Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Kontakty  Cookies  Ceník inzerce  RSS 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 19.11.2018 , svátek má
Treking > Příroda > Projekt na ochranu přírody na Sumatře v Indonésii

Projekt na ochranu přírody na Sumatře v Indonésii

Green Life / Sumatra

19.2.2009 | Monika Jeglíková

Green Life - Prales dětem. Cílem projektu je založení soukromé rezervace na ochranu a obnovu tropického deštného pralesa na hranicích s NP Leuser na Sumatře v Indonésii. Tato rezervace vznikne odkoupením 6 ha pozemku s porostem tropického deštného pralesa (60 %) a vykácené plochy (40 %). Této oblasti hrozí vykácení pro účely zřízení kaučukových plantáží.

NP Leuser

Projekt GREEN LIFE hodlá uchránit před vykácením plochu pralesa a zalesnit vymýcené části. Dále zde bude vybudována malá pralesní stanice jako základna pro poznávací, studijní, dokumentační a ekoturistické aktivity v NP Leuser. V budoucnu je plán rozšířit chráněnou plochu na 30 - 40 ha (celé přilehlé údolí).

Projekt GREEN LIFE - Prales dětem bude zaměřen i na vzdělávácí program pro školní mládež s cílem výuky o vyváženém soužití člověka s přírodou. Projekt GREEN LIFE - Prales dětem je pod záštitou indonéské nadace Yayasan Kura Kura Nusa Penida, která spolupracuje s Unií českých a slovenských zoologických zahrad a s Občanským sdružením Kura Kura Czech, o.s.

Harmonogram

 • Konec ledna 2009 - kontrola oblasti a výběr pozemku
 • První polovina února 2009 - zakoupení pozemku, vyznačení hranic a zřízení soukromé rezervace
 • 15.2. - 15.4.2009 - výstavba pralesní stanice a vybudování naučné stezky
 • 16.4.2009 - oficiální otevření Projektu GREEN LIFE - Prales dětem, zahájení poznávacích eko adventure aktivit, osvěty a vzdělávacího programu
 • V první polovině roku bude založena na ploše rezervace PRALESNÍ ŠKOLKA, kde budou domorodci pěstovat rychle rostoucí stromy vhodné k zalesňování. V druhé polovině roku zahájíme zalesňování vymýcených ploch v rámci pracovního programu pro studenty.

Popis projektu a jeho důvody

NP Leuser patří k nejdůležitějším a nejbohatším národním parkům Jihovýchodní Asie. Okolí za hranicemi NP je na několika místech stále ještě neporušeným deštným pralesem, který není pod statutem ochrany a je v soukromých rukou. Domorodí majitelé hodlají pozemky zpeněžit a největší zájem je ze strany podnikatelů, kteří obchodují s kaučukem. Lidé vidí budoucnost těchto pralesů v jejich vykácení a vysázení kaučukových plantáží. Na těchto pralesních plochách však stále žijí orangutani, giboni, mnoho druhů plazů a obojživelníků, či ptáků. Rostou zde ohromné pralesní stromy. Obrovské plochy v okolí NP Leuser již padly za oběť kaučukovým plantážím.

Díky své odlehlosti je zde vykácené dřevo ponecháno napospas hnilobě. Tisíce tun tropického dřeva nachází svůj konec na zničených stovkách hektarů, kde vyrůstají kaučukovníky. Další problém je se současnou ekonomickou krizí, kdy klesly ceny za vykupování kaučuku a nejvíce jsou na tom postiženi ti nejobyčejnější lidé, sběrači této suroviny. Jejich výdělek se snižuje a oni hledají možnost výdělku v prodeji ilegálně těženého dřeva.

Nejsnáze přístupné dřevo je na plochách v blízkosti národního parku. Majitelé pozemků nechávají na pozemcích kácet a dřevo prodávají. Tímto dochází k ničení cenných ploch pralesa a mizí i zalesněná nárazová zóna před národním parkem Leuser. Životní prostor zvířat se stále zmenšuje. V současné době je velmi nízká cena za výkup kaučuku a vzniká stagnace pěstování. Majitelé pozemků vítají možnost odprodání za jakýmkoli účelem, poněvadž se jim velmi snížily zisky. Díky tomu se dají odkoupit nejen pralesní plochy, ale i pozemky, které jsou již vykácené a mohou se zpětně zalesňovat.

Rozloha vykácených ploch mimo národní park je obrovská a tempo likvidace přírodního bohatství velmi rychlá. Domorodí obyvatelé vítají jakoukoli činnost, která jim může přinést práci a možnost výdělku, ať je to kácení pralesů, ochrana přírody, či vysazování nových lesních porostů. Tropické deštné pralesy jsou v současné době nejdevastovanějšími a přitom nejcennějšími ekosystémy naší planety. Projekt GREEN LIFE - Prales dětem, hodlá chránit tropický deštný prales, vymýcené plochy zalesňovat, vytvořit pracovní místa pro domorodce, vytvořit poznávací a vzdělávací programy pro studenty a eko adventure aktivity pro turisty. Z těchto aktivit bude projekt samofinancován. Rozšiřování chráněných ploch bude financováno ze sponzorských darů a dobrovolných příspěvků.

Cíle projektu

 • Ochrana stávajícího pralesa mimo NP Leuser - vznik soukromé rezervace 6 ha a její postupné rozšíření na 30 - 40 ha (celé pralesní údolí)
 • Zalesňování vykácených oblastí a návrat pralesa do původního stavu
 • Zbudování pralesního tábora pro účely ochranářské, poznávací, dokumentační, studijní a ekoturistické
 • Ekoturistické programy s cílem přiblížit prales lidem a podnítit je k pomoci při jeho ochraně
 • Vzdělávací programy pro děti a mládež ohledně vyváženého soužití člověka s pralesem
 • Podpora vysokoškolského vzdělání u talentovaného studenta se zájmem o přírodní vědy

Projekt GREEN LIFE - Prales dětem, má za cíl v úvodu vykoupit ze soukromých rukou pozemek o velikosti 6ti ha, na kterém je ze 2/3 neporušený tropický deštný prales, jenž sousedí s hranicí NP Leuser na Sumatře v Indonésii. Této oblasti bez statutu ochrany hrozí vykácení pro účely vysázení kaučukových plantáží a malá část již byla vykácena. Zakoupením 6 ha této plochy dochází ke zřízení první soukromé rezervace na Sumatře a její následné ochraně. Jedním ze základních cílů projektu je absolutní zákaz těžby na chráněné ploše a zachování deštného pralesa pro budoucí generace. 1/3 vykácené plochy hodláme zpětně zalesnit.

Projekt GREEN LIFE - Prales dětem, hodlá výhledově v roce 2009 - 2010 odkoupit celé tropické údolí, včetně samostatného kopce. Soukromá rezervace je součástí tohoto údolí, které by dostálo stejného statutu. Celá plocha má rozlohu 30 - 40 ha a na takto velké ploše již by mohlo docházet k přirozeným přírodním procesům, včetně vzniku hodnotných teritorií pro divoká zvířata. Z těchto 30 ha je nutno zpětně zalesnit asi 10-15 ha vykácené plochy. Tento dlouhodobý proces bude zhodnocen až budoucími generacemi, které budou moci projekt navštívit.

Projekt GREEN LIFE - Prales dětem, hodlá na zakoupené ploše vybudovat malý pralesní tábor se stromovými chýšemi, kde budou vytvořeny podmínky pro pobyt studentů přírodních věd, fotografů, kameramanů, ochránců a milovníků divoké přírody. Tito lidé zde budou mít možnost strávit několik dní, či týdnů, dokumentovat divokou přírodu a oddávat se poznávání tropického deštného pralesa, jeho flóry a fauny. Stejně tak zde budou moci zrelaxovat a načerpat sílu a energii turisté. Z těchto eko adventure aktivit by měl být projekt samofinancován. Dále bude připraven pracovní program pro studenty a dobrovolníky, kteří se budou chtít zapojit do ochrany a především obnovy pralesa, či monitorování druhů zvířat a rostlin v NP Leuser.

Projekt GREEN LIFE - Prales dětem, bude nabízet několikadenní výpravy do nitra NP Leuser za doprovodu zkušených průvodců, kteří jsou zároveň zaměstnáni jako strážci soukromé rezervace a spolupracují se strážci národního parku. Dalším přínosem projektu je stálé zaměstnání pro čtveřici domorodců. Výdělek z těchto eko adventure akcí bude využit pro rozšiřování chráněných ploch, osvětu a vzdělávací proces pro školní mládež.

Projekt GREEN LIFE - Prales dětem, zahájí na školách v oblasti cílenou osvětu a vzdělávací program, který si dává za cíl přiblížit dětem prales, jeho faunu a flóru. Základním principem je učit děti vyváženému soužití člověka s pralesem a divokou přírodou.

Projekt GREEN LIFE - Prales dětem, hodlá podporovat vzdělání a vybrat jednoho studenta, kterému by financovalo vysokoškolské vzdělání s přírodovědným zaměřením. Tento student by po ukončení studia pracoval pro projekt GREEN LIFE - Prales dětem.

Informace o žadateli

Milan Jeglík; 24. 11. 1973; MMDiving Resort, Toyapakeh, Nusa Penida, Bali, Indonesia; +6281337077590; monikajeglikova@seznam.cz; vzdělání: Střední lesnická škola Trutnov; vztah k projektu GREEN LIFE - Prales dětem: zakladatel projektu, po několika letech návratů do NP Leuser a přátelství s excelentním průvodcem Ali Ruslim, se rozhodl k vytvoření projektu na ochranu zdejší přírody; další aktivity: správce mezinárodního projektu Kura Kura na ochranu mořských želv (www.kurakura.org); DiveCon Instruktor SSI - potápění; žije v Indonésii.

Údaje o ostatních účastnících projektu

Firma Inter Media; sponzor projektu GREEN LIFE - Prales dětem; majitelé cestují do Indonésie pravidelně a rozhodli se podpořit projekt se zaměřením na ochranu přírody a vzdělávání dětí. Ali Rusli; 40 let; domorodý průvodce v NP Leuser; člověk se silným vztahem k přírodě s 16ti letou zkušeností s průvodcováním v tropickém deštném pralese NP Leuser na Sumatře; správce projektu GREEN LIFE - Prales dětem.

Rozpočet

 • Byrokratická práce - 30 000 Kč
 • Zakoupení pozemku 6 ha - 200.000 Kč
 • Výstavba pralesního tábora - 150 000 Kč
 • Měsíční náklady na strážce - 10 000 Kč
 • Výstroj pro soukromé strážce - 80 000 Kč
 • Vykoupení tropického údolí a zřízení soukromé rezervace - 1 000 000 Kč (2009 - 2010)

Předpokládané výstupy projektů

Publikování v časopise Treking; informace o projektu GREEN LIFE - Prales dětem, na webu www.mmdiving.cz, www.kurakura.org; plánovaná výstava fotografií na konci roku 2010 v Praze v Národním muzeu; série přednášek na konci roku 2009 v Praze, Brně, Hradci Králové a Zlíně; propagace ze strany firmy Inter Media; přednáška v ZOO Brno na konci roku 2009; přednáška v Rotary Club na konci roku v Brně 2009; přednáška na ZŠ Kamenačky na konci roku 2009.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Další související články:

+ Rastlinné endemity na Slovensku
Reklama
Témata našich článků…
Aktuální počasí Praděd Babia hora Macocha Karlštejn Žiarska chata Roháče, ubytování Macocha Hranická propast Rozhledny Zámek Hluboká Sluneční soustava Kráľova studňa Červená Lhota Vodopády Beskydy, ubytování Spacáky Gran Paradiso
Reklama
Populární treky
1. Ukrajinské Karpaty Huculské Alpy aneb po hřebeni Rachovských hor
2. Alpy Mont Blanc du Tacul (4 248 m) a Mont Maudit (4 465 m)
3. Rumunské hory Vilcan, hory polonin a krásných výhledů
4. Karpattreky Trek z Malé Fatry do pohoří Žiar, Fatransko-turčanský Karpattrek (2)
5. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Beskydy Bílé Karpaty Javorníky
Jeseníky Jizerské hory Krkonoše
Kysuce Krušné hory Malá Fatra
Malé Karpaty Nízké Tatry Roháče
Šumava Velká Fatra Vysoké Tatry
Hledej podle pohoří
Reklama
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie E-shop Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist