Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Kontakty  Cookies  Ceník inzerce  RSS 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 26.7.2020 , svátek má
Treking > Pohoří > Nízký Jeseník

Nízký Jeseník

Turistické zajímavosti, fauna a flóra, přírodní zajímavosti v Nízkém Jeseníku

22.3.2007 | Otakar Brandos
Pohoří Nízký Jeseník

Nízký Jeseník je z geomorfologického hlediska jedním z pohoří České vysočiny, jehož průměrná výška činí jen 483 metrů a střední sklon svahů 5° 14´. Přesto mají některé části Nízkého Jeseníku horský charakter a označení vrchoviny. Oblast kolem Rešovských vodopádů je dokonce hornatinou (Rešovská hornatina)! Popisovaná geomorfologická jednotka Nízký Jeseník dosahuje rozlohy 2 894 km2, což z ní činí rozlohou největší geomorfologický celek České republiky.

Nízký Jeseník, vymezení pohoří a geologie

Hrad Vikštejn

Na území Nízkého Jeseníku (resp. na jeho okrajích) se dotýkají Česká vysočina, Západní Karpaty a Středoevropská nížina. Celá oblast Nízkého Jeseníku má charakter pahorkatiny, jen v západní části má charakter vrchoviny s maximální nadmořskou výškou okolo 800 metrů. Reliéf je poměrně plochý a nepříliš členitý. Pouze v některých oblastech se v Nízkém Jeseníku objevují hlubší průlomová údolí.

Nejvyšším vrcholem Nízkého Jeseníku je Slunečná (800 m). Objevují se však i další výrazné vrcholy jako Červená hora (749 m), Velký Roudný (780 m) či Fidlův kopec (680 m). V některých oblastech se objevují nápadné vyvýšené kupy jako Jedová (633 m) nad obcí Pohořany či četné vyvýšeniny v Brantické vrchovině JZ od Krnova.

Od západu je Nízký Jeseník ohraničen Hrubým Jeseníkem, na východě Hornomoravským úvalem a Moravskou bránou. Na severu sousedí Nízký Jeseník s Opavskou pahorkatinou a na východě s Ostravskou pánví.

Geomorfologické členění Nízkého Jeseníku

Nízký Jeseník se dělí na celou řadu samostatných podcelků. Jsou to Stěbořická vrchovina, Bruntálská vrchovina, Vítkovská vrchovina, Slunečná vrchovina, Brantická vrchovina, Domašovská vrchovina a Tršická pahorkatina. Posledním podcelkem jsou Oderské vrchy, které popisuji samostatně níže.

celek podcelek okrsek
Nízký Jeseník Stěbořická pahorkatina Heraltická pahorkatina
Zlatnická pahorkatina
Domašovská vrchovina Radíkovská vrchovina
Červenohorská vrchovina
Jívovská vrchovina
Libavská vrchovina
Vítkovská vrchovina Leskovecká pahorkatina
Melčská vrchovina
Heřmanická vrchovina
Těškovická pahorkatina
Děhylovská pahorkatina
Tošovická vrchovina
Potštátská vrchovina
Oderská kotlina
Fulnecká kotlina
Slunečná vrchovina -
Brantická vrchovina Krasovská vrchovina
Lichnovská vrchovina
Bruntálská vrchovina Řídečská vrchovina
Plinkoutská pahorkatina
Rešovská hornatina
Moravická vrchovina
Břidličenská pahorkatina
Bruntálská kotlina
Světlohorská vrchovina
Razovská vrchovina
Hornobenešovská vrchovina
Roudenská vrchovina
Tršická pahorkatina Čekyňská pahorkatina
Přáslavická pahorkatina
Oderské vrchy Boškovská vrchovina
Kozlovská vrchovina

Geologicky je celá tato rozlehlá oblast neobyčejně pestrá. Přestože je prěvážná část Nízkého Jeseníku tvořena břidlicemi či dalšími usazenými horninami, nalezneme tady Jeden z četných větrných mlýnů i horniny vyvřelé, především v okolí sopečných kuželů jako jsou Venušina sopka, Velký Roudný, Malý Roudný či Uhlířský vrch v oblasti Bruntálské vrchoviny. Nízký Jeseník se tak řadí k vulkanickým pohořím České republiky.

Místy nalezneme nánosy v podobě písků a štěrků. Na severním okraji Nízkého Jeseníku jsou patrné stopy pevninského zalednění. Oblast je bohatá na minerální prameny, z nichž je obchodně známá uhličitá kyselka Ondrášovka, která se stáčí v Ondrášově u Moravského Berouna.

Pohoří je odvodňováno řekami Odra, Opava, Ostravice, Budišovka, Moravice a některými dalšími. Z toho především Moravice patří k vodácky oblíbeným tokům.

Klimatické poměry

Klimaticky se Nízký Jeseník začleňuje do mírně teplé oblasti s dlouhým a teplým létem a chladnou zimou, jen oblast nejvyššího vrcholu Slunečné patří do chladné klimatické oblasti. Sněhová pokrývka se udrží obvykle jen po krátkou část roku.

Vítkovská vrchovina severně od Jakubčovic Severní okraj pohoří

Oderské vrchy jako podcelek Nízkého Jeseníku

Oderské vrchy jsou jedním z podcelků rozsáhlého pohoří Nízkého Jeseníku. A protože se na území Oderských vrchů nachází velké množství turisticky atraktivních cílů a od zbytku Nízkého Jeseníku jsou Oderské vrchy poměrně ostře odděleny horním tokem řeky Odra a Smilovského potoka (přítok řeky Morava), uvádíme Oderské vrchy samostatně.

Krajina je zalesněná a zemědělsky využívána

Oderské vrchy jsou jihovýchodní části Nízkého Jeseníku. Přibližně jsou vymezeny městy Lipník nad Bečvou, Odry, Fulnek a Libavá. Oderské vrchy jsou posledními výběžky České vysočiny, které jsou Moravskou bránou odděleny od výběžků Západních Karpat.

Oblast Oderských vrchů skýtá řadu atraktivních turistických cílů jakou jsou bývalé vodní mlýny či, a to především, větrné mlýny. Vždyť oblast Oderských vrchů byla v minulosti díky vhodnému vzdušnému proudění oblastí s velkým množstvím větrných mlýnů, které se říkalo Moravské Holandsko. Nezmínit nelze ani Potštátské skalní město s četnými skalisky jako Čertova kazatelna, Trpasličí domek, Kamenná vrata, Jelení skok či Svatební kámen.

Nízký Jeseník, turistická mapa

Opavská pahorkatina

Opavská pahorkatina je jediným celkem Slezské nížiny (Nizina Śląska) na našem území. Slezská nížina (dříve Oderská nížina) zasahuje na Opavsko a Hlučínsko od našich severních sousedů. Opavská pahorkatina se dělí na na dva podcelky - Poopavskou nížinu a Hlučínskou pahorkatinou.

Opavská pahorkatina je na východě ohraničena Ostravskou pánví a na jihu a západě Nízkým Jeseníkem. Severní hranici tvoří státní hranice s Polskem. Nejvyšším vrcholem Opavské pahorkatiny, jejíž výška se pohybuje v rozpětí 100 - 315 m, je Almín kopec, nejvyšší vrchol Hlučínské pahorkatiny. Některé zdroje uvádějí nejvyšším bodem Opavské pahorkatiny Přední Cvilínský kopec (340 m), jenž však podle mapy "Vyšší geomorfologické jednotky České republiky" s doprovodou publikací (na straně 37) jednoznačně patří do geomorfologického celku Nízkého Jeseníku.

Opavská pahorkatina, geomorfologické členění

celek podcelek okrsek
Opavská pahorkatina Poopavská nížina Otická nížina
Opavsko-moravická niva
Kravařská rovina
Komárovská nížina
Hlučínská pahorkatina Kobeřická pahorkatina
Vřesinská pahorkatina

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor    zobrazit celou diskusi
Ostravská pánev (Honza, 19.02.2015, 12:00 )
Jen malé upřesnění - vrchol Kouty má nadmořskou výšku 336 m, ovšem nachází se již v Podbeskydské pahorkatině (dle geomorfologického členění uváděného na www.geoportal.gov.cz). Nejvyšší kótou Ostravské pánve je dle tohoto zdroje kóta 334 m zhruba 1 km západně od vrcholu Kouty poblíž zelené značky, tato kóta je zaznačena i na www.mapy.cz
Nové město? (Bohumír, 17.03.2012, 13:59 )
Zdravím! Netušil jsem , že se po mě jmenuje město v Ostravské pánvi. Kde leží přesně? Děkuji!
podcelky (geomorfolog, 26.12.2010, 18:44 )
Opravdu Stěbořická "pahorkatina"? A kaj patří podcelek Brantická vrchovina a podcelek Trąická pahorkatina?
No kaj, kaj, (-OB-, 10.01.2011, 18:12 )
přece v Nízkém Jeseníku.
Kolo sebou ... (sedlo, 22.10.2009, 16:35 )
Výborné místo pro horské kolo vzhledem celkové rozlehlosti území. Spousta opuątěných ątol a břidlicových lomů, parádní je údolí Moravice.
I kdyľ "Nízký" - tak velmi rozsáhlý...! (Ivan Zajíček, 22.10.2009, 15:41 )
Jednou se mi stalo, ľe jsem jel autem z Ostravy - Poruby do Olomouce přes Příbor a Hranice, pak jsem mířil zpět přes ©ternberk , následně jsem to vzal na Bruntál, Krnov a Opavu a zpět do Poruby přes Hrabyni. Pak jsem si uvědomil, ľe jsem po celou dlouhou dobu objíľděl pohoří Nízký Jeseník, patřící do Jesenické oblasti (Východosudetská část) , který má plochu 2 894 km2, coľ je třeba oproti Hrubému Jeseníku -530 km2, docela dost. Celé Jeseníky mají dohromady i s Králickým Sněľníkem 3600 km2. I začal jsem pak pátrat v chytrých knihách a zjistil jsem s podivem , ľe větąí plochu má jen největąí Českomoravská vrchovina ( 11 750 km2) , Česká tabule (11301 km2) a Středočeská pahorkatina (8600 km2). Moľná jsem se mýlil. Pokud někdo ví o větąím pohoří z hlediska rozlohy, rád se poučím. Pochopitelně neberu v úvahu Karpaty či Český masiv jako celek. Paradoxně - vąechny tři nejrozsáhlejąí pohoříčka jsou dosti nízká, ale to je asi dáno seskupením vysokých hor do malé plochy. Na závěr - Nízký Jeseník je nejen "nízký", rozsáhlý , ale i půvabný a krásný, by» se na severozápadě laská s "černou" Ostravskou pánví svou částí Vítkovská vrchovina . Ostravská pánev jiľ přináleľí k Severní Vněkarpatské sníľenině, tedy k Západním Karpatům. A tedy i k Alpsko -himálajskému systému. Laik se diví -odborník ľasne a já čumím..!! A v jeho nitru se nachází dokonce vojenský prostor Libavá, kde dříve rakety mířily na imperialisty! Takľe se ani dnes nedá projet kříľem kráľem. To je také rarita, konkurují asi jen Brdy a Doupovské hory.
Nízký Jeseník (-OB-, 19.12.2013, 17:19 )
je skutečně nejrozsáhlejším geomorfologickým celkem v ČR - viz článek http://www.treking.cz/regiony/celky-rozloha.htm . Českomoravská vrchovina i Česká tabule jsou již geomorfologické oblasti, které jsou nadřazeny celkům a nelze je proto navzájem porovnávat.


Nízký Jeseník, ubytování

PENZION MOTÝLEK PŘÍSTŘEŠEK U SMILOVSKÉHO MLÝNA
Motýlek Vřesina
Ostravsko

Detail ubytování …
Smilovský mlýn Údolí Bystřice
Nízký Jeseník

Detail ubytování …
NA FARMĚ, PENZION HADINKA, REKREAČNÍ STŘEDISKO
Na farmě Tvrdkov
Nízký Jeseník

Detail ubytování …
Hadinka Hadinka
Nízký Jeseník

Detail ubytování …
Praděd Mléčná dráha Zverovka Zámek Hluboká Beskydy, ubytování Soumrak Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Sovinec Hranická propast Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Polární záře Chata Borišov Porubský bludný balvan Jeseníky, ubytování Spacáky Gran Paradiso Pluto Borový vodopád Vosecká bouda Helfštýn Cvilín Chata Šerlich Bouda Jelenka Ceres Babí léto Motýli Matterhorn Konopiště Drahotuš Proton Čelovky Cirrus Turistické batohy
Reklama

Nízký Jeseník, turistika a cykloturistika

Hrady a zámky v Nízkém Jeseníku

Nízký Jeseník, rozhledny

Nízký Jeseník, Opavská pahorkatina - Ostravsko, Opavsko, Krnovsko a Vítkovsko

Nízký Jeseník - Bruntálsko, sopky Nízkého Jeseníku

Nízký Jeseník - Olomoucko, Oderské vrchy

Vrcholy Nízkého Jeseníku

Reklama, turistické trasy a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie E-shop Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist