovenských Silvestrů na pomezí. Na Nový rok se navíc pořádá tradiční výstup (z Květné) k Vavrouškově mohyle.

Přístup

Vavrouškova mohyla

Na úplný závěr našeho vyprávění stručně a pro přehled zmiňuji výčet 6 možností, jak dosáhnout Velké Javoriny. O některých túrách již na stránkách treking.cz byla řeč, k dalším se ještě vrátíme.

  • Modrá TZ z Vápenek (cca 5 km). Prudký výstup z osady Vápenky nad údolím potoka Vápenky přímo na vrchol. Míjí turistický altán U Zabitého, v závěru průchod NPR Javořina.
  • Zelená TZ ze Strání (cca 5 km na vrchol). Krátká varianta výstupu vedena po lesních cestách. Rovněž překonává na krátké vzdálenosti značné převýšení. V nejvyšších partiích krásné pasáže při průchodu pralesem PR a NPR Javořina.
  • Modrá TZ z Cetuny (cca 6 km). Značka (zvaná též chodník kpt. M. Uhra) stoupající z kopaničářské osady po zhruba 2 km využívá silnici na Javorinu ze Staré Turé.
  • Červená TZ z autobusové zastávky Hrabiny (cca 7 km). Poměrně pozvolná trasa přes kótu U Bětina javoru (827 m), povětšinou vedená po zpevněné cestě, prudší stoupání až v samém závěru. Míjí přírodní památku Bahulské jámy a rozcestí u Kamenné búdy.
  • Žlutá TZ ze Staré Turé (cca 12 km). Trasa nejprve překonává kopec jménem Brezina (509 m). Samotné stoupání po lesní silničce a cestě začíná až těsně pod Javorinou, v osadě zvané Miškov Salaš. V závěru značka kopíruje silnici ze Staré Turé.
  • Zelená a červená TZ z Javorníku nad Veličkou (cca 13 km). Oblíbena trasa vedoucí zpočátku Filipovským údolím. Po výstupu na Kubíkův vrch a výhledový Šibenický vrch následuje převážně mírné stoupání či chůze po rovině lesnatou pohraniční hřebenovkou. V závěru výstup pralesem NPR Javořina.
Podvečer na Velké Javorině Treking.cz - diskuze
Reklama
Témata našich článků…
Sněžka Slovenský ráj Šumava, ubytování Zverovka Jeseníky, ubytování Kvarky Téryho chata Říp Propast Macocha Praděd Králický Sněžník Čičmany Lysá hora Měsíc Slunce Hrad Čachtice Tribeč Pieniny Železné hory Hukvaldy Zimní obloha Štrbské pleso Lomnický štít
Reklama
Populární treky
1. Alpy Výstup na Hoher Dachstein klasickou cestou
2. Vysoké Tatry Přechod přes Rysy aneb po stopách turistů císaře pána
3. České hory Lužické hory - toulky po hradech, skálách a vyhlídkách
4. Rumunské hory Retezat, princeznou Jižních Karpat křížem krážem (1)
5. Ukrajinské Karpaty Hřebenem poloniny Piškoňa, Zakarpatská Ukrajina
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist