Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 18.1.2024
Treking > Testy > GPS a turistika, outdoor test GPS přístrojů

GPS a turistika, outdoor test GPS přístrojů

Test vybraných modelů nemapových GPS, outdoor recenze GPS přístrojů

29.11.2004 | Otakar Brandos

GPS – Global Positioning System je družicový systém pro určování polohy (v některých tiskovinách je tento systém nazýván NAVSTAR). Byl postupně vyvíjen a budován od roku 1973 podle požadavků amerického ministerstva obrany – vesměs pro vojenské účely, ale od roku 1983 byl zpřístupněn i pro civilní použití (s určitými omezeními). Dnes je tento systém řízen vládou USA, která zodpovídá za jeho přesnost a údržbu.

GPS

Velký rozmach v civilním užití nastává po roce 1993 a pokračuje dodnes. Systém GPS je tvořen 24 (+3 záložními) satelity na 6 oběžných drahách (navzájem posunutých o 90°) se sklonem 55° a s výškou 20 200 km nad zemí s oběžnou dobou 11 h 58 min a řídícím centrem. Tím je zajištěno, že z jakéhokoliv místa na zemském povrchu lze v kterémkoliv okamžiku přijímat signál z alespoň 5 satelitů. Uživatelé systému dnes neplatí žádné poplatky, jen si musí zakoupit navigační přístroj, jejichž cena však šla v posledních letech značně dolů.

Dnes GPS-ka používají stále častěji nejen turisté, ale prosazují se i v jachtingu, letecké dopravě a řadě dalších oborů. Ještě v loňském roce měli "odpůrci" tohoto systému jeden významný argument: přesnost systému byla desítky metrů, určení výšky "lítalo" i o stovky metrů. Podle našich testů v době zavádění SA byla nepřesnost určení výšky mnohdy i 30% až 40%, kdy např. v oblasti Vysokých Tater jsme zdolávali "třítisícovky" a některé vrcholy na Velké Fatře "přerostly" hranici 2 000 metrů.

Byla zaváděna uvádím záměrně, neboť od 1. 5. 2000 toto již neplatí. Z nařízení bývalého prezidenta USA Bila Clintona bylo zrušeno zavádění tzv. selektivní chyby (dostupnosti) SA (Selective Avalaibility), která změnou kmitočtu vysílaného signálu znepřesňovala určení polohy a výšky. Po zrušení SA se přesnost určení polohy zvýšila na řádově metry, výšku lze měřit s přesností do 10 metrů. Pro výpočet polohy postačí signál tří satelitů, pokud chceme určit i výšku potřebujeme čtyři družice. Pokud chceme určovat polohu s vysokou přesností, potřebujeme satelitů alespoň pět. Obecně platí, že čím více satelitů přístroj zachytí, tím je určení polohy a výšky přesnější.

Pro úplnost se musím ještě zmínit o ruské obměně tohoto systému, který se jmenuje GLONASS (GLObalnyj NAvigacionnyj Satelitnyj Systém), který provozuje ruské ministerstvo obrany a který si klade stejné cíle jako GPS. Systém byl dobudován v lednu 1996, kdy bylo na oběžné dráze 24 plně funkčních satelitů.

Naše redakce testovala celkem tři modely GPS-ek, které nám ochotně zapůjčila firma Picodas Praha. Jednalo se o modely eTrex, eTrex Venture a Magellan 315. Přístroje jsme testovali ve Vysokých Tatrách (Kriváň, Jahňací štít, horské chaty, sedla, plesa), Západních Tatrách (Ostrý Roháč, Temniak, Kasprov vrch, sedla, chaty), Chočských vrších a při třech přechodech hřebene Malé Fatry (Kriváňské i Lúčanské) a v ulicích či v okolí Ostravy. Na některých vrcholech či horských sedlech jsme tak měli možnost provádět opakovaná měření v rozmezí několika dnů či týdnů a byli jsme mile překvapeni vysokou přesností a spolehlivostí všech testovaných přístrojů.

Při prvním startu, kdy dochází k tzv. inicializaci přístroje si GPS-ko vypočte první aktuální polohu. Celá inicializace může trvat i několik minut (až 5 minut), během nichž přístroj získává tzv. almanach s údaji o satelitech systému GPS. Při dalších startech přístroje stačí na výpočet polohy několik desítek sekund (do 45 sekund). Po prvním zapnutí je nutné přístroj nastavit, ale tyto informace se dočtete v manuálech k jednotlivým přístrojům, my je tady vzhledem k jejich obsáhlosti uveřejňovat nemůžeme. Spíše se zaměříme na některé zajímavé funkce a na přesnost testovaných GPS-ek.

Magellan 315 – 12 kanálový přijímač

hmotnost: 199 g s bateriemi
pracovní teplota: –10 °C až +60 °C
napájení: 2 tužkové baterie
Snadné a vcelku intuitivní ovládání, které se příliš neliší od jiných modelů. Zdá se mi ale, že je o něco méně přehledné než u starších modelů, k některým funkcím je nutné se složitěji prolistovat.

eTrex – 12 kanálový přijímač

hmotnost: 150 g s bateriemi
pracovní teplota: –15 °C až +70 °C
napájení: 2 tužkové baterie
max. příkon: 0,5 W
Snadné, pohodlné a intuitivní ovládání, na které si velice rychle zvyknete. Z testovaných přístrojů asi nejjednodušeji ovladatelný.

eTrex Venture – 12 kanálový přijímač

hmotnost: 150 g s bateriemi
pracovní teplota: –15 °C až +70 °C
napájení: 2 tužkové baterie (1,5 V)
max. příkon: 0,5 W
Snadné a rovněž intuitivní ovládání. Jen je zpočátku poněkud matoucí – pracovali-li jste před tím s modelem eTrex, neboť přibyla tzv. plovoucí klávesa a "rolovací" šipky již nejsou rolovací jako u eTrexu, ale slouží k nastavení měřítka mapy. Ale i na toto ovládání si velice rychle zvyknete.

Z hlediska "složitosti" obsluhy vychází asi nejlépe eTrex, těsně za ním eTrex Venture a Magellan 315, ale toto hodnocení je krajně subjektivní a je jen otázkou zvyku. Podobně bych řadil i přehlednost a množství zobrazovaných údajů v jednotlivých režimech (tady bych jen prohodil pořadí eTrex Venture a eTrex).

Na úplném začátku našeho testu nás zajímalo, jakými žrouty baterií jsou testované přístroje, tedy kolik zátěže poneseme v batozích navíc. Test jsme prováděli opakovaně (u běžných i alkalických baterií), uváděné hodnoty v následující tabulce jsou jejich průměry. Měřili jsme při kontinuálním zapnutí a bez podsvěcování displeje, které by životnost baterií ještě výrazněji zkrátilo. Testováno při +20 °C, při nižších teplotách výkon baterií pochopitelně klesá a životnost baterií se tudíž snižuje. Z testu nejlépe vyšlo GPS eTrex.

GPS

Uvedené časy odpovídají době, kdy přístroje signalizovaly nedostatečnou kapacitu baterií (Magellan 315 i zvukovým signálem). Přitom přístroje (než došlo k úplnému vybití baterií a vypnutí přístroje) fungovaly ještě i po této době, což je rovněž uvedeno v naší tabulce.

Z uvedeného plyne, že na bateriích nemá cenu šetřit, neboť rozdíly v jejich životnosti jsou větší než rozdíly (poměry) cen takovýchto baterií. Používat lze i nabíjecí akumulátory (Ui=1,2 V oproti 1,5 V u klasických baterií). Čím větší kapacita (1,2 Ah, dnes dokonce 1,8 Ah) tím lépe. Z tohoto hlediska vyšel tedy nejlépe eTrex, v těsném závěsu je eTrex Venture, Magellan 315 vyšel z testu dosti špatně.

No a když už jsme věděli kolik baterií sebou vzít, mohli jsme vyrazit do terénu vyzkoušet nejen vlastnosti přístroje, ale i jeho jednotlivé funkce.

Funkce (stránky) přístrojů

Stránka stav satelitů: graficky řešena u všech přístrojů dosti podobně. Zobrazuje se nejen počet a poloha (vzhledem k horizontu) viditelných satelitů, ale i intenzita signálů jednotlivých satelitů, připravenost k navigaci aj.

Stránka měření polohy a výšky: jedna ze základních funkcí GPS-ek. Naměřené hodnoty lze ukládat do paměti přístrojů. U přístrojů řady eTrex i Magellanu 315 lze uložit až 500 trasových bodů. S velkým povděkem jsem kvitoval i ukládání výškového údaje do paměti (na rozdíl od starších přístrojů, např. Garminu 38).

Stránka mapa: Na mapě se zobrazuje vámi prošlá trasa a trasové body (waypoint) se svým jménem. Pro lepší přehlednost displeje lze měnit nastavení měřítka mapy. Na stránce lze měnit orientaci displeje aj.

Stránka kompas a navigace na cíl: Pomůže vám při navigaci ke zvolenému bodu, pokud jej máte uložen jako trasový bod. V horním okně se zároveň zobrazuje jméno cílového bodu, zbývající přímou vzdálenost a potřebný čas pro dosažení cíle. Pokud se nenecháváte navigovat, pak vám stránka poskytuje informace pouze o vaší rychlosti a směru pohybu vzhledem ke světovým stranám. Kompas přitom funguje jen během pohybu. Při navigaci lze zvolit nejen navigaci na cíl, ale i navigaci v trase, tedy od jednoho trasového bodu ke druhému, pak ke třetímu až nakonec k bodu cílovému. V náročném terénu je tato varianta výhodnější.

Trasu si lze předem navolit buď z uložených bodů (v přístroji jsou již uloženy např. polohy vybraných měst) a nebo bodů určených z mapy aj. Třetím způsobem navigace je tzv. zpětná navigace. Tady jde o navigaci po již jednou prošlé trase bez jakékoliv předchozí přípravy. Graficky jsou tyto úlohy řešeny u jednotlivých přístrojů rozdílně.

U modelu eTrex Venture se musím ještě zmínit o "mapě", kde jsou zobrazeny velká města a naše poloha vzhledem k nim. Ty lze do přístroje nahrát datovým kabelem z CD MapSource Points of interest (mapy bodů zájmu), nikoliv podrobných map. Měřítko této "mapy" lze měnit. Do mapových GPS lze nahrát přesné mapy z CD-romu, ale k těmto modelům se obsáhleji vrátíme v příštím čísle, kdy bude pokračovat tento test.

Nastavení záznamu trasy: trasa se ukládá do přístroje automaticky, čehož lze využít při navigaci např. při zpáteční cestě za špatné viditelnosti. Trasu i jednotlivé body lze průběžně editovat. Magellan 315 a eTrex mají záznam trasy automatický, ale u modelu eTrex Venture lze ručně zapnout a nebo vypnout. Pokud je záznam zapnutý, lze nastavit interval ukládání buď podle času (od 1 s po řádově hodiny) nebo podle prošlé vzdálenosti.

Přístroje však mají i velkou řadu dalších schopností. Můžete si tak zjistit východy a západy Slunce či Měsíce, dobu vhodnou k rybolovu (jste-li na moři) a spoustu dalších. Vzhledem k rozsahu a pojetí článku nelze uvést všechny, ty jsou obsaženy v manuálech k jednotlivým přístrojům.

Nejvíce nás zajímalo, jaká je přesnost testovaných GPS. Nejprve jsme na stejném místě a ve stejném čase měřili všemi přístroji, poté jsme v rozmezí týdne a v různých časech měřili na stejném místě stejným přístrojem.

Z uvedeného plyne, že přesnost současné sítě GPS je velice vysoká. Odchylky v určení polohy se pohybují v rozmezí řádově metrů (při testu jsme nezaregistrovali odchylku větší jak 6 metrů), v případě měření výšek je přesnost řádově 10 metrů (maximální naměřená odchylka činila 11 metrů), takže dnes GPS-ka mohou směle nahradit barometrické výškoměry (a možná je i předčí – s jistými omezeními a při dobrém příjmu signálu). Jako nejpřesnější přístroj se nám jeví eTrex Venture, v těsném závěsu je eTrex a Magellan 315.

Magellan 315 vyšel z testu jako nejméně přesný přístroj, ale i jim naměřené odchylky jsou opravdu minimální. Na druhou stranu nutno ale říci, že z hlediska příjmových vlastností je Magellan 315 nejlepší. „Držel“ polohu i v místech, kde nám eTrex-y občas vypadávaly (v místech se špatným příjmem). Přístroje spolehlivě fungovaly nejen v husté mlze a dešti, ale i v hustém lese po dešti, kdy se příjmové podmínky zhoršují.

Důležitým vodítkem při koupi je pro většinu lidí i cena. V tabulce jsou prodejní ceny včetně DPH.

Přístroj cena
Magellan 315 9 528,– Kč
eTrex 8 500,– Kč
eTrex Venture 11 200,– Kč

Pokud bychom měli testovaná GPS-ka seřadit od nejlepšího po "nejhorší" pak by to byl trochu problém. Záleží podle kterého kritéria bychom přístroje vybírali. V redakci jsme se ale shodli na tom, že poměr cena/užitná hodnota + spolehlivost vychází ve prospěch eTrex, pak bychom se přiklonili k eTrex Venture a nakonec k Magallanu 315 (v neprospěch posledního přístroje hovoří především jeho velká spotřeba baterií, která na dlouhých akcích je závažným handicapem).

Obecně lze tedy říci, že systém GPS dosahuje vysoké spolehlivosti a přesnosti a v podmínkách špatné viditelnosti může být zcela nenahraditelnou součástí vaší výzbroje; do náročných podmínek či neznámého terénu GPS rozhodně není žádným luxusem a jejich použití můžeme vřele doporučit, ale své využití rozhodně nalezne i v našich krajích. Ve zcela neznámém terénu, jako je tajga v Rusku, lesotundra ve Skandinávii aj. je pak GPS doslova nepostradatelnou nutností. Test dalších přístrojů otiskneme v příštím čísle.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Další související články:

+ Turistická mapa Garmin
Reklama
Témata našich článků…
Aktuální počasí Praděd Babia hora Macocha Karlštejn Žiarska chata Roháče, ubytování Macocha Hranická propast Rozhledny Zámek Hluboká Sluneční soustava Kráľova studňa Červená Lhota Vodopády Beskydy, ubytování Spacáky Gran Paradiso
Reklama
Populární treky
1. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Velké Fatry
2. České hory Lužické hory - toulky po hradech, skálách a vyhlídkách
3. Alpy Výstup na Hoher Dachstein klasickou cestou
4. Rumunské hory Retezat, princeznou Jižních Karpat křížem krážem (1)
5. Ukrajinské Karpaty Hřebenem poloniny Piškoňa, Zakarpatská Ukrajina
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Reklama
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist