Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 28.3.2024 , svátek má
Treking > Jeskyně > Moravské jeskyně, veřejně přístupné jeskyně na Moravě

Moravské jeskyně, veřejně přístupné jeskyně na Moravě

Přehled veřejnosti zpřístupněných jeskyní

11.9.2007 | Otakar Brandos

Na Moravě máme zpřístupněno pro turistický ruch celkem 11 jeskyní. Jsou to jeskyně Balcarka, Javoříčské jeskyně, Kateřinská jeskyně, Mladečské jeskyně, jeskyně Na Pomezí, jeskyně Na Turoldu, jeskyně Na Špičáku, Punkevní jeskyně, Sloupsko-šošůvské jeskyně a Zbrašovské aragonitové jeskyně a jeskyně Výpustek.

Jeskyně Balcarka

Moravský kras

Jeskyně Balcarka je jednou ze čtyř zpřístupněných jeskyní Moravského krasu. Nalezneme ji ve velkém krasovém Suchém žlebu v sousedství obce Ostrov u Macochy. Tato dvoupatrová jeskyně byla postupně objevována v letech 1923 – 1948.

Vstupní portál byl znám odpradávna, ale první průnik do podzemí se zdařil až 16.7.1923 ostrovskému rodákovi a poslanci Josefu Šamalíkovi. Veřejnosti byla poprvé zpřístupněna již o Velikonocích roku 1926 (4.4.1926), tedy nedávno tomu bylo právě 80 let.

Jeskyně vyniká neobyčejně bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou, zejména prostory zvané Galerie a Přírodní chodba, které jsou zahrnovány mezi nejkrásnější podzemní prostory celého Moravského krasu. Vstupní portál jeskyně je zároveň významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, kde bylo nalezeno velké množství kostí diluviálních zvířat, kamenné a kostěné nástroje. Otevřeno od března do listopadu, cena vstupného 50 Kč, děti 20 Kč. Délka prohlídkové trasy 605 metrů, doba prohlídky 45 minut.

Javoříčské jeskyně

Javoříčské jeskně na Olomoucku se nacházejí v ostrově devonských vápenců v sousedství obce Javoříčko, která do historie vstoupila tragickými událostmi na konci druhé světové války, kdy všichni muži starší 18 let byli za pomoc partyzánům postříleni německými okupanty. Tyto smutné události připomíná pamětní deska před vstupem do jeskyní, které byly objeveny v roce 1938.

Moravský kras

Dnes je v jeskyni prozkoumáno přes 3,5 km chodeb, z nichž je 788 metrů zpřístupněno pro veřejnost. Jeskyně má bohatou krápníkovou výzdobu, která vyniká především v prostorech Suťového dómu a dómu Gigantů. Otevřeno od dubna do října denně mimo pondělí, mimo uvedená data se otevírá jen objednaným skupinám. Dvě prohlídkové trasy 740 a 400 m, základní vstupné 130 Kč. Příplatek za fotoaparát a videokameru 40 Kč.

Kateřinská jeskyně

Další z jeskyní Moravského krasu, jejíž vchod nalezneme v hlubokém kaňonu Suchého žlebu v blízkosti informačního centra Skalní mlýn. Jeskyně byla objevena v roce 1909 skupinou profesora K. Absolona, veřejnosti byla zpřístupněna již o rok později. Zajímavostí Kateřinské jeskyně je Hlavní dóm, který se svými rozměry 95 × 44 × 20 metrů je největším veřejnosti zpřístupněným jeskynním prostorem v České republice. Otevřeno od března do listopadu, základní vstupné činí 40 Kč. Délka prohlídkové trasy 430 m, doba prohlídky 30 minut.

Mladečské jeskyně

Mladečské jeskyně musíme hledat na Olomoucku v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Podzemní labyrint puklinových dómů a chodeb se vytvořil ve vápencích vrcholu Třešín. Podzemní prostory Mladečských jeskyní jsou známy odpradávna. Nejkrásnějšími jsou Panenská jeskyně a Chrám přírody.

Krápníková výzdoba bývá velice bohatá

Mladečské jeskyně jsou rovněž významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, na které byly odkryty kosti pleistocenních živočichů, ale také kosti lidí starší doby kamenné a jejich kamenné a kostěné nástroje. Otevřeno v dubnu až říjnu, mimo toto období jen pro objednané skupiny. Základní vstupné do jeskyní činí 40 Kč, délka prohlídkového okruhu 350 m, doba prohlídky 40 min.

Jeskyně Na Pomezí

Jeskyni Na Pomezí musíme hledat v severozápadním výběžku Moravy v oblasti Rychlebských hor u silnice ve stejnojmenném sedle asi dva kilometry severně od Lipové-Lázně. Jeskyně byla objevena v roce 1936, zpřístupněna byla až v roce 1950.

Prohlídkový okruh s délkou 410 metrů (doba prohlídky 45 minut) vyniká neobyčejně bohatou krápníkovou výzdobou a jezírky, jež se vytvořily z čistých bílých krystalických vápenců. Spatřit tady můžeme jak jeskynní perly, tak útlá brčka, ale i mohutné krápníky. Chodby jeskyně leží ve dvou výškových úrovních propojených četnými dómy jako je Královský dóm, dóm U balvanu, Ledový dóm aj. Otevřeno od dubna do října, základní vstupné 110 Kč.

Jeskyně Na Turoldu

Tuto jeskyni musíme hledat na rozdíl od té předchozí v nejjižnějším cípu Moravy, v oblasti Pavlovských vrchů u Mikulova v masívu nevýrazného vrcholu Turold. Tato velká jeskyně je tvořena sítí chodeb, puklin a komínů uspořádaných do několika pater. Dodnes je prozkoumáno asi 2 100 metrů chodeb.

Krasová záclona

Krápníková výzdoba jeskyně je poměrně chudá, neboť se jedná o velice suchou jeskyni. Místo krápníků se tady tak tvoří spíše hrudkovité útvary, které např. v Pohádkové síni připomínají postavy zvířat či slavná sousoší. Jeskyně Na Turoldu byla objevena v roce 1951 skupinou B. Závady. Prostory jeskyně jsou významným zimovištěm četných druhů netopýrů. Délka prohlídkové trasy 300 m, doba prohlídky 40 min, otevřeno květen – říjen. Základní vstupné 50 Kč.

Jeskyně Na Špičáku

Poměrně malá jeskyně nacházející se v masívu zalesněného kopce Špičák (516 m) v blízkosti obce Písečná. Jeskyně Na Špičáku je známá již velice dlouho, první písemná zmínka o ní pochází již z roku 1430. Jeskyně, pro níž jsou typické chodby srdcovitého profilu, je téměř bez krápníkové výzdoby, která byla poničena jak tavnými vodami pevninského ledovce, jenž sem v posledním glaciálu zasahoval, tak činností lidí, kteří tady hledali útočiště.

Jeskyně Na Špičáku je budována v devonských vápencích dosahujících stáří asi 380 miliónů let. Jeskyně má bezbariérový přístup. Otevřeno duben až říjen, délka prohlídkové trasy 230 m, doba prohlídky 30 min. Základní vstupné 80 Kč.

Punkevní jeskyně

Jeskynní jezírko

Punkevní jeskyně jsou asi naši nejznámějším a nejnavštěvovanějším jeskynním systémem, kde je potřeba v sezóně rezervace lístků předem. Punkevní jeskyně se nacházejí v Pustém žlebu v Moravském krasu. Objevovány byly v letech 1909 – 1933 skupinou profesora K. Absolona. Systém velkým chodeb a dómů přivádí návštěvníky na dno hluboké propasti Macocha, jejíž hloubka činí 138,7 m a půdorys dosahuje úctyhodných 174 × 76 metrů.

Nejatraktivnější částí prohlídky je asi projížďka na člunech po podzemním toku říčky Punkva spojená s prohlídkou nádherného Masarykova dómu. Punkevní jeskyně navazují na nejdelší známý jeskynní systém České republiky – Amatérskou jeskyni, u níž je známo přes 30 kilometrů chodeb. Délka prohlídkové trasy 720 metrů, délka plavby po Punkvě 450 metrů, doba prohlídky asi 60 minut, základní vstupné 100 Kč.

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Tento jeskynní systém nacházející se okraji obce Sloup v Moravském krasu byl znám již našim předkům. Nagelovou propast objevil matematik J. A. Nagel již v roce 1748, Eliščina jeskyně byla objevena v roce 1879 a veřejnosti zpřístupněna o dva roky později. Zbývající části Sloupsko - šošůvských jeskyní byly objevovány postupně v rozpětí let 1889 – 1915. Sloupsko-šošůvské jeskyně, které patří do systému Amatérské jeskyně, tvoří rozsáhlý komplex chodeb, dómů, ale také hlubokých propastí, z nichž nejhlubší je propast Nagelova (80 metrů).

Jeskyně

Tato propast je pro veřejnost zpřístupněna dvěma vyhlídkovými můstky. Velice bohatá krápníková výzdoba nadchne určitě každého návštěvníka. Na prohlídkové trase s délkou 1670 m (890 m kratší okruh) a dobou prohlídky 90 minut (60 minut) leží jeskyně Kůlna, v níž byly nalezeny části lebky neandrtálského člověka staré asi 120 000 let. Otevřeno březen – listopad, základní vstupné 70 Kč (50 Kč krátký okruh).

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Tato unikátní jeskyně evropského významu je situována na okraj lázní Teplice nad Bečvou v blízkosti města Hranice na Moravě. Zbrašovské aragonitové jeskyně vznikly působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vyvěrajících sem z velkým hloubek. Unikátní jeskynní výzdobu tvoří aragonit, ale také gejzírové stalagmity a kulovité sintrové povlaky. Spodní patra jeskyně jsou trvale zaplněny oxidem uhličitým jehož koncentrace se v jeskyni neustále monitoruje.

Jde o nejteplejší jeskynní systém České republiky, neboť teplota v jeskyni činí 14 °C. Zbrašovské aragonitové jeskyně byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost byly zpřístupněny roku 1926. V blízkosti jeskyní se nachází nejhlubší propast České republiky – Hranická propast (viz Treking č. 1/2004 strana 43) s dosud potvrzenou hloubkou –274,5 m! Otevřeno červenec – listopad, délka prohlídkové trasy 375 m, doba prohlídky 50 minut, základní vstupné 100 Kč.

Treking.cz - diskuze
Reklama
Témata našich článků…
Aktuální počasí Zverovka Sněžka Krkonoše, ubytování Soumrak Karlštejn Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Hranická propast Letní obloha Zámek Hluboká Elbrus, Kavkaz Kráľova studňa Javorníky Porubský bludný balvan Beskydy, ubytování Spacáky Gran Paradiso
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist