Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 8.4.2020 , svátek má
Treking > Tipy na výlet > Filipovské údolí a chata Megovka, Bílé Karpaty

Filipovské údolí a chata Megovka, Bílé Karpaty

Údolí Hrubého potoka a chata Megovka, Bílé Karpaty

29.1.2009 | Theodor Teshim

Oblíbená trasa výstupu na nejvyšší vrchol Bílých Karpat, Velkou Javorinu (970 m) vede nejčastěji kroky ospalých turistů z vlakové zastávky Javorníku nad Veličkou po dně údolí proti proudu Hrubého potoka, který opouštějí po necelých 7 km u chaty Megovka prudkým stoupáním pod Kubíkův vrch.

Filipovské údolí

Zmíněné údolí, jak jistě mnozí z vás zjistili, je plné drobných zajímavostí. K Filipovskému údolí se navíc váže i velmi významná historie setkávání Čechů a Slováků - lidu, který (nejen) Bílé Karpaty nerozdělují, ale spojují. Minimálně tyto uvedené skutečnosti mne nutí, věnovat následující řádky právě tomuto kouzelnému koutu nedaleko horňáckého Javorníku.

Stručná charakteristika

Bílé Karpaty

Údolí Hrubého potoku v Bílých Karpatech v Javorinské hornatině představuje hluboce zařezanou sníženinu Hrubého potoku o celkové délce něco přes 5 km přibližně a převážně východo - západního průběhu, jež se otevírá prakticky na jižním konci Javorníku nad Veličkou. Z jihu do něj spadají prudké svahy vrchu Výzkum (630 m), o něco východněji pak Skalky (558 m), na východě pak Grúně (589 m), Kubíkova vrchu (683 m) a Šibenického vrchu (707 m). Ze severu údolí blíže Javorníku vymezují svahy Hradiska (636 m) a východněji pak Klokočníku (543 m).

Hrubý potok, jedna ze zdrojnic říčky Veličky, pramení asi 400 m západně od vrcholu zmíněného Šibenického vrchu, asi 100 m pod silničkou, jež šplhá vzhůru z Nové Lhoty. Jak již naznačeno, ve své nižší části, mezi Javorníkem a Liščí boudou, probíhá údolí ze západu na východ, za Liščí boudou se stáčí k severovýchodu a ve své nejvyšší, koncové části se opět obrací k východu a uzavírá jej západní úbočí Šibenického vrchu.

Údolní svahy pokrývají z velké části převážně bukové lesy, méně pak smrková monokultura, místy se projevuje na vzhledu porostů i rozbrázděnosti lesních cest intenzivní těžba dřeva. Z geologických zajímavostí můžeme zmínit, že v údolí Hrubého potoku se nachází přirozený odkryv sedimentů svodnického souvrství bělokarpatské jednotky.

Rozcestí Liščí bouda Hrubý potok Rozkaz šéfe

A jak že je to s Filipovským údolím? Obvykle ze něj bývá turisty považována část údolí Hrubého potoka (či jen rekreační oblast) mezi rekreačním střediskem Filipov a chatou Megovka, někdy se však název Filipovské údolí (patrně nesprávně) rozšiřuje na celou sníženinu, či její část zpravidla směrem k Javorníku, panuje tedy i zde jinde tradiční terminologická nejistota…

Značené cesty v údolí Hrubého potoka

Údolím je vedena zelená TZ, kterou turisté nejčastěji využívají při cestě z Javorníku nad Veličkou na nejvyšší vrchol Bílých Karpat, známou Velkou Javorinu (970 m). U Liščí boudy (viz dále) sem z hřebene sestupuje žlutá TZ (možnost přístupu do Filipovského údolí z Myjavy, 12 km). Podél Hrubého potoku prochází i Naučná stezka Javořinská, jež tu má svá dvě zastavení - č. 4 (Filipovské údolí - rekreace) a č. 5 (Megovka - bučiny). Cykloturisté tudy sviští po cyklotrase č. 5046, přičemž dnem údolí mohou dojet z Javorníku do Nové Lhoty nebo vystoupat u Megovky či ještě dříve u Liščí boudy (trasa č. 5047) pod hraniční hřeben.

Letem (Filipovským) údolím

Projděme se nyní proti proudu Hrubého potoku od Javorníku po Megovku. Za obcí máme po levici Hrubý potok. Jeho malebný tok překlenuje řada starých dřevěných lávek. Po obou stranách dosud nízkého údolí se zvedají svahy pokryté převážně loukami i sady. O pár set metrů dále se údolí zařezává do okolních výše jmenovaných kopců. Majestátná je především silueta Hradiska, jež se zvedá nalevo. Na pravé straně vyklučený svah a vlek naznačují využití terénu pro sjezdové lyžování. Sjezdovka bývá v zimě uměle zasněžována.

První turistický rozcestník potkáme asi 1,2 km od okraje Javorníku v údolí před Hotelem Filipov, jenž nabízí možnost levného přenocování i občerstvení (viz samostatný článek). Naproti se nachází jezírko, za hotelem i prostor pro kuželky a nečekané fotbalové hřiště. Naproti rekreačního střediska je ohrada vyhrazená kozám, zde chovaných patrně pro rozptýlení nejmenších návštěvníků místa.

O 700 m dále silnička se značkou překračuje Hrubý potok na jeho pravý břeh. Za mostkem najdeme chatku s nápisem Dolní búda a nalevo od ní i pramen vody (nevím zda pitné). Kousek dál se mezi cestou a vodním tokem krčí kamenný pomníček s fotografií mladé ženy a umělými květinami připomínající patrně tragické úmrtí. Za dalších 1 200 m se ocitáme u rozcestí Liščí bouda (415 m). Zde nalezneme několikero zajímavých objektů. Jednoduchá patrová stavbička s červenou sedlovou střechou, žlutě omítnutým přízemím a patrem obloženým dřevem, které doplňuje dřevěný balkon, se nalézá naproti rozcestníku.

Krom této chatičky zde narazíme i na pramen vody - kamennou zídkou z níž trčí kovová trubka s kohoutkem (v prosinci 2008 bez vody). Před pramenem je možno posedět na dvojici dřevěných laviček se stolkem, nalevo od cesty stojí dřevěná chata Kristina (patrně ona bývalá hájovna "Liščí bouda"), jíž má v nájmu Hnutí Brontosaurus (BRĎO Vlkani Mikulčice).

Turistický altán u rozcestníku (viz konec článku) umožňuje přečkání prudkého lijáku a snad dokonce i méně pohodlný bivak v nepřízni počasí, kousek dále stále stojí jeho letitější kolega, starší dřevěný altán. Hustější koncentrace chatek o počtu několika desítek objektů mezi Javorníkem a Liščí boudou svědčí o intenzivnějším rekreačním využití údolí.

Hrubý potok Kozy vyhřívající se na sluníčku

Chata Megovka (446 m) v podstatě uzavírá nejčastěji navštěvovanou část údolí. Jedná se o půvabnou kamennou patrovou stavbu s dřevěnými schody do patra, patrovým ochozem, štíhlými obloukem ukončenými okny s bílým ostěním a hnědými okenicemi, chatu kryje sedlová střecha. Původně sloužila za patrně lovecké a výletní obydlí Filipa Magnise, majitele strážnického panství. (Zatím jen) mou soukromou domněnkou tak zůstává, že po tomto šlechtici je pojmenováno údolí i rekreační středisko, dříve zřejmě malá osada. Poblíže chaty nalezneme přízemní kamenný hospodářský objekt, pramen vody (značená odbočka), dvě vodní nádrže (neznačená cesta) a rovněž zastřešenou umělou jeskyni se sochou Panny Marie (napravo od rozcestníku neznačenou cestou cca 50 m).

Doplňme informaci, že přibližně mezi Dolní búdou a Liščí boudou je plánována stavba vodní nádrže mající za cíl zásobování JV Moravy pitnou vodou. Nezbývá, než doufat, že ke stavbě v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (či v blízkosti I. zóny) nedojde.

Zárodek československých setkání a vzájemnosti

Altánek

Turistický ruch ve Filipovském údolí má poměrně bohatou a významnou historii. Ve druhé polovině 19. století se zde v návaznosti na předchozí česko - slovenská setkání na Velké Javorině konaly tzv. Filipové poutě či výlety, které pořádala od roku 1882 "městská beseda" Uherské Hradiště, poté "beseda" Uhersko - ostrožská a Strážnická. Smyslem akcí bylo dle cedule na chatě Megovka "sblížení uherské a moravské Slovače", tedy přeloženo do jazyka dneška lidu žijícího po obou stranách Bílých Karpat.

Mezi účastníky setkání ve Filipovském údolí patřili např. Leoš Janáček, bratři Úprkové, František Bartoš, Jan Herben, Dušan Jurkovič, Pavel Blaho či bratři Mrštíci. Organizátorem akcí byl evangelický kněz Dr. Josef Hurban z Brezové, po jehož smrti roku 1888 výlety zanikly. Poslední se konal roku 1894, jeho obraz zachycuje Vilém Mrštík v povídce "Hudci" v "Knihách z cest". K obnovení této tradice došlo načas po roce 1935. J. Hurbanovi je věnována též bronzová deska na zdi patra chaty Megovky. Turistická setkání ve Filipovském údolí a na chatě Megovka je dle některých možno považovat za prvopočátek setkávání Čechů a Slováků.

Rekreační chata Další z rekreačních chat

Přehled turistických rozcestníků a pramenů ve Filipovském údolí

Filipov, rekreační středisko

  • Zelená TZ (Z směrem): Javorník, obecní úřad (2,5 km), Javorník, ŽST (3,5 km)
  • Zelená TZ (V směrem): Liščí bouda (2 km), Dibrovův pomník (8 km), Poriadie, ŽST (17 km)

Liščí bouda

  • Zelená TZ (Z směrem): Filipov, rekreační středisko (2 km) Javorník, obecní úřad (4,5 km), Javorník, ŽST - legrační omyl (27 km)
  • Zelená TZ (V směrem): Megovka (1 km), Kubíkův vrch (3 km), Dibrovův pomník (6 km)
  • Žlutá TZ (J směrem): Kamenná vrata, rozcestí (2,5 km), Brestovec, rozcestí (9 km) Myjava, náměstí, BUS (12 km)

Megovka

  • Zelená TZ (Z směrem): Liščí bouda (1 km), Filipov, rekreační středisko (3 km) Javorník, ŽST (6,5 km)
  • Zelená TZ (J směrem): Kubíkův vrch (2 km), Dibrovův pomník (5 km), Poriacie, vlak (15 km)

Na závěr připojuji užitečný přehled turistických rozcestí a vodních pramenů, na něž ve Filipovském údolí natrefíme.

  • Dolní búda, Liščí bouda, Megovka, nedaleko cyklostezky u louky s chatkou pod silničkou z Nové Lhoty

Filipovské údolí na turistické mapě

Odkazy

Treking.cz - diskuze
Reklama
Témata našich článků…
Aktuální počasí Zverovka Sněžka Krkonoše, ubytování Soumrak Karlštejn Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Hranická propast Letní obloha Zámek Hluboká Elbrus, Kavkaz Kráľova studňa Javorníky Porubský bludný balvan Beskydy, ubytování Spacáky Gran Paradiso
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Hledej podle pohoří
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist