Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 12.6.2024
Treking > Tipy na výlet > Blatensko, malebný kraj rybníků a žulových pahorků

Blatensko, malebný kraj rybníků a žulových pahorků

Blatensko, kouzelný kraj rybníků a žulových pahorků

Na cestách severním Strakonickem nás uvítá překvapivě malebná krajina. Roztroušené borové lesíky střídají pastviny; louky a obdělávaná pole lemují kamenné zídky, remízky a hájky, které doplňují lesklé hladiny početných rybníků a rybníčků.

Kadovský viklan

Kraj bývalých močálů a hlubokých lesů při jižním úpatí Brd přetvořily pokolení zdejších obyvatel v půvabný celek, který oplývá množstvím přírodních krás i kulturních památek. Kouzlo zdejší krajiny a českého venkova již dávno objevily generace umělců a inspiraci tu na svých toulkách našli například malíři Julius Mařák, Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Stanislav Lolek a mnoho dalších.

Neodmyslitelnou součástí Blatenska jsou typická oblá návrší s roztroušenými žulovými kameny a většími balvany. Mnoho skalek sice zásluhou místních kameníků zmizelo ze zemského povrchu, ale například v okolí obce Kadov dodnes nalezneme několik zajímavých skalních seskupení. Návštěvníky k nim dovede nedávno dokončená naučná stezka "Okolím Kadova a viklanu".

Trasa začíná u hráze rybníka Velký Pálenec a pokračuje po turistických značkách přes obce Vrbno a Kadov do Slatiny. Jak název stezky napovídá, jedno její zastavení nás přímo v obci Kadov upozorňuje na veliký skalní viklan, který je největším v České republice. Horní balvan o váze asi 30 tun a rozměrech 2,2 × 1,7 × 3,5 m leží na dalším balvanu a dotýká se jej jen malou plochou. V minulosti bylo možné Kadovský viklan snadno rozkývat a byl zdejší atrakcí. V roce 1893 se ale v okolí konaly císařské manévry a vojáci si s viklanem tak dlouho poměřovali sílu, až jej svalili na zem. Na dlouhou dobu přestal viklan existovat a upadal do zapomnění.

Rybník Vitanov

Záseky na povrchu jednoho z kamenů svědčí dokonce o tom, že se jej kameníci pokoušeli rozštípat. Teprve v roce 1983 se pokusil ing. Pavel Pavel usadit kámen pomocí pák zpět na své místo.

Experiment byl úspěšný a zároveň dokazoval, že lidé mohli v minulosti jednoduchými pomůckami pohybovat s velkými předměty. Inženýr P. Pavel pak navrhl a realizoval i postup při přepravě a zvedání kamenných soch Moa na Velikonočním ostrově. Od roku 1985 je Kadovský viklan prohlášen za chráněný přírodní výtvor, to ho ale neuchránilo před vandaly a byl od té doby opakovaně svržen.

Blatensko na turistické mapě

Další pěkný viklan nebo spíše skalní hřib se skrývá v lese mezi Kadovem a Slatinou. Sice se neviklá, ale na horním z kamenů najdeme pěkně vyvinutou skalní mísu. Lidé skalní útvar podle ní pojmenovali Obětní kámen, neboť mísu považovali za dílo pravěkých obyvatel.

Jiné dvě skalní mísy můžeme vidět na balvanu, který se nachází na vrcholu zalesněného návrší kóty 527,5 m n. m. v těsné blízkosti Kadova, kde je v některých turistických mapách chybně uváděn Kadovský viklan. Pokud chceme mít výčet zajímavých skalek v okolí Kadova kompletní, nesmíme zapomenout na Čertovy náramky. Najdeme je poblíž žluté značky z Kadova do Slatiny a vedou k nim odbočky.

Obě skaliska jsou si dost podobná a představují je žulové plotny poskládané pěkně jedna na druhé. V blízkosti Velkého čertova náramku navíc vytvořily zaklíněné kameny krátký skalní tunel. S pověstmi o čertech jsou spojovány i žulové balvany u Bratronic zvané Čertův ranec.

Blatensko je však především kraj rybníků. Řeka Lomnice a její přítoky napájí bezpočet z nich a navíc jsou propojeny důmyslným systémem umělých stok a spojek. První rybníky se stavěly na místech močálů už ve 14. století, v 16. století doplnil známý renesanční rybníkář Jakub Krčín z Jelčan a na Sedlčanech zdejší rybniční soustavu o další.

Největší vodní plochou Blatenska je rybník Labuť, v jehož hladině se pěkně zrcadlí silueta brdského vrchu Třemšína. Rozlévá se na ploše 109 ha a je dlouhý 3,5 km. Jeho mohutnou hráz budovali stavitelé celých 11 let od roku 1492 do roku 1503. Zakladatelem byl tehdejší majitel panství Zdeněk Lev z Rožmitálu.

Nejvíce rybníků dnes najdeme na bývalém panství Lnáře. Podle historických zpráv tu Rybník Velká Kuš v 18. století existovalo dokonce 366 rybníků! Běžně jich bylo napuštěno 365 stejně jako dnů v roce a v roce přestupném se vodou naplnil i poslední z nich. Z původního počtu se dodnes zachovala jen část, zbytek nahradily louky nebo pole. Největší rybníky jsou přímo ve Lnářích a v okolí Tchořovic. U rybníků Nový, Hořejší, Dolejší či Velká Kuš byly vyhlášeny přírodní rezervace, které chrání vodní ptactvo a břehovou vegetaci.

Rybníky ale slouží především k chovu ryb a to se odráží ve zhoršené kvalitě vody a nehodí se příliš ke koupání. Výjimkou je malebný lesní Hadí rybník, jehož poměrně čistá voda a písčité břehy lákají ke koupání. Pěkné je i okolí rybníků Radova, Vitanova, Velkého Pálence a Velké a Malé Kuše, kudy prochází i turistické trasy. Z důvodů zachování zdejší typické krajiny se připravuje vyhlášení přírodního parku Velký Pálenec.

Rybníkářství má v kraji tradici a proslavil ho i "lnářský modrák", druh kapra s malou hlavou a modravou kůží bez šupin. Říkalo se o něm: "Lnářský kapr, to je skvost, hodně masa, žádná kost." Bohužel chov této ryby již zanikl, neboť jí nevyhovoval současný velkokapacitní způsob hospodaření.

Zámek Blatná

Blatensko je samozřejmě bohaté i na kulturní památky, které odráží historický význam regionu. Nejdůležitějším centrem se stala Blatná ležící na křižovatce obchodních stezek z Písku do Plzně a ze Strakonic do Prahy. Její jméno je odvozeno od močálovitých blat, které obklopovaly tehdejší tvrz. Pro pány z Rožmitálu se stala Blatná rodovým sídlem. Tento mocný rod se do historie zapsal v 15. století například tím, že Jaroslav Lev z Rožmitálu vedl mírové poselstvo po dvorech tehdejších křesťanských panovníků a jeho sestra Johanka se provdala za Jiřího z Poděbrad a stala se českou královnou.

Vodní hrad byl v průběhu staletí přestavován na pohodlný zámek obklopený rybníkem a rozlehlým anglickým parkem s dančí oborou. Zámek je dnes navrácen rodu Hildprandtů z Ottenhausenu a je veřejnosti nadále přístupný. Nejcennější místností je Zelená světnice ve věži blatenského zámku vyzdobená gotickými malbami.

Další přístupný zámek najdeme v nedalekých Lnářích. Původní vodní tvrz byla přestavěna na renesanční zámek, vedle kterého nechali majitelé později postavit ještě barokní zámek a zřídit park. Donedávna sloužil zámek úřadu vlády, ale byl navrácen potomkům posledního majitele JUDr. J. A. Vaníčka a od roku 1999 je zpřístupněn. Unikátní jsou především zdejší nástěnné a stropní malby s výjevy z antické mytologie. Další menší nepřístupná šlechtická sídla si můžeme prohlédnout v několika malých blatenských obcích.

Obětní kámen (viklan)

Původní gotické tvrze sice postupně nahradily pohodlnější zámky, ale z některých se staly sýpky a dochovaly se tak do současnosti. Nejlépe zachovanou gotickou vodní tvrzí je Buzický hrad u obce Buzice, kde dosud stojí mohutná kamenná obytná věž a dochovaly se i původní valy a příkop. Zachovalé renesanční tvrze najdeme i v Kadově a v Tchořovicích. Naopak tvrze ve Škvořeticích a v Poli nahradily renesanční zámky.

Zvláštní skupinou památek jsou církevní stavby. Pěkné gotické kostely stojí v Čejeticích, Záboří, Kadově, Blatné či v Bělčicích. Největší barokní perlou je poutní kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách, který je považován za poslední stavbu českého barokního architekta K. I. Dienzenhofera. Kostel sv. Jakuba Většího v Sedlici už projektoval jeho žák Václav Antonín Jermář. K výrazným barokním památkám se počítá i klášterní kostel ve Lnářích a v současnosti zdevastovaný kostel Proměnění Páně v Pacelicích. Skrývá se v husté džungli na kopci Křesovec, z jehož svahu je pěkný rozhled po širokém okolí.

Takových rozhledových míst je na Blatensku několik. Téměř kruhový rozhled nabízí nová železná rozhledna Pětnice u Záboří na kótě Volyně, ze které se nám otevře pohled na modravé šumavské hřebeny i tmavé brdské lesy, pod nimiž se rozprostírá celé Blatensko. Krásné výhledy nabízí například i Mužetický vrch poblíž městečka Sedlice nebo výšina mezi Lnářským Málkovem a Čečelovicemi.

Malý čertův náramek

V mnoho vesnicích můžeme vidět pro jižní Čechy typické zděné statky s barokními, empírovými a klasicistními štíty. Trochu zapomenutá a odlehlá je zřícenina hradu Křikava nad rybníkem u obce Černívsko. Tento menší hrádek zanikl už během husitských válek, ale dochovaly se z něj dosud zbytky hranolové věže a dalších stavení a také hluboký příkop.

Celé Blatensko je protkáno hustou sítí turistických a cyklistických stezek, které nás dovedou i do těch nejzapadlejších koutů. Na cestu je dobré přibalit dobrou turistickou mapu, například edice KČT č. 68 Pootaví a č. 35 Brdy a Třemšínsko.

Treking.cz - diskuze
Reklama
Výběr článků
Hory Glocknerrunde, přechod Vysokých Taur
Hory La Tresenta (3 609 m), Grajské Alpy, NP Gran Paradiso
Hory Za zkamenělým Vozkou na hřeben Jeseníků
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist