Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 19.3.2024 , svátek má
Treking > Cykloturistika > Pálava na kole, město Mikulov a cykloturistika

Pálava na kole, město Mikulov a cykloturistika

Pálivou Pálavou na kole, cykloturistika na Pálavě

13.8.2010 | Josef Hebr

Horký červencový vítr mě tentokrát zavál na prosluněný jih do blízkosti vyhlášených vinařských oblastí - Lednice. Stejnojmenný zámek, dříve lichtensteinský, dnes státní a z důvodu rozsáhlých oprav nejvíce ze všeho připomínající velké staveniště obležené obdivovateli novogotiky a konzumenty zmrzliny nebo jiných zde nabízených atrakcí mě v této době nezajímal.

Vinohrady a vápencové skály

Stejně tak ani kvalitní architektonické prvky (známý minaret, Janův hrad a jiné), projektované Josephem Hardmuthem (1758 - 1816, původně vyučený zedník a kameník, ale zároveň stavitel, architekt samouk a vynálezce, jmenujme aspoň tužku), oživující jinak krásný Lednicko - Valtický areál, zapsaný od roku 1996 na seznam kulturního dědictví UNESCO. No a to ze zcela jednoduchého důvodu, dobře jsem totiž věděl, že na dnes plánované trase mě čekají kromě nádherné krajiny vysoce kvalitní památky, z historického hlediska opravdové bomby, cestou si stačí jen vybrat a vychutnávat, jako zdejší vynikající víno.

Bohužel i dnes základní dopravní přesun z bydliště do Lednice a zpět zabezpečoval rodinný automobil, takže v mimořádně teplém dnu realizace pitného režimu i boj proti houstnutí krve se posmutněle uskutečňoval pouze méně kvalitními nápoji a v legislativních bariérách. Protože počasí se proti předcházejícímu deštivému období přehouplo do druhého - slunečného a velmi horkého extrému, dal se očekávat při použití oblíbeného dopravního prostředku - kola, vynikající zážitek.

Klentnice a Sirotčí hrádek

Bleskurychlé rozloučení s ostatními "účastníky zájezdu", kopnout do vrtule a již jsem směřoval na jih směr Valtice, abych po několika minutách obdivoval prvé z chráněných Lednických rybníků - Hlohovecký a Prostřední. Lednické rybníky jsou pod správou CHKO Pálava, důvodem jejich ochrany je zde sídlící a hnízdící ptactvo (volavky, bukači, kolpíci, kachny a husy, tenkozobci a jiní) a vzácné rostlinstvo.

Hned za Hlohoveckým rybníkem jsem odbočil vpravo a projel i obec Hlohovec, rozkládající se na jeho pravém břehu. Cyklostezka mě nyní zavedla do zlátnoucích polí, na levý břeh dalšího chráněného rybníku - Nesytu, u kterého se kromě jiného vyskytuje slanomilná vegetace. Kromě polí jsem měl po pravé ruce tolik typické kulturní porosty tohoto regionu - sluncem prohřáté vinohrady. V dáli přede mnou se začínaly rýsovat Pavlovské vrchy - Stolová hora i Děvín, rozeznával jsem siluetu věže zámku v Mikulově i pahorky v rakouském příhraničí.

Následující vesnici Sedlec jsem využil jako první občerstvovací zastávku a po kratší pauze vyrazil systémem cyklostezek kolem dalšího rybníku, potoku, který jej napájí a často i hustými porosty po různorodých úzkých vozovkách až k silnici, spojující rakouský Drasenhofen a Mikulov, po ní vpravo do Mikulova. Ještě před vjezdem do tohoto starobylého městečka upoutávají pozornost po pravé straně silnice prvé bílé vápencové útesy chráněného Svatého kopečku s kaplí a Křížovou cestou a vlevo zámek s charakteristickou věží, který lze pokládat za jednu z dominant Jižní Moravy.

Vinohrady

Tento objekt, původně středověký hrad, má stejně jako i druhé obdobné za sebou pohnutou minulost. Po více než tři sta letech jej vlastnili příslušníci rodů Lichtensteinů a Ditrichsteinů, pouze patnáct let "mezi nimi" jej vlastnil uherský šlechtic Lászlo Kereczenyi. Husitské období kupodivu přežil bez úhony, vydrancovali jej až švédové. Dvakrát vyhořel a ještě v roce 2007 se na nádvoří tohoto zámku a dnes muzea propadla dlažba a tím se zjistilo, že pod zámkem se nachází doposud neznámý jeskynní systém s krápníkovou výzdobou.

Svatý kopeček u Mikulova

Dnes pro mě však byly nejzajímavějším nádherné vápencové útesy, tak charakteristické pro CHKO Pálava, proto jsem se v městě nezdržoval a vyrazil na sever "do hor". Masív Pavlovských vrchů o délce asi 20 km je součástí Vnějších Západních Karpat a dosahuje výšky od 163 m n.m. - hladina Dyje po 554 m n.m. - Děvín, ale lze jej také lokalizovat jako severozápadní výběžek Panonské nížiny.

Tato oblast patří mezi nejteplejší a téměř nejsušší v ČR. Její současnou podobu způsobilo druhohorní tropické moře a horotvorné procesy v třetihorách no a dnes viditelné vypreparované vápencové útesy jsou výsledkem eroze. Bílé vyhřáté skály vytváří vynikající životní podmínky pro mnoho vzácných rostlin a živočichů - písečnice velkokvětá, hvozdík Lumnitzerův pálavský, šalvěj etiopská, ovsíř stepní, kavyly, hlaváčky, vstavače a mnoho dalších příslušníků panonské flóry. Můžeme zde uvidět ještěrku zelenou, kobylku ságu, kudlanku nábožnou, pavouka stepníka rudého a mnoho vzácných motýlů. O kvalitách CHKO Pálava (83 km2) svědčí, že od roku 1986 je biosférickou rezervací, od r. 2003 je součástí BR Dolní Morava, od r. 1993 je část CHKO součástí Mokřadů Dolního Podyjí chráněných Ramsarskou konvencí.

Hned za Mikulovem cesta vystoupá na východní úbočí Stolové hory, nejprve však mine vpravo vrch Turold se známou a dnes opět přístupnou jeskyní, vlevo menší vápencový útes - Kočičí skalku, chráněný útvar, na kterém lze přímo ze silnice obdivovat bohaté trsy pestré květeny. Z všudepřítomných vinohradů jsou nádherné výhledy, hlavně na západ k Jevišovce a Drnholci a do rovinatého rakouského příhraničí, které je kultivováno sítí cyklostezek (Kamp - Thaya - March - Radweg, Staatzerbegradeweg nebo Landmannradweg a Bernsteinradweg). A již je zde Klentnice a nad ní zřícenina Sirotčího hradu.

Zámekv Mikulově

Přímo na hřebenech Pálavy jsou dnes tři zříceniny - Dívčí, Sirotčí a Nový hrad. Kromě předpokládané funkce strážního a vojenského objektu hlavně dominantní Dívčí hrad (také Děvičky nebo Maidberk) a Sirotčí hrad (Rassenburk) ztotožňují někteří badatelé na základě prací autora latinské Kroniky české Kosmy s místy, kde se v dávné minulosti odehrál skutečný příběh Libuše a jejich sester, knížete Sáma, dívčí války a další, které spíše známe z kompilátů, které na základě společenské objednávky vytvořil A. Jirásek. Ovšem jedná se pouze o akademické úvahy (které mají tradičně jako i jiné odvážné myšlenky spoustu odpůrců), jejichž dokázání nemusí být zrovna jednoduché.

Ze všech tří hradů je nádherný rozhled do krajiny. Za Klentnicí se cesta dělí, já pokračoval na západ, tzv. Soutěskou a tím se mi otevřely krásné výhledy na svahy se sytě zelenými vinohrady a z nich vyrůstající bělostné vápencové skály, ale poprvé také na vodní nádrže Nové mlýny, po jejichž jižním břehu jsem další část cesty absolvoval. Postupně jsem projel Pernou, Horní i Dolní Věstonice, známé svými archeologickými nálezy evropského významu. Ve Věstonicích, kde jsem si dal další osvěžovací přestávku u jednoho sklípka (pro jistotu z vlastních zdrojů), jsem chvíli pozoroval rozjařené konzumenty podle typického nářečí příslušné do našeho hlavního města, velkou skupinu tvořili také hlasití příslušníci státu na západ od nás.

U Nesytu

Tím jsem upoutal pozornost zdejšího vinaře, ovšem mé smutné vysvětlení akceptoval a poté, co jsme se shodli na tom, že obdobní konzumenti jsou pro vinaře požehnáním, protože vypijí vše a navíc u toho předvádí perfektní divadlo…, pozval mě na podzimní burčákovou výměnu krve, která probíhá podle vzorce co vypitý litr, to litr vyměněné krve… Do podzimu je bohužel ještě daleko. Cesta dále pokračovala na úpatí Pálavy po pravém břehu nádrží, kde se to hemžilo lovci kaprů, zmoženými konzumenty zdejšího vína ale i množstvím slušně vychovaných zdravících cykloturistů.

V dáli na protějším břehu byl vidět i Strachotín, kde archeologové svými výzkumy a nálezy nezvratně dokázali přítomnost legie z doby Marka Aurelia. Je vcelku možné, že právě podnikaví Římané rozpoznali kvality tohoto regionu a na některých lokalitách začali s pěstováním vinné révy. Byli to také Římané, kteří přirovnávali Pavlovské vrchy ke tvaru ležícího ženského těla, z té doby se také zachoval název Mons Veneris - Venušin pahorek, který ovšem dnes zájemci vyhledávají v poněkud jiných lokalitách.

Rakouské příhraničí

Ve vcelku razantním vedru přišla vhod další osvěžovací zastávka ve významném a živém turistickém středisku Pavlově a potom již následovaly typické vinařské obce Milovice a Bulhary, odtud se také otevřely výhledy na Pálavu, které zřejmě tak vzrušovaly Římany. Závěrečná část dnešní cesty mě vedla nejprve kolem Dyje, kde jsem si na jezu prohlédl krásný přechod pro ryby a posléze mě cyklostezka docela slušně upečeného přivedla nádherným krajinářským parkem zpět do Lednice, do prvního zastřešeného stánku se širokým výběrem nápojů…

Pavlovské vrchy Poli a vinohrady Novomlýnská nádrž

Východiskem cest po tomto regionu a také zajímavém sousedícím rakouském příhraničí, více než bohatě oplývajícím ubytovacími, stravovacími i jinými konzumně významnými možnostmi, poskytovanými domorodci s nebývalou ochotou a také velmi širokým spektrem přírodních krás a pamětihodností je Břeclav, dostupná železnicí, silnicí i dálnicí. Jedním z informačních zdrojů v jinak perfektně vyznačené krajině s kultivovanými popisy na zajímavých místech může být i mapa M 1:60 000 Shocart č. 168 Pálava, Lednicko - Valtický areál.

Treking.cz - diskuze
Reklama
Výběr článků
Hory Za jezery Osturnianské brázdy
Hory Putování po Verchovině a Siněvirském národním parku
Hory Vzhůru na Knížecí stolec, turistika na Šumavě
Reklama
Populární treky
1. Rumunské hory Vilcan, hory polonin a krásných výhledů
2. Ukrajinské Karpaty Přes Ploskou poloninu a údolím Černé Tisy do Jasině - dva dny sám v horách Zakarpatí
3. Karpattreky Beskydský Karpattrek (5), hřebenovka Kysuckých Beskyd
4. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Západních Tater - Roháčů, nejnáročnější hřebenovka Slovenska
5. České hory Dvoudenní přechod hřebene Krkonoš, hřebenovka nejvyšších českých hor
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Reklama
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist