Průvodce | Karpattreky | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Lyžování | Příroda | Soutěže | Aktuality | Zajímavosti | Kalendář akcí | Napsat článek | E-shop | Více…
Cookies  Ceník inzerce 
Treking.cz Hledat
Poslední aktualizace: 26.11.2021 , svátek má
Treking > Cestování > Nkisi Nkondi: mocné fetišové figury centrální Afriky

Nkisi Nkondi: mocné fetišové figury centrální Afriky

Hluboké deštné lesy demokratického Konga

26.11.2021 | Ondřej Havelka, foto Wikimedia Commons
Nkisi Nkondi

Wikipedia: Nkisi nkondi statue - Kongo, Mayombe region, Lower Congo, DRC - Royal Museum for Central Africa, Wikimedia Commons

Hluboké deštné lesy demokratického Konga v centrální oblasti Afriky dosud ukrývají neobyčejný klenot ze světa tradičních afrických náboženství: mocné fetišové figury Nkisi Nkondi. Jedná se o dřevěné sošky v podobě člověka hrozivě pobité železnými hřeby, obsahující chyceného ducha, který vykonává záměry majitele figury, a kromě své magické funkce a širšího náboženského i společenského významu mají také vysoce ceněnou uměleckou hodnotu, pročež se dostávají nejen do muzeí, ale i do soukromých sbírek po celém světě a magicky působí ve prospěch majitelů tisíce kilometrů od místa svého vzniku, desítky i stovky let poté, co je konžský nganga oživil.

Figury Nkondi jsou podmnožinou - charakteristickou agresivitou, útočností, silou - většího celku mocných figur nazývaného Nkisi, s nejširším významem: (duchovní) léčení. Tradičních přístupů k duchovnímu léčení je ovšem v centrální Africe více a v tomto případě Nkisi Nkondi znamená objekt, v němž je chycen duch, jenž má sloužit vlastníkovi mocné figury. Duch ve figuře přebývá, ale je schopen ji při aktivaci zatlučením hřebu opustit, ulovit určenou oběť a opět se do figury vrátit. Nkisi Nkondi lze také volně přeložit jako "duch lovec".

Nkisi může vlastnit jedinec nebo větší skupina (např. celý kmen či vesnice). Figury mají různé velikosti od 10 cm až do 150 cm, a dokonce i vyšší; figury v životní velikosti Nkisi Nkondi bývaly umisťovány u vstupu do chýše nebo ve středu vesnice. Nejčastějším tvarem dřevěné figury je podoba člověka, ale v Kongu lze u jistých etnik okrajově nalézt také Nkisi Nkondi figury ve tvaru psa se dvěma hlavami na protější straně těla (symbolizující schopnost vidět oba světy) nebo také opice. Figura člověka má obvykle ruce založené v bok na znamení napětí, agrese, nebo drží nad hlavou bojový předmět - oštěp, sekyru, nůž - na znamení útoku.

Nkisi Nkondi a nganga oživovatel

Zasvěcenec, který je schopen a oprávněn vytvořit funkční Nkisi Nkondi se v Kongu nazývá nganga, iniciovaný duchovní léčitel (někdy také chápaný jako čaroděj), jenž dokáže efektivně komunikovat se světem duchů, ovládat vitální sílu duchovního světa, která prostupuje také svět fyzický, připravovat směsi umisťované do břišní dutiny a oživovat figuru duchem. Nkisi Nkondi mají obvykle v oblasti břicha zasazenou krabici (někdy také soudek), která nejčastěji obsahuje malé množství zeminy ze hřbitova, úlomky kostí, kousky železa, skla, drápů, hadích čelistí, semena, listy, mušle, střípky zrcadla nebo kamene s lesklým povrchem, a další přísady, které nganga nesděluje.

Zmíněné látky jsou používány pro výrobu vnitřní směsi Nkisi obecně, podle specifického důvodu výroby nganga vybírá konkrétní složení a vždy přidává tajné prvky. Hotová směs má v dutině břišní krabice lákat a přitahovat ducha, který právě touto krychlovitou dutinou do figury vstupuje. Někdy se figura zhotovená ngangou a naplněná směsí umístí na nějaký čas na hřbitov, aby duch vstoupil jistěji a dříve. Jiní zasvěcenci hovoří Nkisi Nkondi o tom, že dutina také může obsahovat směs k léčbě konkrétní nemoci klienta; nejsou to však léky jako takové, jako spíše symboly, např. zuby silného zvířete pro znovuzískání síly, drápy dravého ptáka pro znovunabytí zraku apod.

Dutiny pro tuto směs - u soch v životní velikosti v objemech litrů, u malých sošek třeba jen jeden krychlový centimetr - bývají nejčastěji v břiše figury, jsou ale také známé figury s dutinami v hlavě nebo s váčky na směs zavěšenými kolem krku. Oči jsou obvykle ozdobeny střípky zrcadla nebo kamene s reflexním povrchem, aby odrážely nebezpečí v podobě útoku vysílaného proti majiteli figury. Další funkce, kterou má i vykládání břišní dutiny reflexním povrchem (dnes nejčastěji zrcadly nebo sklem), je zajistit duchu přebývajícímu v Nkisi, aby viděl v neviditelném světě a mohl stopovat oběť.

Materiálem k výrobě figury je dřevo ze stromu pufu, k aktivaci se používá železo, nejčastěji železný hřeb zatloukaný do sošky, aby aktivoval ducha, případně, aby jej přímo rozhněval a vybudil maximálním možným způsobem k akci. Dalším železným předmětem používaným u těchto figur je řetěz, který má svazovat, tedy symbolicky držet. - Podle jedné jazykové výkladové linie má výraz koma nloka spojovaný s Nkondi význam zatloukat kletbu; v tomto případě je duch přebývající ve figuře vyzýván k útoku na jiného člověka nebo skupinu lidí, při čemž je zatloukán hřebík - tím je kletba aktivována a duch je vybuzen k aktu; zatloukání ale nemusí znamenat jen útok, může naopak aktivovat i ochranu. Figury s agresivním postojem zvednutých rukou se zbraněmi ponejvíce sloužily k útokům a zabíjení. V některých oblastech centrální Afriky se figury Nkisi Nkondi zdobily peřím, což symbolizovalo, že duch figury neviděn krouží a poté zaútočí jako dravý pták.

Další funkce figur

Zatlučené hřeby slouží i k dalším úkonům, např. při veřejné přísaze nebo uzavírání smlouvy: když dva lidé uzavřou významnější obchod, navštíví společně ngangu, přednesou před ním úmluvu, každá ze smluvních stran potře hřebík svými slinami, případně obepnou svým vlasem, a nganga při rituálním zaříkávání hřeb zatluče do figury; kdo by smlouvu porušil, byl by potrestán aktivovaným duchem. Někdy u zatloukání smluvní strany pronáší formuli podmíněného sebeprokletí, známou i z jiných kultur. Velké figury ve vesnicích slouží právě jako smluvní figury, dále ke stvrzení veřejné přísahy, k ochraně kmene před útokem čaroděje nebo naopak k útoku na jiný kmen. Běžná figura patrně sloužila svému účelu dlouhá desetiletí a velké společné figury obsahují stovky, dokonce i tisíce hřebíků.

V dřívějších dobách se do sochy zatloukalo cokoli ostrého a pevného; existuje ovšem také hypotéza, podle které se figury před příchodem Evropanů aktivovaly úderem o sebe, nebo prostě úderem tvrdým předmětem. Jedna názorová linie nachází počátek využití železných hřebů až na základě seznámení se Konžanů s Kristem přibitým na dřevo kříže někdy v 15. století, v čemž domorodci spatřovali inspiraci pro aktivaci Nkisi Nkondi. Nkisi Nkondi Jiná názorová linie to odmítá jako neprokazatelné a pracuje s tezí, podle které se do figur zatloukaly ostré předměty odedávna. Na každý pád Portugalci figury pálili jako symbol čarodějnictví a nezaznamenali zcela přesně původní podobu a souvislosti.

Magické sochy Nkisi Nkondi ve svém přirozeném prostředí cestovatel uvidí nejčastěji v Demokratické republice Kongo, okrajově i v sousedních zemích centrální Afriky. Některé pozoruhodné kusy jsou součástí stálých expozic světových muzeí (zejména v USA). Využití magické figury je v zásadě dvojí: pozitivní (léčba majitele figury) a negativní (útok na nepřítele). Nkisi má udělat to, co po něm majitel žádá, nezávisle na tom, zda se jedná o ochranu či útok nebo přímo zabití. Ke zdobení figury se nejčastěji používaly tři barvy: černá symbolizující tento svět, bílá zastupující duchovní svět, a konečně červená, která znamená komunikaci mezi těmito světy. Sochy mají obvykle velké bílé oči, symbolizující schopnost vidět nehmotný svět, rozpoznávat skryté zdroje zla a nemoci.

Co víme o historii těchto fascinujících mocných figur před rokem 1500? Téměř nic. Portugalci zaznamenali figury Nkisi Nkondi při svém příchodu do regionu na konci 15. století jako součást čarodějnictví s velmi dlouhou tradicí a mocným impaktem na tamější společnost. Vzhledem k úplné absenci konžských písemných pramenů a vzhledem k materiálu, ze kterého jsou figury vyráběny, historie před příchodem Portugalců prozatím zarytě mlčí. Nahlédněme proto závěrem alespoň do vyprávění konžských pygmejů, které bude odlišeno písmem.

Basali-mnana, Kongo

Hluboké zvuky bubnů nepříjemně protínaly raní ticho v kopcích hustého konžského lesa. Mlhavý opar činící ze všeho kolem jen nejasné siluety se začal pozvolna rozpouštět pod přicházející tíhou ještě velmi nízkého slunce. Bylo velmi brzy. Lidé ale nespali. Nemohli. Bubeníci totiž z protějšího vrchu oznamovali blížící se nepřátele. Bojovníci sousedního kmene byli na trestné výpravě, a ta nekončí jinak, než smrtí na jedné z nesvářených stran. Věděli to všichni. Čaroděj byl i na běžného bantua velmi vysoké postavy, ale mezi pygmeji, kteří jej obklopovali, působil jako obr z jiného světa.

Pygmejští muži mu dosahovali sotva do pasu, ženy na něj upřeně hleděly s hluboce zakloněnými hlavami. Věřili mu, báli se ho. Čaroděj byl nahý, jen z části zahalený černou průsvitnou látkou. Ruce a hlavu měl zbrocenou krví obětované ženy, jejíž tělo leželo před dřevěnou figurou velikosti dospělého pygmeje. Děsivou zprávu o blížícím se nebezpečí bubnovanou stále dokola prořezávalo jen kokrhání kohoutů. Bylo to běžné, snad dokonce radostné raní kokrhání, ale dnes znělo přímo hrozivě.

Dřevěná figura muže s rukama založenýma v bok byla pobita železnými hřeby, které pygmejové směňovali na vzdáleném tržišti za opičí maso a tabák. Čaroděj cosi polohlasem recitoval. Zadumaný, soustředěný. Náhle zvýšil hlas a začal slepicí - kterou po celou dobu držel v levé ruce ještě živou - hladit magickou figuru od hlavy dolů po všech stranách. Slepice pleskala křídly o dřevo figury, a to bylo dobré znamení. Nakonec rychlým, sotva postřehnutelným pohybem slepici podřízl a nechal krev téci na hlavu figury. Bezvládnou slepici poté pohodil vedle mrtvoly ženy. Pygmejka ležela s rukama svázanýma za zády, skrčené nohy svázané tamtéž. Její duch už byl v dřevěné figuře, kde měl povzbudit prastarého ducha, který tam přebývá po celé generace. Mocný, všehoschopný, ale prastarý. Proto bylo třeba jej lidskou obětí probudit a předat mu zprávu o bezprostředním nebezpečí.

Přísným pohledem vybídl vysoký čaroděj pygmejského náčelníka, aby mu podal hřeb a palici. Přiložil hřeb z vrchu k hlavě figury a začal nařizovat duchu, aby pobil přicházející nepřátele. Krátký příkaz vždy zakřičel a počkal na odpověď lidí, kteří jedním slovem "zabij" stvrzovali pobídku. S křikem lidí vždy udeřil palicí do hřebu, který se pomalu nořil do tvrdého dřeva. Hrozivá postava s rukama a hlavou zcela pokrytou krví máchala palicí a nyní přímo řvala rozkaz duchu obývajícímu figuru. S posledním úderem jako by se figura sotva znatelně rozvibrovala a tlaková vlna donutila pygmeje o krok ustoupit. Zavládlo děsivé ticho. Kohouti zmlkli. Bubny ale stále zněly. Netrvalo dlouho a jakási nepatrná tlaková vlna opět rozvlnila okolí. Hned poté zmlkly bubny.

Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor


Další články autora, může vás zajímat

Reklama, turistika a výlety podle pohoří
Beskydy | Bílé Karpaty | Blatenská pahorkatina | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Děčínská vrchovina | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Džbán | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křemešnická vrchovina | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podbeskydská pahorkatina | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Slezské Beskydy | Smrčiny | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Belianské Tatry | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Myjavská pahorkatina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Ostrôžky | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Beskydy | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Starohorské vrchy | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Východoslovenská rovina | Zemplínské vrchy | Žiar

Z posledních článků vybíráme

24.11.2021 / PR
PR · Výběr batohu pro delší pobyt v přírodě není radno podcenit

Nemáme na mysli klasický turistický batoh, ale spíše batoh vojenského stylu. Mezi takové patří Warrior X300. Řadí se do kategorie větších patrolovacích batohů. Ty se využívají především pro dlouhodobější pobyt v pří …

24.11.2021 / Petr Krčmář
Trek · Výstup na Kebnekaise, nejvyšší horu Švédska. Podzimní Abisko a turistika | Fotogalerie k článku

Je před 19. hodinou, trhají se mraky a otvírá se výhled na hory na západě, chvilku po té letadlo dosedá na dráhu v Kiruně. Tam nastupujeme do objednaného taxíku. Cestou nám řidič zastaví na šest minut u pumpy …

22.11.2021 / RED
Lyžování · Jak vybírat skialpinistickou výstroj

Skialpinismus nabízí krásné zážitky ve volné přírodě, ale vyžaduje i dobrou fyzickou kondici a kvalitní skialpinistickou výstroj, protože jde o sport, který je kombinací volného lyžování, lezeckých schopností a dobré navigace …

22.11.2021 / Otakar Brandos
Tipy na výlet · Krajina břidlice u Budišova nad Budišovkou. Přírodní a turistické zajímavosti této části Nízkého Jeseníku

Okolí městečka Budišov nad Budišovkou je často označováno jako krajina břidlice. Zcela právem. Břidlice je pro tuto krajinu doslova typická. Vždyť těžba a zpracování břidlice má v této oblasti obrovskou tradici. Již od stře …

18.11.2021 / Otakar Brandos
Trek · Pohoří Hrubý Jeseník a Hanušovická vrchovina. Dvoudenní výšlap přes Primiswald, Tři kameny, Brannou, Šerák a Keprník za jelení říje (1) | Fotogalerie k článku

Vím, máte pravdu, v Jeseníkách jsme letos již byli mnohokráte. No ale když ono je tam pořád kam chodit… Je těsně po prázdninách, začátek září, větrno a zima jako v Rusku. Ale slunečno. Mířím opět na Červenohorské …

17.11.2021 / Otakar Brandos
Tipy na výlet · Dělostřelecká tvrz Bouda v Orlických horách, Muzeum Československého opevnění

Dělostřelecká tvrz Bouda se nachází na kótě Bouda (845 m) v jedné z rozsoch Suchého vrchu v Orlických horách nedaleko Lichkova, Dolních Boříkovic a Těchonína. Tvrz Bouda, která byla součástí tzv. Králické pevnostní oblasti …

15.11.2021 / Otakar Brandos
Trek · Přes Kozlov a Jinolické rybníky do Českého ráje; II. ročník 3denního putování ze Stružince do Stružince (2) | Fotogalerie k článku

Po prohlídce skalního hradu Pařez vyrážíme dále. Vracíme se do centra Prachovských skal, bereme to ale trochu oklikou. Nemůžeme minout sice malou, ale opravdu fotogenickou skalní bránu, která se nachází přímo naproti …

11.11.2021 / ESO2116
Vesmír · Černá díra ve hvězdokupě NGC 1850 mimo Galaxii; hvězdokupa ve Velkém Magellanově oblaku

Pomocí dalekohledu ESO/VLT astronomové objevili malou černou díru, kterou prozradil pohyb jejího hvězdného souputníka. Tuto detekční metodu použili vědci k odhalení černé díry hvězdné hmotnosti ležící mimo Mléčnou …

4.11.2021 / ESO2115
Vesmír · Fluor v mladé galaxii s intenzivní tvorbou hvězd. Astronomové jej detekovali ve vzdálené galaxii NGP-190387 z doby, kdy byl vesmír pouze 1,4 miliardy let starý

Pomocí radioteleskopu ALMA, jehož evropským partnerem je ESO, nalezl tým astronomů fluor v galaxii vzdálené 12 miliard světelných let. Jejímu světlu tedy trvalo 12 miliard let, než dolétlo až k nám. V takto …

2.11.2021 / Otakar Brandos
Trek · Hrubý Jeseník v pozdním létě - okruh přes Kouty nad Desnou, Dlouhé stráně, Vysokou holi a Praděd (1) / Fotogalerie k článku

Letos řadu treků plánuji do Jeseníků. Nejinak tomu bylo i v pozdním létě, kdy se mně zastesklo nejen po Mravenečníku a Dlouhých stráních, ale také po Pradědu, na kterém jsem letos ještě nebyl. No a protože přes všechny …

1.11.2021 / Otakar Brandos
Naše vrcholy · Čtyři palice (732 m), vrchol Žďárských vrchů s ikonickými skalními útvary

Vrch Čtyři palice (732 m, na turistickém rozcestníku 752 m) patří k nejznámějším vrcholům Žďárských vrchů, geomorfolo- gického podcelku Hornosvratecké vrchoviny. Ne ani tak pro svou výšku, ale díky ikonic …

Velký Roudný Úplněk Chata Horalka Strečno Beskydy, ubytování Soumrak Luční bouda Malá Fatra, ubytování Choustník Helfenburk Venušiny misky Hukvaldy Elbrus Afélium Zverovka Chalupská slať Šumava, ubytování Spacáky Mont Blanc Pluto Vosecká bouda Vysoký vodopád Cvilín Karlštejn Chata Šerlich Bouda Jelenka Pluto Jarní prázdniny Liška Matterhorn Hrad Lichnice Sirotčí hrádek Higgsův boson Opruzeniny Cumulonimbus Pohorky
Služby Horská seznamka Outdoor bazar Ztráty a nálezy Archiv článků Spolupracujeme Počasí Satelitní snímky Fotogalerie Turistická mapa Kalendář turistických akcí Treky České hory Slovenské hory Alpy Karpattreky Rumunské hory Ukrajinské Karpaty Asijské hory Severské země Turistika s dětmi Balkánské a evropské hory Ubytování Horské chaty, české hory Slovenské chaty Penziony, hotely Ubytování online Alpské chaty České kempy Slovenské kempy Chorvatské kempy Kempy, Slovinsko Ukrajina, Rumunské hory Výlety Skalní města a skály Naše vrcholy Rozhledny České hrady Slovenské hrady Jeskyně Vodopády Sedla a doliny Členění Slovenska Geomorfologické členění ČR Výlety Přehled našich pohoří Sopky v ČR Karpaty Alpy Ledovcová jezera Památky a zámky Větrné mlýny Čedičové varhany Viklany Bludné (eratické) balvany Ostatní Cestování, cestopisy Horolezectví Cykloturistika Snow Soutěže Příroda, fauna a flóra Vesmír, astronomie E-shop Testujeme Outdoor vybavení, poradna
TOPlist