Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 29.3.2024
Treking > Tipy na výlet > Ostravsko, přírodní zajímavosti a tipy na výlety

Ostravsko, přírodní zajímavosti a tipy na výlety

Kam na výlet v Ostravě o víkendu nebo o prázdninách

29.11.2007 | Kamil Balaj, foto Otakar Brandos

Již dávno jsou pryč doby, kdy se říkalo "Ostrava – ocelové srdce republiky" a dodávalo "černá Ostrava". Zaplať pán Bůh, megalomanským plánům odzvonilo; ale co dál s regionem zdevastovaným průmyslovou činností? K smíchu všem připadala replika z "básníků", že na Moravě táháme lidi na jihu do sklípků a na severu do dolů.

Jistebnické rybníky

To již dávno není pravda a na území Ostravy není už několik let žádný funkční důl a uhlí se zde již netěží (snad s výjimkou ukázek v muzeu). Těžký průmysl také velmi omezil svoji činnost a zelenou dostaly aktivity jak přitáhnout turistický ruch ve všech jeho podobách. A, že je na co se podívat a co obdivovat se vás pokusím přesvědčit.

Představit na tak malé ploše celé Ostravsko (s Hlučínskem, Karvinskem, Těšínskem a Havířovskem) prakticky nelze, takže se pro dnešek soustředíme pouze na město Ostravu a jeho bezprostřední okolí.

Město Ostrava

Ostrava je co do počtu obyvatel třetím největším městem v České republice a leží na pomyslné křižovatce tří států. České republiky, Polska a Slovenska. Zvláště dramatické změny doznala podoba města pro náhodného turistu po roce 1989. Kdysi nevzhledné a šedivé město, jehož kolorit dokreslovaly těžní věže, haldy a tovární komíny se postupem času pozvolna mění v "normální", v tom dobrém slova smyslu. Ještě asi uplyne spousta času, ale už dnes se podařilo vzkřísit a uvést v život některé zajímavosti dávno zapomenuté nebo roky z ideologických důvodů opomíjené.

Stará radnice

Stojí přímo na Masarykově náměstí a má symbolicky číslo popisné 1. Je nejstarší dochovanou budovou z historické zástavby. První zmínky jsou už z poloviny 16. století a původně sloužila jako sídlo městské správy. Od roku 1931 zde sídlí Ostravské muzeum. Nedaleko na Masarykově náměstí stojí Mariánský morový sloup, pro změnu nejstarší barokní plastika z roku 1702.

Radniční komplex s vyhlídkovou věží

Nová ostravská radnice se pyšní přídomkem – největší radniční komplex v České republice a dnes v něm sídlí orgány statutárního města Ostravy, městských úřadů, vědecká knihovna a mnoho dalších institucí. Dominantou komplexu viditelnou návštěvníkům města již z daleka je vyhlídková věž vysoká 85, 6 metru. Tady sídlí pobočka Městského informačního centra a k velkým atrakcím patří pohled na okolí z terasy na vrcholu věže, kde se dostanete výtahem (nebo po 296 schodech). Otevřeno je celoročně a za pěkného počasí můžete vidět Beskydy, Oderské vrchy, Polsko i Praděd v Jeseníkách.

Vítkovický areál – Důl Hlubina, koksovna, vysoké pece

Jedná se unikátní industriální památku, vyhlášenou v roce 2002 Národní kulturní technickou památkou. Již v roce 1828 tady stávala jako první v Rakouské monarchii pudlovací pec a v roce 1836 první vysoká pec. Areál dolu Hlubina je z roku 1843 a celý komplex sloužil jako ucelený technologický tok: těžba uhlí - koks – výroba železa. Po dohodě je možné tento areál také navštívit.

Bludné balvany

Na Ostravsku se nachází (na Vratimovské ulici) největší Skandinávský bludný balvan nalezený v České republice o hmotnosti 16,5 tuny a úctyhodných rozměrů 3,2 × 2,5 × 1,55 metrů jako vzpomínka na skandinávské zalednění před 400 až 150 tisíci lety.

Porubský bludný balvan

Dalšími jsou Rovninské balvy (na Černé louce, Bohumínské a Vřesinské ulici Porubský bludný balvan) rozesety po několika místech Ostravy a chráněné jako Chráněný přírodní výtvor, coby doklad pevninského zalednění ve čtvrtohorách.

Národní přírodní památka Landek

Vrch nacházející se Ostravě – Petřkovicích nad soutokem řeky Odry a Ostravice. Zajímá rozlohu 85,53 hektaru. Je místem výskytu velmi cenné vegetace. Zejména 150 let starých buků a teplomilných rostlin. Zapomenout nesmíme ani na výchozy uhelných slojí až k samotnému povrchu. V minulosti se tady podle dokladů nacházelo opevněné výšinné sídliště, po jehož valech a příkopech jsou stopy v terénu patrné až do dnešních dní.

Zoologická zahrada (Michálkovické ulice)

Ostravská zoologická zahrada (areál Velký ostravský les) byla založena v roce 1951 a dnes se rozkládá se na ploše 102 hektarů. Chová se v ní 260 druhů zvířat v celkovém počtu 1 050 kusů. Zahrada se specializuje na odchov rysa ostrovida a jeho znovu navrácení do volné přírody, ale můžeme zde nalézt i další druhy zvířat.

Jako jediná zoologická zahrada v České republice chová kočkodana Dianina, lva indického, rysa kanadského, jelence běloocasého, siku vietnamského.V roce 2004 se připravuje pavilon pro největší atrakci každé zoologické zahrady – slona. Otevřeno má celoročně a letošní zajímavostí bylo veřejné krmení spojené s výkladem. Dostupnost je zajištěna pravidelným trolejbusovým spojením (z Nám. Republiky, nedaleko autobusového nádraží).

Stodolní ulice

Dnes se často setkáváme s pojmem fenomén Stodolní ulice. Tato před patnácti lety "obyčejná ulice" se všemi negativy průmyslového města se stala jednou z nejnavštěvovanějších částí Ostravy. A turistické bedekry ji nemohou pominout. Na relativně malé ploše zde máme přes 70 klubů sedm dní v týdnu a dvacet čtyři hodin denně se tady něco děje.

Turistické zajímavosti Ostravska

Slezskoostravský hrad (nachází se na Hradní ulici)

Stojí na soutoku řeky Ostravice s Lučinou. Byl zpřístupněn veřejnosti v roce 2004 a podařilo se ho zachránit před úplnou devastací doslova na poslední chvíli. Chátrající památka v minulých desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů bývalými soukromými majiteli. Dnes je hrad v majetku města a opět zpřístupněn veřejnosti. Gotický hrad byl původně postaven ve 2. polovině 13. století jako pohraniční pevnost.

Ve 40. letech 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. V roce 1872 zámek vyhořel, byl pak ještě obnoven. V důsledku důlní činnosti poklesl o 16 metrů. Od roku 1945 je v majetku státu. Nejdřív zapsán jako národní kulturní památka v roce 1989 vyňat ze seznamu, pak opět zapsán do seznamu NKP (1990). Pak zkrachovalo několik projektů na jeho komerční využití. Po roce 2003 probíhá postupná revitalizace (pěší spojení z centra Ostravy po nově vybudované lávce).

Hornické muzeum, NKP Důl Michal

Hornické muzeum se nachází na ulici Pod Landekem 64. Bylo otevřeno v roce 1993 a byly zde instalovány sbírky z původního hornického muzea z roku 1905. Je zde vystavena stálá expozice o pravěkém osídlení Landeku a vývoji ostravsko-karvinského hornictví od roku 1782 po současnost. Také je návštěvníkům zpřístupněna jedna ze štol, kde se mohou názorně přesvědčit, za jakých podmínek probíhala v minulosti těžba uhlí na Ostravsku.

Pohled na Ostravu od jihozápadu

V okolí můžeme navštívit přírodovědně architektonický areál Landek a naučnou stezku. Důl Michal můžeme najít na ulici Čsl. armády 95. Byl vyhlášen národní kulturní památkou. Jedná se o autenticky dochovaný důlní areál. Doklad technické architektury z let 1913 až 15 (z této doby jsou těžní věž, šachetní budova, strojovna, dílny, kotelna, třídírna, lampovna, koupelny a kanceláře). V roce 1927 byl důl modernizován a stal se nejmodernějším a nejprogresivnějším důlním podnikem. Obě památky jsou přístupné veřejnosti.

CHKO Poodří

Tato chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v roce 1991. Rozkládá se na ploše 82 hektarů. Nenachází se pouze na území města Ostravy, ale také Novojičínska a Frýdecko-Místecka.

Součástí jsou maloplošná zvlášť chráněná území: Přírodní rezervace Polanecký les (nejníže položený lužní les v CHKO se zaplavovanými rameny Odry), Národní přírodní rezervace Polanecká niva (meandrující tok Odry, jistebnické rybniční soustavy, odstavené rameno Odry – u obce Polanka nad Odrou), Přírodní rezervace Kotvice (rybniční soustavy, ornitologicky a botanicky významné území u Nové Horky), Přírodní památka Pusté nivy (lužní les s tůněmi – nedaleko Kunína), Přírodní rezervace Koryta (lužní lesy, typická rostlinná společenstva – nedaleko Bartošovic), Přírodní památka Meandry Staré Odry (staré zazemněné koryto Odry v okolí Mankovic a Jeseníku nad Odrou), Přírodní rezervace Rákosina (nejrozsáhlejší rákosina v CHKO, zoologicky významná lokalita pro mokřadní druhy bezobratlých, pro obojživelníky, vodní ptactvo a ptactvo rákosin, bahňáky – u Jistebníka mezi tratí a rybníky Bezruč a Bažantí), Přírodní rezervace Bartošovický luh (ekosystém Horního Bartošovického rybníka, kde jsou soustředěny zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů – Bartošovice, Hladké Životice), Přírodní rezervace Bařiny (pravý břeh Odry s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů – Bernartice nad Odrou, Kunín). Samostatný článek jsme uvedli v časopise Treking č. 2/2003 strana 40.

Sanatoria Klimkovice

Lázeňský areál se rozkládá v lesnaté krajině na pomezi Nízkého Jeseníku a Moravské brány na okraji obce Klimkovice. Z moderně architektonicky řešeného areálu lázní je výhled na panorama Beskyd.

N cyklotrase zvané Radegasttrack

Jodová sanatoria v Klimkovicích jsou vyhledávány především kvůli koupelím ve zdejší jodovobromové vodě, tzv.solance, jejíž prameny se objevily v souvislosti s důlní činností. Léčí se zde především choroby pohybového ústrojí, neurologické i gynekologické nemoci a příznivě působí i na cévní systém. K léčbě přispívá také možnost vycházek do okolí. Součástí komplexu je i Dětské sanatorium se speciální školou. Dostupnost je zajištěna pravidelným autobusovým spojením z Ostravy – Svinova (nedaleko nádraží ČD).

Navštívit toho v Ostravě a jejím bezprostředním okolí lze mnohem více. Prvorepubliková opevnění v nedalekých Darkovičkách, vodní areál na Hlučínském jezeře, Porubské koupaliště, které je největším upraveným koupalištěm v ČR, Hvězdárnu a planetárium Johana Palisy, haldu Ema, která je nejvyšším bodem Ostravy a na níž v jarních měsících Klub českých turistů vyznačil naučnou stezku a velkou řadu dalších. Návštěvou Ostravska dnes již určitě neprohloupíte…

Ostrava a Ostravsko na turistické mapě

Treking.cz - diskuze
Reklama
Témata našich článků…
Aktuální počasí Zverovka Sněžka Krkonoše, ubytování Soumrak Karlštejn Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Hranická propast Letní obloha Zámek Hluboká Elbrus, Kavkaz Kráľova studňa Javorníky Porubský bludný balvan Beskydy, ubytování Spacáky Gran Paradiso
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist