Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Cookies  Ceník inzerce 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 22.5.2022 , svátek má
Treking > Pohoří > Beskydy, přírodní poměry v pohoří

Beskydy, přírodní poměry v pohoří

Pohoří s nejt잚í hřebenovkou v ČR aneb Moravskoslezské Beskydy

20.3.2007 | Otakar Brandos
Beskydy

Beskydy (správně Moravskoslezské Beskydy) představují nejvyšší pohoří provincie Západní Karpaty v ČR. Jde o silně zalesněné hory, které se rozkládají na území tří okresů - Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín. Pomyslnou osou pohoří je velice členitý hřeben dosahující délky asi 55 km. Hřebenovka Beskyd je vskutku náročná a dosahuje dobrých 95 km! Přechod beskydské hřebenovky se tak co do délky a převýšení může směle měřit s hřebenovkou Nízkých Tater na Slovensku a je tak nejt잚í hřebenovkou v ČR!

Základní informace o pohoří

  • rozloha pohoří je 623 km2, 49. největší celek ČR
  • nejvyšší beskydská hora - Lysá hora (1 323 m)
  • střední výška pohoří 703,3 m
  • délka pohoří - asi 55 km, délka beskydské hřebenovky asi 95 km
  • rok vyhlášení CHKO Beskydy - 1973
Moravskoslezské Beskydy

Beskydy jsou celkem geomorfologické oblasti Západní Beskydy, do které na našem území ještě patří následující pohoří: Hostýnsko–vsetínská hornatina, Rožnovská brázda, Jablunkovská brázda, Slezské Beskydy a Jablunkovské mezihoří. Důležitým sousedem Beskyd je Podbeskydská pahorkatina se známým Ondřejníkem, která je často (mylně) přiřazována k Beskydám.

Turistika a turistické trasy Tipy na výlet, zajímavosti

Popis pohoří, přírodní poměry v Beskydech

Moravskoslezské Beskydy mají rozlohu 623 km2. V žebříčku rozloh geomorfologických celků ČR tak Moravskoslezské Beskydy zaujímají až 49. příčku. Avšak rozloha CHKO Beskydy, největší chráněné krajinné oblasti v ČR, dosahuje asi 1 160 čtverečních kilometrů. To proto, že CHKO Beskydy zasahuje i do sousedních geomorfologických celků. Šířka samotného pohoří nepřekračuje 20 km, délka Beskyd činí asi 55 km.

Moravskoslezské Beskydy Moravskoslezské Beskydy

Beskydy představují poměrně členitou hornatinu se střední výškou 703,3 m. O členitosti Beskyd se nakonec může každý přesvědčit sám při přechodu pohoří, během kterého je nutno překonat přes 5 km převýšení. Střední sklon svahů dosahuje 14° 46´.

Pokud přemýšlíte, kde se na svých cestách ubytovat a chcete mít pro sebe, Beskydy pro rodinu nebo své přátele dostatek soukromí, pak pro vás máme možnost pronájmů chat a chalup přímo od majitele. Na další stránce si vyberte oblast a nebo konkrétní objekt, který vás zajímá.

Beskydy jsou charakteristické relativně izolovanými masívy jako je Lysá hora, Smrk nebo Travný a několika relativně samostatnými a viditelně izolovanými hřbety, jejichž reliéf nese stopy několika stupňů třetihorního zarovnání povrchu. V pohoří se objevují také četné periglaciální jevy v podobě kamenných proudů a nebo mrazových srubů.

Vymezení Moravskoslezských Beskyd

Radegast

Moravskoslezské Beskydy jsou na severu a západě ohraničeny Podbeskydskou pahorkatinou, na jihu Rožnovskou brázdou a Hostýnsko - vsetínskou hornatinou, na východě Jablunkovskou brázdou a Jablunkovským mezihořím a na území Slovenska Javorníky a Turzovskou vrchovinou.

Podloží a geologie

Horský hotel Radegast

Podloží Moravskoslezských Beskyd je budováno flyšovými horninami slezské jednotky, především godulskými pískovci, na kterých se vytvořily strukturní stupně, hřbety a nápadné svahové hrany. Mocnost flyšových hornin se snižuje v severovýchodně - jihozápadním směru, přičemž jsou vrstvy godulských pískovců více ukloněny a provrásněny. Vrstvy flyšových hornin jsou překryty kvartérními sedimenty.

Geomorfologické členění Beskyd

Moravskoslezské Beskydy jsou součástí Západních Karpat a řadí se do oblasti Západních Beskyd. Samotný celek Moravskoslezské Beskydy se dělí na tři podcelky - Klokočovská hornatina, Lysohorská hornatina a Radhošská hornatina a na řadu okrsků.

celek podcelek okrsek
Moravskoslezské Beskydy Radhošská hornatina Hodslavický Javorník
Radhošský hřbet
Mezivodská vrchovina
Lysohorská hornatina Lysohorská rozsocha
Ropická rozsocha
Zadní hory
Klokočovská hornatina -

Klokočovská hornatina - plochá hornatina v jižní části Moravskoslezských Beskyd s rozlohou pouhých 38 km2. Střední výška Klokočovské hornatiny činí 707,2 m a střední sklon 10° 19´. Nejvyšším vrcholem je Bobek (871 m). Klokočovskou hornatinu budují souvrství pískovců, slepenců a jílovců při denudačním okraji magurského příkrovu.

Lysohorská hornatina - členitá hornatina v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd. Tuto část Beskyd budují mocné vrstvy godulských pískovců a istebňanských slepenců mírně ukloněných k jihu. Reliéf této části Beskyd nese stopy tří stupňů třetihorního zarovnání a periglaciální modelace. Střední výška Lysohorské hornatiny činí 709,9 m, střední sklon 14° 45´, nejvyšším bodem je Lysá hora (1 323 m). Rozloha tohoto podcelku Moravskoslezských Beskyd dosahuje 362 km2.

Radhošská hornatina - třetí z geomorfologických podcelků v pohoří Moravskoslezské Beskydy. Radhošská hornatina se rozkládá v jihozápadní části pohoří. Jedná se o členitou hornatinu střední výšky 701,5 m a sklonem svahů 15° 41´. Jde tak o nejčlenitější z podcelků v Moravskoslezských Beskydech. Nejvyšším vrcholem podcelku o rozloze 223 km2 je Smrk (1 276 m), druhá nejvyšší hora Beskyd. Radhošská hornatina má izoklinální strukturně erozně denudační reliéf se stopami mladotřetihorního zarovnání a četné periglaciální mrazové sruby.

Beskydy, jeskyně a pseudokras

Na území CHKO Beskydy bylo dodnes objeveno 33 jeskyní. Všechno jsou to ale jeskyně pseudokrasové, což je dáno absencí vápenců. Největší pseudokrasovou jeskyní je jeskyně Cyrilka na Pustevnách, její chodby dosahují délky 370 m. Nejhlubší jeskyní je nedaleká Kněhyňská jekyně s hloubkou 57,5 m. Za zmínku určitě stojí i Ledová jeskyně, ve které se i v letních měsících uchovává ledová výzdoba.

Významné vrcholy pohoří

Nejvyšším vrcholem tohoto pohoří je dobře známá Lysá hora vysoká 1 323 metrů. Její výška je však udávána dosti rozdílně, takže se můžeme setkat s odlišnými výškovými údaji (až 1 326 m). Na jejím vrcholu je vysílač a Kamenný dům, jediná turistická chata na vrcholu Lysé hory. Původní Bezručova chata již v minulosti vyhořela, ale dnes se připravuje její obnovení. Průměrná nadmořská výška Moravskoslezských Beskyd je asi 703 m.

Původ beskydských názvů

Grúň, Kyčera, Příslop. Řada jmen, se kterými se jinde v České republice nesetkáme. Narazit ale na ně můžeme v jiných východnějších částech Karpat, všude tam, kde se salašnicky hospodařilo v horách. Tyto názvy sem přinesli valašští osadníci z Uherska (Slovenska) či z Haliče, ženoucí do Beskyd svá stáda ovcí.

Uvedená jména nejsou pouhé bezobsažné názvy, nýbrž díky nim pastevci poznali, jaký má hora tvar či jsou-li na ni pastviny a nebo lesy. Grúň označuje táhlý horský hřbet odbočující z hlavního hřebene. Příslop je sedlo mezi dvěma vrcholy a nebo sedlo mezi hlavním a bočním hřebenem. Grapa je roklina a nebo erodovaný příkrý svah. Kyčera označuje strmý kopec s plně a nebo částečně zalesněnými vrcholovými partiemi.

Dalšími nejznámějšími vrcholy Moravskoslezských Beskyd je pověstmi opředený Radhoš (1 129 m) se známou sochou Radegast. Tato socha však není přímo na vrcholu, ale nachází se nad selem asi v polovině cesty mezi Radhoštěm a Pustevnami, přičemž Pustevny jsou sedlem mezi Radhoštěm a Tanečnicí (1 084 m).

Dále k východu se tyčí masív Kněhyně (1 257 m), v jejímž nitru se schovává známá Kněhyňská jeskyně, Smrk (1 276 m) a Malý Smrk (1 174 m). Dalšími významnými vrcholy jsou Travný (1 203 m), Velký Polom (1 067 m), Ropice (1 082 m), Javorový (1 032 m). Zapomenout nesmíme ani na Velký Javorník (918 m) a Malý Javorník (839 m) v západním výběžku Moravskoslezských Beskyd.

Beskydské tisícovky, nejvyšší vrcholy

Pořadí Vrchol Výška Pořadí Vrchol Výška
1. Lysá hora (1 323 m) 13. Malý Polom (1 061 m)
2. Smrk (1 276 m) 14. Slavíč (1 055 m)
3. Kněhyně (1 257 m) 15. Nořičí hora (1 047 m)
4. Čertův mlýn (1 206 m) 16. Velká Stolová (1 046 m)
5. Travný (1 203 m) 17. Ostrý (1 044 m)
6. Malý Smrk (1 174 m) 18. Javorový vrch (1 032 m)
7. Radhoš (1 129 m) 19. Burkův vrch (1 032 m)
8. Radegast (1 106 m) 20. Smrčina (1 015 m)
9. Tanečnice (1 084 m) 21. Čuboňov (1 011 m)
10. Ropice (1 083 m) 22. Malá Stolová (1 009 m)
11. Magurka (1 068 m) 23. Nad Kršlí (1 002 m)
12. Velký Polom (1 067 m) 24. Šindelná (1 001 m)

Klimatické podmínky v Beskydech

Beskydské podnebí je silně ovlivněno jejich polohou. Na jejich území se střetávají vlivy kontinentálního i oceánského klimatu. Zimy bývají obvykle mírné, léto zato bývá chladné s velkou bolačností a vyšším úhrnem vodních srážek. To především v nejvyšších polohách.

Původ beskydských názvů

Jednotlivé beskydské názvy rovněž označovaly kvalitu pastvin. Tak například název javořina označuje horskou pastvinu řídce porostlou lesem. Polana označuje horskou pastvinu uprostřed lesů. Jméno spina označuje lesní louku a konečně sihla označuje podmáčené louky nevhodné k pastvě.

Podstatný vliv na klima má členitost reliéfu a především nadmořská výška. S rostoucí nadmořskou výškou klesají průměrné roční teploty a naopak narůstají úhrny srážek. Například na Lysé hoře dosahuje roční úhrn vodních srážek asi 1 390 mm. Nejvíce srážek tady spadne v měsících červen a červenec, nejméně pak v únoru a v březnu.

Beskydy patří do chladné klimatické oblasti, pouze jižní okrajové části patří do mírně teplé oblasti. Sněhová pokrývka se na beskydských hřebenech udrží v průměru 150 až 180 dní v roce a Beskydy patří k oblastem s nejbohatší sněhovou nadílkou v rámci celé České republiky.

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Beskydy byly chráněnou krajinnou oblastí vyhlášeny v roce 1973. Asi 70 % jejich povrchu pokrývají lesy. Převužují lesy smrkové, objevují se ale i bučiny, jedle aj. Ze zvířat stojí za zmínku rys ostrovid, vlk a občas ze Slovenska zatoulavši se medvěd.

Beskydská fauna

Díky přímému kontaktu se slovenskými Karpatami se dnes do Beskyd začínají vracet i největší šelmy. Ochranáří na území Beskyd od roku 1973 pravidelně evidují několik kusů medvěda hnědého, malou vlčí smečku i menší populaci rysa ostrovida (15 - 20 kusů).

Moravskoslezské Beskydy Moravskoslezské Beskydy

Ptačí fauna je zastoupena velmi bohatě. Z nejvíce ohrožených druhů se v Beskydech objevuje ostříž lesní a včelojed lesní, evidován je rovněž jestřáb lesní a krahujec obecný. V některých lokalitách se dokonce objevuje tetřev hlušec. Ze vzácných sov lze v Beskydech spatřit sýce rousného, výjimečně puštíka bělavého a nebo kulíška nejmenšího. V zachovalých lesích se objevuje datel černý, datlík tříprstý nebo strakapoud bělohřbet.

Bezobratlí

Fauna bezobratlých je v Beskydech zmapována poměrně podrobně. Vedle řady chráněných druhů, endemitů a glaciálních reliktů se objevují i druhy zcela běžné a rozšířené na celém území ČR. Většina z nich je vázána na svrchní půdy.

Moravskoslezské Beskydy Moravskoslezské Beskydy

Ke geofilním druhů patří například střevlíci. Ve vyšších polohách Beskyd se objevuje například střevlík hladký (Carabus glabratus), z dalších druhů jsou to pak například Carabus irregulatus montandoni nebo Carabus obsoletus, silně ohrožený druh Carabus variolosus. K hydrofilním druhům pak patří například malý druh střevlíka Nebria rufescens.

Na lesních pasekách a nebo cestách lze spatřit svižníka lesomila (Cicindela sylvicola), v horských smrčinách tesaříka Acanthocinus griseus. V pralesích se objevuje roháček mandelinkový (Ceruchus chrysomelinus). Zmínku si zaslouží i kovařík Hypnoidus riparius, kovařík zelený (Ctenicera viridis) a kovařík horský (Ctenicera cuprea).

Moravskoslezské Beskydy Moravskoslezské Beskydy

Bohatě je zastoupen i řád motýlů (Lepidoptera). Z horských druhů se tady objevuje okáč černohnědý (Erebia ligea) a okáč rudopásý (Erebia euryale), louky si oblíbil ohniváček celíkový (Lycaena virgaurea) nebo poměrně vzácný ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe). Spatřit lze i velký druh batolce duhového (Apatura iris) nebo nočního lišaje vrbkového (Deilephila elpenor). Na některých lokalitách se objevuje kriticky ohrožený modrásek černoskvrný (Maculinea arion).

Chráněná území v CHKO Beskydy - přírodní rezervace a přírodní památky

PP Brodská - PR Bučací potok - PP Byčinec - PR Čerňavina - PR Draplavý - PR Galovské lúky - PR Gutské peklo - PR Huštýn - PP Kladnatá-Grapy - PR Klíny - NPR Kněhyně-Čertův mlýn - PP Kněhyňská jeskyně - PR Kršle - PP Kudlačena - PR Kutaný - PP Kyčmol - PP Lišková - PR Lysá hora - PR Makyta - PR Malenovický kotel - PR Malý Smrk - PR Mazácký Grúnik - NPR Mazák - NPR Mionší - PP Motyčanka - PR Noříčí - PP Obidová - PP Ondrášovy díry - PP Pod Juráškou - PP Pod Lukšincem - PP Podgrúň - PR Poledňana - PP Poskla - NPR Pulčín-Hradisko - NPR Radhoš - PP Rákosina Střítež - NPR Razula - PR Ropice - NPR Salajka - PP Skálí - PP Smradlavá - PR Smrk - PP Stříbrník - PR Studenčany - PR Travný - PR Travný potok - PR Trojačka - PP Uherská - PR Uplaz - PR V Podolánkách - PP Vachalka - PP Velký kámen - PR Velký Polom - PP Vodopády Satiny - PP Vysutý - PR Zimný potok - PP Zubří

Pozn.: CHKO Beskydy zasahuje na území sousedních geomorfologických celků Vsetínské vrchy a Javorníky.

Moravskoslezské Beskydy Moravskoslezské Beskydy Moravskoslezské Beskydy Moravskoslezské Beskydy

Prakticky celé Moravskoslezské Beskydy s Podbeskydskou pahorkatinou patří do povodí Odry a Moravy, respektive Bečvy, která se do Moravy vlévá v blízkosti obce Troubky. Jen východní okraj Moravskoslezských Beskyd patří do povodí řeky Kysuca, která je jedním z nejvýznamnějších přítoků Váhu. Nejznámějšími řekami Beskyd jsou Odra, Rožnovská Bečva a Vsetínská Bečva, Ostravice a Morávka. Největšími vodními nádržemi jsou Šance a Morávka.

Tip: Pobyty a ubytování v Beskydech - ve vyhledávači dovolené Skrz.cz najdete wellness, víkendové pobyty i delší dovolené na horách v zimě i v létě.

Tip: To nejlepší ubytování Beskydy naleznete na stránce Československo.cz.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor    zobrazit celou diskusi
Pěkné! (Jan Hora, 13.06.2018, 16:44 )
Pěkný článek, jen škoda, že si ho po sobě autor nepřečetl, mně to ale neva!
Beskydy Slezské a Těšínské (J. Sládek, 11.07.2016, 00:37 )
Slezské Beskydy jsou skutečně v podstatě od řeky Olše na východ (pravý břeh). Nepatří do celku Moravskoslezských Beskyd. Pro tuto informaci vynechávám jejich hranici jižní. Těšínskými Beskydami nazýváme slezskou část Moravskoslezských Beskyd mezi řekami Morávkou a Olší(nikoliv tedy celou slezskou část=ta je od řeky Ostravice) Jižní hranice po česko(=slezsko)-slovenské hranici. Název Těšínské Beskydy je nepříjemně velmi často používán špatně. Nic na tom nemění, že z Č.Těšína i Cieszyna je to do Slezských Beskyd blíže, nebo stejně daleko jako do Těšínských B.
Geomorfologie Beskyd (Alena Urbančíková, 27.12.2015, 08:20 )
poznej svůj kraj
Krásná příroda (Janina, 29.08.2015, 17:06 )
Moc jsme si to v Beskydech užili. Krásná příroda a na pěší turistiku opravdu ideální místo. Nenechali jsme si ujít prohlídku nedalekého pivovaru v Nošovicích, kde jsme se hezky ochladili a nabrali nové síly. Čerstvý vzduch udělal své, a po celodenním "apání" jsme všichni padli :-) Příští rok se sem chceme vrátit.
Chyba (Pavel, 20.08.2013, 20:13 )
V článku o Moravskoslezských Beskydech na karpatynet došlo asi k omylu, kdy Velký Javorník má uvedenou výšku javornickou a ne veřovickou. Ahoj.
Děkuji (-OB-, 02.04.2014, 16:33 )
za upozornění.
Valašské Meziříčí je okresní město od kdy???? (Jana, 22.07.2012, 09:48 )
Tak jsem to ani nečetla. Stačil mi začátek, že Beskydy patří do okresu Valašské Meziříčí....!!!! Prosím kdy vznikl okres Valašské Meziříčí??? Pokud se to teda nějak nezměnilo za posledních pár dní tak by i město Valašské Meziříčí patří do okresu VSETÍN!!!!!!!!!!!!!
bábo neblbněte (karel 4, 09.09.2012, 21:05 )
každé takové www jsou přínosem, a že se tam někdy objeví chyba, tak to není důvod být útočný. A myslím, že Valmez kdysi dávno okresem byl, než to komunisté pospojovali, a OFčáci a jejich pohrobci zas okresy zrušili
pro všechny kritiky !!!!!! (Jana, 10.03.2011, 19:32 )
Dobrý den,chtěla bych tady jen vzkázat všem co tady tak moc kritizují chování obsluhy na chatách.Zamysleli jste se někdy proč se tak chovou?Není to náhodou jejich reakce na vaše chování?Může tady každý z vás upřímně říct že jste na chatu přišli a byli jste milí a vůbec jste neměli ke všemu připomínky a neohrnovali jste nad vším nos a nepomlouvali?Jak je možné že jeden je spokojený a druhý ne?Myslím že to zaleží na tom jak je ten člověk slušný a podle toho je i reakce obsluhy na vás! Já mám více než 15ti letou zkušenost s obsluhováním turistů na horské chatě a všem vám rádoby kritikům bych doporučila si tuto práci aspoň na měsíc vyzkoušet.On by vás humor hnedka přešel.Vy vůbec nevíte co my si musíme nechat od vás "turistů" všechno líbit.A dále k vaším připomínkám ohledně malého výběru jídel na chatách : kdyby ten chatař věděl že se mu vyplatí navařit více druhů jídel a prodá to, tak by asi navařil i deset druhů polévek nemyslíte(sami zde píšete jaká je všude malá návštěvnost).Ale nejde přece navařit deset druhů polévek jen proto abyste si vy měli z čeho vybrat a on zbytek vyhodil.To je asi hloupost že.Také jako je velice zcestné tvrdit chatařům a radit aby investovali milión korun na zvelebení interiéru a že návratnost by byla rychlá.Každý to chce mít hezké a kdyby ten milión měl k dispozici tak by ho určitě na tohle využil.My si přece nevezmeme milionový úvěr jenom proto abyste vy seděli v luxusu a ještě od nás očekávali lidové ceny.Těmhle radílkům bych doporučila si koupit nebo alespoň pronajmout nějakou chatu (kterých je k dispozici spousta) aby věděli co takový provoz chaty stojí.Už vás vidím jak jste celí natěšení z toho jak se vám do chaty nahrne celý výlet a všichni chtějí jenom razítko a na záchod a pak si s drzostí u vás vybalí své svačiny a na topení vám rozloží bundy a trička na usušení.A útrata samozřejmě nulová.A to už vůbec nepíši o tom že by si sebou ještě něco odnesli (ukradli) jako suvenýr nebo přinejmenším poničili.Vy si jdete do práce a máte svou výplatu jistou a víc vás nezajímá.Kdežto my jsme odkázání na počasí,nikoho nezajímá že zrovna měsíc propršelo a turisti nechodili.Platit se prostě musí.Je mi jasné že spousta z vás s tímto nebude souhlasit,ale tohle není zkušenost s turisty jenom má,ale i ostatních chatařů.Kterým bych touto cestou chtěla popřát pevné nervy a ať si i přes tuto kritiku nenechají znechutit jejich lásku k horám ;-).Abych nebyla nespravedlivá tak samozdřejmě že je i spousta slušných turistů co se rádi vracejí a těch si určitě každý chatař váží.
Paní Jano, vaše kritika turistů (-OB-, 13.03.2011, 09:43 )
na této stránce, nezlobte se, je trochu mimo mísu. Nikdo v žádném z příspěvků nepožaduje deset druhů polévek. Stačí jedna, ale pořádná. Pokud ale místo česnečky dostanete mastnou vodu z masoxu prohnanou špinavými ponožkami a ještě navíc předraženou, pak to za kritiku je. To, že vás někdo z dříve příchozích naštval, nemusí pozdějšího návštěvníka nijak zajímat a vy nemáte právo se po dalších vozit. Nakonec si uděláte špatnou reklamu sama a přijdete o lidi, na kterých je určitě každá chata závislá. Na takových chatách jako je Kamenitý, Portáš, Kohútka v Beskydech a Javorníkách či Magurka v Nízkých Tatrách si asi nikdo soudný ztěžovat nebude. Kdežto třeba v takové Plesnivce (není chatou) na Lysé, kde vám klidně dají smradlavou čočkovou polévku s párkem zeleným jako brčál i řadě dalších, se otřepe i otrlý a nezmlsaný turista.
Prosím nepleťte si dojmy s pojmy (Jana, 14.03.2011, 14:03 )
To co jsem napsala rozhodně nebyla kritika turistů,nýbrž vzkaz pro všechny kritiky!!!A už vůbec si nemyslím že to bylo MIMO MÍSU.Takže právo na názor mají jenom turisté a my nemáme možnost na svůj názor.Máme si od vás nechat všechno líbít?To je velice zajímavé.Opět se potvrdilo to, že s "takovými" lidmi nemá vůbec smysl tuhle diskuzi začínat.Jen je velice zajímavé že jeden turista má s tou samou chatou kladné zkušenosti a druhý záporné!!A MIMO MÍSU je rozhodně váš názor o tom jak turistovi stačí jedna kvalitní polévka a nemá potřebu volby.Tomuhle bych se zdovolením mohla jenom zasmát.Ale asi to víte mnohem lépe a přicházíte s tím každodenně do styku.Za to se omlouvám ;-).Přeji vám velkou návštěvnost vašich pro mě už bohužel neseriózních stránek.
Bohužel si opět pletete (-OB-, 14.03.2011, 14:26 )
pojmy s dojmy. Tato stránka je věnována pohoří Beskydy, pokud chcete něco ke konkrétní chatě, pište na příslušné stránce. Pokud konkrétní chata chybí, rádi ji doplníme. Pokud vás lidi štvou, pak s nimi nedělejte a běžte dělat něco, kde s lidmi nepřijdete do styku. Pokud na práci nestačíte, tak se nechte, jak to říká kamarád S. Jurek, vyměnit. Obviňujete nás z neserióznosti, zatím je ale neseriózní váš přístup upírajíc druhému právo na názor. Váš diskusní příspěvek byl plný nekonkrétních ztížností, toť vše. Na turisty jste jen nadávala, proto jsem cítil potřebu se jich zastat.
Pro mě už bohužel NESERIÓZNÍ stránky (Jana, 14.03.2011, 17:25 )
Váš neprofesionální přístup už mi nestojí za jakoukoliv reakci.Sbohem
Boha si (Alex, 27.02.2016, 14:11 )
raději do úst neberte. Ne ve vašem případě.
správná horalka (Michal, 15.03.2011, 01:42 )
Madam pokud Vás potkalo takové neštětí v podobě turistů kteří navštěvují chaty.Pak by pro Vás bylo rozumnější si najít práci v dolině,kde se zajisté setkáte s férovějším jednáním.
Pro Michala (Jana, 15.03.2011, 07:24 )
Ale no tak pane Michale nemusíte mě hnedka napadat.Naší chatu za rok navštíví tisíce turistů a spousta se k nám rádo vrací a jsou mými přáteli.Vy se tady prostě chytíte jednoho a jedete.Vůbec jste nepochopili podstatu mého článku ;-).A přesně o tomhle to je (o takových lidech jako jste VY).Přeji hezký den
Kdybyste si stála za svým (-OB-, 15.03.2011, 08:50 )
názorem, alespoň byste uvedla, na které chatě pracujete. Hned bychom mohli souhlasit a nebo případně nesouhlasit. Kdo se nebojí, hraje s odkrytými kartami. Podle vašeho prskání se ale obávám, že vaše jednání nepatří ke standardním, nesnesete nejenže kritiku, ale vůbec jakoukoliv připomínku. A ta nemusí být ani od věci. Váš příspěvek byl označen mimo mísu proto, že před vámi nikdo v žádném diskusním příspěvku se kritizování žádné chaty nedopustil, natož aby si stěžoval na nedostatečný počet druhů polévek. Proto, cituji: "chtěla bych tady jen vzkázat všem co tady tak moc kritizují chování obsluhy na chatách" jsem nazval příspěvkem mimo mísu, neboť v tomto případě všem = 0. Důkaz je jasný, stačí projet diskuse podle datumu, jenž se naštěstí vždy ukládá.
Ach jo (Jana, 15.03.2011, 09:27 )
Milý pane,úmyslně jsem zařadila svůj článek pod celé téma Beskydy.Jelikož můj příspěvěk se týkal všeobecného shrnutí kritiky turistů na těchto chatách.Já rozhodně nemám problém s jakoukoliv jinou konkrétní chatou.Také úmyslně neuvádím název naší chaty,jelikož vím jak lidé dokáží být pomstichtiví.Jenom nezaujatý člověk může posoudit kdo nesnese kritiku.Já se jen zastala chatařů,protože to mám možnost posoudit z druhé strany.Jeslti vy nesnesete názor všech tady přispívajících do diskuze tak tyto stránky zruště a založtě nějaké třeba pro děti.Ale to je jen takový nápad ;-).Přeji krásný den
Milá paní Jano, (-OB-, 15.03.2011, 09:51 )
já kritiku snesu. Musí však být věcná a adresná. Rozhodně nepatřím k vybíravým návštěvníkům chat :-)), ale pokud dostanu smradlavé jídlo z prošlých potravin a obsluha má k tomu ještě "natažený rypák", pak nemám důvod se na takovou chatu vracet. Přesně takovou zkušenost jsem měl v "Plesnivce" na Lysé hoře před pár lety (beru, nejde o chatu, ale o bufáč). No a od té doby jsem tam nebyl. Naopak na takových chatách jako například Masaryčka, Kamenitý, Ostrý, Kolářova chata na Slavíči a vůbec na naprosté většině horských chat v Beskydech jsem spokojen byl. Byť je nabídka někdy omezená. Ale nejsem nesoudný, je jasné, že mimo sezónu deset druhů jídel neprodají, lidí je málo. Ale je to o přístupu. Na horách nečekám servis jako v Alkronu, ale alespoň základní standard. Jinak bych na chatu přece vůbec nemusel, to pak raději klidně někde hodím širák a otevřu si přinesenou konzervu (prázdnpu samozřejmě s sebou odnesu). Pro srovnání konkrétní příklad, byť ze Slovenska z Velké Fatry. Chata Borišov. Za minulého chataře jsem chatu navštívil pouze jednou. A stačilo. Špína, vlhko, neochota, čaj, pivo ani polévka obvykle nebyly k dostání (čaj asi tak po hodině čekání). Nyní, za "nového" chataře, jsem byl na Borišově mnohokrát a vracet se budu i nadále. Byť mají obvykle jen jeden druh polévky. Mně to ale stačí :-)).
recenze chat (Gringo, 30.11.2010, 22:21 )
Prosím bylo by možné, aby se dalo přidat nějaké hodnocení či doporučení jednotlivých chat návštěvníky? Většinu bych vřele doporučil, naopak některým z nich je lepší se vyhnout (konkrétně Kamenná chata, které je kvůli buranskému a arogantnímu přístupu majitele nebo provozního naprosto katastrofální...POZOR - nezaměnit s chatou Kamenitá - ta je skvělá!!)
Hodnocení chat (-OB-, 30.11.2010, 22:30 )
návštěvníky je možné dole v diskusi. Pod každým článkem je diskuse a podle našich měření patří u chat ke sledovaným. Otevřete si tedy stránku s chatou, ke které chcete přidat hodnocení a klidně komentujte.
Horní a Dolní Bečva (Markéta, 06.11.2010, 03:03 )
V odstavci o řekách a povodích bych doporučovala změnit názvy řek Horní a Dolní Bečva. Nevím jestli jsou tyto názvy nějaké odborně geografické, ale ještě jsem je nikdy neslyšela. Všude se řeky označují Vsetínská a Rožnovská Bečva, a myslím , že je to tak správně. Horní a Dolní Bečva jsou názvy vesnic, přičemž obě leží na Rožnovské Bečvě.
Masarykova chata (Robur, 14.05.2010, 09:10 )
Dobrý článek a ještě lepší seznam! Přimlouval bych se za doplnění Masarykovy chaty, zaslouží si to. Info zde: http://www.masarykova-chata.cz/
Masarykova chata (-OB-, 16.05.2010, 19:30 )
není jedinou chatou, která nám v tomto přehledu chybí. Zatím. Počítám, že do prázdnin i tuto malou mezeru zaplníme, při několika návštěvách v této oblasti se mi ale chatu nepodařilo zastihnout otevřenou.
Povodí Odry...Chata Kotař dočasně uzavřená... (Ivan Zajíček, 17.11.2009, 11:02 )
Tvrdit, že téměř celé Beskydy patří jen k povodí Odry je poněkud odvážné, po hřebenech probíhá na mnoha místech hlavní evropské rozvodí a beskydská oblast patří do povodí Odry (severní část), Moravy (Rožnovská a Vsetínská Bečva) a Váhu (do Kysuce tečou vody z jihovýchodních svahů Beskyd). Ale možná to tak bylo myšleno.. Pro informaci -chata Kotař je dočasně uzavřená (nemocný nájemce) -snad se situace vyřeší. Zatím to jistí Ateliér směrem asi 500 metrů směr Morávka.Taky milé místo!
Skvělý seznam (Tonda, 31.01.2009, 20:42 )
Super seznam horských chat v Beskydech. Některé chaty přesto chybí. Například Ostrý, Kotař, Tetřev aj.
Ostrý a další chaty (-OB-, 24.05.2009, 23:16 )
Ahoj. Neúplného seznamu jsme si plně vědomi, chaty (a nejen v Beskydech) postupně doplňujeme. Všude musíme zajet a to trochu času zabere. Dnes například přibyly chaty Švarná Hanka a Sulov, do letošních prázdnin bude seznam kompletní.
Opět chyba u Javorníků (TK, 16.11.2009, 22:00 )
Je škoda, že si každý v Beskydech plete Javorníky. V Moravskoslezských Beskydech mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Veřovicemi na Novojičínsku v Moravskoslezském kraji jsou Velký Javorník (918 mnm.) s turistickou chatou vybudovanou Pohorskou jednotou Radhošť a Malý Javorník (839 mnm.), ze kterých se povětšinou přechází buď do Frenštátu p/R. (Novojičínsko), Rožnova p/R.(Vsetínsko) nebo do Veřovic (Novojičínsko). Za Vsetínskými vrchy na hranicích mezi ČR a SR leží pohoří Javorníky, ve kterém jsou také Velký Javorník (1071 mnm.) a Malý Javorník (1019mnm.) po silnici však přístupné jen přes Makovský průsmyk ze slovenské strany od Bytče a Považské Bystrice, no a za Vizovickou vrchovinou v Bílých Karpatech na hranici mezi SR a ČR je další z Javorníků (782 mnm.), na jehož vrchol snad ani žádná lesní cesta nevede. To je výčet Javorníků, které si můžeme plést zcela zbytečně na Moravě, stačí se podívat do map. Další Javorník (1065 mnm.) je na Šumavě. Proto, jestliže píšeme o návštěvě Javorníků v Moravskoslezských Beskydech, bylo by zcela určitě vhodné zmínit nadmořské výšky prvních dvou zmíněných Javorníků (918 a 939), které patří opravdu k hodně turisticky vyhledávaným a přechází se z nich většinou na Horečky či Pustevny.
Velký Javorník (-OB-, 16.11.2009, 22:25 )
Ahoj a díky za upozornění, již jsem chybu opravil. Stačilo ale napsat, že máme špatně uvedenou výšku, místo trochu nemístného mentorování. Javorníky máme v samostatném článku, což lze nalézt pod položkou regiony. Do Javorníků i do Beskyd jezdíme docela pravidelně a určitě si je nepleteme, máme je doslova za humny :-)).


Beskydy, levné ubytování a horské chaty

JAVOROVÝ, TURISTICKÁ CHATA KOLÁŘOVA CHATA SLAVÍČ
Javorový Oldřichovice 58
Třinec

Detail ubytování …
Slavíč Horní Lomná 72
739 05 Morávka

Detail ubytování …
RADEGAST, horský hotel SKALKA, horská chata
Radegast Dolní Bečva
756 57 Dolní Bečva

Detail ubytování …
Skalka Mosty u Jablunkova 368
739 98 Mosty u Jablunkova

Detail ubytování …
Praděd Mléčná dráha Zverovka Zámek Hluboká Beskydy, ubytování Soumrak Kamenná chata Roháče, ubytování Macocha Bezděz Hranická propast Hukvaldy Elbrus, Kavkaz Polární záře Chata Borišov Porubský bludný balvan Javorníky, ubytování Spacáky Gran Paradiso Pluto Velický vodopád Vosecká bouda Helfštýn Cvilín Chata Šerlich Bouda Jelenka Ceres Babí léto Motýli Matterhorn Konopiště Drahotuš Proton Čelovky Cirrus Turistické batohy
Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | źubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Beskydy, turistická mapa pohoří

Turistické trasy a nejkrásnější túry

Dřevěné památky a kostely Beskyd

Tipy na výlet

Beskydské vrcholy

Aktuality a info pro turisty

Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie E-shop Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist