Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 6.2.2021 , svátek má
Treking > Tipy na výlet > Výlet: Babí lom a kozí hřbety v Adamovské vrchovině

Výlet: Babí lom a kozí hřbety v Adamovské vrchovině

Babí lom a Kozí hřbet, tip na výlet

10.3.2008 | Theodor Teshim
Babí lom, hřeben

Babí lom, tak lidé pojmenovali romanticky rozeklaný, skoro tři kilometry dlouhý protáhlý zalesněný skalnatý hřeben probíhající v přibližně severojižním směru mezi Lelekovicemi a Svinošicemi v západním hřbetu Adamovské vrchoviny nad Řečkovicko - kuřimským prolomem, asi pět kilometrů severně od brněnské městské části Řečkovice.

Babí lom je i synonymem pro známý vycházkový cíl - volně přístupnou a zdaleka viditelnou rozhlednu stojící na jižním okraji hřebene nad Lelekovicemi. Místo je to velmi populární, během pobytu v Brně učarovalo i Kozí hřbet… Petru Bezruči a jeho "smečce". Končívali zde každoročně 1. listopadu turistickou sezónu a na předchůdkyni dnešní rozhledny zapalovali na paměť zemřelých přátel svíčky.

…Hned sosny na skal útesy
zázrakem uchycené v přenesmírnou výš
se protáhly mlh šedých nad opar…
A pták tak divně, divně zapěl, slyš!…
Na korách bříz schnul pryskyřice tok
a splynul s květů lesních vůněmi…

úryvek z básně Antonína Sovy "Les"

Geologický vývoj a skladba

Ostrý hřbet Babího lomu s jedenácti samostatnými skalními skupinami je tvořen především sedimentárními horninami ze spodního devonu, které se usazovaly v úzké proláklině severojižního průběhu, jež se táhla od Svinošic přes Lelekovice, ves Českou, brněnský Žlutý kopec, Červený kopec až k Popovicím u Rajhradu.

V horninovém profilu sedimentů na Babím lomu o mocnosti 150 m dnes v nejvyšší vrstvě nalezneme lavicovitý slepenec složený převážně z křemenných valounů a tmelu, ve spodních vrstvách se střídají jílovito - písčité břidlice a Babí lom fialové jemně zrnité arkózové pískovce. Tento profil se označuje jako zóna Babího lomu, jinde ve výše zmíněné oblasti dosahuje mocnosti 200 až 300 m.

V době ukládání bylo popsané území spolu se západním okrajem Moravského krasu a východní částí Boskovické brázdy součástí velké pánve, do níž z jihu či jihovýchodu ústil velký říční tok, jenž sem zanášel zvětraliny povrchu brněnského masivu (jedná se tedy o tzv. klastické, neboli úlomkovité sedimenty složené z úlomků starších hornin a minerálů nebo organických zbytků, přemístěných z míst svého vzniku do místa druhotného uložení). Celé toto období charakterizovalo teplé klima se střídáním sucha s vlhkými deštivými etapami způsobujícími prudké přívaly říčních vod.

Proláklina se sedimenty byla stlačena při prvohorním hercynském vrásnění do korytovitého prohnutí, přes jehož okraje se následně nasunuly horniny brněnského masivu, zvl. vyvřelé hlubinné granitoidy. Později byla západní část prohnutí vyzdvižena a erodována, zbyla jen část východní se slepencovými lavicemi, jež jsou ukloněny k západu.

K další elevaci území došlo během alpinského vrásnění. Ve třetihorním teplém a vlhkém klimatu podléhali chemické erozi granitoidy a arkózové pískovce, odolné křemenné slepence zůstaly. Ty začal rozrušovat až Babí lom mráz v následujících čtvrtohorách. Led v puklinách slepencovou horninu navíc roztrhal na masivní skalní bloky, jež byly v teplejším čtvrtohorním létě po zamrzlém podkladu rozvlečeny po okolních svazích, výsledkem je jedenáct kamenných proudů na úpatí hřebene, nejdelší s délkou 850 m.

Přírodní rezervace

Hřeben je chráněn jako přírodní rezervace o ploše téměř 23,5 ha a to i přes to, že původní bučiny byly z velké části nahrazeny jinými dřevinami. Při návštěvě Babího lomu si každého získají divukrásné zakrslé borovice a břízy, v suťových lesích rostou i javory, jilmy a lípy; na úpatí hřebene najdeme zbytky bučin.

Mísí se zde výskyt teplomilných i podhorských druhů rostlin. Ze zvláště chráněných druhů zde najdeme například medovník meduňkolistý (Melitis melissophyllum), lilii zlatohlávek (Lillium martagon) a dřín obecný (Corpus mas). Výška skal místy dosahuje až dvaceti metrů, jsou proto využívány i jako cvičný horolezecký terén.

Babí lom, turistická mapa

Historie a betonový maják

Babí lom

Na začátku devadesátých let 19. století stála na hřebeni turistická chata (Wieserhütte) a dvě dřevěné vyhlídkové stavby. Na nejvyšším, severním vrcholu hřebene Babího lomu (562 m) trůnila dřevěná konstrukce Rohrerovy rozhledny (Rohrerwarte) pojmenovaná dle starosty města Brna Rohrera. Dnes tu po ní nalezneme kamenný patník, pod mohutným kamenem ve skalní štěrbině lze vyhmátnout i vrcholovou knihu.

V jižní část hřebene vyrostl na tzv. jižním vrcholu Babího lomu (526 m) zatřešený Ripkův altánek (Ripkawarte), své jméno získal dle předsedy Rakouského turistického klubu, kterážto organizace tyto atrakce zřídila. Obě stavby byly zničeny za 2. světové války, neboť sloužily za nebezpečný orientační bod pro možné bombardování blízkého významného strategického cíle - průmyslové Kuřimi.

V letech 1959 – 1961 byla postavena podle projektu brněnského architekta Mojmíra Korvase na místě někdejšího Ripkova altánu nová rozhledna v podobě betonové věže se železným ochozem na zděné podestě. Slavnostní otevření 15 m vysoké vyhlídkové věže proběhlo dne 15. května 1961. Od konce 70.let je místem tradičního novoročního výstupu. Rozhledna je ve své spodní etáží vybavena místností, která nabízí úkryt před nepohodou a Babí lom, rozhledna snad i provizorní místo pro přespání. S noclehem však opatrně, jsme totiž na území přírodní rezervace a navíc, jak nápis nad vchodem do místnosti informuje, "zde straší."

Výhledy

Z hřebene, včetně nejvyššího bodu hřbetu s kótou 562,1 m n.m., se otevírají v současnosti omezené výhledy hlavně na západ a severozápad. Nejdále na modrém obzoru mírných vln hřebenů Českomoravské vrchoviny poutají turistovu pozornost Ždárské vrchy se Studnickým vrchem (821 m) nad Novým Městem na Moravě, blíže pak Sýkoř (705 m) za Lomnicí u Tišnova, výrazně se rýsují též dvě tišnovské krasavice: Klucanina (416 m) s rozhlednou a za ní vykukující masiv Květnice (470 m), jako na dlani máme vysílač na kopci Čebínka (433 m) a městečko Kuřim.

Ze zastřešené vyhlídkové plošiny s kovovým zábradlím rozhledny se kocháme jedinečným kruhovým výhledem. Západním směrem lze přehlédnout výše popsanou část Českomoravské vrchoviny, z lesů vykukuje rozhledna Babylon u Kozárova (664 m) na severozápadě se vlní kopce Lysicka a Halasova Kunštátska.

Babí lom

Severně pokračuje hřeben Babího Lomu ke svému nejvyššímu místu, východně svítí mezi stromy Vranov s mohutným poutním komplexem sakrálních staveb, jimž vévodí kostel Narození P. Marie. Za vsí se k obzoru rozlévají vlny lesů Drahanské vrchoviny. Z nich vystupuje 332 m vysoký stříbrný stožár Kojálu (600 m), jenž v době svého dokončení (1959) o 10 m převýšil Eiffelovku v Paříži, tehdy nejvyšší stavbu Evropy.

Na jihovýchodě lze za pěkného počasí zahlédnout Chřiby se sousedním Ždánickým lesem, na jihu pak Brno se svými dominantami Špilberkem (284 m) a Petrovem (210 m), věžovitou budovou VUT i vysílačem na Hádecké planině (424 m), v dálce šedesáti kilometrů se modrají vápencová bradla Pavlovských vrchů s nejvyšším Děvínem (550 m) a říká se, že ještě dále za extrémně příznivých podmínek snad i vrcholky Alp. Výhled na jihozápadě uzavírá blízký Babský hřbet s Velkou Babou (446 m), Sychrovem (463 m) a Kuřimskou horou (435 m).

K rozhledně se dostaneme nejsnáze po asi 1,5 km červeně značeným dlouhým strmějším výstupem z návsi v Lelekovicích. Možný je také přístup z Kuřimi po modré TZ, kdy k rozhledně dorazíme po téměř 3,5 km. Samotným hřebenem vede po skalách vcelku schůdná červeně značená stezka, problém by mohli mít pouze velmi malé děti či lidé v pokročilém věku. Hřebenová stezka měří asi 400 m, začíná za rozhlednou a pokračuje po skalách nádhernými pasážemi k rozcestí před nejvyšším vrcholem. Toho dosáhneme po dalších 200 m neznačeným chodníkem, na samotné vrcholové skalisko vedou kamenné schůdky.

Babí lom, hřeben Babí lom, hřeben

Z rozcestí u vrcholu se můžeme buď spustit pohodlnou lesní cestou do Vranova (červená TZ, 2,5 km), nebo se vydat traverzem hřebene zpět pod rozhlednu a dále do Kuřimi (modrá TZ, 4 km). Využijeme-li sestup k Vranovu, můžeme si povšimnout zajímavého výtvarného dílka. Je jím lelkovadlo, tedy dřevěná konstrukce, kterou když projdete, tak budete na rok zbaveni tendencí k lelkování. O tom, zda se lelci chytili do pasti nad vámi či ne, se v průběhu odlelkování můžete přesvědčit pohledem nad sebe.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor
10.06.2014, 13:33 Lukáš | príma výlet
12.06.2014, 08:41 Martin | Tento víkend jsem tam byl...
03.08.2010, 21:30 Ivan Zajíček | Měl jsem smůlu..., bubliny byly jen v pivu
11.03.2008, 09:42 Michal | Bubliny, bubliny...
28.09.2009, 11:16 3lobit | No je to moľné?
01.08.2010, 20:48 Petiulka | Pan Bublinář
03.10.2010, 16:04 Petr | bublinkar
10.03.2008, 12:46 zdeněk | Hezké místo


Další související články:

+ Za branami Brna přes dvě Baby
+ Pavlovské vrchy, Pálava
+ Mikulov – brána Pálavy; město a nejbližší okolí
+ Ke slepencovým "babím" skalám, pozoruhodné skalní útvary na prahu Moravského krasu
Reklama
Témata našich článků…
Aktuální počasí Zverovka Sněžka Krkonoše, ubytování Soumrak Karlštejn Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Hranická propast Letní obloha Zámek Hluboká Elbrus, Kavkaz Kráľova studňa Javorníky Porubský bludný balvan Beskydy, ubytování Spacáky Gran Paradiso
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist