Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 1.4.2023 , svátek má
Treking > Tipy na výlet > Příroda: Národní parky a CHKO na Slovensku, přehled

Příroda: Národní parky a CHKO na Slovensku, přehled

Rozlohy a roky vyhlášení národních parků a CHKO na Slovensku

11.6.2010 | Otakar Brandos

Slovensko je zemí s neobyčejným přírodním bohatstvím. Země hor, ale také země nížin. A je potěšující, že si je Slovensko vědomo hodnoty nezměrného přírodního bohatství, které je chráněno prostřednictvím velkoplošných či maloplošných chráněných území. Na Slovensku dnes existuje celkem 9 národních parků a 14 chráněných krajinných oblastí. Základní informace o nich uvádím v níže připojeném přehledu.

TANAP - Tatranský národní park

TANAP

Nejstarší národní park Slovenska, který byl vyhlášen 1.1.1949. Dnešní výměra TANAPu činí 73 800 ha a výměra ochranného pásma 30 703 ha. Nejvyšší bodem národního parku je Gerlachovský štít, největší známou jeskyní je Belianská jeskyně s délkou 1 752 m. Nejvyšším vodopádem je Kmeťov vodopád v dolině Nefcerka, která je jednou z větví Kôprovské doliny, největším plesem je Veľké Hincovo pleso v závěru Mengusovské doliny.

 • Správa Tatranského národného parku, P. O. Box 21, 059 41 Tatranská Štrba 75
 • www.spravatanap.org

NAPANT - Národní park Nízké Tatry

NAPANT

NAPANT byl vyhlášen 14.6.1978. Dnešní rozloha národního parku Nízké Tatry činí 72 842 ha a výměra ochranného pásma činí 110 162 ha. Jedná se tak o největší národní park Slovenska. Nejvyšším bodem NAPANTu je Ďumbier, největším jeskynním systémem je komplex Demänovských jeskyní s dosud známou délkou téměř 30 km. V národním parku je zpřístupněno celkem pět jeskyní - Demänovská Ľadová, Demänovská Slobody, Bystrianská jeskyně, Jaskyňa Mŕtvych netopierov a Stanišovská jeskyně.

 • Správa NP Nízke Tatry, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica
 • www.napant.sk

NAPAMF - Národní park Malá Fatra

NAPAMF

Národní park Malá Fatra byl vyhlášen 18.1.1988. Výměra národního parku Malá Fatra činí 22 630 ha a jeho ochranného pásma 23 262 ha. Nejvyšším bodem národního parku je Veľký Kriváň v hlavním hřebeni Malé Fatry. Na území národního parku Malá Fatra je významný výskyt řady rostlinných druhů, kterých tady bylo dosud popsáno více než 900. Z toho je 22 západokarpatských endemitů, 14 karpatských endemitů, 15 karpatských subendemitů a jeden endemit Malé Fatry.

NPSR - Národní park Slovenský ráj

NPSR

Národní park Slovenský ráj byl vyhlášen dne 18.1.1988, tedy ve stejný den jako národní park Malá Fatra. Výměra národního parku Slovenský ráj činí 19 763 ha a jeho ochranného pásma 13 011 ha. Nejvyšším bodem tohoto národního parku je Predná hoľa (1 545 m). V národním parku Slovenský ráj je popsáno na 200 jeskyní a propastí. Z nich největší je turisticky přístupná Dobšinská ľadová jaskyňa s bohatou ledovou výplní.

 • Správa NP Slovenský raj, Letecká 3, 052 01 Spišská Nová Ves

NPMP - Národní park Muránska planina

NP Muránska planina

Národní park Muránska planina patří k nejmladším národním parkům Slovenska. Vyhlášen byl 23.9.1997. Výměra národního parku Muránska planina činí 20 318 ha a výměra jeho ochranného pásma 21 698 ha. Nejvyšším bodem národního parku Muránska planina je Fabova hoľa (1 439 m). Muránska planina je významnou krasovou propastí s velkou řadou jeskyní a propastí. Největším známým jeskynním systémem je jeskyně Bobačka, která dosahuje délky 2 221 m.

 • Správa NP Muránska planina, ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca
 • www.npmp.sk

PIENAP - Pieninský národní park

PIENAP

PIENAP je nejmenším národním parkem Slovenska a svou rozlohou odpovídá spíše větší přírodní rezervaci. Výměra národního parku Pieniny činí pouhých 3 750 ha s ochranným pásmem o rozloze 22 444 ha. PIENAP byl vyhlášen 16.1.1967. Jádrem národního parku je ojedinělý skalní reliéf bradlového pásma Západních Karpat.

 • Správa Pieninského národného parku, 059 06 Červený Kláštor 73
 • www.pienap.sk

NPP - Národní park Poloniny

NP Poloniny

Národní park Poloniny je další z mladých národních parků Slovenska. Vyhlášen byl 1.10.1997 na výměře 29 805 ha. Výměra jeho ochranného pásma pak činí 10 973 ha. Národní park Poloniny se rozkládá na území Bukovských vrchů k jehož nejcennějším územím patří bukové pralesy. Bukové a jedlobukové lesy pokrývají 80% území národního parku.

NAPAVF - Národní park Velká Fatra

NAPAVF

Národní park Velká Fatra byl vyhlášen 27.3.2002 a je tak dnes nejmladším národním parkem na Slovensku. Výměra národního parku Velká Fatra činí 40 371 ha a výměra jeho ochranného pásma 26 132 ha. Nejvyšším bodem národního parku Velká Fatra je Ostredok (1 592 m). Velká Fatra patří k největším a především nejzachovalejším jádrovým pohořím Slovenska.

NAPASK - Národní park Slovenský kras

NAPASK

Národní park Slovenský kras vznikl dne 1.3.2002 na území o rozloze 34 611 ha. Výměra jeho ochranného pásma činí 11 742 ha. Slovenský kras je největším krasovým územím Slovenska s ohromným množstvím jeskyní, propastí a dalších krasových jevů. V národním parku Slovenský kras se vyskytuje ohromné množství druhů živočichů - obratlovců i bezobratlých. Dosud bylo tady popsáno více než 1 500 druhů brouků, 1 022 druhů motýlů, ale i 130 druhů měkkýšů.

Mapa národních parků a CHKO Slovenska

CHKO Záhorie

CHKO

Chráněná krajinná oblast Záhorie byla vyhlášena dne 9.11.1988 na rozloze 27 522 ha. Tato CHKO se stala první nížinnou chráněnou krajinnou oblastí, neboť všechna starší velkoplošná chráněná území se rozkládala pouze v horských oblastech. Jádrem CHKO Záhorie jsou lužní lesy a pravidelně zaplavované nivy.

 • Správa CHKO Záhorie, Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky

CHKO Malé Karpaty

CHKO

Chráněná krajinná oblast Malé Karpaty byla vyhlášena dne 5.5.1976. Její výměra dnes činí 64 610 ha. Na území CHKO se nachází jediná turisticky přístupná jeskyně - Driny. Chráněná krajinná oblast zahrnuje velice pestrý a značně členitý reléf centrální části Malých Karpat ležících na západě Slovenska.

 • Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

CHKO Dunajské luhy

CHKO

Chráněná krajinná oblast Dunajské luhy byla vyhlášena ke dni 1.5.1998. Výměra této chráněné krajinné oblasti činí 12 284 ha. Jedná se o další z nížinných chráněných krajinných oblastí Slovenska zahrnující velice pestré biotopy převážně lužního lesa a záplavové nivy.

 • Správa CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

CHKO Biele Karpaty

CHKO

Chráněná krajinná oblast Biele Karpaty byla vyhlášena dne 12.7.1979. Její dnešní výměra činí 44 568 ha a navazuje na CHKO Bílé Karpaty na moravské straně hranice. Zachovalé území s pestrou mozaikou lesních společenstev, remízků, pastvin a políček, které velkou měrou utvářel člověk.

CHKO Kysuce

CHKO

Chráněná krajinná oblast Kysuce byla vyhlášena dne 23.5.1984 na výměře 65 462 ha. CHKO Kysuce zasahuje na území řady geomorfologických celků. Především ale Kysucké vrchoviny a Javorníků. K zajímavostem této oblasti patří ropný pramen v Korni a nebo pískovcové koule v přírodní rezervaci Klokočské skálie.

 • Správa CHKO Kysuce, U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca

CHKO Strážovské vrchy

CHKO

Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy byla vyhlášena dne 27.1.1989 na výměře 30 979 ha. CHKO zasahuje na území dvou sousedících geomorfologických celků - Strážovských vrchů a Súľovských vrchů s velice pestrým geologickým podložím tvořeným manínským, krížňanským, chočským a strážovským příkrovem.

CHKO Ponitrie

CHKO

Chráněná krajinná oblast Ponitrie byla vyhlášena dne 24.6.1985 na území o celkové rozloze 37 665 ha. CHKO Ponitrie zasahuje do dvou poměrně odlišných geomorfologických celků - pohoří Tribeč a Vtáčnik.

 • Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. 3, 949 01 Nitra

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO

Chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy byla vyhlášena dne 22.9.1979 na území Štiavnických vrchů. Výměra této CHKO činí úctyhodných 77 630 ha. Pro území CHKO Štiavnické vrchy je typické prolínání teplomilných panonských druhů a karpatských horských druhů rostlin a živočichů. Nezanedbatelný vliv na utváření reliéfu a charakteru této CHKO měl člověk svou důlní činností při dolování drahých kovů.

 • Správa CHKO Štiavnické vrchy, Radničné námestie 18, 969 01 Banská Štiavnica

CHKO Horná Orava

CHKO

Chráněná krajinná oblast Horná Orava byla vyhlášena dne 24.9.1979, tedy o dva dny později než CHKO Štiavnické vrchy. Výměra CHKO Horná Orava, která se rozkládá v nejsevernější části Slovenska, činí 58 738 ha.

 • Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo

CHKO Poľana

CHKO

Chráněná krajinná oblast Poľana vznikla ke dni 12.8.1981. Její výměra činí pouhých 20 360 ha a zahrnuje území nejvyššího sopečného pohoří Slovenska. I v této CHKO se prolínají teplomilné a horské druhy rostlin i živočichů. Zvláštností tohoto území j e vrcholová smrčina na Zadní Polaně, která je nejjižnější smrčinou na bazaltovém podkladě v Západních Karpatech.

 • Správa CHKO Poľana, ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen

CHKO Cerová vrchovina

CHKO

Chráněná krajinná oblast Cerová vrchovina byla vyhlášena dne 10.10.1989 na výměře 16 771 ha. Jedná se tak o poměrně malou CHKO, která se rozkládá podél hranic s Maďarskem. Na bazaltovém podkladě vznikl velice pestrý reliéf s nápadně vystupujícími a dnes vypreparovanými sopouchy jako je Šomoška, Ragáč, Hajnáčka aj.

 • Správa CHKO Cerová vrchovina, Železničná ul. 31, 979 01 Rimavská Sobota

CHKO Východné Karpaty

CHKO

Chráněná krajinná oblast Východné Karpaty byla vyhlášena dne 7.9.1977. Její dnešní výměra činí 25 307 ha. CHKO Východné Karpaty je dnes zbytkem CHKO, jejíž část nebyla v roce 1997 začleněna do NP Poloniny.

 • Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičová 535, 068 01 Medzilaborce

CHKO Vihorlat

CHKO

Chráněná krajinná oblast Vihorlat se rozkládá na území Vihorlatských vrchů, výrazného pohoří vulkanického původu, které se strmě zvedá nad Východoslovenskou rovinou. Vyhlášena byla již v roce 1973, přesněji 28.12.1973 na území o výměře 17 485 ha. Dnes existují plány na přeměnu nejcennějších částí této CHKO na národní park.

 • Správa CHKO Vihorlat, ul. Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce

CHKO Latorica

CHKO

Chráněná krajinná oblast Latorica se nachází v jihovýchodním cípu Slovenska. Vyhlášena byla dne 25.6.1990 na území o výměře 23 198 ha. CHKO Latorica je třetí CHKO nížinného typu po CHKO Záhorie a CHKO Dunajské luhy. Nejcennější částí CHKO Latorica jsou mokřadní biocenózy, které patří k mimořádně vzácným biotopům. Převážná část území CHKO je ale t vořena fluviálním a eolickým reliéfem.

 • Správa CHKO Latorica, ul. M. R. Štefánika 1755, 075 01 Trebišov
Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Další související články:

+ Rastlinné endemity na Slovensku
Reklama
Témata našich článků…
Aktuální počasí Praděd Babia hora Macocha Karlštejn Žiarska chata Roháče, ubytování Macocha Hranická propast Rozhledny Zámek Hluboká Sluneční soustava Kráľova studňa Červená Lhota Vodopády Beskydy, ubytování Spacáky Gran Paradiso
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist