Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Cookies  Ceník inzerce 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 28.4.2020 , svátek má
Treking > Cykloturistika > Cykloturistika ve Vizovické vrchovině

Cykloturistika ve Vizovické vrchovině

Luhačovické kolečko aneb jak si zasloužit lázeňské radovánky

20.4.2010 | Josef Hebr

Povinnou každoroční rodinnou akcí je letní návštěva Luhačovic. Zatímco příbuzenstvo korzuje kolonádou, studuje výklady a v lepším případě utužuje svůj zdravotní stav popíjením vody z léčivých pramenů, já se tradičně nenechám zviklat představou oddychové polohy v chládku, v pravici s oroseným darem přítele Bernarda a možností laškovat s promenujícími se krasavicemi, ale osedlám svého přítele bika a vyrazím vstříc novým zážitkům v okolních vrchovinách a hornatinách.

Komonecká a Luhačovická vrchovina, Bílé Karpaty

Luhačovice se rozkládají v brázdě, která se táhne od jihozápadu k severovýchodu, ze severu ji kopírují Vizovická vrchovina a Komonecká vrchovina, z jihu Luhačovická vrchovina a vzdálenější Bílé, za hranicemi už Biele Karpaty, na jihozápadě brázdu uzavírá Hlucká pahorkatina. Tato pohoří patří do oblasti Vnějších Západních Karpat, nejvýraznějšími vrcholy v těchto hřebenech jsou Komonec (672 m n.m.), Klášťov (753 m n.m.), Jelenovská (664 m n.m.) a samozřejmě Veĺký Lopeník (911 m n.m.) a Veĺká Javorina (970 m n.m.).

Popisované území je také z větší části součástí CHKO Bílé Karpaty (od roku 1980), jejíž správním celkem Luhačovice jsou. Výjimečnost a hodnoty této oblasti jsou důvodem udělení statutu biosférické rezervace Unesco od roku 1996. Tvář zdejší krajiny je dílem několik Bojkovice století trvajícího úsilí člověka v tom dobrém slova smyslu, především pozdní valašské kolonizace v 17. a 18. století. Osadníci si museli nejprve se sekyrou v ruce připravit pozemky na pastviny a pěstování plodin, později kosením porostů a vysekáváním náletových dřevin nedovolit přírodě, aby si vzala půdu zpět.

Kopaničářství jako tradiční a hlavně k přírodě šetrný způsob obdělávání půdy byl jedním z hlavních důvodů vytvoření hodnotné, pestré a hlavně malebné mozaiky v krajiíně, kde se střídají lesy a pastviny, drobná políčka, háje, křoviny a mokřady. Dnes lze opět pozorovat, jak se lidé moudře vrací k ručnímu obdělávání pozemků, především kosení, což přispívá k zachování vzácných rostlin - orchidejí, kterých se v CHKO Bílé Karpaty z 51 známých druhů v České republice vyskytuje 46.

Luhačovice jsou místem, kde archeologické nálezy dokazují staré osídlení. Původem vesnice, patřící jako majetek k hradu Starý Světlov, od roku 1590 samostatné panství s tvrzí, v roce 1738 zde Serényiové budují barokní zámek. Léčivé prameny jsou známé od roku 1699, od konce 18. století zde Serényiové budují rozsáhlé lázeňské provozy a minerální voda se vyváží i do vzdálených míst. V roce 1902 odkupuje lázně akciová společnost, následuje rychlé budování nových léčebných objektů, růst kapacity lázeňských provozů ale i oblíbenosti lázní.

V Luhačovicích, od r. 1936 městě, lze nalézt mnoho objektů typické lázeňské architektury, mezi nimi i několik budov zrealizovaných podle návrhů Dušana Jurkoviče. Luhačovice jsou také organickou částí regionu Luhačovské Zálesí, ve kterém se stýkají kulturní vlivy a prvky lidové architektury Valašska, Slovácka i Hané, což lze pozorovat na nejrůznějších folklórních akcích nebo i na zachovaných teď už spíše drobných objektech lidové architektury.

Lázně Luhačovice Jurkovičova architektura

Auto vždy nechávám na velikém parkovišti u žel. stanice, což je strategické místo, kde se člověk může zresuscitovat po celodenním výkonu (cyklistickém) v jedné z blízkých restaurací. Důležité je doplnit bidony čerstvou vodou, protože pravidelně v létě zde bývá suché horko až parno a může se vyrazit. Když jsem si poprvé dovezl kolo do Luhačovic, velmi mile mě překvapily nádherné výhledy z kopců, kterých je v okolí velké množství, nemilým překvapením byla dřina spojená s jejich zdoláváním, velmi časté je zde střídání strmých výjezdů i sjezdů na silnicích s minimálním provozem.

Smířen s tímto faktem jsem vyrazil tentokrát na jih, směr Bojkovice. Na silnici se mi za sebou seřadily obce Kladná-Žilín, Přečkovice a konečně tu byly Bojkovice. Projeté vesnice mi připadají pestřejší a veselejší, než třeba na Hané. Cestou je možné obdivovat plno drobných památek typické architektury a z vrcholů a horizontů nádherné výhledy, hlavně na jih a východ. Nad Bojkovicemi se vypíná Nový Světlov, dnes zámek po novogotické přestavbě, původně gotický hrad. Tyto objekty moc v oblibě nemám, netrápil jsem se tedy výjezdem k němu a raději poseděl na svahu nad městečkem a obdivoval krajinu.

Kromě běžných aktivit v dřívějších dobách se obyvatelé Bojkovic a dalších vesnic Luhačovského Zálesí zabývali netradičním povoláním - zvěroklestičstvím. Tak jako i v jiných případech, např. na Slovensku drotári nebo zedníci, pocházeli i vykonavatelé tohoto povolání z chudých podhorských oblastí Valašska, Uherskobrodska a Luhačovského Zálesí. Povolání se dědilo z otce, touto cestou se předávaly zkušenosti o úkonech, jejichž cílem bylo provedením drobných chirurgických zákroků dosáhnout změny užitných vlastností nebo povahy hospodářských zvířat.

Luhačovická vrchovina

Přestože zvěroklestiči byli vyhledávaní a dobře placení, dočkali se až v roce 1771 císařského patentu, který je uznal jako živnostenský stav. Ale už od roku 1881 museli zvěroklestiči podle směrnice ministerstva obchodu vykonávat zkoušky, na základě kterých získávali licenci a s ní mohli šířit slávu svého stavu na Moravě a v Čechách, Uhrách, Rumunsku a v Besarábii, Bukovině, Srbsku, Chorvatsku, Bosně, Rakousku a Německu, Polsku, Haliči, Litvě, Ukrajině a Rusku.

Po krátkém odpočinku jsem stroj obrátil tentokráte na sever a přes Rudimov, známý svými archeologickými nálezy z paleolitu, eneolitu, doby bronzové a ranného středověku, jsem zvládl další sérii těžkých stoupání a rychlých sjezdů až na začátek obce Petrůvka. Odtud je opravdu nádherný kruhový rozhled, nejvíce mě zaujalo panoráma Bílých Karpat s rozeznatenou Javořinou. Svůdný a lákavý obraz jsem si uložil do paměti jako potenciální oblast "dalšího spouzení na biku", pouze jsem velmi litoval, že na tomto místě nejsem na podzim nebo v zimě, kdy za příznivého počasí bývá nejkrásnější výhled, ale co není dnes, může být jindy… Naopak jsem byl velmi rád, že následující kopec jsem sjížděl a ne vyjížděl a hlavně že jsem namontoval nové brzdové špalky…

Ale to už jsem byl v údolí přímo nad přehradou, která byla vybudována v letech 1912-13 a 1922-30 na potoku Šťavnici a kterou také využívají návštěvíci lázní k rekreaci. Pro mě čas na relaxaci ještě nenastal, takže proti proudu po živé komunikaci do Dolní Lhoty a náledně opět po klidné uzoučké silnici do Horní Lhoty. Tím jsem vlastně opustil Luhačovickou vrchovimu a pracně se propracoval na hřeben Komonecké vrchoviny severovýchodně od Luhačovic.

Komonecká vrchovina

Asi 2 km nad Horní Lhotou poblíž hájenky jsem odbočil vlevo na cyklostezku 5056, která částečně kopíruje modrou a později i žlutou znčku KČT a která mě dovedla až do Luhačovic, ale k tomu musel člověk zvládnou ještě nějaký ten kilometr po úbočích a hřebenech další vrchoviny. Zpevněná cesta ve smíšeném lese byla teď už příjemnější a pestřejší. První nepatrnou zříceninu hradu Sehradice, známého i jako Tetov nebo Engelsberk, z pol. 13. století, kolem kterého má cesta vedla, jsem minul, protože jsem věděl, že mě čeká ještě jedna obdobná.

Vrch Komonec neposkytl bohužel očekávané výhledy a tak jsem se raději přesunul k druhé zřícenině na cestě - Starému Světlovu. V typické poloze na dominantní vyvýšenině (kam jsem musel horáka vytlačit) se nacházejí pouze nepatrné fragmenty zdiva a dobře rozeznatelný systém valů. Tento hrad byl vybudován zřejmě ve 14. století a k jeho nejvýznamnějším majitelům patřil i rod Šternberků. V 15. století tento hrad i nedaleké Sehradice ovládal uherský válečník Pankrác ze Svatého Mikuláše a v 16. byl již vedený jako pustý.

Do hradního areálu vede také krásná středověká úvozová cesta, kterou jsem samozřejmě vyrazil prozkoumat, na kraji lesa se mi otevřel fantastický výhled nad nádhernými typickými loukami zpět na hřebeny Luhačovické vrchoviny a v pozadí Bílé Karpaty. Člověk by ani netušil, že vlastně nedaleko v údolí pod ním se nachází docela živé lázeňské středisko, tohle místo mě přimělo opět sednout a koukat a koukat a … Jako už mnohokrát jsem si uvědomil, že právě kvůli takovým zážitkům člověk vždy znovu a znovu rád podstoupí občas i docela drsnou dřinu na cestách necestách a nic víc mu ke štěstí neschází.

Starý světlov - systém valů

Cyklostezka, na kterou jsem se po úvozové cestě vrátil mě zavedla k Malenisku a dále kolem křížové cesty a pramene léčivé vody, kde byl vystavěn barokní kostel Panny Marie Sněžné a vzniklo poutní místo. Vodu jsem neochutnával, protože už se pomalu blížil cíl dnešní cesty a s ním vidina nápojů jiné třídy. Dnešní okruh jsem uzavřel přes Řetechov, poslední kopec nad lázeńským areálem a do Luhačovic jsem přijel přesně proti místu, kde jsem tuto cestu začínal, což dnes činilo necelých 60 km, s převýšením odpovídajícím dvakrát delší štrece v "rozumnější krajině". Samozřejmě by se dalo zvládnout podstatně více, ale když je našinec omezován rodinným harmonogramem …, nezbývá, než si tento region naplánovat na velký vandr.

Později u nápojů, bohužel řidičské kvality, jsem si opět uvědomil, jak vděčným místem tyto lázně jsou. Pokud si odmyslíme lázeňské procedury, kvůli kterým sem stejně nejezdím, dají se využít jako základna pro neskutečné množství pěších a cyklotúr v nádherné a také sportovně náročnější krajině CHKO Bílé Karpaty, v zimě i na běžkách. V okolí se vyřádí také obdivovatel orchidejí (ve správný čas na správném místě), milovník historických objektů, kterých je v okolí nebývalá koncentrace. Pokud někdo potřebuje ubytování, sežene jakékoliv a celoročně, i když na loukách pod stromy se v létě spí velmi dobře… Plusem je dobrá přístupnost po silnici a množství vlakových spojů z Čech (i ze Slovenska), které sem směřují. V těchto místech používám mapu KČT 1 : 50 000 č. 93 Vizovické vrchy.

Komonecká vrchovina Luhačovická vrchovina Treking.cz - diskuze
Reklama
Výběr článků
Hory Přechod přes Rysy (2 499 m) aneb po stopách turistů císaře pána
Hory Kolem vodopádů Stříbrného potoka na nejvyšší vrchol Rychlebských hor - Smrk (1 125 m)
Hory Pulčínské skály, kolébka trampingu na Valašsku
Reklama
Populární treky
1. Rumunské hory Vilcan, hory polonin a krásných výhledů
2. Ukrajinské Karpaty Přes Ploskou poloninu a údolím Černé Tisy do Jasině - dva dny sám v horách Zakarpatí
3. Karpattreky Beskydský Karpattrek (5), hřebenovka Kysuckých Beskyd
4. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Západních Tater - Roháčů, nejnáročnější hřebenovka Slovenska
5. České hory Dvoudenní přechod hřebene Krkonoš, hřebenovka nejvyšších českých hor
Reklama
Reklama
Regiony
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie E-shop Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist