Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 4.11.2021 , svátek má
Treking > Zajímavosti > 10 nej Šumavy, TOP 10 zajímavostí na Šumavě

10 nej Šumavy, TOP 10 zajímavostí na Šumavě

TOP 10 Šumavy: Nejvyšší hora, největší ledovcové jezero a rašelinné jezírko, nejvyšší vodopád na Šumavě

10.5.2019 | Otakar Brandos
Chalupská slať na Šumavě

Šumava je sice až čtvrtým nejvyšším pohořím České republiky, přesto si na svém území nashromáždila ohromné množství přírodních zajímavostí a geografických či přírodních nej, z nichž některé jsou rekordní i pro celé území ČR.

Šumava je rozlehlé pohoří táhnoucí se podél hranice ČR, Rakouska a Německa. Hřeben Šumavy dosahuje délky asi 120 kilometrů, což je po Krušných horách druhý nejdelší horský hřeben v České republice. Maximální šířka pohoří je 45 kilometrů. Hřebenem Šumavy prochází rovněž hlavní evropské rozvodí mezi Černým mořem a Severním mořem.

Divoká kachna

Nejvyšším vrcholem české strany pohoří je hora Plechý (1 378 m). Dalšími významnými vrcholy jsou Boubín (1 362 m), Jezerní hora (1 343 m) a další. Nejvyšší horou celé Šumavy (Bavorského lesa) je však Velký Javor (1 456 m, Grosser Arber), který ale již leží na území Německa (Bavorska).

Šumava patří k nejstarším pohořím střední Evropy. Zbytky zarovnaných vrcholových plošin patří k typickým geomorfologickým tvarům tohoto pohoří. Jejich obvyklá nadmořská výška činí asi 1 000 m. Šumava je (od západu) ohraničena Všerubskou vrchovinou, Švihovskou vrchovinou a Šumavským podhůřím.

Chalupská slať

Dalším význačným rysem Šumavy je glaciální reliéf. Ledovce v posledních dobách ledových vyhloubily četné kary (především na severní straně pohoří). Na jejich dnech vznikla ledovcová jezera jako Čertovo jezero a Černé jezero, Prášilské jezero, Plešné jezero a nebo jezero Laka. Na bavorské straně se nacházejí jen menší jezera - Malé a Velké Javorské jezero a Roklanské jezero.

1. Nejvyšší hora Šumavy

Nejvyšší horou Šumavy, resp. české strany Šumavy, je hora Plechý (1 378 m, německy Plöckenstein). Plechý leží na hraničním hřebeni a na Šumavě jde až o pátý nejvyšší vrchol. Další vrcholy totiž leží u našich jižních sousedů. Úplně nejvyšší horou Šumavy je totiž Velký Javor (1 456 m), který se zvedá na území Bavorska (Německa).

2. Největší ledovcové jezero

Výše jsme si uvedli, že povrch Šumavy utvářely i ledovce. Ty nám tady zanechaly reliéf, který byl vhodný pro vznik ledovcových jezer. A z nich úplně největší je Černé jezero. Rozloha Černého jezera činí úctyhodných 18,4 ha. A že to není zase až takový prcek dokazuje srovnání, kdy je Černé jezero o pouhých 1,4 ha menší, než druhé největší pleso slovenské strany Vysokých Tater - Štrbské pleso (19,76 ha).

Šumavská ledovcová jezera

Maximální hloubka Černého jezera činí 39,8 m. To je dokonce o 20 metrů více, než hloubka výše uvedeného Štrbského plesa (19,6 m)! Máme tady tak další rekord. Průměrná hloubka jezera je pochopitelně nižší, přesto činí solidních 15,6 m. Obvod Černého jezera, které má poměrně pravidelný trojúhelníkovitý tvar, činí 1 809 m a celkový objem asi 2 878 000 m3.

3. Největší rašelinné jezero na Šumavě

Když jsme již u jezer, nelze pominout rašelinné jezírko na Chalupské slati nedaleko Borové Lady. Jedná se totiž o největší rašelinné jezírko v České republice. Chalupská slať je přechodovým typem mezi typicky údolními vrchovišti, jaká vznikala podél Vltavy a Křemelné a horskými vrchovišti Šumavských plání. Rozloha rašeliniště dosahuje 137 ha, plocha Jezírka asi 1,3 ha. Jeho hloubka činí jen asi 1,5 m a průměrná roční teplota vody 4,5 °C. Průměrná mocnost rašeliny dosahuje 1,9 m (byla narušena těžbou v minulosti) a maximální mocnost vrstvy rašeliny dosahuje asi 7,0 m.

4. Největší vodní plocha Šumavy

Když již jsme u jezer, asi nelze vynechat Údolní nádrž Lipno neboli lipenskou přehradu. Ta byla na horním toku Vltavy vybudována v letech 1952 - 1959. Dnes dosahuje rozlohy 48,7 km2. Jedná se tak nejen o největší vodní plochu Šumavy, nýbrž celé České republiky. Délka lipenské nádrže dosahuje asi 44 km, maximální šířka okolo 10 km. Vodní hladina dosahuje za normálního stavu nadmořské výšky 726 metrů a celkový objem zadržované vody asi 309 milionů m3. To je asi 107× více vody, než kolik zadržuje největší přírodní šumavské jezero zvané Černé jezero.

5. Nejvyšší šumavský vodopád

A u vody ještě chvíli zůstaňme. Nebudeme se však věnovat jezerům ani rašeliništím, ale vodopádům. Šumava sice neoplývá takovým bohatstvím vodopádů jako třeba Krkonoše, přesto se tady pár hezkých kousků nalezne. Nejvyšším vodopádem Šumavy je vodopád Bílá strž, který dosahuje celkové výšky asi 13 metrů (je tvořen několika kaskádami) a průměrného průtoku asi 75 l / s. Bílá strž se nachází ve stejnojmenné rokli nedaleko Černého jezera.

6. Největší jeskyně Šumavy

Šumava sice nepatří ke krasovým pohořím, přesto není jeskyní zcela prostá. V literatuře se o jeskyních Šumavy prakticky nepíše, webové stránky jsou na slovo rovněž skoupé. Největší jeskyní Šumavy je (patrně) jeskyně Peklo, která se nachází v údolí Pstružného potoka u Hartmanic na dohled Kašperských Hor.

Délka jeskyně Peklo, která je z velké části zatopená, má dosahovat několika desítek metrů a hloubka asi 10 metrů. Vyhloubena byla výmolnou činností vody ve vrstvách krystalických vápenců a dolomitů. Na webu se často uvádí jako největší jeskyně Šumavy Strašínská jeskyně, tak však již leží na území sousedního geomorfologického celku - Šumavského podhůří.

7. Největší šumavský prales

Boubínský prales

Lesní porosty v posledním desetiletí výrazně decimuje kůrovec. Ten se však (zatím?) vyhýbá původním lesním společenstvům, pralesním porostům. Jejich nejtypičtějším a nejznámějším představitelem je Boubínský prales, přírodní rezervace o rozloze asi 666,5 ha. První ochrany se Boubínský prales dočkal již v roce 1858. Nejstarší smrky a jedle Boubínského pralesa mají okolo 300 až 400 let.

8. Nejvýše položený hrad Šumavy i ČR

Šumava se může pyšnit i dalším rekordem - nejvýše položeným hradem České republiky. Tím je Vítkův hrádek zvaný rovněž Vítkův kámen. Tato nevelká hradní zřícenina se schovává na vršku Vítkův kámen (1 035 m), který musíme hledat mezi státní hranicí s Rakouskem a rozlehlou hladinou vodní nádrže Lipno.

Vítkův hrádek

Vítkův hrádek (Vítkův kámen, Wittinghausen) byl založen někdy v polovině 13. století. Zakladatelem hradu byl pravděpodobně Vítek z Krumlova. Hrad vznikl jako správní středisko nově kolonizované oblasti šumavských hvozdů. Základ hradu představuje původní hranolová věž o půdorysu 14 × 17,5 m, která byla posílena o jednoduché vnější opevnění. Ve 14. století dochází k přestavbě a dalšími rozšířeni jádra hradu, které získává zhruba dnešní podobu.

9. Nejdeštivější místo na Šumavě

U vody jsme se sice zdrželi již v několika prvních kapitolách, přesto se k vodě ještě na chvíli vrátit musíme. Nikoliv ale k té stojaté a nebo tekoucí, ale té, která padá z nebe k zemi. Respektive k místu, na které takovéto dešťové vody spadne nejvíce. A tím je lokalita Březník, která je nejdeštivějším místem Šumavy.

Na Březníku spadne v průměru 1 552 mm vodních srážek ročně, avšak např. v roce 1922 tady spadlo dokonce 2 132 mm vodních srážek. Republikový průměr přitom činí asi jen 674 mm vodních srážek za rok. Jen o 153 mm předčí Březník lokalita Bílý Potok v Jizerských horách, kde ročně spadne v průměru asi 1 705 mm vodních srážek.

10. Nejvýše položená obec Šumavy a ČR

Jako poslední šumavské nej si uveďme nejvýše položenou šumavskou obec. Tou je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m. Kvilda je zároveň nejvýše položenou obcí celé České republiky. Na webu sice lze nalézt velké množství článků, které uvádějí jako nejvýše položenou obec ČR Boží Dar v Krušných Horách, avšak ten leží o 45 metrů níže. Nadmořská výška Božího Daru je totiž "jen" 1 020 metrů.

Tip: Při poznávání krás Šumavy a Lipna vám určitě přijde vhod katalog ubytování na Šumavě s širokou nabídkou penzionů, hotelů a apartmánů.

Lipno

Tipy na výlet na Šumavě, může vás zajímat

Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Z posledních článků vybíráme

24.4.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Velikonoční Hanušovická vrchovina. Putování s bivakem přes Bílé kameny, Skály a Rabštejn na Skřítek / Fotogalerie k článku

Hanušovická vrchovina, ač pohoří relativně nevysoké, skýtá poměrně pestrou paletu výletů, túr i vícedenních treků. A na dobu letošních Velikonoc, kdy na hřebenech našich nejvyšších pohoří ještě ležel sníh, to byl cíl …

24.4.2019 / Ubytování
Přístřešek Turistický přístřešek na hřebeni Větrného vrchu, další tip na bivak v Hanušovické vrchovině

17.4.2019 / Pavel Čupr
Tipy na výlet · Tři pomníky v Chřibech a osud jednoho muže. Události, na které by se nemělo zapomínat

Památníky, vzpomínkové desky a křížky ve Chřibech, stejně jako v jiných horách, nám připomínají události minulé. Události, na které by se nemělo zapomínat. Toto je stručný příběh tří památníků a jednoho studenta, letce RAF …

15.4.2019 / Otakar Brandos
Poradna · Přírodní repelenty proti klíšťatům: Ochrana před drobnými, ale nebezpečnými roztoči

Klíště obecné (Ixodes ricinus) sice patří mezi drobné roztoče z čeledi klíšťatovití (Ixodidae), avšak i přes svou malou velikost 3,5 až 4,5 mm (u samečků jen 2,2 až 2,5 mm) dokáže nadělat velké nepříjemnosti. Klíště obecné se živí …

11.4.2019 / Markéta Hroudová
Trek · Lúčanská Malá Fatra aneb "ta druhá Malá Fatra". Srpnová hřebenovka v liduprázdných horách / Fotogalerie k článku

"Kde budete spať?" oslovil nás pán s velkým batohem a ještě větším foťákem na vrcholu malofatranského Kľaku. Výhled Lúčanskou Malou Fatru ukazoval typické Karpaty. Hřebeny a hřebínky, lesy, paseky, sem tam …

10.4.2019 / ESO 1907
Vesmír · Astronomové pořídili první snímek černé díry: ESO, ALMA a APEX přispěly k průlomovým pozorováním obří černé díry v centru galaxie Messier 87

EHT (Event Horizon Telescope) - skupina osmi pozemských radioteleskopů rozložená po celé Zemi - byl vytvořen proto, aby zachytil obraz černé díry. Dnes, v několika dohromady koordinovaných tiskových konferencích …

9.4.2019 / Bohumír Bouška
Turistika · Jaro na hradě Práchni, tip na výlet v okolí Horažďovic

Hrad Prácheň (512 m n. m.) se nachází přibližně 4 km na jihozápad od města Horažďovic. Stojí na vysoké skále, nad řekou Otavou. Při pohledu do minulosti se dozvíme, že se jedná o místo přímo posvátné. Původně …

8.4.2019 / Jolana Snížková
Trek · Přechod pohoří Piliš - turistika v národním parku Dunaj-Ipoly v Maďarsku

Jako cíl našeho prvního předjarního výletu jsme zvolili maďarské pohoří Piliš (Pilis). Plánovali jsme (i s ohledem na předpověď počasí, slibující u nás chladno) přechod ze slovenského Štúrova do Budapešti, nakonec …

3.4.2019 / Otakar Brandos
Turistika · Hostýnské vrchy za jarní rovnodennosti: Dvoudenní vandr přes hrady Křídlo a Skalný, Svatý Hostýn a Tesák / Fotogalerie k článku

Vlaky jedou na čas, takže po dvou přestupech vystupujeme s úderem desáté v Hlinsku pod Hostýnem (295 m). Akorát včas, protože právě otevírají příjemnou restauraci Na Žebračce, kam zamíříme na startovní pivko a polévku …

2.4.2019 / Markéta Hroudová
Turistika · Bukovské vrchy - přes Pikuj a Bieszczady pěšky. Vandr kolem trojmezí Ukrajiny, Polska a Slovenska (2) / Fotogalerie k článku

Hřeben tady utvořil oblouk a i cesta se na chvíli stočila jakoby zpátky a vyšla z lesa, takže jsme najednou měli nádherný pohled na celou hřebenovku Bukovské poloniny. Před nějakou dobou tady asi hořelo, stromy byly ohořelé …

28.3.2019 / Dominik Novotný
Turistika · Jarní padesátka přes Úsovskou vrchovinu. Túra na Brníčko, Trlinu a moravský Blaník

Jarní období roku začalo, a právě to se nedá zpečetit ničím jiným než nějakou túrou v přírodě. Vzhledem k velmi příznivým předpovědím na víkend jsem již v průběhu týdne v hlavě vymýšlel, kudy bych se mohl …

Malý Roudný Úplňky Chata Horalka Strečno Jeseníky, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Ararat Afélium Zverovka Chalupská slať Krkonoše, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Nimbostratus Pohorky

Kvildu (německy Außergefild) založili osadníci někdy v 16. století. První známá písemná zmínka o ní pochází z roku 1569. Do roku 1945 byli osadníci výhradně německé národnosti. Dnes naopak české. Horská obec je obklopena nádhernými horami, šumavskými tisícovkami. Jsou to hory Lapka (1 171 m), Teřev (1 260 m), Černá hora (1 315 m), Stolová hora (1 256 m) a Stráž (1 307 m), Vysoký stolec (1 251 m), Orel (1 182 m) a Hůrka (1 158 m).

Chalupská slať na Šumavě

Šumavských nej by jistě šlo vybrat mnohem více, avšak tento seriál o největších zajímavostech jednotlivých pohořích je omezen právě na 10. Tento text tak sice končí, ale další z této série se na Trekingu objeví již v dohledné době.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist