Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Cookies  Ceník inzerce 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 9.10.2017 , svátek má
Treking > Tipy na výlet > Pomník na Píškové a pomníček U lipky

Pomník na Píškové a pomníček U lipky

Po stopách T.G.M. v Hostýnskych vrchoch

27.3.2009 | Jozef Cyprich

Filozof v čase, kedy ešte nechodil na koni a nevozil sa autom. Politik v čase, kedy bol poslancom ríšskeho snemu za Českú stranu pokrokovú. Sociológ v čase, kedy chodil na Valašsko a stretával sa s priatežmi v horách. Budúci prvý prezident TomᚠGarrigue Masaryk v rokoch 1905 - 1912.

Jarcovska kula

Mesto, kde spojením dvoch riek, Rožnovskej a Vsetínskej Bečvy, začína svoju pú Bečva, brána do Beskyd a centrum Valašska - Valašské Meziříčí. Tak tomu bolo aj pred 100 rokmi, príroda tak zariadila a spoločenský život tak chcel. V tom čase tu ako lekár pôsobil MUDr. J. B. Kraicz, ktorý okrem vykonávania svojej profesie bol i spoločensky činný. Jeho názory na politické usporiadanie monarchie, činnos strán a podiel inteligencie na ďalšom smerovaní boli totožné s Masarykovými.

Na druhej strane Vsetínskej Bečvy, v severnom výbežku Hostýnskych vrchov mal svoj hospodársky i požovný revír horár František Redl. Pochádzal z neďalekej obce Oznica, svoju horáreň mal v časti Uhliská. Masaryk obidvoch navštevoval a spájal tak svoju politickú činnos s aktívnym oddychom v okolitých lesoch. V miestach, kde sa Masaryk s priatežmi stretával, diskutoval a odpočíval, boli v rôznych časových obdobiach postavené a odhalené pomníčky.

Pomníček na Píškovej

Nachádza sa v sedle pod vrcholom 578 m vysokej Píškovej, kde sa dotýkajú červená a žltá značka turistického chodníka. Bol vyhotovený v roku 1946 a o štyri roky pri stom výročí narodenia Masaryka ho sem premiestnili občania 3 km vzdialenej obce Poličná. Prečkal tak nasledujúce roky, kedy nastupujúci režim nebol naklonený odkazu Masaryka a snažil sa všetky stopy po ňom odstráni.

Pomník Píšková Pomník U Lípky

V susedstve pomníčka je v sedle okrem turistického rázcestníka vybudovaný jednoduchý prístrešok a murovaná kaplnka. Keďže tadiaž vedie aj okružná trasa náučného chodníka T. G. Masaryka, je tu inštalovaný informačný panel č. 7. Na trase je ešte niekožko pozoruhodných a zaujímavých miest, ako je v parku pri sútoku Bečiev pamätník padlým vojakom z napoleonských čias, pamätník trojice popravených v roku 1944, kostolík - kaplnka v Poličnej, devä metrov vysoký pieskovcový zlepenec a prírodná pamiatka Jarcovská kula, vyvýšenina nad Bražiskami s výhžadom na Valašské Meziříčí, Veřovické Javorníky, Radhoš a pri priaznivom počasí i Lysú horu, ai. Na väčšine z nich sú informačné panely NCH. Nástup po červenej značke možno zvoli vo Valašskom Meziříčí, prípadne opačne a skrátene z Brňova po modrej a následne žltej cez spomínanú prírodnú pamiatku.

Pomníček U lipky

Leží na turistickom chodníku so zelenou značkou, na ktorú sa vydáme z Bystřičky. Trasa smeruje tiež pod vrchol Píšková. Po cestnom moste prejdeme na druhú stranu rieky do časti Nová, odkiaž už začneme prudšie stúpa. Minieme stanovište horskej služby (chata), prejdeme popri oploteniu so stádom oviec. Ideme po hrebeni otvorenou časou s niekožkými chatami, krátko po vojdení do lesa nás víta odpočinkový prístrešok. Onedlho sme pri vysokej lipe, pod ktorou je učupený nᚠciež - pamätník na stretnutie Masaryka s horárom Redlom. Strom Slovanov tu po určitom čase zasadil sám horár, pomník zase v roku 1997 akademici zo Vsetína a obec Oznice.

Pokračovaním po zelenej značke prídeme k smerovníku Nad Oznicí, kde žlto značený chodník tvorí spojnicu so sedlom Píšková a tak môžeme navštívi obidva pomníčky.

Píčková, turistická mapa

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor    zobrazit celou diskusi
Naučná stezka Tomáše Garrigue Masaryka (jiri, 28.03.2009, 16:14 )
Naučná stezka Tomáše Garrigue Masaryka Naučná stezka T. G. Masaryka vede z Náměstí ve Valašském Meziříčí kolem zámku Žerotínů, pokračuje podél Rožnovské Bečvy k soutoku Bečev a odtud po červené turistické značce přes obec Poličnou do sedla pod Píškovou v Hostýnských vrších. Zde se napojí na žlutou značku a přes hřeben nad Bražisky se kolem skalního útvaru Jarcovská kula a přes obec Jarcovou vrací podél Vsetínské Bečvy zpět do Valašského Meziříčí. 1. zastavení: Náměstí T. G. Masaryk byl poslancem za valašská města zvolen dvakrát. Poprvé 23. května 1907, podruhé pak 13. června 1911. Mandát říšského poslance mu po vypuknutí první světové války usnadnil cestu do zahraničí, kde posléze zahájil diplomatický boj o vznik samostatného Československa. Masarykovy pobyty ve městě, během nichž byl často ubytován u svého přítele MUDr. J. B. Kraicze, připomíná pamětní deska u Gymnázia Františka Palackého v Sokolské ulici, jeho zvolení do říšské rady pak pamětní deska v pravém horním rohu náměstí. 2. zastavení: Zámek Žerotínů Město Valašské Meziříčí získalo nynější podobu teprve roku 1924 integrací dvou samostatných obcí ? Krásna, rozkládajícího se na pravém břehu Rožnovské Bečvy, a Valašského Meziříčí, ležícího na levém břehu. O Meziříčí se prameny zmiňují poprvé roku 1297. První zmínka o Krásnu pochází z roku 1299. Zámek Žerotínů nechal vybudovat Jan z Perštejna v 1. polovině 16. století. Nedlouho nato se stal majetkem Viléma staršího ze Žerotína. Na konci napoleonských válek získal objekt do svého vlastnictví rod Kinských. Ti jej také později odprodali státu, který v něm zřídil ženskou trestnici. Údajně zde byla vězněna i slavná travička Maryša. Dnes zámek slouží jako kulturní zařízení. 3. zastavení: Soutok Bečev Historický park Abácie je vklíněn mezi koryta Rožnovské a Vsetínské Bečvy. První z nich, zvaná také Dolní, je dlouhá 36 kilometrů a její povodí se rozkládá na ploše 254 km2. Tok druhé z Bečev, Horní, měří 59 km a její povodí má rozlohu 734 km2. Na začátku parku stojí pomník nad společným hrobem 1228 vojáků, kteří zemřeli v místním lazaretu na choleru a na následky zranění z bitvy u Slavkova roku 1805. 4. zastavení: Poličná ? U kaple Jméno obce Poličné se dnes pojí především s proslulou Bublíkovou pálenicí. V historických dokumentech se s Poličnou setkáváme poprvé roku 1391. V její těsné blízkosti se rozkládala další obec, Arnoltovice, přiléhající ke stejnojmenné tvrzi. 5. zastavení: Lesní hospodářství Okres Vsetín patří k nejlesnatějším v České republice. Základní strategie lesního hospodaření spočívá v trvale udržitelném a efektivním obhospodařování lesů, jehož cílem je vytvoření stabilního, kvalitního, druhově smíšeného lesa, který plní funkce produkční (dříví, houby a jiné plody) i mimoprodukční (vodohospodářské, klimatické, krajinotvorné, rekreační a estetické apod.). Největším správcem lesů v naší republice jsou Lesy ČR, s. p. 6. zastavení: Janíčkova studánka pod Píškovou V prameništi potoků, studánek a lesních tůní se vyskytuje řada živočišných druhů. Najdeme zde např. blešivce, chrostíky, larvy jepic, pošvatek. K nejzajímavějším nálezům tohoto pramene patří slepý blešivec, který je vyplavován z podzemních vod, či larvy vodního brouka druhu Eubria palustris, jenž žije v čistých pramenech a nápadně připomíná drobného trilobita. 7. zastavení: Pomníček T. G. Masaryka Při svých pobytech ve Valašském Meziříčí a na Žabárně u Bystřičky na začátku minulého století podnikal T. G. Masaryk s oblibou vycházky do okolí. Píšková patří k místům, kde často sedával. Skromný pomníček, který je toho připomínkou, vznikl nedlouho po druhé světové válce a kupodivu přečkal bez úhony i ničivá padesátá léta. Jiný památník byl prvnímu československému prezidentovi odhalen roku 1997 na místě zvaném U Lipky několik kilometrů odtud. 8. zastavení: Panoramatická mapa Z hřebenu nad Bražisky v Hostýnských vrších se otevírá pohled na Valašské Meziříčí, okolní obce ležící v Rožnovské brázdě, vrcholky Veřovických Javorníků a Radhošť. Za příznivého počasí je možno spatřit i nejvyšší vrchol Beskyd ? Lysou horu. CHKO Beskydy byla vyhlášena v roce 1973. Svou rozlohou 1 160 km2 je největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. 9. zastavení: PP Jarcovská kula Jarcovská kula, tvořená horninami slepenco-pískovcového vývoje flyše, ční do výšky 9 metrů. Podle pověsti ji zde upustil čert, když chtěl obrátit tok potoka Senice v Lidečku (Čertovy skály). Nedaleko odtud se kdysi nacházel podobný kámen, už před více než padesáti lety jej však majitel pozemku nechal rozstřílet. 10. zastavení: Obec Jarcová Jarcová vznikla patrně v období velké kolonizace ve 14. století. Stranou obce vtéká do Bečvy Kobylí potok, označující tzv. kobylí pole, kde se mohly volně pást březí klisny. Podle pověsti je v rokli potoka ukryt kus zlata o velikosti mázní konvice. Ještě na počátku 19. století býval přes řeku u Jarcové přívoz. Asi 2 kilometry odtud, na druhém břehu Bečvy (v místě dnešního domova důchodců) stával na začátku minulého století zájezdní hostinec Na Žabárně, kde trávil roku 1905 prázdniny T. G. Masaryk s rodinou. 11. zastavení: PP Bražiska PP Bražiska chrání listnatý les s přirozenou skladbou dřevin (lípa, dub, habr, javor klen, ojediněle buk a jedle) s typickou květenou v bylinném patře. V řečišti Vsetínské Bečvy a při levém břehu se v ochranném pásmu přírodní památky nacházejí geologické výchozy křivských vrstev v délce asi 400 metrů, které náleží ke zlínskému souvrství račanské jednotky magurského flyše. 12. zastavení: U řeky Řeka Bečva je významným biotopem pro velké množství organismů. Po celé délce jejího toku žije mnoho pozoruhodných živočichů. Kromě ryb a drobných bezobratlovců se zde můžeme setkat např. s rejscem vodním či ondatrou pižmovou, z ptáků pak s ledňáčkem říčním, skorcem vodním či konipasem říčním.
Rozšíření článku (-OB-, 30.03.2009, 18:03 )
Děkuji za podstatné doplnění článku, které by samo o sobě vydalo na článek samostatný :-)).


Další související články:

+ Hostýnské vrchy, kraj poutních míst a romantických zákoutí
+ Skalní útvary Hostýnských vrchů
+ Rozhledna Jarcová (Bražiska) u Valašského Meziříčí
+ Výstup na Kelčský Javorník
Reklama
Témata našich článků…
Aktuální počasí Zverovka Sněžka Krkonoše, ubytování Soumrak Karlštejn Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Hranická propast Letní obloha Zámek Hluboká Elbrus, Kavkaz Krážova studňa Javorníky Porubský bludný balvan Beskydy, ubytování Spacáky Gran Paradiso
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | źubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie E-shop Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist