Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 22.3.2024 , svátek má
Treking > Tipy na výlet > Město Hardegg v NP Thayatal je nejmenším městem v Rakousku

Město Hardegg v NP Thayatal je nejmenším městem v Rakousku

Hardegg, na skok u sousedů v nejmenším městě Rakouska (3)

31.7.2008 | Theodor Teshim

V minulých dílech jsme se zdržovali převážně v Hardeggu, nu a v dnešní poslední části trilogie o nejmenším městě Rakouska se vyrazíme provětrat za jeho brány na značené okruhy v čarokrásném hardeggském okolí. Na závěr si pak povíme, proč a za co by všichni obdivovatelé nesčetných půvabů a unikátů Národního parku Podyjí - Thayatal měli být lidem z Hardeggu vlastně vděčni.

Krátce o Národním parku Thayatal

Chodník v národním parku

Hardegg je jedinou obcí ležící uvnitř rakouského Národního parku (NP) Thayatal, jak jsme předestřeli v úvodu prvního dílu článku o městečku, o devět let mladšího a skoro pět krát menšího bratra našeho NP Podyjí.

Chceme-li toto tvrzení doložit daty, pak uveďme, že NP Podyjí na území někdejší CHKO Podyjí byl vyhlášen již k 1.7.1991 na ploše 6 300 ha a NP Thayatal o rozloze 1 330 ha byl zřízen k 1.1.2000 na sousedním pravém břehu Dyje. Ta tvoří v délce 26 km svého hluboce zařezaného a široce meandrujícího toku hranici mezi oběma parky i zeměmi.

Rakouský park začíná nedaleko Vranova u romantické vyhlídky Heimatkreuz, sleduje Dyji i část jejího přítoku potoku Fugnitz a nad Devíti Mlýny, kde řeka státní hranici opouští, park končí. Příroda však nezná absolutně žádných hranic a tak se dnes zcela přirozeně hovoří o bilaterálním parku Podyjí - Thayatal.

Na samé hranici NP Thayatal, nad serpentinami silnice z Hardeggu směrem na Merkersdorf, nalezneme návštěvnické centrum NP Thayatal (Nationalparkhaus Thayatal - Podyjí). Centrum bylo slavnostně otevřeno před pěti lety dne 3.7.2003. Příchozí zde mají po zaplacení vstupného možnost shlédnout na 200 m2 umístěnou trojjazyčnou interaktivní výstavu o NP Thayatal ("Natur Geschichten - Thaya Tales").

Okolí města Hardegg

Krom toho budova hostí informační centrum s prodejem suvenýrů, konferenční místnost, sídlo NP Thayatal a kavárnu, řečeno slovy jednoho populárního televizního seriálu doslova a do písmene Alle unter einem Dach (Všichni pod jednou střechou). A teď jedna informace adresovaná příznivcům moderní architektury: Nationalparkhaus, budova ze skla a dřeva vystavěná roku 2003, představuje významný architektonický počin, autorem návrhu je Ernst Maurer.

Návštěvnické centrum Nationalparkhaus Thayatal/Podyjí - praktické info

Období Otevírací doba
Březen, říjen a listopad Denně 10.00 až 16.00
Duben až září Denně 9.00 až 18.00
 • Vstupné: dospělí 3,80 € , se slevou (děti, studenti, senioři) 2,20 €
 • Adresa: Hardegg 55, 2082 Hardegg, Österreich
 • Tel.: +43 (0) 2949 7005-0
 • Fax: +43 (0) 2949 7005-50
 • e-mail: office@np-thayatal.at
 • www: www.np-thayatal.at
 • Nationalparkhaus jako architektonické dílo: www.nextroom.at
 • Další: možnost placených průvodcovských služeb; parkoviště

Přehled okruhů v nejbližším okolí Hardeggu

Mluvíme-li o Hardeggu, pak po představení městečka a hradu rozhodně a logicky musí následovat alespoň zmínka o značených okruzích, které nás žasnoucí turisty vodí po skalnatých vyhlídkách v jeho nejbližším okolí. Za jeden den se tak lze dokonale vizuálně nasytit Hardeggem, během pár hodin našeho aktivního odpočinku můžeme spatřit skalnaté bradlo s hradními věžemi a zdmi s podhradím u nohou v nesčetných obměnách, pokaždé z nového úhlu, z různých světových stran.

Okruh Popis
Hardeggský okruh Jediný okruh na české straně. Od bývalé celnice vede nejprve zeleně značená část kolem bunkrů proti proudu Dyje ke splavu s krásným výhledem na město za řekou. Poté se stáčí doprava (severně) a úzkým údolím stoupá kolem Plačkovy studánky (s patrně závadnou vodou) až na silničku s turistickým altánem a rozcestníkem "Na Keplech". Odsud se vrací zpět modře značená část stálým mírným klesáním po komunikaci hojně využívané cyklisty. Po asi půl hodině následuje slepá odbočka doprava na úchvatnou Hardeggskou vyhlídku (viz první díl trilogie o Hardeggu). Odsud je nutno se vrátit zpět a pokračovat dolů k celnici a mostu přes Dyji. Doba chůze: asi 2 hod.
Hardegger Rundweg Start a cíl stezky, jak název napovídá je v samotném Hardeggu, pohybuje se v jeho západním okolí. Z městečka míří nejprve kolem Hodinové věže na jižní předměstí (Vorstadt). Zde překračuje potok Fugnitz, stoupá mezi domy a po dřevěných schodech až k patě pověstmi opředeného skalního útesu Reginině skále (Reginafelsen, viz minulý díl), jež ze tří stran obtéká potok Fugnitz. Na konci slepé odbočky na skálu čeká zábradlí a překrásná vyhlídka na "předměstí" a hrad z jihozápadu.

Cesta poté stoupá až na vrcholovou výhledovou plošinu Maxplateau s vysílačem ORF na nejvyšším plochém vrchu okolí Hardeggu zvaném Nassberg (Mokrá hora). Najdeme tu i lavičku a přístřešek. Odsud přehlédneme hrad a město ze západu. Do Hardeggu je možno se odsud vrátit prudkým se sestupem po stezce zvané poněkud nezvykle Chodník vánočního stromku (Christbaumstieg).

Delší, leč mírnější variantu představuje trasa vzdalující se lesem ještě západněji na kraj plošiny, kde se po styku s červenou Thayatalweg prudce otáčí zpět, klesá a nad údolím Dyje dosahuje okraje městečka v místě starého koupaliště, zprava se tu napojuje Christbaumsteig. Do Hardeggu trasa vstupuje po mostě přes Fugnitz, jenž se tu po 25 km své pouti vlévá do Dyje. Na náměstí (Hauptplatz) přijdeme Lázeňskou uličkou (Bad Gasse). Doba chůze: asi 1,5 hod.
Hennerweg Tento krátký oranžově značený okruh začíná a končí u návštěvnického centra NP Thaytal-Podyjí s parkovištěm. Odbočka vede k vyhlídce umožňující výhled na Hardegg a nejbližší okolí z jihovýchodu. Doba chůze: asi 40 min.
Einsiedlerweg Modře značený okruh ve východním sousedství městečka rovněž začíná a končí u návštěvnického centra Nationalparkhaus Thaytal-Podyjí, nebo je možné jej absolvovat se startem i cílem v Hardeggu. Od centra Nationalparkhaus postupně klesá starou vozovou cestou nad skalnatým údolíčkem Ochsengräben po šíji výběžku do údolí Dyje na louku U Horního medvědího mlýna (Obere Bärenmühlwiese). Naproti se tyčí skalní útesy Kozí stezky, zvané také Kozí stěny (Gaissteig), v I. zóně NP Podyjí.

Slepá odbočka vede až k mramorové skalní stěně Poustevníkově skále (Einsiedlerfels) s kamenným obydlím, kdysi obývaným (v předchozím díle zmíněným) legendárním poustevníkem (odtud název stezky: Einsiedler - něm. poustevník). Stezka se vrací nad skalami a přes dvě krásná vyhlídková místa (ze druhého výhled na Hardegg z východu) nahoru na šíji ostrohu, aby po styku s Thayatalweg spolu s touto trasou klesla Gabrieliným chodníkem (Gabrielensteig) k Dyji a kolem studánky proti proudu řeky s ostrůvky dospěla ke splavu u mostu přes Dyji u Hardeggu a dále do městečka. Odsud pak stoupá lesem zpět po Kostelní cestě (Kirchensteig) k návštěvnickému centru. Délka si 2,5 hod.

Další značené cesty v NP Thayatal

Na vyhlídce

Rakouským národním parkem prochází významná červeně značená dálková stezka Thayatalweg (viz první díl trilogie) umožňující přes řeku nakouknout do divoké přírody I. zóny NP Podyjí, míst z české části nepřístupných. Popišme si tedy stručně její průběh parkem. Na chráněné území Thayatalweg vstupuje u hradu Kaja a podél potoku Kajabach dosahuje hlubokého skalnatého údolí Dyje. Dnem kaňonu se dále dostává až k výběžku Umlaufsberg (378 m) s jeho nejužším místem zvaným Umlaufstieg nabízejícím z vršku krásné výhledy do údolí kolem.

Zde je možno při pokračování rovno za nosem cestu zkrátit o hodinu nebo odbočit doprava a zamířit dále po loukách kolem Umlaufsbergu, který Dyje obíhá v širokém oblouku. Na protější moravské stráni nalezneme v minulém díle pojednanou Vraní skálu. Do údolí Dyje se tu z jedné strany zakusuje Umlaufberg a z druhé strany svahy kopce lakonicky nazvaného Ostroh (357 m). Celá dramatická terénní situace divoce meandrující Dyje je výborně přehlédnutelná z ochozů Nového Hrádku, odtud také jeho pojmenování "pán pěti údolí". Trasa Thayatalweg překračuje další terénní ostroh a podél řeky dosahuje Hardeggu, za nímž stoupá nad údolí a park opouští.

Skály

Pro úplnost zmiňme, že krom tří výše zmíněných hardeggských okruhů pro pěší v parku najdeme další dva - šedý a fialový, oba u vesnice Merkersdorf. Fialově značená trasa krouží kolem hradu Kaja (česky Chýje) nad potokem Kajabach. Šedý okruh startuje a končí v Merkersdorfu. Jeho cílem je východní část parku s Umlaufsbergem, využívá zčásti Thayatalweg, z krčku výběžku (Umlaufstiegu) se pak vrací prudkým stoupáním samotná šedá značka okruhu do vsi.

Hardegg a projekt druhé přehrady mezi Znojmem a Vranovem

A nyní jednu opravdovou zajímavost o obyvatelích Hardeggu na závěr. Málokdo z návštěvníků NP Podyjí dnes ví, že na existenci NP Podyjí a Thayatal má lví podíl vytrvalost a angažovanost občanů Hardeggu. Roku 1984 se Občanské iniciativě Za zachování Thayatalu s pomocí zastupitelů Hardeggu podařilo zabránit realizaci megalomanského plánu výstavby druhé přehrady na Dyji mezi Znojmem a Vranovem, jejíž hráz měla být postavena na úpatí žulové Býčí skály Dyje pod vyhlídkou Sealsfieldův kámen.

Odsud až k Hardeggu mělo být údolí zatopeno, což by znamenalo, podobně jako v případě již bohužel existujících přehrad Znojemské a Vranovské, nenávratně pohřbít pod 92 mil. m3 vody unikátní ekosystém Dyje, jenž si vysloužil nejvyšší možné docenění zřízením národních parků Podyjí a Thayatal. A povězme ještě dále, že lidé z Hardeggu vlastně zachránili světový unikát, neboť oba parky se od roku 2001 nachází v prestižním mezinárodním seznamu chráněných území IUCN v kategorii II po boku jmen míst jako Yellowstone či Kilimandžáro a Serengeti.

Další informace a významné odkazy:

 • Mapy: Podyjí-Thayatal, Vranovská přehrada, č. 53, nakl. Shocart; KČT Podyjí a Vranovská přehrada č.81; Shocart; Národní park Podyjí, Nationalpark Thayatal (2003), KČT, měřítko 1:25 000
 • Plánek tras v NP Thayatal: www.np-thayatal.at
 • NP Podyjí: www.nppodyji.cz
 • NP Thayatal: www.np-thayatal.at
 • The International Union for Conservation of Nature (IUCN) : www.iucn.org
 • Výhled na Hardegg z Max Plateau
 • Přehrada nad Býčí skálou: www.znoj-tyden.cz
Treking.cz - diskuze
Reklama
Témata našich článků…
Aktuální počasí Zverovka Sněžka Krkonoše, ubytování Soumrak Karlštejn Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Hranická propast Letní obloha Zámek Hluboká Elbrus, Kavkaz Kráľova studňa Javorníky Porubský bludný balvan Beskydy, ubytování Spacáky Gran Paradiso
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist