Počasí Počasí Satelitní snímky počasí Satelit Webkamery Kamery Kontakty Kontakty Eshop Eshop
Treking.cz
Poslední aktualizace: 23.2.2017 , , svátek má
Treking > Pohoří > Jeseníky, turistika
Hledej chatu

Jeseníky, turistika

Jeseníky aneb Hrubý Jeseník - turistika v CHKO Jeseníky, turistické trasy, tipy na výlet, přírodní poměry, počasí, fauna a flóra, levné ubytování v Jeseníkách

21.3.2007 | Otakar Brandos

Jeseníky neboli Hrubý Jeseník jsou po Krkonoších druhým nejvyšším pohořím České republiky. Jeseníky s nejvyšším vrcholem Praděd (1 492 m) Rozcestník na Skřítku představují mohutný zalesněný a lučnatý horský val ležící v severozápadní části Moravy a ve Slezsku. Ten protínají dvě silniční horská sedla - Červenohorské sedlo a Videlský kříž. Celková rozloha pohoří činí 530 km2, což Jeseníky (Hrubý Jeseník) řadí na 56. příčku v ČR.

 • rozloha pohoří Hrubý Jeseník - 530 km2, 56. největší geomorfologický celek ČR
 • nejvyšší hora Jeseníků - Praděd (1 492 m, novější mapy 1 491 m)
 • střední výška Jeseníků - 887,6 m
 • délka hřebene Hrubého Jeseníku - asi 40 km
 • rok vyhlášení CHKO Jeseníky - 1969, rozloha CHKO 740 km2

Jeseníky, ubytování a horské chaty

BARBORKA, horská chata JELENÍ STUDÁNKA, turistická útulna
Chata Barborka Malá Morávka
793 24 Karlova Studánka

Detail ubytování …
Jelení studánka Jelení studánka
hřeben Jeseníků

Detail ubytování …
Cena od 150 Kč Cena 0 Kč
SPORT-GRILL, TURISTICKÁ UBYTOVNA VŘESOVÁ STUDÁNKA
Sport Grill Petříkov
Rychlebské hory

Detail ubytování …
Vřesovka Vřesová studánka
Hrubý Jeseník

Detail ubytování …
Cena 390 Kč Cena 0 Kč

Jeseníky, vymezení pohoří

Jeseníky jsou rozsáhlým pohořím, které na východě sousedí s podstatně nižším jmenovcem - Nízkým Jeseníkem, na jihu a západě Jeseníky sousedí s Hanušovickou vrchovinou a konečně na severozápadě a severu s Rychlebskými horami a Zlatohorskou vrchovinou.

Jeseníky náleží do provincie Sudety, která sousedí s vněkarpatskými sníženinami na východě. Od těchto celků jsou Jeseníky (Hrubý Jeseník) odděleny značně hlubokými zlomovými údolími řek Bělá, Branná, Černá Opava, Desná a Moravice.

Jeseníky, reliéf pohoří

Hrubý Jeseník má celkovou rozlohu 530 km2 a střední výšku 887,6 m. Pozor, nezaměňovat s rozlohou CHKO Jeseníky, která činí 740 km2, a která zasahuje i do sousedních geomorfologických celků.

Čtěte také: Jeseníky - levné ubytování, horské a turistické chaty, útulny

Pohoří Hrubý Jeseník se dělí na tři samostatné podcelky. Jsou to Pradědská hornatina - nejvyšší část Jeseníků rozkládající se mezi sedlem Skřítek a Červenohorským sedlem, Keprnická hornatina - část mezi Červenohorským sedlem a Ramzovským sedlem a konečně Medvědská hornatina, což je severovýchodní část Hrubého Jeseníku.

Medvědská hornatina je nižší a znatelně "placatější" než ostatní části Hrubého Jeseníku. Od těch je Medvědská hornatina oddělena sedlem Vidly a táhne se až k Rejvízu. Nejvyšším vrcholem této části je Medvědí vrch (1 216 m).

Nejvyšší vrcholy v Jeseníkách

Nejvyšším vrcholem je Praděd (1 492 m) dalšími významnými vrcholy jsou Šerák (1 351 m) Keprník (1 423 m), Mravenečník (1 343 m), Vysoká hole (1 464 m), Břidličná hora (1 358 m), Velký Máj (1 384 m) a další. Celkem překračuje hranici 1 000 metrů 56 jesenických vrcholů.

30 nejvyšších vrcholů v Hrubém Jeseníku

Pořadí Vrchol Výška Pořadí Vrchol Výška
1. Praděd (1 492 m) 16. Temná (1 263 m)
2. Vysoká hole (1 465 m) 17. Medvědí hřbet (1 261 m)
3. Keprník (1 423 m) 18. Velká Jezerná (1 248 m)
4. Velký Máj (1 386 m) 19. Černá stráň (1 237 m)
5. Vozka (1 377 m) 20. Ostrý vrch (1 228 m)
6. Malý Děd (1 368 m) 21. Medvědí vrch (1 216 m)
7. Jelení hřbet (1 367 m) 22. Homole (1 209 m)
8. Břidličná (1 358 m) 23. Jelení loučky (1 205 m)
9. Dlouhé stráně (1 353 m) 24. Orlík (1 204 m)
10. Šerák (1 351 m) 25. Černý vrch (1 201 m)
11. Mravenečník (1 343 m) 26. Sokol (1 187 m)
12. Vřesník (1 342 m) 27. Ostružná (1 184 m)
13. Červená hora (1 333 m) 28. Malý Máj (1 182 m)
14. Pecný (1 329 m) 29. Velký Klín (1 178 m)
15. Spálený vrch (1 313 m) 30. Výrovka (1 167 m)

Říční síť Hrubého Jeseníku

Jeseníky jsou odvodňovány říčními toky Branná, Desná, Moravice, Černá Opava aj. Na některých z nich se vytvořily menší vodopády. Jeseníky jsou poměrně vysokého stáří, na jejich utváření se účastnilo především hercynské vrásnění, pozdější alpínské se na podobě horstva příliš neprojevilo. Menší stopy tady zanechala poslední doba ledová, kdy se ve Velké kotlině nacházel malý ledovec.

Jeseníky, turistická mapa pohoří

Geomorfologické členění Hrubého Jeseníku

celek podcelek okrsek
Hrubý Jeseník Keprnická hornatina Šerácká hornatina
Přemyslovská vrchovina
Medvědská hornatina Vrbenská vrchovina
Pradědská hornatina Kamzičnická hornatina
Karlovská vrchovina
Vysokoholský hřbet
Pradědský hřbet
Desenská hornatina

Jeseníky, geologická stavba pohoří

Jádro pohoří je tvořeno velice starými horninami z období starohor a prvohor. Naopak nejmladší horniny, jejichž vrstvy dosahují mocnosti až 50 metrů, pocházejí z období posledních glaciálů.

Jeseníky jsou budovány především krystalickými břidlicemi prvohorního stáří a slepenci, které byly zarovnány do parovin a třetihorními kernými pohyby rozlámány do jednotlivých ker zarovnaných podél jednotlivých zlomů. Tyto kry jsou od okolních těles odděleny příkrými zlomovými svahy.

Ledovce v Jeseníkách

i Horská služba Jeseníky
V případě nehody či úrazu v horských partiích Jeseníků lze volat horskou službu. Pohotovostní telefonní číslo je +420 602 666 603. Na okrsek Červenohorské sedlo je telefonní číslo +420 583 295 111.

V poslední době ledové se pevninský ledovec zastavil na severním úpatí Hrubého Jeseníku. Velice chladné klima umožnilo vzniknout řadě periglaciálních jevů jako jsou například polygonální půdy, skalní stupně i kamenná moře. Na závětrných svazích se ukládalo množství sněhu a postupně tady vznikaly svahové ledovce či firnoviště. Ty se zasloužily o vznik dnešního karu Malé kotliny, Velké kotliny, Jeleního žlebu či Sněžné kotliny.

Jeseníky jsou budovány především žulami, ortorulami a mladšími migmatity, objevují se ale i ruly, amfibolity a další horniny. V oblasti Červenohorského hlubinného zlomu (například na Pradědu) vystupují na povrch přeměněné krystalické břidlice. Geologické podloží Hrubého Jeseníku je tak velice pestré.

Tyto geologické podmínky spolu s poměrně chladným počasím a vysokými srážkami daly vzniknout velké řadě rašelinišť (vrchovišť), která se nacházejí i v hřebenových partiích tohoto pohoří. Určitě nejznámějším rašeliništěm je Velké mechové jezírko. Nejchladnějším místem pohoří je Praděd, na němž dosahuje průměrná roční teplota je +0,9 °C a úhrn srážek 1 440 mm. Roční úhrn srážek v Jeseníkách činí 1 200 mm - 1 300 mm v hřebenových partiích a 800 mm - 1 000 mm v podhorských oblastech.

Jeseníky - klimatické poměry a předpověď počasí

Jeseníky se nacházejí na rozhraní dvou klimatických oblastí - vlivy atlantického proudění tady narážejí na západní hranici kontinentálního klimatu. Horské polohy Hrubého Jeseníku patří do chladné klimatické oblasti, podhorské polohy pak do mírně teplé klimatické oblasti.

Jesenické klima se vyznačuje vysokou relativní vlhkostí s množstvím atmosférických srážek a s převládajícím západním prouděním. V některých izlovaných lokalitách se projevují vlivy mikro a mezoklimatu. Velké teplotní rozdíly mezi hřebenovými a podhorskými partiemi snad nejlépe dokladuje skutečnost, že na Pradědu se i v letních měsících mohou vyskytnout teploty pod 0 °C.

Mocnost sněhové pokrývky dosahuje až 3 metrů, v roce 2005 byly na vrcholu zaznamenány téměř 4 metry (398 cm). Sněhové podmínky umožnily vzniku lyžařských středisek, to s nejvhodnějšími podmínkami - Ovčárna - je v těsném sousedství Pradědu. Sníh se tady mnohdy udrží až do pozdních jarních měsíců.

Výška sněhové pokrývky kulminuje v březnu a souvislá vrstva sněhu se na Pradědu udrží v průměru od konce listopadu do konce druhé dubnové dekády. Ve Velké kotlině se sněhová pole mohou udržet až do července.

Osídlování oblasti

První známá zmínka o tomto pohoří pochází již z 3. století n.l. z doby Ptolemaia. Slovanské osídlení oblasti se datuje od 6. století n.l. V době vlády Přemyslovců vznikaly v této oblasti pohraniční hrady, jejichž ruiny se zachovaly až do dnešních časů.

Jeseníky, krajina

V době po 30-leté válce dochází k přesídlování velkého množství německých osadníků, takže původně převážně český prvek je v tomto regionu stále více nahrazován prvkem německým. V pozdějším období "proslulo" Jesenicko (Velké Losiny, Břidličná) čarodějnickými procesy, při kterých bylo fanatickými a především chamtivými církevními inkvizitory umučeno a upáleno několik desítek lidí.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Jeseníky jsou chráněnou krajinnou oblastí, která byla vyhlášena v roce 1969. Její rozloha činí 740 km2 a zasahuje krom Hrubého Jeseníku i do sousedních cekjů - Hanušovické vrchoviny a Zlatohorské vrchoviny. V CHKO Jeseníky se nacházejí 4 národní přírodní rezervace (Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek), jedna národní přírodní památka (Javorový vrch), 18 přírodních rezervací a 6 přírodních památek.

V působnosti Správy CHKO Jeseníky se dále nacházejí národní přírodní rezervace Králický Sněžník a národní přírodní památky Na Špičáku, Ptačí hora, Rešovské vodopády, Velký Roudný, Venušiny misky, Jeskyně Na Pomezí a Borový.

Fauna a flóra v CHKO Jeseníky

Rejvíz, rašeliniště

Příroda CHKO Jeseníky je i přes četné zásahy člověka velice bohatá. Jeseníky jsou významným útočištěm řady živočišných a rostlinných druhů, z nichž mnohé patří k endemickým. Objevuje se tady i řada glaciálních reliktů. Z nich jmenujme například ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes), sýce rousného (Aegolius funereus), myšivku horskou (Sicista betulina) aj.

Z endemických druhů si pozornost zaslouží okáč menší (Erebia sudetica subsp. sudetica) či žluťásek borůvkový (Colias palaeno), čolek karpatský (Triturus montandoni) aj. V klidných zónách CHKO se objevuje tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a sporadicky se do Jeseníků zatoulá z Karpat medvěd hnědý (Ursus arctos). U vodních toků lze spatřit chřástala polního (Crex crex). Pokusy o reintrodukci rysa ostrovida (Lynx lynx) jsou narušovány nelegálním lovem.

Maloplošná chráněná území v CHKO Jeseníky

Národní přírodní rezervace
 • NPR Praděd
 • NPR Rašeliniště Skřítek
 • NPR Rejvíz
 • NPR Šerák - Keprník
Přírodní rezervace
 • PR Borek u Domašova
 • PR Břidličná
 • PR Bučina pod Františkovou myslivnou
 • PR Filipovické louky
 • PR Františkov
 • PR Franz Franz
 • PR Jelení bučina
 • PR Morgenland
 • PR Niva Branné
 • PR Pasák
 • PR Pod Jelení studánkou
 • PR Pod Slunečnou strání
 • PR Pstruží potok
 • PR Rabštejn
 • PR Růžová
 • PR Skalní potok
 • PR Sněžná kotlina
 • PR Suchý vrch
 • PR Šumárník
 • PR Vysoký vodopád
Národní přírodní památky
 • NPP Javorový vrch
Přírodní památky
 • PP Chebzí
 • PP Louka na Miroslavi
 • PP Smrčina
 • PP U Slatinného potoka
 • PP Zadní Hutinsko
Treking.cz - diskuze

Diskuse k tomuto článku

přidat názor
23.05.2014, 08:22 Oskar | Zlatohorská vrchovina
23.05.2014, 15:01 -OB- | Uf, díky
17.11.2011, 23:34 MIrek | Ubytování Jeseníky
03.10.2011, 03:51 Emil | Ubytování Jeseníky


Jeseníky, túry a treky

Vrcholy Hrubého Jeseníku

Jeseníky - turistické cíle, příroda a tipy na výlet

Výběr tras a cílů podle pohoří
Beskydy Bukovské vrchy
Bílé Karpaty Cerová vrchovina
Jeseníky Chočské vrchy
Jizerské hory Kysucké Beskydy
Králický Sněžník Malá Fatra
Krkonoše Muránska planina
Lužické hory Nízké Tatry
Orlické hory Roháče, Z. Tatry
Rychlebské hory Velká Fatra
Šumava Vysoké Tatry
Zábřežská vrchov. Další pohoří…
Reklama
Témata našich článků…
Sněžka Fermiony Krkonoše, ubytování Radegast Pravčická brána Protuberance Barborka Říp Propast Macocha Praděd Venušiny misky Maroko Lysá hora Měsíc Slunce Hrad Čachtice Kost Loket Chýnovská jeskyně Hukvaldy Fáze Měsíce Štrbské pleso Lomnický štít
Reklama
Reklama
Aktuální počasí
Reklama
Populární treky
1. České hory Přechod Rychlebských hor a Králického Sněžníku po pěšinkách pohraničníků
2. Slovenské hory Přechod hlavního hřebene Nízkých Tater
3. Ukrajinské Karpaty Horhany (Gorgany) - výstup na dvojvrchol Syvulja
4. Via ferraty Naturfreundesteig a Traunsee Klettersteig na Traunstein, via ferraty v Rakousku
5. Rumunské hory Capatini, přechod dvou zapomenutých národních parků v Rumunsku
Reklama
Túry a lokality podle pohoří
Beskydy Bílé Karpaty Javorníky
Jeseníky Jizerské hory Krkonoše
Kysuce Krušné hory Malá Fatra
Malé Karpaty Nízké Tatry Roháče
Šumava Velká Fatra Vysoké Tatry
Hledej podle pohoří
Reklama

Poslední diskusní příspěvky

Strom roku 2014, anketa
 24.02.2017 2 příspěvky
Rysy v zimě, Vysoké Tatry
 23.02.2017 13 příspěvků
Bjelasica, Komovi a Kučka krajina, Černá Hora
 23.02.2017 3 příspěvky
Vsacký Cáb, horský hotel
 21.02.2017 6 příspěvků
Boží hora, Žulovská pahorkatina
 21.02.2017 1 příspěvek
Slezské Beskydy v zimě
 19.02.2017 4 příspěvky
Slezské Beskydy, hřebenovka v zimě
 19.02.2017 1 příspěvek
Malá Fatra v zimě a s bivakem
 18.02.2017 4 příspěvky
Roháč obecný (Lucanus cervus)
 17.02.2017 11 příspěvků
Terskej Alatau, Kyrgyzstán
 16.02.2017 1 příspěvek
Outdoorové weby, návštěvnost
 13.02.2017 5 příspěvků
10 + 3 nejkrásnější hřebenovky Slovenska
 10.02.2017 9 příspěvků
CDT - Continental Divide Trail
 09.02.2017 2 příspěvky
Mont Blanc, výstup na horu
 09.02.2017 39 příspěvků
Ahoj,jsem holka z chalupy na opavsku, ráda šlapu p
 06.02.2017 2 příspěvky
Západ Slunce z Lysé hory
 05.02.2017 6 příspěvků
Jsem docela sama a touto cestou bych ráda našla fa
 03.02.2017 1 příspěvek
Hanušovická vrchovina, přechod
 01.02.2017 1 příspěvek
Grete Klinger Steig, klettersteig
 01.02.2017 1 příspěvek
Nízké Tatry, přechod hřebene
 31.01.2017 28 příspěvků
Velký Javorník, Beskydy
 30.01.2017 1 příspěvek
Meluzína, Krušné hory
 27.01.2017 4 příspěvky
Rodeo 4×4 v rumunských Karpatech
 26.01.2017 6 příspěvků
Jak vybrat kolo, levná kola
 26.01.2017 11 příspěvků
Kolo pro cykloturistiku, jak a podle čeho si vybra
 26.01.2017 1 příspěvek
Turistická lékárnička na hory
 26.01.2017 3 příspěvky
Oblasti: Beskydy | Bílé Karpaty | Brdy | Broumovská vrchovina | Česká Kanada | České středohoří | České Švýcarsko | Český les | Český ráj | Doupovské hory | Drahanská vrchovina | Hanušovická vrchovina | Hornosvratecká vrchovina | Hostýnské vrchy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Jevišovická pahorkatina | Jizerské hory | Králický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Křivoklátská vrchovina | Litenčická pahorkatina | Lužické hory | Nízký Jeseník | Novohradské hory | Orlické hory | Pálava | Podyjí | Rakovnická pahorkatina | Ralsko | Rychlebské hory | Slavkovský les | Svitavská pahorkatina | Šluknovská pahorkatina | Šumava | Švihovská vrchovina | Vizovická vrchovina | Vlašimská pahorkatina | Vsetínské vrchy | Východolabská tabule | Zábřežská vrchovina | Zlatohorská vrchovina | Ždánický les | Železné hory | Žulovská pahorkatina | Branisko | Bukovské vrchy | Burda | Cerová vrchovina | Čergov | Čierna hora | Chočské vrchy | Kremnické vrchy | Krupinská planina | Kysucké Beskydy | Laborecká vrchovina | Levočské vrchy | Ľubovnianska vrchovina | Malá Fatra | Malé Karpaty | Muránska planina | Nízké Tatry | Ondavská vrchovina | Oravská Magura | Oravské Beskydy | Pieniny | Podunajská pahorkatina | Pohronský Inovec | Polana | Považský Inovec | Revúcka vrchovina | Roháče | Slanské vrchy | Slovenský kras | Slovenský ráj | Spišská Magura | Stolické vrchy | Strážovské vrchy | Súlovské skály | Šarišská vrchovina | Štiavnické vrchy | Tribeč | Velká Fatra | Veporské vrchy | Vihorlat | Volovské vrchy | Vtáčnik | Vysoké Tatry | Záhorie | Zemplínské vrchy
Home Page | Časopis | Průvodce | Ceník inzerce | Soutěže | Seznamka | Kalendář akcí | Outdoor testy | Horské chaty | Fotogalerie | Archiv
Treky, turistika | Horolezectví | Cykloturistika | Cestování | Vesmír, astronomie | Turistická mapa online | Spolupracujeme
TOPlist