Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Cookies  Ceník inzerce 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 18.11.2021 , svátek má
Treking > Památky > Český Krumlov, památky a stručné dějiny města

Český Krumlov, památky a stručné dějiny města

Jedno z nejkrásnějších historických měst Evropy

9.4.2018 | Josef Hebr

Údolí řek představují odnepaměti důležité a oblíbené komunikační a obchodní koridory. Pohyb osob, zboží, vojsk, informací a občas bohužel i ve své době nezvládnutelných nemocí, přítomnost důležitých surovin a možnost levného a nenáročného transportu. To vše bylo vždy důvodem vzniku mnoha sídlišť, která dnes známe jako města a často chodíme obdivovat jejich důmyslnou a neopakovatelnou architekturu a nebo alespoň nasávat genius loci.

Český Krumlov

V tomto případě si místo oblíbili již paleolitičtí lovci a sběrači, masovější osídlení je zdokumentováno z doby bronzové. Populární Keltové zde možná těžili grafit, po vodě jej transportovali do blízkého oppida Třísov a tam jej používali k výrobě nádob. Ví se určitě, že první slovanské kmeny v tomto regionu byli Boletici a Doudlebové.

Jméno, pod kterým známe dnes toto město je odvozeno od německého Krumme Aue - Křivý luh, neboť zdejší řeka vytváří pět výrazných zákrut. V latinských pramenech se můžeme setkat s jménem Crumlovia, Crumlovium a první zmínka zachovaná v písemnosti z roku 1253 místo jmenuje jako Chrumbenowe. No a my dnes tento historický a architektonický klenot Jižních Čech známe jako Český Krumlov.

Čtěte také: Třeboň, město rybníků a kulturních památek

Dnešnímu výjimečnému zámku předcházel hrad na skalním ostrohu nad meandrem Vltavy při ústí potoka Polečnice. Tento areál dnes představuje i v evropském měřítku ojedinělý soubor gotických, renesančních i barokních staveb (40 budov a palácových objektů, na 300 místností a to vše soustředěno kolem pěti nádvoří a zahrady). Po Pražském hradě je druhý největší u nás a jeden z největších v Evropě.

Český Krumlov Český Krumlov

Někdy před rokem 1250 položila základy dnešnímu ojedinělému komplexu výstavbou prvého hradu jedna z větví mocného rodu Vítkovců se zelenou pětilistou růží ve znaku, která se později psala z Krumlova. Roku 1302 vymřeli a následně získali hrad příbuzní, Rožmberkové, páni červené růže.

Postupně v tomto regionu vytvořili centrum největšího šlechtického panství v Čechách s propracovaným administrativním a hospodářským komplexem. Rozvíjeli zde pivovarnictví a rybníkářství.

Český Krumlov

V 15. století se podařilo ovládnout značnou část jižních Čech Oldřichovi z Rožmberka, v té době také jeho sídlo získalo podobu monumentální renesanční rezidence. Na vrcholu bylo panství za posledních Rožmberků. Funkci nejvyššího komořího a pražského purkrabího zastával tehdy Vilém a dokonce se v roce 1574 ucházel o polský trůn.

Vilém byl velikým příznivcem alchymie a v jeho dílnách pracovali všichni významní alchymisté té doby, mimo jiné i známý Edward Kelley (dům, ve kterém známý alchymista v té době bydlel, je možné v historické části města Český Krumlov vidět dodnes, nyní se v něm nachází muzeum voskových figurín…).

Český Krumlov

Vilém zemřel bez potomků a jeho mladší bratr, dodnes známý a populární Petr Vok se musel vypořádat s velikými dluhy způsobenými okázalým životním stylem Rožmberků. Z důvodu finanční tísně musel Petr roku 1602 prodat císaři Rudolfu II. i Český Krumlov, následně se uchýlit do skromnějšího sídla v Třeboni, kde i roku 1611 zemřel.

Císař Ferdinand II. postoupil objekt jako královský majetek Janu Oldřichovi z Eggenberku, představiteli rakouského knížecího rodu, příslušníci tohoto rodu nechali zámek barokně upravit.

Vymření tohoto rodu otevřelo cestu k tomu, aby panství zdědili Schwarzenberkové, z nichž se nejvíce o další přestavby a velkorysé zvelebování rozrůstajícího se zámeckého areálu zasloužil nejvíce Josef Adam. Nechal postavit např. zimní jízdárnu, upravit letohrádek Bellarie v zámecké zahradě a vybudovat barokní zámecké divadlo, přístupné po několikapatrovém zděném mostě Na Plášti. Roku 1940 odňali zámek Schwarzenberkům nacisté, po II. sv. válce se jako národní kulturní památka stal majetkem státu.

Neméně zajímavá je i historická část města. Jeho vznik je datován do poloviny 13. století a vznikalo spontánně ve dvou etapách. Existuje pověst o vzniku názvu části města pod hradem Latrán, podle ní Vítkovci rozehnali bandu loupežníků (lotrů) a odtud jméno části města. Skutečnost je však méně prozaická, latinským výrazem latus se označuje postranní část a v tomto případě přesněji znamená vedle hradu. Latrán tedy od samého počátku osídlovali lidé a řemeslníci, jejichž činnost byla nutná pro zabezpečení hospodářského chodu hradu.

Český Krumlov Český Krumlov

Krumlov a jeho okolí byly z mnoha důvodů nesmírně lukrativní državy a proto roku 1302 (jak už jsem zmiňoval vymření Vítkovců) vyvinul Jindřich I. z Rožmberka úsilí, vymohl si na panovníkovi Václavu II. Porušení práva odúmrtí (odúmrtí znamenalo automatické připadnutí panství králi v případě vymření šlechtického rodu) a tedy došlo k převedení rozsáhlých majetků do držení Rožmberků. Ti jej učinili hlavním sídlem svého rodu.

Právě z listiny zmíněného Jindřicha I. z Rožmberka pochází zmínka o skutečném městě. To vlastně vzniklo nezávisle na Latránu jako II. etapa budování a vznikalo na "zelené louce", kde doposud nebyla žádná osada ani sídliště. Tím byl umožněn i kolonizační půdorys této části se čtvercovým náměstím z jehož rohů vybíhající ulice směřovaly k hradbám.

Český Krumlov Český Krumlov

Za Rožmberků došlo k nebývalému rozmachu města, především rozvoji obchodu, řemesel, výstavbě nových domů. Města byla nadána právy - mílové, várečné, trhové, pořádání jarmarků 2× do roka, výstavba pivovarů a masných krámů, kostelů a špitálu. Zajímavostí bylo, že Petr I. z Rožmberka povolal do města Židy a ti se starali výhradně o správu rožmberských financí.

Rožmberkové se snažili za každou cenu vyrovnat královskému dvoru a z tohoto důvodu se Petr oženil s královskou vdovou po Václavu III. Violou Těšínskou. Tento sňatek vlastně "zorganizovala" Eliška Přemyslovna spolu s chotěm Janem Lucemburským za účelem připoutání mocného šlechtice ke dvoru. Jeho "přidanou hodnotou" bylo to, že svatbou se Petr vyšvihl vysoko nad hranice svého společenského postavení. Bohužel Viola rok po sňatku umírá…

Kolem 15. století začíná také v Krumlově nebývalý rozvoj těžby zlata, stříbra a grafitu (těžba tohoto nerostu skončila až ve 2. polovině 20. století…). V bývalých grafitových dolech je možné dnes vykonat zajímavou komentovanou prohlídku. Taktéž došlo ke sjednocení původně samostatných měst Latránu a Starého města v jeden celek, čímž došlo k zabránění mnoha sporů o privilegia (především o nesmírně lukrativní právo vaření bílého pšeničného piva) a také např. z důvodu finančních úspor ve správě původně dvou měst.

V dalším období po odstoupení města Petrem Vokem Rudolfu II. Habsburskému čelilo město vpádu pasovských, třicetileté válce… Po tři generace drželi město Eggenberkové, kteří také později dokázali výrazněji ovlivnit vzhled města i zámku a navíc se postarali o bohaté kulturní a společenské dění. Po jejich vymření přichází na scénu Schwarzenberkové. Za panování Josefa Adama ze Schwarzenberku Krumlov překročil už poněkolikáté v historii hranici provincionality a zařadil se mezi popřední šlechtická sídla Evropy.

Český Krumlov Český Krumlov

Dnes je Český Krumlov, pokládaný za jedno z nejkrásnějších historickým měst Evropy, od roku 1992 zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO. Je vynikajícím centrem kromě klasické turistiky třeba pro aktivity cyklistů - např. údolím Vltavy až na Lipno nebo Šumavu, popř. do Rakouska. Atraktivní je také možnost splouvání Vltavy od Vyššího Brodu do Českých Budějovic na kánoích, kajacích či raftech. Tento region se vyplatí navštívit a to i opakovaně , je zde stále co k vidění a zaručeně se každému návštěvníkovi zaryje pod kůži.

Český Krumlov, mapa

Treking.cz - diskuze
Reklama
Turistické trasy a výlety podle pohoří
Hledej podle pohoří
Reklama
Na Trekingu dále naleznete
Naše rozhledny Skalní města
Naše vrcholy Vodopády
Ledovcová jezera Sedla a doliny
Jeskyně Památky
České hrady Slovenské hrady
Geomorfologie (ČR) Geomorfologie (SK)
Nejvyšší hory (SK) Nejvyšší hory (ČR)
Nejvyšší vrcholy Orografické členění
Karpaty Alpy
Reklama


Vyhledat ubytování podle pohoří

1. Beskydy, ubytování a horské chaty v Beskydech
2. Javorníky, ubytování a horské chaty v Javorníkách
3. Jeseníky, ubytování a horské chaty v Jeseníkách
4. Jizerské hory, ubytování a chaty v Jizerských horách
5. Krkonoše, ubytování a horské boudy v Krkonoších
6. Orlické hory, ubytování a chaty v Orlických horách
7. Šumava, ubytování a horské chaty na Šumavě
CZ / SK
1. Malá Fatra, ubytování a horské chaty na Malé Fatře
2. Nízké Tatry, ubytování a chaty v Nízkých Tatrách
3. Oravské Beskydy, ubytování a chaty na Oravě
4. Roháče, ubytování a chaty v Západních Tatrách
5. Slovenský ráj, ubytování a chaty ve Slovenském ráji
6. Velká Fatra, horské chaty a útulny na Velké Fatře
7. Vysoké Tatry, ubytování a chaty ve Vysokých Tatrách
Témata našich článků…
Vesnuše Kmeťov vodopád Rýchorská bouda Cvilín Zámek Hluboká Chata Šerlich Bouda Jelenka Macocha Ceres Den Země Motýli Matterhorn Drahotuš Soumrak Konopiště Proton Cirrus Velhartice Bouřky Černá díra Batohy Ještěd
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Reklama
Vybíráme z obsahu…
1. Rozhledny Bismarckova rozhledna: Rozhledna na vrchu Zelená hora u Chebu
2. Jeskyně Jeskyně Balcarka, na krápníky nejbohatší jeskyně Moravského krasu
3. Naše vrcholy Luční hora: 2. nejvyšší hora Krkonoš a České republiky
4. Památky Kuželov, větrný mlýn - technické a stavební památky v Bílých Karpatec
5. Vesmír Mléčná dráha neboli naše Galaxie - náš mateřský galaktický hvězdný ostrov
6. Horské chaty Masarykova chata: Horská chata v Beskydech, levné ubytování na Bumbálce
7. České hrady Karlštejn, jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších českých hradů
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie E-shop Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist