Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář | Napsat článek | Reklama | Více… |
Treking.cz
Poslední aktualizace: 31.3.2023 , svátek má
Treking > Hrady > České hrady: Největší a nejstarší český hrad

České hrady: Největší a nejstarší český hrad

České hrady - jak dlouho se panské sídlo stavělo a za jak dlouho se na hradě mohlo bydlet?

7.1.2018 | Otakar Brandos

Česká krajina je hrady doslova poseta. A to i přesto, že podstatná část těchto středověkých staveb již dávno zanikla. Přesto hrady, jejichž hustota je mimořádná i v evropském měřítku, dodnes tvoří neodmyslitelnou součást krajiny v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a vítané turistické cíle.

Kašperk

Lidé mají velice rádi nějaké to nej. Který hrad České republiky je největší, který hrad je nejstarší, který hrad je nejvýše položený atd. Dobré otázky, ale ne vždy zcela jednoznačné odpovědi. Vždyť o počátcích většiny panských středověkých sídel nevíme téměř nic a nebo jsou naše znalosti mlhavé, nepřesné a mnohdy vycházejí nikoliv z kronik a dalších zdrojů, ale z berních výpisů… Jasnější odpovědi se dají dát pouze na některé z otázek…

Předchůdce hradu Přimda stával na Přimdě pravděpodobně již někdy od roku 925. Hrad, jehož vlastníkem je uváděn hrabě Altenburg, byl však dřevěný. Kdo a proč hrad postavil se dnes neví a pravděpodobně se tuto otázku již nikdy nepodaří spolehlivě zodpovědět. Poněkud lépe je na tom kamenný hrad Přimda. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1121, kdy stavbu hradu řídil německý markrabě Děpolt II. z Vohburku. Podle kronikáře Kosmy se však zdá, že Přimda vznikla v pohraničním hvozdu Českého království protiprávně …více

Co to vlastně hrad je? Jedná se o opevněné středověké sídlo většího rozsahu. Tolik definice, kterou jsem si vypůjčil z knihy T. Karla a L. Krčmáře "Panská sídla západních Čech, Veduta 2006". Hrady plnily řadu funkcí, stěžejní však byly dvě - obranná a obytná. Některé hrady prošly složitým vývojem a množstvím přestaveb, které smazaly původní podobu pevností a archeologie o nich přináší jen nejasné informace.

Nejstarší hrady v ČR

Ještě na počátku 12. století byla moc panovníka ve středních Čechách opřena o soustavu přemyslovských hradišť, která se utvářela od doby vlády Spytihněva I. (875 - 915), českého knížete z rodu Přemyslovců. Až teprve za vlády Břetislava I. (1002 (?) - 1055) se soustava opevněných hradišť, dřevo-hlinitých fortifikací, rozšířila z pražské kotliny až na Moravu a do Slezska.

Čtěte také: Hrad Loket, vládce řeky Ohře

Průnik hradního stavitelství do poměrně zaostalých Čech byl velice pozvolný. Mohla za to velká vzdálenost českých zemí od západního světa s vyspělým (nejen) hradním stavitelstvím. Nejstarším kamenným hradem na území dnešní České republiky je zřejmě Přimda v západních Čechách. Tento hrad je zmiňován již před rokem 1121 (spolehlivá písemná zmínka má pocházet až z roku 1126). Druhým nejstarším kamenným hradem je, zřejmě, hrad v Roudnici nad Labem, který nechal vystavět pražský biskup.

V literatuře se často uvádí, že nejstarším (dochovaným) hradem u nás je Pražský hrad. Patrně tomu tak ale není, neboť Pražský hrad měl projít přestavbou až někdy v období před rokem 1135. V areálu opevnění se měly objevit kamenné stavby, avšak Pražský hrad i nadále zůstával hradištěm. Informace se ale v odborné literatuře značně rozcházejí. V době výstavby Přimdy se započalo s výstavbou i dalších hradů. Jednalo se např.o hrady Tachov, Loket, Strakonice a Zhořelec.

Loket Choustník

Kamenné hrady, co by opevněné opěrné body královské moci, se začínají v české krajině dominovat až někdy okolo roku 1230. Pevnosti původně sloužily k ochraně hranic a obchodních stezek a také k demonstraci moci přemyslovských knížat. Všechny tyto nejstarší hrady jsou stavěny v původně románském slohu. S postupem času se sloh ale měnil na gotický a ještě později na renesanční.

Další výstavbu kamenných hradů patrně urychlil vpád Tatarů v roce 1241 do sousedního Uherska, do Slezska a na Moravu. Mongolské vojsko pod vedením Batunchána vpadlo 12. března 1241 přes Verecký průsmyk do Uher. Rozprášilo královské vojsko vedené palatinem Dionýzem a začalo s drancováním Uher.

17. března 1241 Mongoli dobyli město Vacov. Proti nepřátelům vyrazilo asi 60tisícové vojsko Bely IV. To však, trestuhodně podceňujíc protivníka, utrpělo drtivou porážku na řece Slaná a uherský panovník si život zachránil útěkem přes Gemer až do Nitry a později do Vídně. Řádění tatarských hord v Horních Uhrách, které byly také silně postiženy, odolaly pouze dobře opevněné hrady a města. Např. Abov, Fiľakovo, Komárno a Bratislava. Druhý proud Tatarů pod vedením Orduchána plenil Malopolsko, Slezsko a východní Moravu.

Bezděz Helfenburk

Po roce 1230 se objevují vedle královských hradů i hrady šlechtické. Např. Křivoklát, Jindřichův Hradec a Jivno. Ve 2. pol. 13. století přibývají hrady Týřov, Džbán, Zbiroh, Krašov, Klenová, Žerotín, Choustník, Příběnice aj.

Hrad Helfštýn byl založen někdy koncem 13. století loupeživým rytířem s poněkud neobvykle znějícím jménem - Fridušem z Linavy ve Slezsku. Ten plenil okolní kraje a jist si před ním nemohl být žádný z jeho sousedů. Friduš využívá bezvládí po smrti Přemysla Otakara II. na Moravském poli a zmocňuje se části majetků pánů z Drahotuše a na strmém ostrohu nad řekou Bečva buduje na svou dobu poměrně velký hrad …více

Další výrazná vlna výstavby hradů probíhá za Karla IV., kdy jsou postaveny např. Karlštejn, Radyně či Kašperk aj. Podobně tomu bylo za husitských válek v 15. století, kdy byly postaveny hrady jako Kunětická hora, Kalich, Oltářík, Panna či Valečov.

Konečnou fází výstavby hradů se stává období tureckého nebezpečí v 15. až 16. století a definitivní tečku za nimi učiní až 30letá válka, kdy ani nejdůmyslnější opevnění neochránilo, díky stále se zdokonalující válečné taktice a technice, obránce před útočníky. Jak se např. ukázalo při obléhání a dobývání hradu Sovinec švédskými vojsky.

Největší hrady v ČR

Patrně největším hradem České republiky je Pražský hrad. Uvádí tak, byť poněkud šalamounsky, Guinessova kniha rekordů. Mnozí však Pražský hrad ani za hrad nepovažují a mají jej za zámek, původně hradiště. Vždyť Pražský hrad, již v rané románské podobě, byl spíše město, centrum státu a královské moci.

Helfštýn Hukvaldy

S žebříčkem největších hradů v České republice je to však poněkud ošemetné. Jako o "největším" se píše o velké řadě českých či moravských hradů. Autor od autora, kniha od knihy. Záleží na "úhlu" pohledu. Např. podle mohutnosti a výšky staveb, délky hradeb, či podle počtu věží a bran. A nebo podle rozlohy.

Mezi největší hrady České republiky patří hrady Helfenburk, Rabí či Potštejn. Ale také Dívčí kámen (Maidštejn), Kašperk, Hukvaldy, Helfštýn, Karlštejn, Točník, Landštejn, Litice či Velhratice.

Nejvýše položený hrad ČR

Na poslední otázku je naštěstí poměrně snadná a jednoznačná odpověď. Nejvýše položeným hradem České republiky je Vítkův hrádek zvaný také Vítkův kámen na Šumavě. Vítkův hrádek stojí ve výšce 1 035 m a předčí tak i nejvýše položený hrad Slovenska - Liptovský hrad (1 014 m). Vítkův hrádek se pyšní i dalším primátem - největším dochovaným donjonem (obytnou věží) s půdorysem 17,5 × 14 m.

Vítkův hrádek

Z dalších hradů pyšnících se relativně velkou nadmořskou výškou jsou to např. Kunžvart (1 032 m), Quinburk (957 m), Koberštejn (912 m), Kašperk (886 m), Starý Herštejn (878 m), Přimda (835 m), Rabštejn (830 m) aj.

Jak dlouho se hrad stavěl a za jako dlouho se na něm dalo bydlet?

Jak dlouho se takový středověký hrad stavěl? Různě, záleželo na velikosti sídla, složitosti stavby a především na finančních možnostech stavitele. Resp. zadavatele stavby. Od prvního "výkopu" do doby, kdy se hrad dal obývat, uběhlo zpravidla jen několik málo let.

Např. u historicky dobře zdokumentované výstavby Nového hradu (u Kunratic) na počátku 15. století uběhly od zahájení stavebních prací do doby, než na hradě mohl pobývat král Václav IV., pouhé dva roky. Nutno ale připomenout, že výstavba hradů probíhala (obvykle) ve třech etapách. Během první fáze byly vybudovány hlavní obranné prvky - opevnění a obytná věž. Již po této první fázi výstavby byl hrad obývatelný.

Během druhé etapy výstavby hradu se stavěly hospodářské budovy a dokončovaly se paláce, které zpříjemňovaly bydlení na těchto, vcelku nehostinných, panských sídlech a zajišťovaly potřebné hospodářské a technické zázemí. A pochopitelně se dále posilovaly fortifikační prvky hradu. Teprve během třetí etapy se přistupovalo k budování reprezentačních prvků. Např. kaplí, reprezentačních prostor aj.

Sovinec Starý Jičín

Takže zatímco první fáze výstavby hradu mohla trvat třeba jen rok až dva, ukončení poslední fáze výstavby hradu se mohlo protáhnout i na několik desítek let. Zatímco např. hrad Panna byl postaven za pouhý rok a mnohem větší hrad Karlštejn byl dostavěn během neuvěřitelných 17 let, tak Křivoklát se stavěl plných 50 let. Tedy po dobu zhruba dvou generací…

Treking.cz - diskuze
Reklama
Témata našich článků…
Merkur Závojový vodopád Martinova bouda Cvilín Zámek Hluboká Chata Šerlich Chata Jelenka Macocha Pluto Velikonoce Motýli Matterhorn Hukvaldy Soumrak Konopiště Neutron Cirrus Velhartice Bouřky Černá díra Mačky Bukovec
Reklama
Na Trekingu dále naleznete
Naše rozhledny Skalní města
Naše vrcholy Vodopády
Ledovcová jezera Sedla a doliny
Jeskyně Památky
České hrady Slovenské hrady
Geomorfologie (ČR) Geomorfologie (SK)
Nejvyšší hory (SK) Nejvyšší hory (ČR)
Nejvyšší vrcholy Orografické členění
Karpaty Alpy
Reklama
Vyhledat ubytování podle pohoří

1. Beskydy, ubytování a horské chaty v Beskydech
2. Javorníky, ubytování a horské chaty v Javorníkách
3. Jeseníky, ubytování a horské chaty v Jeseníkách
4. Jizerské hory, ubytování a chaty v Jizerských horách
5. Krkonoše, ubytování a horské boudy v Krkonoších
6. Orlické hory, ubytování a chaty v Orlických horách
7. Šumava, ubytování a horské chaty na Šumavě
CZ / SK
1. Malá Fatra, ubytování a horské chaty na Malé Fatře
2. Nízké Tatry, ubytování a chaty v Nízkých Tatrách
3. Oravské Beskydy, ubytování a chaty na Oravě
4. Roháče, ubytování a chaty v Západních Tatrách
5. Slovenský ráj, ubytování a chaty ve Slovenském ráji
6. Velká Fatra, horské chaty a útulny na Velké Fatře
7. Vysoké Tatry, ubytování a chaty ve Vysokých Tatrách
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Reklama
Vybíráme z obsahu…
1. Rozhledny Petřínská rozhledna: Rozhlednu na Petříně v Praze zná každý Čech
2. Jeskyně Jeskyně Na Pomezí: Otevírací doba a cena vstupného jeskyně Na Pomezí, Rychlebské hory
3. Naše vrcholy Luční hora: 2. nejvyšší hora Krkonoš a České republiky
4. Památky Kuželov, větrný mlýn - technické a stavební památky v Bílých Karpatec
5. Vesmír Mléčná dráha neboli naše Galaxie - náš mateřský galaktický hvězdný ostrov
6. Horské chaty Chata Svatobor: Ubytování na Svatoboru, Svatoborská vrchovina
7. České hrady Karlštejn. jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších českých hradů
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie Produkty Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist